Quest er et lekent og motiverende læreverk som vant gull i sin kategori i BELMA 2014 (Best European Learning Materials Award)!
Quest 1-4 består av både bøker og digitale komponenter, med god lydstøtte og vekt på systematisk arbeid med alle de grunnleggende ferdighetene. Systematisk innlæring av ord og begreper fra første trinn gir elevene gode mestringsmuligheter senere både muntlig og skriftlig. Med Quest tilegner elevene seg raskt et vokabular som bidrar til at de kan bruke språket i hverdagen.
Elevene trenes i bruk av ulike språklæringsstrategier, og vokabulartreningen tar utgangspunkt i lek, humor og gleden ved å lære engelsk.
Verket har synlig differensiering gjennom varierte tekster, oppgaver og aktiviteter.
Quest fremhever vurdering for læring med opplegg for egenvurdering og kartlegging av måloppnåelse til hvert kapittel.
Skjul tekst


Bokkomponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2012
ISBN: 9788203343995
Veil.pris:

kr 109


Quest 1-4

Quest 1. My Own Book. Store bokstavar

Elevboka (My Own Book) inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Pris

kr 109

Sider 48
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203338410
Veil.pris:

kr 109


Quest 1-4

Quest 1. My Own Book. Store bokstaver

Elevboka (My Own Book) inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Pris

kr 109

Sider 48
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2013
ISBN: 9788203346071
Veil.pris:

kr 109


Quest 1-4

Quest 1. My Own Book. Store og små bokstavar

Elevboka (My Own Book)med store og små bokstaver, inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Pris

kr 109

Sider 48
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2013
ISBN: 9788203346064
Veil.pris:

kr 109


Quest 1-4

Quest 1. My Own Book. Store og små bokstaver

Elevboka (My Own Book)med store og små bokstaver, inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Pris

kr 109

Sider 48
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn

Komponent: Lærer-CD
Trinn: 1. trinn
Målform: eng
År:   2012
ISBN: 9788203340215
Veil.pris:

kr 435


Quest 1-4

Quest 1

Alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevboka er med på CD-en. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Pris

kr 435

Komponenttype Lærer-CD
Trinn 1. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203339738
Veil.pris:

kr 249


Quest 1-4

Quest 1. Teacher's Guide

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i My Own Book. Her får læreren tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Det er ikke meningen at man skal rekke over alt, men heller ha en idébank å velge fra. Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapittel-tester og skjemaer til egenvurdering.

Pris

kr 249

Sider 104
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 1. trinn

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1.-4. trinn
Målform: eng
År:   2012
ISBN: 9788203339745
Veil.pris:

kr 839


Quest 1-4

Quest 1-4 Flash Cards

Det er laget ordkort (Flash Cards) til mange av basisordene i kapitlene og til noen andre utvalgte ord. Disse egner seg godt til ulike øvelser, spill og leker. Kortene har illustrasjoner på den ene siden og ordbilde på den andre siden. Ordkortene er tematisk inndelt, og er felles for 1.-4. trinn.

Pris

kr 839

Sider 338
Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1.-4. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203339752
Veil.pris:

kr 135


Quest 1-4

Quest 2. My Own Book

Elevboka (My Own Book) inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Pris

kr 135

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn 2. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2012
ISBN: 9788203344008
Veil.pris:

kr 135


Quest 1-4

Quest 2. My Own Book

Elevboka (My Own Book) inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Pris

kr 135

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn 2. trinn

Komponent: Lærer-CD
Trinn: 2. trinn
Målform: eng
År:   2012
ISBN: 9788203340222
Veil.pris:

kr 435


Quest 1-4

Quest 2

Quest lærer CD - inneholder alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevbøkene. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Pris

kr 435

Komponenttype Lærer-CD
Trinn 2. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 2. trinn
Målform: eng
År:   2012
ISBN: 9788203339967
Veil.pris:

kr 249


Quest 1-4

Quest 2. Teacher's Guide

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i elevboka (My Own Book). Her får du som lærer tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Lærerveiledningen er ment å være en idébank å velge fra.

Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester og skjemaer til egenvurdering. Videre finnes forslag til årsplan.

Pris

kr 249

Sider 192
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 2. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2013
ISBN: 9788203339783
Veil.pris:

kr 185


Quest 1-4

Quest 3. Textbook

Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Pris

kr 185

Sider 80
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 3. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 3. trinn
Målform: nyn
År:   2013
ISBN: 9788203345616
Veil.pris:

kr 185


Quest 1-4

Quest 3. Textbook

Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Pris

kr 185

Sider 80
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 3. trinn

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 3. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203339790
Veil.pris:

kr 135


Quest 1-4

Quest 3. Workbook

Workbook inneholder varierte oppgaver til sidene i tekstboka. Oppgavene gir elevene mulighet til å lese, lytte, skrive og kommunisere muntlig på engelsk.

Pris

kr 135

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 3. trinn

Komponent: CD
Trinn: 3. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203340239
Veil.pris:

kr 635

Ikke på lager

Quest 1-4

Quest 3

Quest lærer CD - inneholder alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevbøkene. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Pris

kr 635

Komponenttype CD
Trinn 3. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 3. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203339776
Veil.pris:

kr 289


Quest 1-4

Quest 3. Teacher's Guide

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i elevboka (My Own Book). Her får du som lærer tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Lærerveiledningen er ment å være en idébank å velge fra.

Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester og skjemaer til egenvurdering. Videre finnes forslag til årsplan.

Pris

kr 289

Sider 176
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 3. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2013
ISBN: 9788203339813
Veil.pris:

kr 199


Quest 1-4

Quest 4. Textbook

Textbook inneholder fokusside med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Pris

kr 199

Sider 100
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 4. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 4. trinn
Målform: nyn
År:   2013
ISBN: 9788203345623
Veil.pris:

kr 199


Quest 1-4

Quest 4. Textbook

Textbook inneholder fokusside med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Pris

kr 199

Sider 100
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 4. trinn

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 4. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203339820
Veil.pris:

kr 149


Quest 1-4

Quest 4. Workbook

Workbook inneholder varierte oppgaver til sidene i tekstboka. Oppgavene gir elevene mulighet til å lese, lytte, skrive og kommunisere muntlig på engelsk.

Pris

kr 149

Sider 80
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 4. trinn

Komponent: CD
Trinn: 4. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203340246
Veil.pris:

kr 729


Quest 1-4

Quest 4

Quest lærer CD - inneholder alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevbøkene. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Pris

kr 729

Komponenttype CD
Trinn 4. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 4. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203339806
Veil.pris:

kr 289


Quest 1-4

Quest 4. Teacher's Guide

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i elevbøkene. Her får du som lærer tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter.

Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet. Det finnes ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester, skjemaer til egenvurdering og forslag til årsplan.

Pris

kr 289

Sider 192
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 4. trinnDigitale komponenter på Lokus.no / Brettboka.no

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: Tavle
Trinn: 1.-4. trinn
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400889
Veil.pris:

kr 4 125

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 1-4. Tavlepakke

Quest 1-4 tavlepakke består av:
- Quest 1 tavle
- Quest 2 tavle
- Quest 3 tavle
- Quest 4 tavle

Pris

kr 4 125

Komponenttype Tavle
Trinn 1.-4. trinn

Komponent: Tavle
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2012
ISBN: 9788203342936
Veil.pris:

kr 1 375

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 1. Tavle

Quest 1 tavle inneholder sider fra elevboka med et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger. Tavla aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavleressursen er lydlagt.

Tavleressursen er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavleressursen kan brukes på alle typer tavler og pc-er og er uavhengig av læreverk.

Quest 1 lærerens tavleressurs kan kjøpes på www.lokus.no.

Pris

kr 1 375

Komponenttype Tavle
Trinn 1. trinn

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 1.-2. trinn
Målform: eng
År:   2012
ISBN: 9788203339851
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 1-2. Elev

Quest 1-2 elevnettsted er fargerik, morsom og motiverende. Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig arbeid.

