Handlekurv


Ny og oppdatert Zeppelin.

- Synlige lese-, skrive- og muntlige strategier
- Differensierte oppgaver
- Forenklet versjon av noen tekster finnes på lærernettstedet
- Egenvurdering
- Faktatekster som gir kunnskap og stimulerer til nysgjerrighet
- Mangfold av litterære tekster

Nye Zeppelin 4 kommer i 2017.

Digitale komponenter til verket finnes på lokus.no:
- Tavle
- Elevnettsted
- Digitalbøker
- Vurderingsprøver (VOKAL)


Bokkomponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn:
Målform: bm
År:   2018
ISBN: 9788203405884
Veil.pris:

kr 675


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1. Bilde-, bokstav- og ordkort

En felles pakke med bilde-, bokstav- og ordkort.

Pris

kr 675

Sider 296
Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
ISBN 9788203405884
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn:
Målform: nyn
År:   2018
ISBN: 9788203405891
Veil.pris:

kr 675


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1. Bilde-, bokstav- og ordkort

En felles pakke med bilde-, bokstav- og ordkort.

Pris

kr 675

Sider 296
Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
ISBN 9788203405891
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2018
ISBN: 9788203404481
Veil.pris:

kr 265


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1A. Bokstavbok

"Nye Zeppelin 1A" er tilpasset rask bokstavinnlæring og har lesetekster og oppgaver på tre nivåer. Skjønnlitterære tekster og faktatekster gir kunnskap og stimulerer til nysgjerrighet og til lese- og skriveglede. Elevene oppmuntres til muntlige og skriftlige aktiviteter gjennom ulike oppgaver og verktøy.

Pris

kr 265

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203404481
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2018
ISBN: 9788203404498
Veil.pris:

kr 265


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1A. Bokstavbok

"Nye Zeppelin 1A" er tilpassa rask bokstavinnlæring og har lesetekstar og oppgåver på tre nivå. Skjønnlitterære tekstar og faktatekstar gir kunnskap og stimulerer til nyfikne og til lese- og skriveglede. Elevane blir oppmuntra til munnlege og skriftlege aktivitetar gjennom ulike oppgåver og verktøy.

Pris

kr 265

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203404498
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2018
ISBN: 9788203404559
Veil.pris:

kr 265


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1B. Lesebok

"Nye Zeppelin 1B" inneholder differensierte lesetekster i ulike sjangrer og med forskjellig lengde. Målet er å innarbeide strategier for leseforståelse og videreutvikle leseflyt.
Elevene oppmuntres til muntlige og skriftlige aktiviteter gjennom ulike oppgaver og verktøy.

Pris

kr 265

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203404559
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2018
ISBN: 9788203404566
Veil.pris:

kr 265


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1B. Lesebok

"Nye Zeppelin 1B" inneheld differensierte lesetekstar i ulike sjangrar og med ulik lengd. Målet er å innarbeide strategiar for leseforståing og vidareutvikle leseflyt.
Elevane blir oppmuntra til munnlege og skriftlege aktivitetar gjennom ulike oppgåver og verktøy.

Pris

kr 265

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203404566
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2018
ISBN: 9788203405075
Veil.pris:

kr 129


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1A. Stavskrift

Arbeidsbok til "Nye Zeppelin 1A" har differensierte oppgaver som gir trening i å skrive bokstavene, å skille bokstavene visuelt fra hverandre, å utvikle språklig bevissthet, å lese ord og setninger og å skrive ord og setninger.

Pris

kr 129

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203405075
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2018
ISBN: 9788203405082
Veil.pris:

kr 129


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1A. Stavskrift

Arbeidsbok til "Nye Zeppelin 1A" har differensierte oppgåver som gir trening i å skrive bokstavane, å skilje bokstavane visuelt frå kvarandre, å utvikle språkleg bevisstheit, å lese ord og setningar og å skrive ord og setningar.

Pris

kr 129

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203405082
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2018
ISBN: 9788203404511
Veil.pris:

kr 129


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1A. Trykkskrift

Arbeidsbok til "Nye Zeppelin 1A" har differensierte oppgaver som gir trening i å skrive bokstavene, å skille bokstavene visuelt fra hverandre, å utvikle språklig bevissthet, å lese ord og setninger og å skrive ord og setninger.

