Handlekurv


Norsk for påbygging er en sammenslått lærebok og tekstsamling. Lærebokteksten er differensiert på to nivåer. Teksten på nivå én er basisstoffet om emnet i et lettfattelig og tydelig språk. På nivå to blir perspektivet utvidet og elevene får gå mer i dybden eller bredden. Lærestoffet er anskueliggjort gjennom en mengde eksempeltekster. Bildekunst med fyldige bildetekster er en viktig del av fagstoffet.

Til hvert hovedkapittel er det en egen del som heter "På vei mot eksamen". Her vil ulike oppgaver forberede elevene på eksamen.

Læreboka er en fellesutgave med tekster både på bokmål og nynorsk.

Forfattergruppa bak læreverket har lang erfaring med elever som tar påbygging. Med Norsk for påbygging har de fått anledning til å skreddersy lærestoff og oppgaver til dette kurset.


Bokkomponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203349263
Veil.pris:

kr 715


Norsk for påbygging 2015

Norsk for påbygging

Norsk for påbygging er en sammenslått lærebok og tekstsamling. Lærebokteksten er differensiert på to nivåer. Teksten på nivå én er basisstoffet om emnet i et lettfattelig og tydelig språk. På nivå to blir perspektivet utvidet og elevene får gå mer i dybden eller bredden. Hele veien er lærestoffet anskueliggjort med tekstutdrag og kommentarer. Til hvert hovedkapittel er det en egen del som heter "På vei mot eksamen". Her vil ulike oppgaver forberede elevene på eksamen.

Læreboka er en fellesutgave med tekster både på bokmål og nynorsk.

Pris

kr 715

Sider 512
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg3Digitale komponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400698
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Norsk for påbygging 2015

Norsk for påbygging. Elev

Elevnettsted. Vg3. Norsk for påbygging

Norsk for påbygging elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg3

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg3
Målform: bm
År:   2015
ISBN: 9788203400711
Veil.pris:

kr 75

Kjøp:

Norsk for påbygging 2015

Norsk for påbygging. Lydbok

Elevnettsted. Vg3. Norsk for påbygging

Teksten i læreboka er lest inn og gjort tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.

Pris

kr 75

Sider 0
Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg3

Komponent: Lærernettsted
Trinn: Vg3
Målform: bm
År:   2015
ISBN: 9788203400704
Veil.pris:

kr 2 000

Kjøp:

Norsk for påbygging 2015

Norsk for påbygging. Lærer

Lærernettsted. Vg3. Norsk for påbygging

Norsk for påbygging lærernettsted inneholder elevnettstedet i tillegg til Lærerens digitalbok, som er en digital versjon av læreboka.

Lærerens digitalbok kan brukes til forberedelse, på projektor eller interaktiv tavle. Den digitale boka gir muligheter til å forstørre læreboktekstene, bildene og skjemaene, til å understreke og lage egne notater. Lærebokkapitlene er beriket med lyd, PowerPoint-presentasjoner og kapitlene i korttekst på begge målformer. Her finnes også årsplaner, undervisningsopplegg og fasiter med mer.

Pris

kr 2 000

Sider 0
Komponenttype Lærernettsted
Trinn Vg3

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203401947
Veil.pris:

kr 228

Kjøp:

Norsk for påbygging 2015

Norsk for påbygging. Unibok

Digitalbok. Vg3. SF

Norsk for påbygging Unibok er en digital utgave av læreboka. Den har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet.

Norsk for påbygging er en sammenslått lærebok og tekstsamling. Lærebokteksten er differensiert på to nivåer. Teksten på nivå én er basisstoffet om emnet i et lettfattelig og tydelig språk. På nivå to blir perspektivet utvidet og elevene får gå mer i dybden eller bredden. Hele veien er lærestoffet anskueliggjort med tekstutdrag og kommentarer. Til hvert hovedkapittel er det en egen del som heter "På vei mot eksamen". Her vil ulike oppgaver forberede elevene på eksamen.

Læreboka er en fellesutgave med tekster både på bokmål og nynorsk.

Pris

kr 228

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg3

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400728
Veil.pris:

kr 228

Kjøp:

Norsk for påbygging 2015

Norsk for påbygging. Brettbok

Digital lærebok. Vg3. Norsk for SF

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 228

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg3

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x