Handlekurv


Norskverket Grip teksten dekker læreplanen for Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram. Læreverket består av en kombinert lærebok for både bokmål og nynorsk for hvert årstrinn pluss nettressurser for elev og lærer. Ett av særpregene ved Grip teksten er den store oppmerksomheten som både er knyttet til vår tids mangfold av sjangrer og sammensatte tekstuttrykk, og til språk og litteratur i vårt globaliserte samfunn.

Våren 2015 ble revisjonen av Grip teksten fullført. Bak revisjonen står de samme solide og erfarne forfatterne som tidligere. Det brukervennlige perspektivet er forsterket og det er gjennomgående lagt stor vekt på ferdighetstrening både i framstillinga av lærebokteksten og i oppgavene.

Elevnettstedet er direkte knyttet til lærebokkapitlene og strukturert på en måte som gjør at elevene enkelt finner det de trenger, og kun det.

Lærernettstedet inneholder Lærerens digitalbok som består av læreboka i digital utgave. Den er beriket med innlesninger, svarforslag til oppgavene i boka og i elevressursene, undervisningsforslag og oversiktene fra læreboka i nedlastbare PDF-formater. Lærerens digitalbok har også en rekke verktøy som gjør det mulig å forstørre bilder, tekst og skjemaer, streke under og lage egne notater.


Bokkomponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Komponent: Lærebok
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203347047
Veil.pris:

kr 715


Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg1 (2013)

Grip teksten Vg1 for studieforberedende utdanningsprogram er revidert i forhold til læreplanen av 2013. Det brukervennlige perspektivet er forsterket. Alle kapitlene i læreboka er oppdatert - og til dels nyskrevet, og bildeutvalget er også fornyet. De praktiske oversiktene, eksempeltekstene og oppsummeringene er fortsatt med. Den reviderte Vg1-boka har en klar struktur og delikat design.

I den reviderte Grip teksten Vg1 er det gjennomgående lagt stor vekt på ferdighetstrening både i framstillinga av lærebokteksten og i oppgavene. Nyttig informasjon om læringsstrategier er naturlig integrert. Tekstsamlingen med oppgaver er fornyet og utvidet. Den praktiske oppslagsdelen bak i boka har fått en ryddigere layout. Nytt er også en sammenliknende grammatikk for bokmål og nynorsk.


Komponent: Lærebok
Trinn: Vg2
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203347849
Veil.pris:

kr 715


Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg2 (2014)

Grip teksten Vg2 for studieforberedende utdanningsprogram er nå revidert etter endringer i læreplanen av 2013. Som for Vg1, er det lagt stor vekt på brukervennlighet. De praktiske oversiktene, eksempeltekstene og oppsummeringene samt mange og varierte oppgaver kjennetegner også Grip teksten Vg2. Både lærestoff, tekstsamling og bildeutvalg er bearbeidet og fornyet. Lærebokkapitlene tar for seg litteratur- og kulturhistorie, temaer med sammenlikningsperspektiv, språk og muntlige og skriftlige ferdigheter.

Tekstsamlingen "Grip tekstene" inneholder et rikt utvalg tekster, som både dekker tematikken i lærebokkapitlene og gir leseopplevelser. Oppslagsdelen bak i boka videreføres fra Vg1 med et litterært minileksikon, skriveregler, en liten grammatikk og oversikter over likheter og forskjeller mellom bokmål og nynorsk.


Komponent: Lærebok
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203349690
Veil.pris:

kr 715


Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg3 (2015)

Den nye utgaven av Grip teksten Vg3 lærebok tar opp i seg de siste endringene i læreplanen. Hovedlinjene fra Vg1 og Vg2 videreføres med solid fagstoff, variert ferdighetstrening og rikelig med eksempeltekster. Skjemaer og praktiske oversikter i tabeller hjelper elevene med innlæringen. Litteratur- og kulturhistorie fra ca. 1850 til i dag presenteres med aktuelle innfallsvinkler. Språkkapitlene er fornyet, og ferdighetskapitlene er dels omarbeidet, dels nyskrevne.

Tekstsamlingen inneholder mange spennende tekster, særlig fra den aller nyeste litteraturen.
Digitale komponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg1-Vg3
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203339417
Veil.pris:

kr 125

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Tekstbanken. Elev

Elevnettsted. Norsk for SF og YF

Tekstbanken elevnettsted er en rik og variert samling av alle typer tekster fra de eldste tider til nå. Dette nettstedet supplerer tekstsamlingene i lærebøkene. Mange av tekstene har oppgaver og omtale av forfatteren.