Pris

kr 129

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203404511
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2018
ISBN: 9788203404528
Veil.pris:

kr 129


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1A. Trykkskrift

Arbeidsbok til "Nye Zeppelin 1A" har differensierte oppgåver som gir trening i å skrive bokstavane, å skilje bokstavane visuelt frå kvarandre, å utvikle språkleg bevisstheit, å lese ord og setningar og å skrive ord og setningar.

Pris

kr 129

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203404528
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2018
ISBN: 9788203405099
Veil.pris:

kr 129

Ikke på lager

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1B. Stavskrift

Arbeidsbok til "Nye Zeppelin 1B" har oppgaver som stryker språklig bevissthet, utvider ordforrådet, fremmer identifisering av ord, utvikler tekstforståelse, utvikler skriveferdighet og styrker rettskriving.

Pris

kr 129

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203405099
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2018
ISBN: 9788203405105
Veil.pris:

kr 129


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1B. Stavskrift

Arbeidsbok til "Nye Zeppelin 1B" har oppgåver som strykjer språkleg medvit, utvidar ordforrådet, fremjar identifisering av ord, utviklar tekstforståing, utvikler skrivedugleik og styrkjer rettskriving.

Pris

kr 129

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203405105
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2018
ISBN: 9788203404535
Veil.pris:

kr 129


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1B. Trykkskrift

Arbeidsbok til "Nye Zeppelin 1B" har oppgaver som stryker språklig bevissthet, utvider ordforrådet, fremmer identifisering av ord, utvikler tekstforståelse, utvikler skriveferdighet og styrker rettskriving.

Pris

kr 129

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203404535
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2018
ISBN: 9788203404542
Veil.pris:

kr 129


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1B. Trykkskrift

Arbeidsbok til "Nye Zeppelin 1B" har oppgåver som strykjer språkleg medvit, utvidar ordforrådet, fremjar identifisering av ord, utviklar tekstforståing, utvikler skrivedugleik og styrkjer rettskriving.

Pris

kr 129

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203404542
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2018
ISBN: 9788203404504
Veil.pris:

kr 545


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1AB

Lærerveiledningen til "Nye Zeppelin 1" har forslag til årsplan og tips til hvordan du kan jobbe med dybdelæring, grunnleggende ferdigheter og vurdering i "Nye Zeppelin 1". Metodisk del har veiledning til alle oppslagene i elevbøkene, dessuten ekstra forslag til ulike kreative oppgaver.

Pris

kr 545

Sider 266
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203404504
Forfattere Kristine Eidesen

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2018
ISBN: 9788203405181
Veil.pris:

kr 305


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1. Bokstavplansjer

Pris

kr 305

Sider 29
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203405181
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2018
ISBN: 9788203405129
Veil.pris:

kr 295


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1. Løkke/lykkjeskrift. Alfabetremser

Alfabetremsene kommer i pakker á 30 stk. og kan klistres på pulten. Alfabetremsene finnes i trykk-, stav- og løkkeskrift.

Pris

kr 295

Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203405129
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2018
ISBN: 9788203405136
Veil.pris:

kr 295


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1. Stavskrift. Alfabetremser

Alfabetremsene kommer i pakker á 30 stk. og kan klistres på pulten. Alfabetremsene finnes i trykk-, stav- og løkkeskrift.

Pris

kr 295

Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203405136
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2018
ISBN: 9788203405112
Veil.pris:

kr 295


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1. Trykkskrift. Alfabetremser

Alfabetremsene kommer i pakker á 30 stk. og kan klistres på pulten. Alfabetremsene finnes i trykk-, stav- og løkkeskrift.

Pris

kr 295

Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203405112
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2019
ISBN: 9788203405273
Veil.pris:

kr 279


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2A

Elevbok 2A inneholder faktatekster og skjønnlitterære tekster i mange sjangrer. Tekster knyttet til lese- og skrivestrategier, og tekster som øver ordkunnskap og rettskriving, er det også lagt stor vekt på. Til alt dette følger det differensierte oppgaver.

