Naturfag SF/YF/Påbygging består av lærebøker, forenklede bøker, felles lærernettsted og gratis elevnettsteder.

Klikk på titlene for å få mer informasjon om de enkelte komponentene.


Bokkomponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1
Målform: nyn
År:   2016
ISBN: 9788203401237
Veil.pris:

kr 209


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag SF. Forenkla

Naturfag SF - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Pris

kr 209

Sider 184
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg1

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1
Målform: bm
År:   2016
ISBN: 9788203401220
Veil.pris:

kr 209


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag SF. Forenklet

Naturfag SF - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Pris

kr 209

Sider 184
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg1

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1
Målform: bm
År:   2016
ISBN: 9788203401213
Veil.pris:

kr 785


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag SF. Lærebok

Læreboka Naturfag SF har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Pris

kr 785

Sider 432
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg1

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1
Målform: nyn
År:   2016
ISBN: 9788203401244
Veil.pris:

kr 785


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag SF. Lærebok

Læreboka Naturfag SF har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Pris

kr 785

Sider 432
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg1

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1
Målform: bm
År:   2013
ISBN: 9788203345098
Veil.pris:

kr 385


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag for yrkesfag

Læreboka Naturfag for yrkesfag har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Pris

kr 385

Sider 288
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg1

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1
Målform: nyn
År:   2013
ISBN: 9788203345104
Veil.pris:

kr 385


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag for yrkesfag

Læreboka Naturfag for yrkesfag har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Pris

kr 385

Sider 288
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg1

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1
Målform: nyn
År:   2013
ISBN: 9788203345760
Veil.pris:

kr 195


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag for yrkesfag. Forenkla

Naturfag for yrkesfag - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Pris

kr 195

Sider 88
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg1

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1
Målform: bm
År:   2013
ISBN: 9788203345753
Veil.pris:

kr 195


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag for yrkesfag. Forenklet

Naturfag for yrkesfag - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Pris

kr 195

Sider 88
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg1

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg3
Målform: bm
År:   2015
ISBN: 9788203347177
Veil.pris:

kr 615


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag Påbygging

Læreboka Naturfag Påbygging har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Pris

kr 615

Sider 248
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg3

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg3
Målform: nyn
År:   2015
ISBN: 9788203347184
Veil.pris:

kr 615


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag Påbygging

Læreboka Naturfag Påbygging har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Pris

kr 615

Sider 248
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg3

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg3
Målform: nyn
År:   2015
ISBN: 9788203349867
Veil.pris:

kr 209


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag Påbygging. Forenkla

Naturfag Påbygging - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Pris

kr 209

Sider 112
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg3

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg3
Målform: bm
År:   2015
ISBN: 9788203349850
Veil.pris:

kr 209


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag Påbygging. Forenklet

Naturfag Påbygging - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Pris

kr 209

Sider 112
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn Vg3Digitale komponenter på Lokus.no / Brettboka.no

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203346156
Veil.pris:

kr 75

Kjøp: lokus.no

Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag for yrkesfag. Lydbok

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittelavsnitt de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

Pris

kr 75

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg1

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg1
Målform: bm
År:   2016
ISBN: 9788203402142
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag SF. Elev

Naturfag SF elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som læreboka og inneholder interaktive oppgaver og innlæringsressurser.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg1

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203346149
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag for yrkesfag. Elev

Naturfag for yrkesfag elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som læreboka og inneholder interaktive oppgaver og innlæringsressurser.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg1

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg1
Målform: bm
År:   2013
ISBN: 9788203346873
Veil.pris:

kr 25

Kjøp: lokus.no

Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag Vg1. Filmnettsted

Naturfag Vg1. Filmnettsted tar for seg læreplanmålet "Bærekraftig utvikling". Gjennom tekst og film belyser modulen begrepet bærekraftig utvikling, og ved hjelp av quiz'er kan elevene sjekke hva de har fått med seg.

Pris

kr 25

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg1

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203402579
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag SF. Lydbok

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittelavsnitt de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg1

Komponent: Lærernettsted
Trinn: Vg1-Vg3
Målform: bm
År:   2014
ISBN: 9788203335495
Veil.pris:

kr 3 000

Kjøp: lokus.no

Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag SF/YF/Påbygging. Lærer

Naturfag SF/YF/Påbygging lærernettsted er felles for læreverkene Naturfag SF, Naturfag for yrkesfag, Naturfag Påbygging, Naturfag 5, Naturfag 2 og Naturfag 3.

Lærernettstedet inneholder et stort utvalg av undervisningsfilmer fra Twig, Lærerens digitalbok, kapittelprøver, metodiske tips, forslag til årsplaner, illustrasjoner fra læreboka, fordypningsstoff og lenkesamlinger. Her er også praktiske tips knyttet til grunnleggende ferdigheter i faget og hjelp til å planlegge arbeidet med kapitlene.

Lærerens digitalbok er digitale versjoner av lærebøkene, beriket med film og lyd i tillegg til en rekke funksjoner, som å forstørre innhold, understreke og markere tekst, tegne og legge inn notater og kommentarer. Lærerens digitalbok kan brukes på PC og Mac.

Et abonnement på Naturfag SF/YF/Påbygging lærernettsted kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

Pris

kr 3 000

Komponenttype Lærernettsted
Trinn Vg1-Vg3

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203401930
Veil.pris:

kr 315

Kjøp: lokus.no

Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag SF. Unibok

Naturfag SF Unibok er en digital utgave av læreboka. Boka har innlest læreboktekst, undervisningsfilmer fra Twig, nøkkelstoff samt start- og kapitteltester.

Læreboka Naturfag SF har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Pris

kr 315

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg1

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203349157
Veil.pris:

kr 150


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag for yrkesfag. Forenklet utgave. Brettbok

Læreboka som PDF gir deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.

Pris

kr 150

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg1

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203346415
Veil.pris:

kr 155


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag for yrkesfag. Brettbok

Læreboka som PDF gir deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du allerede i dag gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka som PDF.

Pris

kr 155

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg1

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203402135
Veil.pris:

kr 165


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag SF. Forenklet utg. Brettbok

Læreboka som PDF gir deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.

Pris

kr 165

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg1

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203402128
Veil.pris:

kr 315


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag SF. Brettbok

Læreboka som PDF gir deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.

Pris

kr 315

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg1

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203349423
Veil.pris:

kr 155

Kjøp: lokus.no

Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag for yrkesfag. Unibok

Naturfag for yrkesfag Unibok er en digital utgave av læreboka. Boka har innlest læreboktekst, undervisningsfilmer fra Twig, nøkkelstoff samt start- og kapitteltester.

Læreboka Naturfag for yrkesfag har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Pris

kr 155

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg1

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203347153
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag Påbygging. Elev

Naturfag Påbygging elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som læreboka og inneholder interaktive oppgaver og innlæringsressurser

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg3

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203401305
Veil.pris:

kr 75

Kjøp: lokus.no

Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag Påbygging. Lydbok

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittelavsnitt de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

Pris

kr 75

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg3

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400926
Veil.pris:

kr 240


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag Påbygging. Brettbok

Læreboka som PDF gir deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.

Pris

kr 240

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg3

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400933
Veil.pris:

kr 165


Naturfag SF/YF/Påbygging

Naturfag Påbygging. Forenklet. Brettbok. Vg3.

Læreboka som PDF gir deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.

Pris

kr 165

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg3

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x