Handlekurv


Store spørsmål kommer i revidert utgave som følger ny læreplan i mars 2020. Verket legger til rette for dybdelæring ved å gå bort fra spiralprinsippet og ta for seg ett tema om gangen. Store spørsmål vektlegger fortellingen som kjerneelement og didaktisk verktøy. Fagstoffet og fortellingene utgjør en naturlig helhet og en godt balansert og engasjerende formidling av religioner, livssyn og etikk. Store spørsmål gir en grundig innføring i de store verdensreligionene, livssynshumanismen og etikk/filosofi.

Verket har tydelig progresjon mellom trinnene og oppfordrer elevene til å se sammenhenger.
Gjennom hele boka finner du ordforklaringer i marg, spørsmål til teksten, samt mer utfyllende oppgaver. Det er et sammendrag etter hvert kapittel og en liste over aktuelle læringsmål helt foran. En rekke skjematiske fremstillinger av fagstoffet legger opp til ulike læringsstrategier.

La elevene være med å filosofere over se store spørsmålene i livet, og fundere over noen av dem. La dem lære hva de store religionene sier om de store spørsmålene og hvordan humanisme, filosofi og etikk belyser dem.


Bokkomponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: bm
År:   2015
ISBN: 9788203345920
Veil.pris:

kr 445


Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 8

Store spørsmål 8 gir en grundig innføring i hinduisme og jødedom. Disse to religionene, samt Det gamle testamentet og etikk blir behandlet i egne hovedkapitler. Læreboka avsluttes med etikk og dialog som legger til rette for undring og samtale. Store bilder og et stort utvalg av fortellinger hjelper elevene til refleksjon og ettertanke, så vel som tilegning av fagstoff.

Pris

kr 445

Sider 180
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: nyn
År:   2015
ISBN: 9788203345937
Veil.pris:

kr 445


Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 8

Store spørsmål gir ei grundig innføring i hinduisme og jødedom. Desse to religionane, i tillegg til Det gamle testamentet og etikk vert behandla i eigne hovudkapittel. Læreboka avsluttast med etikk og dialog som legg til rette for undring og samtale. Store bilete og eit stort utval av forteljngar hjelper elevane til refleksjon og ettertanke, så vel som tilegning av fagstoff.

Pris

kr 445

Sider 180
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 8. trinn
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203345944
Veil.pris:

kr 785


Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 8

Lærerveiledningen inneholder mange nye oppgaver, bakgrunnsstoff om elevbokas bilder og innhold generelt, forslag til oppstart i klasserommet til hvert enkelt tema, veiledning for å vurdere elever - og mye annet til hjelp i din undervisning.

Pris

kr 785

Sider 145
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 8. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: bm
År:   2016
ISBN: 9788203400322
Veil.pris:

kr 445


Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 9

Store spørsmål 9 tar for seg islam, buddhisme, Det nye testamentet, kirkehistorie og etikk/filosofi. Her får du et dypdykk inn i Lukas-evangeliet. Trådene trekkes tilbake til jødedom og hinduisme fra 8. klasse, og på den måten vil elevene kunne relatere ny kunnskap til tidligere læring - slik dybdelæring forutsetter.

Pris

kr 445

Sider 200
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn
ISBN 9788203400322
Forfattere Olav Hove
Jørg Arne Jørgensen
Marit Sandboe

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: nyn
År:   2016
ISBN: 9788203400339
Veil.pris:

kr 445


Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 9

Store spørsmål 9 tek føre seg islam, buddhisme, Det nye testamentet, kyrkjehistorie og etikk/filosofi. Her får du eit djupdykk inn i Lukas-evangeliet. Trådane vert trukne attende til jødedom og hinduisme frå 8. klasse, og på den måten vil elevane kunne relatere ny kunnskap til tidlegare læring - slik djupnelæring forutsett.

Pris

kr 445

Sider 200
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn
ISBN 9788203400339
Forfattere Olav Hove
Jørg Arne Jørgensen
Marit Sandboe

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 9. trinn
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203400360
Veil.pris:

kr 785


Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 9

Lærerveiledningen inneholder mange nye oppgaver, bakgrunnsstoff om elevbokas bilder og innhold generelt, forslag til oppstart i klasserommet til hvert enkelt tema, veiledning for å vurdere elever - og mye annet til hjelp i din undervisning.

Pris

kr 785

Sider 190
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 9. trinn
ISBN 9788203400360
Forfattere Jørg Arne Jørgensen

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: bm
År:   2017
ISBN: 9788203400346
Veil.pris:

kr 445


Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 10

Store spørsmål 10 viderefører vekten på fortellinger. Boka har fem hovedkapitler:
1.Humanismen
2.Kristendommen
3.Etikk og filosofi
4.Religiøst mangfold, bl.a. sikhisme, bahai, Jehovas vitner og New Age.
5.De fem verdensreligionene - kortfattet med ca. 10 sider om hver religion. Eksamensrettet stoff.

Pris

kr 445

Sider 232
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203400346
Forfattere Olav Hove
Jørg Arne Jørgensen
Marit Sandboe

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: nyn
År:   2017
ISBN: 9788203400353
Veil.pris:

kr 445


Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 10

Store spørsmål 10 held fram med fortellinga som pedagogisk verkemiddel. Boka har fem hovudkapittel:
1. Humanismen
2. Kristendommen
3. Etikk og filosofi
4. Religiøst mangfald, bl.a. sikhisme, bahai, Jehovas vitner og New Age.
5. Dei fem verdsreligionane - kortfatta med omlag 10 sider om kvar religion. Eksamensretta stoff.