Pris

kr 279

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405273
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2019
ISBN: 9788203405280
Veil.pris:

kr 279


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2A

Elevbok 2A inneheld faktatekstar og skjønnlitterære tekstar i mange sjangrar. Tekstar knytta til lese- og skrivestrategiar, og tekstar som øver ordkunnskap og rettskriving, er det også lagt stor vekt på. Til alt dette følgjer det differensierte oppgåver.

Pris

kr 279

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405280
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2019
ISBN: 9788203405297
Veil.pris:

kr 279


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2B

Elevbok 2B inneholder faktatekster og skjønnlitterære tekster i mange sjangrer. Tekster knyttet til lese- og skrivestrategier, og tekster som øver ordkunnskap og rettskriving, er det også lagt stor vekt på. Til alt dette følger det differensierte oppgaver.

Pris

kr 279

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405297
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2019
ISBN: 9788203405303
Veil.pris:

kr 279


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2B

Elevbok 2B inneheld faktatekstar og skjønnlitterære tekstar i mange sjangrar. Tekstar knytta til lese- og skrivestrategiar, og tekstar som øver ordkunnskap og rettskriving, er det også lagt stor vekt på. Til alt dette følgjer det differensierte oppgåver.

Pris

kr 279

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405303
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2019
ISBN: 9788203405365
Veil.pris:

kr 139


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2A. Lykkjeskrift

Arbeidsbok til 2A har differensierte oppgåver som gir trening i avkoding, bidreg til å utvikle tekstforståinga til elevene, inviterer til friskriving, utviklar ordtilfanget til elevane og øver inn rettskriving.

Pris

kr 139

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405365
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2019
ISBN: 9788203405358
Veil.pris:

kr 139


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2A. Løkkeskrift

Arbeidsbok til 2A har differensierte oppgaver som gir trening i avkoding, bidrar til å utvikle elevenes tekstforståelse, inviterer til friskriving, utvikler elevenes ordforråd og innøver rettskriving.

Pris

kr 139

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405358
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2019
ISBN: 9788203405334
Veil.pris:

kr 139


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2A. Stavskrift

Arbeidsbok til 2A har differensierte oppgaver som gir trening i avkoding, bidrar til å utvikle elevenes tekstforståelse, inviterer til friskriving, utvikler elevenes ordforråd og innøver rettskriving.

Pris

kr 139

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405334
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2019
ISBN: 9788203405341
Veil.pris:

kr 139


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2A. Stavskrift

Arbeidsbok til 2A har differensierte oppgåver som gir trening i avkoding, bidreg til å utvikle tekstforståinga til elevene, inviterer til friskriving, utviklar ordtilfanget til elevane og øver inn rettskriving.

Pris

kr 139

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405341
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2019
ISBN: 9788203405310
Veil.pris:

kr 139


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2A. Trykkskrift

Arbeidsbok til 2A har differensierte oppgaver som gir trening i avkoding, bidrar til å utvikle elevenes tekstforståelse, inviterer til friskriving, utvikler elevenes ordforråd og innøver rettskriving.

Pris

kr 139

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405310
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2019
ISBN: 9788203405327
Veil.pris:

kr 139


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2A. Trykkskrift

Arbeidsbok til 2A har differensierte oppgåver som gir trening i avkoding, bidreg til å utvikle tekstforståinga til elevene, inviterer til friskriving, utviklar ordtilfanget til elevane og øver inn rettskriving.

Pris

kr 139

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405327
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2019
ISBN: 9788203405426
Veil.pris:

kr 139


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2B. Lykkjeskrift

Pris

kr 139

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405426
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2019
ISBN: 9788203405419
Veil.pris:

kr 139


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2B. Løkkeskrift

Pris

kr 139

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405419
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2019
ISBN: 9788203405396
Veil.pris:

kr 139


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2B. Stavskrift

Pris

kr 139

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405396
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2019
ISBN: 9788203405402
Veil.pris:

kr 139


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2B. Stavskrift

Pris

kr 139

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405402
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2019
ISBN: 9788203405372
Veil.pris:

kr 139


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2B. Trykkskrift

Pris

kr 139

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405372
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2019
ISBN: 9788203405389
Veil.pris:

kr 139


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2B. Trykkskrift

Pris

kr 139

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405389
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 2. trinn
Målform: b/n
År:   2019
ISBN: 9788203405433
Veil.pris:

kr 645


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2AB

Lærerveiledningen til Nye Zeppelin 2 har forslag til årsplan og tips til hvordan du kan jobbe med dybdelæring, grunnleggende ferdigheter og vurdering i Nye Zeppelin 2. Metodisk del har veiledning til alle oppslagene i elevbøkene, dessuten ekstra forslag til ulike kreative oppgaver.

