Handlekurv


Norsk for yrkesfag er et norskverk for Vg1 og Vg2 på alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Læreverket består av en kombinert lære- og arbeidsbok, elevnettsted og lærernettsted.

Bak norskverket står et solid forfatterteam: Mette Haraldsen har mer enn tyve års erfaring som læreverkforfatter. Cecilie Gitmark og Rune Krogh Nøstdal er nye forfattere med lang fartstid som norsklærere.

Norsk for yrkesfag går "rett på sak" og inneholder en tekstmengde som er overkommelig for målgruppa. Det er lagt stor vekt på at språket skal være klart og konsist, og at både tekst og oppgaver skal ha en tydelig differensiering. Appellerende bilder, ryddige sider, klar layout og friske farger bidrar også til å gjøre lærestoffet lett tilgjengelig for elevene. Norsk for yrkesfag tilbyr også et rikt utvalg av sakprosa og skjønnlitteratur tilpasset målgruppa.

Elevnettstedet er fritt tilgjengelig og krever ikke innlogging. Til hvert kapittel i læreboka er det flere skrivetreningsoppgaver og fagoppgaver som knytter an til kapitlets tema og fokuserer på hovedferdighetene.

Lærernettstedet inneholder Lærerens digitalbok som er en digital utgave av læreboka beriket med mye ekstrastoff for læreren. Her finner du for eksempel ulike periodeplaner og en temabasert årsplan. Det tilbys også igangsettere som PowerPoint-presentasjoner og videoer med introduksjoner og oppgaver. I tillegg finnes ressurser for yrkesretting og tverrfaglig samarbeid, og vurderingskjema og oppgaveeksempler knyttet til vurdering for læring.


Bokkomponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1
Målform: bm
År:   2013
ISBN: 9788203345173
Veil.pris:

kr 585


Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 1

Læreboka Norsk for yrkesfag 1 går «rett på sak» og inneholder en tekstmengde som er overkommelig for målgruppa. Det er lagt stor vekt på at språket skal være klart og konsist, og at både tekst og oppgaver skal ha en tydelig differensiering. Appellerende bilder, ryddige sider, klar layout og friske farger bidrar også til å gjøre lærestoffet lett tilgjengelig for elevene.

Norsk for yrkesfag legger stor vekt på å formidle norskfaget til elever på ulike faglige nivåer. "Kapitlet i korttekst" er en kort oppsummering foran hvert kapittel som hjelper elevene i gang.

Tekstsamlingen er stor og variert med et rikt utvalg av sakprosa og skjønnlitteratur. Her finner du både klassiske og nyere tekster. Flere av tekstene er lettleste, og noen tekster er knyttet til ulike yrkesfagmiljøer.

Pris

kr 585

Sider 256
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg1

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1
Målform: nyn
År:   2013
ISBN: 9788203345180
Veil.pris:

kr 585


Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 1

Læreboka Norsk for yrkesfag 1 går «rett på sak» og inneheld ei tekstmengde som er overkomeleg for målgruppa. Det er lagt stor vekt på at språket skal vere klårt og konsist, og at både tekst og oppgåver skal ha ei tydeleg differensiering. Appellerande bilete, ryddige sider, klar layout og friske fargar bidreg også til å gjere lærestoffet lett tilgjengeleg for elevane.

Norsk for yrkesfag 1 legg stor vekt på å formidle norskfaget til elever på ulike faglege nivå. Til dømes gjev "Kapitlet i korttekst" ei kort oppsummering av fagstoffet før sjølve kapittelet.

Tekstsamlinga er stor og variert med eit rikt utval av sakprosa og skjønnlitteratur. Her finn du både klassiske og nyare tekstar. Fleire av tekstane er lettleste, og nokre av tekstane er knytta til ulike yrkesfagmiljø.

Pris

kr 585

Sider 256
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg1

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1, Vg2
Målform: bm
År:   2014
ISBN: 9788203348129
Veil.pris:

kr 779


Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 1 + 2

I den sammenslåtte utgaven er både Norsk for yrkesfag 1 og Norsk for yrkesfag 2 gjengitt med samme innhold og sidetall som i originalversjonene. Det er derfor lett for elevene å finne fram i denne utgaven. Fagstoffet er presentert på en ryddig og strukturert måte. Her er det differensiering i både tekster og oppgaver, et rikt bildemateriale og en stor samling varierte tekster. Alle tekstene har oppgaver som elevene mestrer. Med den sammenslåtte utgaven har elevene alt samlet på ett sted.