Quest elevnettsted er lisensfri, uten innlogging og fungerer på nettbrett.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788203339851
Forfattere Christine Røen Hansen
Patricia Pritchard

Komponent: Lærernettsted
Trinn: 1.-4. trinn
Målform: eng
År:   2014
ISBN: 9788203349669
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 1-4. Lærer

Her finner du nyttige oversikter, årsplaner, vurderingsskjemaer, tester og ordkort.

Pris

kr 0

Komponenttype Lærernettsted
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788203349669
Forfattere Christine Røen Hansen
Patricia Pritchard

Komponent: Tavle
Trinn: 2. trinn
Målform: b/n
År:   2012
ISBN: 9788203342943
Veil.pris:

kr 1 375

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 2. Tavle

Quest 2 tavle inneholder elevboka på tavle med et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger som aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavleressursen er lydlagt.

Tavleressursen er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavleressursen kan brukes på alle typer tavler og pc-er, og er uavhengig av læreverk.

Quest 2 lærerens tavleressurs kan kjøpes på www.lokus.no.

Pris

kr 1 375

Komponenttype Tavle
Trinn 2. trinn

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 3. - 4. trinn
Målform: eng
År:   2012
ISBN: 9788203339974
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 3. Elev

Quest 3 elevnettsted er fargerik, morsom og motiverende. Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig arbeid.

Quest elevnettsted er gratis, krever ingen innlogging og fungerer på nettbrett.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 3. - 4. trinn

Komponent: Tavle
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203342950
Veil.pris:

kr 1 375

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 3. Tavle

Quest 3 tavle inneholder elevboka og et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger som aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavleressursen er lydlagt.

Tavla er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavla kan brukes på alle typer tavler og pc-er.

Pris

kr 1 375

Komponenttype Tavle
Trinn 3. trinn

Komponent: Digitalbok
Trinn: 3. trinn
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203401145
Veil.pris:

kr 80


Quest 1-4

Quest 3. Brettbok

Digitalboka gir deg mulighet til å lytte til innleste tekster, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.
Tekster og sanger er profesjonelt lest og sunget av «native speakers». Elevene møter ulike jente- og guttestemmer, ulike voksenstemmer og personer som snakker ulike varianter av engelsk.

Pris

kr 80

Komponenttype Digitalbok
Trinn 3. trinn

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2015
ISBN: 9788203400193
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 4. Vurdering

Vurderingsprøven er en helårsprøve som tester leseforståelse. Den henter oppgaver fra bokas temaer, og dekker noen av målene elevene har jobbet med dette året. Prøven inneholder oppgavetyper som ligger tett opp mot dem elevene vil kunne møte i Nasjonal prøve i engelsk på 5. trinn, og vil derfor også kunne fungere som en forberedelse til denne.
Kan tas av alle elever med tilgang til VOKAL og Feide.

Eleven finner prøven på Min side på lokus.no og kan ta den så snart læreren har tildelt prøven i VOKAL.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203400193
Forfattere Tormod Lien

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 4. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203339882
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 4. Elev

Quest 4 elevnettsted er fargerik, morsom og motiverende. Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig arbeid.

Quest elevnettsted er gratis, krever ingen innlogging og fungerer på nettbrett.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 4. trinn

Komponent: Tavle
Trinn: 4. trinn
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203346101
Veil.pris:

kr 1 375

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 4. Tavle

Quest 4 tavle inneholder elevboka og et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger som aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavleressursen er lydlagt.

Tavla er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavla kan brukes på alle typer tavler og pc-er.

Pris

kr 1 375

Komponenttype Tavle
Trinn 4. trinn

Komponent: Digitalbok
Trinn: 4. trinn
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203401152
Veil.pris:

kr 85


Quest 1-4

Quest 4. Brettbok

Digitalboka gir deg mulighet til å lytte til innleste tekster, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.
Tekster og sanger er profesjonelt lest og sunget av «native speakers». Elevene møter ulike jente- og guttestemmer, ulike voksenstemmer og personer som snakker ulike varianter av engelsk.

Pris

kr 85

Komponenttype Digitalbok
Trinn 4. trinn

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x