Pris

kr 645

Sider 312
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203405433
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2016
ISBN: 9788203400742
Veil.pris:

kr 405


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Lesebok

Leseboka vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Leseboka kan også være utgangspunkt for oppgaver i Nye Zeppelin 3 språkbok.

Til Nye Zeppelin 3 lesebok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 405

Sider 180
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203400742
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 3. trinn
Målform: nyn
År:   2016
ISBN: 9788203400759
Veil.pris:

kr 405


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Lesebok

Leseboka vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Leseboka kan også være utgangspunkt for oppgaver i Nye Zeppelin 3 språkbok.

Til Nye Zeppelin 3 lesebok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 405

Sider 180
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203400759
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2016
ISBN: 9788203349256
Veil.pris:

kr 395


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Språkbok

Språkboka legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Språkboka gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

Nye Zeppelin 3 språkbok og Nye Zeppelin 3 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen. Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver.

Til Nye Zeppelin 3 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 395

Sider 153
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203349256
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 3. trinn
Målform: nyn
År:   2016
ISBN: 9788203400735
Veil.pris:

kr 395


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Språkbok

Språkboka legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Språkboka gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

Nye Zeppelin 3 språkbok og Nye Zeppelin 3 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen. Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver.

Til Nye Zeppelin 3 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 395

Sider 156
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203400735
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2016
ISBN: 9788203400780
Veil.pris:

kr 159


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok

Arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 159

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203400780
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 3. trinn
Målform: nyn
År:   2016
ISBN: 9788203400797
Veil.pris:

kr 159


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok

Arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 159

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203400797
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2016
ISBN: 9788203400766
Veil.pris:

kr 159


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok

Arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 159

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203400766
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 3. trinn
Målform: nyn
År:   2016
ISBN: 9788203400773
Veil.pris:

kr 159


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok

Arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 159

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203400773
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 3. trinn
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203400803
Veil.pris:

kr 645


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3

Lærerveiledningen gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket.

Lærerveiledningen har en generell del som tar opp sentrale emner i norskfaget på trinnet, en metodisk del til språkboka og leseboka, praktiske tips til arbeidet i klasserommet.

Lærerveiledningen har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk.

Pris

kr 645

Sider 240
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203400803
Forfattere Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy

Komponent: Lærebok
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2017
ISBN: 9788203402784
Veil.pris:

kr 415


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Lesebok

Leseboka vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Leseboka kan også være utgangspunkt for oppgaver i Nye Zeppelin 4 språkbok.

Til Nye Zeppelin 4 lesebok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 415

Sider 200
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203402784
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 4. trinn
Målform: nyn
År:   2017
ISBN: 9788203402791
Veil.pris:

kr 415


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Lesebok

Leseboka vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Leseboka kan også være utgangspunkt for oppgaver i Nye Zeppelin 4 språkbok.

Til Nye Zeppelin 4 lesebok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 415

Sider 200
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203402791
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2017
ISBN: 9788203402753
Veil.pris:

kr 399


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Språkbok

Nye Zeppelin 4 språkbok og Nye Zeppelin 3 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen. Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver.
Til Nye Zeppelin 4 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 399

Sider 184
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203402753
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 4. trinn
Målform: nyn
År:   2017
ISBN: 9788203402777
Veil.pris:

kr 399


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Språkbok

Nye Zeppelin 4 språkbok og Nye Zeppelin 3 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen. Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver.
Til Nye Zeppelin 4 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 399

Sider 184
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203402777
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2017
ISBN: 9788203402821
Veil.pris:

kr 159


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok

Arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 159

Sider 72
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203402821
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 4. trinn
Målform: nyn
År:   2017
ISBN: 9788203402838
Veil.pris:

kr 159


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok

Arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 159

Sider 72
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203402838
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2017
ISBN: 9788203402807
Veil.pris:

kr 159


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok

Arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 159

Sider 72
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203402807
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 4. trinn
Målform: nyn
År:   2017
ISBN: 9788203402814
Veil.pris:

kr 159


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok

Arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 159

Sider 72
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203402814
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 4. trinn
Målform: b/n
År:   2017
ISBN: 9788203402845
Veil.pris:

kr 645


Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4

Lærerveiledningen gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket.