Pris

kr 445

Sider 232
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203400353
Forfattere Olav Hove
Jørg Arne Jørgensen
Marit Sandboe

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 10. trinn
Målform: b/n
År:   2017
ISBN: 9788203400377
Veil.pris:

kr 785


Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 10

Lærerveiledningen inneholder mange nye oppgaver, bakgrunnsstoff om elevbokas bilder og innhold generelt, forslag til oppstart i klasserommet til hvert enkelt tema, veiledning for å vurdere elever - og mye annet til hjelp i din undervisning.

Pris

kr 785

Sider 249
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203400377
Forfattere Jørg Arne JørgensenDigitale komponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 9. trinn
Målform: bm
År:   2017
ISBN: 9788203403637
Veil.pris:

kr 50

Kjøp:

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 9. Lydbok

Elevnettsted. KRLE på ungdomstrinnet

Tekstene i læreboka er lest inn og er tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilken tekst de vil lytte til. Lydboka er på bokmål.

Pris

kr 50

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 9. trinn
ISBN 9788203403637
Forfattere Olav Hove
Jørg Arne Jørgensen
Marit Sandboe

Komponent: Digitalbok
Trinn: 9. trinn
Målform: b/n
År:   2017
ISBN: 9788203404900
Veil.pris:

kr 140

Kjøp:

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 9. Unibok

Digitalbok. KRLE for ungdsomstrinnet

Pris

kr 140

Komponenttype Digitalbok
Trinn 9. trinn
ISBN 9788203404900
Forfattere Olav Hove
Jørg Arne Jørgensen
Marit Sandboe

Komponent: Digitalbok
Trinn: 8. trinn
Målform: b/n
År:   2017
ISBN: 9788203404894
Veil.pris:

kr 140

Kjøp:

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 8. Unibok

Digitalbok. KRLE for ungdomstrinnet

Pris

kr 140

Komponenttype Digitalbok
Trinn 8. trinn

Komponent: Digitalbok
Trinn: 10. trinn
Målform: b/n
År:   2017
ISBN: 9788203404917
Veil.pris:

kr 140

Kjøp:

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 10. Unibok

Digitalbok. KRLE for ungdomstrinnet

Pris

kr 140

Komponenttype Digitalbok
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203404917
Forfattere Olav Hove
Jørg Arne Jørgensen
Marit Sandboe

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 8.-10. trinn
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203345951
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 8-10. Elev

Elevnettsted. KRLE for ungdomstrinnet

Elevnettstedet er gratis og inneholder kapittelquizer som forbereder elevene til prøve. I tillegg inneholder elevnettstedet tekstoppgaver, ofte med utgangspunkt i et bilde, skjemaer og oversikter som letter innlæringen, sammendrag laget som en film eller bildehistorie og en fordypningstest i ett viktig emne fra kapitlet.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 8.-10. trinn

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 8. trinn
Målform: bm
År:   2015
ISBN: 9788203401350
Veil.pris:

kr 50

Kjøp:

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 8. Lydbok

Elevnettsted. KRLE på ungdomstrinnet

Tekstene i læreboken er lest inn og er tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilken tekst de vil lytte til. Lydboka er på bokmål

Pris

kr 50

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 8. trinn

Komponent: Lærernettsted
Trinn: 8.-10. trinn
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203345968
Veil.pris:

kr 2 600

Kjøp:

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 8-10. Lærer

Lærernettsted. KRLE for ungdomstrinnet

Lærernettstedet er felles for de tre trinnene. Det inneholder blant annet videoer/bildehistorier om verkets 27 store spørsmål. Det er de spørsmålene som ligger på side 3 i hver elevbok (8+9+10 spørsmål). Bruk dem som innfallsporter for å få fram elevenes egne tanker om store spørsmål. Her finner du også lærerens digitalbok. Én digitalbok for hver av de tre elevbøkene (10.klasse kommer i 2017) for visning på stor skjerm og som verktøy for deg som lærer. Lærerens digitalbok har innebygd en rekke ekstra ressurser som lenker, tekst, film og lydfiler med religiøs musikk og opplesning fra elevboka.

Pris

kr 2 600

Komponenttype Lærernettsted
Trinn 8.-10. trinn

Komponent: Digitalbok
Trinn: 8. trinn
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400872
Veil.pris:

kr 140

Kjøp:

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 8. Brettbok

Digital lærebok. KRLE for ungdomstrinnet

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 140

Komponenttype Digitalbok
Trinn 8. trinn

Komponent: Digitalbok
Trinn: 9. trinn
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203402203
Veil.pris:

kr 140

Kjøp:

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 9. Brettbok

Digitalbok. KRLE for ungdomstrinnet

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 140

Komponenttype Digitalbok
Trinn 9. trinn
ISBN 9788203402203
Forfattere Olav Hove
Jørg Arne Jørgensen
Marit Sandboe

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 10. trinn
Målform: bm
År:   2017
ISBN: 9788203404306
Veil.pris:

kr 63

Kjøp:

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 10. Lydbok

Elevnettsted. KRLE for ungdomstrinnet

Tekstene i læreboken er lest inn og er tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilken tekst de vil lytte til. Lydboka er på bokmål

Pris

kr 63

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203404306
Forfattere Olav Hove
Jørg Arne Jørgensen
Marit Sandboe

Komponent: Digitalbok
Trinn: 10. trinn
Målform: b/n
År:   2017
ISBN: 9788203403569
Veil.pris:

kr 140

Kjøp:

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål 10. Brettbok

Digitalbok. KRLE for ungdomstrinnet

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 140

Komponenttype Digitalbok
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203403569
Forfattere Olav Hove
Jørg Arne Jørgensen
Marit Sandboe

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x