Pris

kr 779

Sider 536
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg1, Vg2

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1, Vg2
Målform: nyn
År:   2014
ISBN: 9788203348136
Veil.pris:

kr 779


Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 1 + 2

I den samanslåtte utgåva er både Norsk for yrkesfag 1 og Norsk for yrkesfag 2 gjengjeve med same innhald og sidetal som i originalversjonane. Det er difor lett for elevane å finne fram i denne utgåva. Fagstoffet er presentert på ein ryddig og strukturert måte. Her er det differensiering i både tekstar og oppgåver, eit rikt biletmateriale og ei stor samling varierte tekstar. Alle tekstane har oppgåver som elevane meistrar. Med den samanslåtte utgåva har elevane alt samla på ein stad.

Pris

kr 779

Sider 536
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg1, Vg2
ISBN 9788203348136

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg2
Målform: bm
År:   2014
ISBN: 9788203347757
Veil.pris:

kr 585


Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 2

Læreboka Norsk for yrkesfag 2 går «rett på sak» og inneholder en tekstmengde som er overkommelig for målgruppa. Det er lagt stor vekt på at språket skal være klart og konsist, og at både tekst og oppgaver skal ha en tydelig differensiering. Appellerende bilder, ryddige sider, klar layout og friske farger bidrar også til å gjøre lærestoffet lett tilgjengelig for elevene.

Norsk for yrkesfag legger stor vekt på å formidle norskfaget til elever på ulike faglige nivåer. For eksempel tilbys "Kapitlet i korttekst", en kort oppsummering foran hvert kapittel av fagstoffet som skal behandles.

Tekstsamlingen er stor og variert med et rikt utvalg av sakprosa og skjønnlitteratur. Her finner du både klassiske og nyere tekster. Flere av tekstene er lettleste, og noen tekster er knyttet til ulike yrkesfagmiljøer. Før hver tekst i tekstsamlingen står en førlesningsoppgave, kalt "Før du leser".

Pris

kr 585

Sider 280
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg2

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg2
Målform: nyn
År:   2014
ISBN: 9788203347764
Veil.pris:

kr 585


Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 2

Læreboka Norsk for yrkesfag 2går "rett på sak" og inneheld ei tekstmengde som overkomeleg for målgruppa. Det er lagt stor vekt på at språket skal vere klårt og konsist, og at både tekst og oppgåver skal ha ei tydeleg differensiering. Appellerande bilete, ryddige sider, tydeleg layout og friske fargar bidreg óg til å gjere lærestoffet lett tilgjengeleg for elevane.

Norsk for yrkesfag legg stor vekt på å formidle norskfaget til elever på ulike faglege nivå. Til dømes gjev "Kapitlet i korttekst" er ei kort oppsummering av fagstoffet før sjølve kapittelet.

Tekstsamlinga er stor og variert med eit rikt utval av sakprosa og skjønnlitteratur. Her finn du både klassiske og nyare tekstar. Fleire av tekstane er lettleste, og nokre er knytta til ulike yrkesfagmiljø. Før kvar tekst i tekstsamlinga står ei førlesingsoppgåve, kalla "Før du les".

Pris

kr 585

Sider 280
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg2Digitale komponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203346439
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 1. Elev

Elevnettsted. Vg1. YF

Norsk for yrkesfag 1 elevnettsted er tett knyttet til læreboka og hvert kapittel inneholder minst én fagoppgave og tre rettskrivingsoppgaver. I tillegg har hvert kapittel "kapitlet i korttekst" som dra-tekst-oppgaver og tester som sjekker om elevene har skjønt innholdet. "Kapitlet i korttekst", som er et sammendrag av kapitlet, vil også for alle kapitler være oversatt og innlest på urdu, arabisk, somali og polsk.

Pris

kr 0

Sider 0
Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg1

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg1
Målform: bm
År:   2013
ISBN: 9788203346408
Veil.pris:

kr 75

Kjøp:

Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 1. Lydbok

Elevnettsted. Vg1. YF

Teksten i læreboka er lest inn og gjort tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

Pris

kr 75

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg1

Komponent: Lærernettsted
Trinn: Vg1, Vg2
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203346385
Veil.pris:

kr 2 000

Kjøp:

Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag. Lærer

Lærernettsted. Vg1/Vg2. YF

Norsk for yrkesfag lærernettsted inneholder årsplaner og et forslag til hvordan man kan bruke kapitlene, "Ta kapitlet i bruk". På lærernettstedet finner du også Lærerens digitalbok, som er en beriket digital versjon av læreboka.