Lærerveiledningen har en generell del som tar opp sentrale emner i norskfaget på trinnet, en metodisk del til språkboka og leseboka, praktiske tips til arbeidet i klasserommet.

Lærerveiledningen har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk.

Pris

kr 645

Sider 272
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203402845
Forfattere Anne-Birthe Nyhammer BjorøyDigitale komponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: Tavle
Trinn:  
Målform: b/n
År:   2019
ISBN: 9788203409301
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:
på Lokus.no / Brettboka.no

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2. Tavle

Tavle. Norsk for barnetrinnet

Nye Zeppelin 2 tavle inneholder elevbøkene med innlest lyd og arbeidsbøkene. I tillegg er det egne innganger til språkleker, animasjoner, strategier og skriftlige oppgaver. Disse er også lagt inn som interaktive oppgaver i elevbøkene.
Tavla hjelper læreren til å variere undervisningen og engasjere elevene.

Pris

kr 0

Komponenttype Tavle
ISBN 9788203409301

Komponent: Digitalbok
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2018
ISBN: 9788203405860
Veil.pris:

kr 87

Kjøp:

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1B. Lesebok. Brettbok

Digitalbok. Norsk for barnetrinnet

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 87

Komponenttype Digitalbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203405860
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Digitalbok
Trinn:  
Målform: b/n
År:   2019
ISBN: 9788203409295
Veil.pris:

kr 92

Kjøp:
på Lokus.no / Brettboka.no

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 2B. Brettbok

Digitalbok. Norsk for barnetrinnet

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 92

Komponenttype Digitalbok
ISBN 9788203409295
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tavle
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2018
ISBN: 9788203405457
Veil.pris:

kr 1 800

Kjøp:

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1. Tavle

Tavle. Norsk for barnetrinnet

Pris

kr 1 800

Komponenttype Tavle
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203405457

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2018
ISBN: 9788203405440
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1. Elev

Elevnettsted. Norsk for barnetrinnet

Elevnettstedet er gratis med Feide-innlogging. Elevnettstedet kan brukes på nettbrett.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203405440

Komponent: Lærernettsted
Trinn: 1.-4. trinn
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203403156
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1-4

Lærernettsted. Norsk for barnetrinnet

Nye Zeppelin 1-4 lærernettsted inneholder:
- Årsplaner
- Kopiark fra lærerveiledningen
- Lettlesttekster
- Quiz

Pris

kr 0

Komponenttype Lærernettsted
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788203403156

Komponent: Digitalbok
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2018
ISBN: 9788203405822
Veil.pris:

kr 87

Kjøp:

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1A. Bokstavbok. Brettbok

Digitalbok. Norsk for barnetrinnet

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 87

Komponenttype Digitalbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203405822
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tavle
Trinn: 3. trinn
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203402104
Veil.pris:

kr 1 800

Kjøp:

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Tavle

Tavle. Norsk for barnetrinnet

Nye Zeppelin 3 tavle har fokus på å øke elevenes lese- og skrivekompetanse. Tavla har motiverende oppgaver til alle sider i språkboka og trener lese- og skrivestrategier.
Via åpningssiden til Nye Zeppelin 3 tavle har du tilgang til en digital versjon av hele Nye Zeppelin 3 språkbok og lesebok. I disse kan du forstørre, markere og skrive notater.