Lærerens digitalbok har lyd til alle tekstene, både fagstoffet og hele tekstsamlingen er innlest. Lærerens digitalbok kan brukes til forberedelse, på projektor eller interaktiv tavle. Alle lærebokkapitlene er beriket med ekstraressurser som en rekke videoer, aktuelle artikler, fasitforslag til oppsummeringsoppgavene etter hver kapittel. I tillegg tilbys forslag til arbeidsplaner, veiledninger. Den digitale boka gir muligheter til å forstørre læreboktekstene, bildene og skjemaene, til å understreke og lage egne notater.

Pris

kr 2 000

Sider 0
Komponenttype Lærernettsted
Trinn Vg1, Vg2

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203349454
Veil.pris:

kr 184

Kjøp:

Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 1. Unibok

Digitalbok. Vg1. YF

Norsk for yrkesfag 1 Unibok er en digital utgave av læreboka. Den er interaktiv og har innlest læreboktekst, filmer og oppgaver.

Læreboka Norsk for yrkesfag 1 går «rett på sak» og inneholder en tekstmengde som er overkommelig for målgruppa. Det er lagt stor vekt på at språket skal være klart og konsist, og at både tekst og oppgaver skal ha en tydelig differensiering. Appellerende bilder, ryddige sider, klar layout og friske farger bidrar også til å gjøre lærestoffet lett tilgjengelig for elevene.

Norsk for yrkesfag legger stor vekt på å formidle norskfaget til elever på ulike faglige nivåer. "Kapitlet i korttekst" er en kort oppsummering foran hvert kapittel som hjelper elevene i gang. Denne teksten er innlest på arabisk, polsk, somali, urdu, bokmål og nynorsk.

Tekstsamlingen er stor og variert med et rikt utvalg av sakprosa og skjønnlitteratur. Her finner du både klassiske og nyere tekster. Flere av tekstene er lettleste, og noen tekster er knyttet til ulike yrkesfagmiljøer.

Pris

kr 184

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg1

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203346392
Veil.pris:

kr 184

Kjøp:

Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 1. Brettbok

Digitalbok. Vg1. YF

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 184

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg1

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg2
Målform: bm
År:   2014
ISBN: 9788203348679
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 2. Elev

Elevnettsted. Vg2. Norsk for YF

Norsk for yrkesfag 2 elevnettsted er tett knyttet til læreboka og hvert kapittel inneholder minst to fagoppgaver. I tillegg har hvert kapittel "kapitlet i korttekst" som dra-tekst-oppgaver og tester som sjekker om elevene har skjønt innholdet. "Kapitlet i korttekst", som er et sammendrag av kapitlet, vil også for alle kapitler være oversatt og innlest på urdu, arabisk, somali og nå også på polsk.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg2

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg2
Målform: bm
År:   2014
ISBN: 9788203348709
Veil.pris:

kr 75

Kjøp:

Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 2. Lydbok

Elevnettsted. Vg2. YF

Teksten i læreboka er lest inn og gjort tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

Pris

kr 75

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg2

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg2
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203348662
Veil.pris:

kr 184

Kjøp:

Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 2. Brettbok

Digitalbok. Vg2. YF

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 184

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg2

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg2
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400964
Veil.pris:

kr 184

Kjøp:

Norsk for yrkesfag

Norsk for yrkesfag 2. Unibok

Digitalbok. Vg2. YF

Norsk for yrkesfag 2 Unibok er en digital utgave av læreboka. Den er interaktiv og har innlest læreboktekst, filmer og oppgaver.

Læreboka Norsk for yrkesfag 2 går «rett på sak» og inneholder en tekstmengde som er overkommelig for målgruppa. Det er lagt stor vekt på at språket skal være klart og konsist, og at både tekst og oppgaver skal ha en tydelig differensiering. Appellerende bilder, ryddige sider, klar layout og friske farger bidrar også til å gjøre lærestoffet lett tilgjengelig for elevene.

Norsk for yrkesfag legger stor vekt på å formidle norskfaget til elever på ulike faglige nivåer. "Kapitlet i korttekst" er en kort oppsummering foran hvert kapittel som hjelper elevene i gang. Denne teksten er innlest på arabisk, polsk, somali, urdu, bokmål og nynorsk.

Tekstsamlingen er stor og variert med et rikt utvalg av sakprosa og skjønnlitteratur. Her finner du både klassiske og nyere tekster. Flere av tekstene er lettleste, og noen tekster er knyttet til ulike yrkesfagmiljøer.

Pris

kr 184

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg2

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x