Pris

kr 1 800

Komponenttype Tavle
Trinn 3. trinn

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 3. trinn
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203401541
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Elev

Elevnettsted. Norsk for barnetrinnet

Nye Zeppelin 3 elevnettsted er gratis og uten innlogging. Elevnettstedet er lydlagt og kan brukes på nettbrett.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203401541
Forfattere Anne-Kristin Aarflot

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2016
ISBN: 9788203403590
Veil.pris:

kr 13

Kjøp:

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Vurdering

Elevnettsted. Norsk for barnetrinnet

Dette er en digital prøve som kartlegger elevenes leseferdigheter i midten av 3. klasse. Prøven tester elevenes ferdigheter til å lese og forstå både enkeltord og tekster, og til å stave ord riktig. Kan tas av alle elever med tilgang til Conexus Engage og Feide. NB! I tillegg til å kjøpe lisens må skolen sende en e-post til lokus@aschehoug.no for å aktivere prøven i Conexus.

Vurderingsprøven tar utgangspunkt i oppgavetypene i den obligatoriske leseprøven fra Utdanningsdirektoratet som tredjeklassingene avlegger i mars/april. Prøven gir elevene anledning til å gjøre seg kjent med disse oppgavetypene, samtidig som den gir læreren en indikasjon om elevenes leseferdigheter. Flere av oppgavene forholder seg samtidig til innhold i kapitler om rettskriving og ordkunnskap i Nye Zeppelin 3, slik at denne leseprøven også gir en vurdering av elevenes læring i forhold til læreverket.

Pris

kr 13

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203403590
Forfattere Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy

Komponent: Digitalbok
Trinn: 3. trinn
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203401558
Veil.pris:

kr 127

Kjøp:

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Språkbok. Brettbok

Digitalbok. Norsk for barnetrinnet

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 127

Komponenttype Digitalbok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203401558
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Digitalbok
Trinn: 3. trinn
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203401565
Veil.pris:

kr 135

Kjøp:

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 3. Lesebok. Brettbok

Digitalbok. Norsk for barnetrinnet

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 135

Komponenttype Digitalbok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203401565
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tavle
Trinn: 4. trinn
Målform: b/n
År:   2017
ISBN: 9788203402760
Veil.pris:

kr 1 800

Kjøp:
Kommer august 2017

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Tavle

Tavle. Norsk for barnetrinnet

Nye Zeppelin 4 tavle har fokus på å øke elevenes lese- og skrivekompetanse. Tavla har motiverende oppgaver til alle sider i språkboka og trener lese- og skrivestrategier.
Via åpningssiden til Nye Zeppelin 4 tavle har du tilgang til en digital versjon av hele Nye Zeppelin 4 språkbok og lesebok. I disse kan du forstørre, markere og skrive notater.

Pris

kr 1 800

Komponenttype Tavle
Trinn 4. trinn

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 4. trinn
Målform: b/n
År:   2017
ISBN: 9788203402852
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:
Kommer august 2017

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Elev

Elevnettsted. Norsk for barnetrinnet

Nye Zeppelin 4 elevnettsted er gratis og uten innlogging. Elevnettstedet er lydlagt og kan brukes på nettbrett.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203402852
Forfattere Anne-Kristin Aarflot

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2018
ISBN: 9788203405761
Veil.pris:

kr 13

Kjøp:
på Lokus.no / Brettboka.no

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Vurdering

Elevnettsted. Norsk for barnetrinnet

Dette er en digital prøve som kartlegger elevenes leseferdigheter i midten av 4. klasse. Prøven tester elevenes ferdigheter til å lese og forstå både enkeltord og tekster, og til å stave ord riktig. Kan tas av alle elever med tilgang til Conexus Engage og Feide. NB! I tillegg til å kjøpe lisens må skolen sende en e-post til lokus@aschehoug.no for å aktivere prøven i Conexus.

Pris

kr 13

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203405761
Forfattere Helene Østrem

Komponent: Digitalbok
Trinn: 4. trinn
Målform: b/n
År:   2017
ISBN: 9788203402876
Veil.pris:

kr 128

Kjøp:

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Lesebok. Brettbok

Digitalbok. Norsk for barnetrinnet

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 128

Komponenttype Digitalbok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203402876
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Digitalbok
Trinn: 4. trinn
Målform: b/n
År:   2017
ISBN: 9788203402869
Veil.pris:

kr 135

Kjøp:

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 4. Språkbok. Brettbok

Digitalbok. Norsk for barnetrinnet

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 135

Komponenttype Digitalbok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203402869
Forfattere Turid Fosby Elsness

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x