Tekstbanken har enkel funksjonalitet som gjør det lett å søke på forfatter, periode, sjanger, tittel, tema eller årstall.

Tekstbanken er inkludert i lærernettstedet og i elevnettstedene som kan kjøpes.

Pris

kr 125

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg1-Vg3
ISBN 9788203339417

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203346453
Veil.pris:

kr 75

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg1. Lydbok

Elevnettsted. Vg1. Norsk for SF

Teksten i læreboka er lest inn og gjort tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203346460
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg1. Elev

Elevnettsted. Vg1. Norsk for SF

Grip teksten Vg1 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester.


Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg1

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203346477
Veil.pris:

kr 125

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg1. Elev. Pluss

Elevnettsted. Vg1. Norsk for SF

Dette elevnettstedet til Grip teksten Vg1 er utvidet og gir elevene mulighet til å jobbe med alternativt lærestoff og rike medier. Elevnettstedet er strukturert etter lærebokkapitlene, og er dermed oversiktlig og lett å finne fram i.

Oppgavene er oppdatert i samsvar med den reviderte læreboka. Varierte oppgaver øver elevene i de forskjellige delene av faget, med et bredt utvalg av tilleggstekster og eksempeltekster. Elevnettstedet inneholder også innleste sammendrag av læreboka, nye oppgaver i læringsstrategier og oppsummeringstester.

Du får også tilgang til den rikholdige digitale samlingen av eldre og nye tekster, Tekstbanken.

Pris

kr 125

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg1

Komponent: Lærernettsted
Trinn: Vg1-Vg3
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203346484
Veil.pris:

kr 3 500

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg1-Vg3. Lærer

Lærernettsted. Vg1/Vg2/Vg3. Norsk for SF

Lærernettstedet inneholder alle elevnettstedene i tillegg til egne ressurser for læreren.

På lærernettstedet finner du Lærerens digitalbok som er berikede digitalversjoner av lærebøkene. Lærerens digitalbok kan brukes til forberedelse, på projektor eller interaktiv tavle. Den digitale boka gir muligheter til å forstørre læreboktekstene, bildene og skjemaene, til å understreke og lage egne notater. Lærebokkapitlene er beriket med lyd, video og PowerPoint-presentasjoner.

På lærernettstedet finner du også årsplaner, lesetips, undervisningsopplegg, fasit- og svarforslag både til arbeidsstoff i lærebøkene og på elevnettstedet.

Pris

kr 3 500

Komponenttype Lærernettsted
Trinn Vg1-Vg3

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203349393
Veil.pris:

kr 228

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg1. Unibok

Digitalbok. Vg1. Norsk for SF

Grip teksten Vg1 Unibok er en digital utgave av læreboka. Den har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet.

Grip teksten Vg1 for studieforberedende utdanningsprogram er revidert i forhold til læreplanen av 2013. Det brukervennlige perspektivet er forsterket. Alle kapitlene i læreboka er oppdatert - og til dels nyskrevet, og bildeutvalget er også fornyet. De praktiske oversiktene, eksempeltekstene og oppsummeringene er fortsatt med. Den reviderte Vg1-boka har en klar struktur og delikat design.

I den reviderte Grip teksten Vg1 er det gjennomgående lagt stor vekt på ferdighetstrening både i framstillinga av lærebokteksten og i oppgavene. Nyttig informasjon om læringsstrategier er naturlig integrert. Tekstsamlingen med oppgaver er fornyet og utvidet. Den praktiske oppslagsdelen bak i boka har fått en ryddigere layout. Nytt er også en sammenliknende grammatikk for bokmål og nynorsk.


Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg1
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203346323
Veil.pris:

kr 228

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg1 (2013). Brettbok

Digitalbok. Norsk for SF

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Pris

kr 228

Komponenttype Digitalbok
Trinn Vg1

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg2
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203348624
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg2. Elev

Elevnettsted. Vg2. Norsk for SF

Grip teksten Vg2 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg2

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg2
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203348648
Veil.pris:

kr 75

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg2. Lydbok

Elevnettsted. Vg2. Norsk for SF

Teksten i læreboka er lest inn og gjort tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.


Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg2
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203348631
Veil.pris:

kr 125

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg2. Elev. Pluss

Elevnettsted. Vg2. Norsk for SF

Dette elevnettstedet til Grip teksten Vg2 er utvidet og gir elevene mulighet til å jobbe med alternativt lærestoff og rike medier. Elevnettstedet er strukturert etter lærebokkapitlene, og er dermed oversiktlig og lett å finne fram i.

Oppgavene er oppdatert i samsvar med den reviderte læreboka. Varierte oppgaver øver elevene i de forskjellige delene av faget, med et bredt utvalg av tilleggstekster og eksempeltekster. Elevnettstedet inneholder også innleste sammendrag av læreboka, nye oppgaver i læringsstrategier og oppsummeringstester.

Du får også tilgang til den rikholdige digitale samlingen av eldre og nye tekster, Tekstbanken.

Pris

kr 125

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg2

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg2
Målform: b/n
År:   2020
ISBN: 9788203348655
Veil.pris:

kr 228

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg2 (2014). Brettbok

Digitalbok. Norsk for SF

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no


Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg2
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400988
Veil.pris:

kr 228

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg2. Unibok

Digitalbok. Vg2. Norsk for SF

Grip teksten Vg2 Unibok er en digital utgave av læreboka. Den har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet.

Grip teksten Vg2 for studieforberedende utdanningsprogram er revidert i forhold til læreplanen av 2013. Det brukervennlige perspektivet er forsterket. Alle kapitlene i læreboka er oppdatert - og til dels nyskrevet, og bildeutvalget er også fornyet. De praktiske oversiktene, eksempeltekstene og oppsummeringene er fortsatt med. Den reviderte Vg2-boka har en klar struktur og delikat design.

I den reviderte Grip teksten Vg2 er det gjennomgående lagt stor vekt på ferdighetstrening både i framstillinga av lærebokteksten og i oppgavene. Nyttig informasjon om læringsstrategier er naturlig integrert. Tekstsamlingen med oppgaver er fornyet og utvidet. Den praktiske oppslagsdelen bak i boka har fått en ryddigere layout. Nytt er også en sammenliknende grammatikk for bokmål og nynorsk.


Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400445
Veil.pris:

kr 75

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg3. Lydbok

Elevnettsted. Vg3. Norsk for SF

Teksten i læreboka er lest inn og gjort tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.

Pris

kr 75

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg3
ISBN 9788203400445

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400438
Veil.pris:

kr 125

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg3. Elev. Pluss

Elevnettsted. Vg3. Norsk for SF

Dette elevnettstedet til Grip teksten Vg3 er utvidet og gir elevene mulighet til å jobbe med alternativt lærestoff og rike medier. Elevnettstedet er strukturert etter lærebokkapitlene, og er dermed oversiktlig og lett å finne fram i.

Oppgavene er oppdatert i samsvar med den reviderte læreboka. Varierte oppgaver øver elevene i de forskjellige delene av faget, med et bredt utvalg av tilleggstekster og eksempeltekster. Elevnettstedet inneholder også innleste sammendrag av læreboka, nye oppgaver i læringsstrategier og oppsummeringstester.

Du får også tilgang til den rikholdige digitale samlingen av eldre og nye tekster, Tekstbanken.

Pris

kr 125

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg3

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400421
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg3. Elev

Elevnettsted Vg3. Norsk for SF

Grip teksten Vg3 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg3

Komponent: Elevnettsted
Trinn: Vg3
Målform: bm
År:   2015
ISBN: 9788203400452
Veil.pris:

kr 70

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Påbygging. Elev

Elevnettsted. Vg3. Norsk for påbygging

Grip teksten Påbygging viser hvordan man kan bruke lærebøkene og tilhørende nettsteder for studieforberedende også på påbyggingskurset. Nettstedet inneholder oversikter over kjernestoff, arbeidsmåter og forslag til eksamenstrening.

Pris

kr 70

Komponenttype Elevnettsted
Trinn Vg3

Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400261
Veil.pris:

kr 228

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg3. Brettbok

Digitalbok. Norsk for SF

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no


Komponent: Digitalbok
Trinn: Vg3
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788203401916
Veil.pris:

kr 228

Kjøp:

Grip teksten 2013-2015

Grip teksten Vg3. Unibok

Digitalbok. Vg3. SF

Grip teksten Vg3. Unibok er en digital utgave av læreboka. Den har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet.

Grip teksten Vg3 lærebok tar opp i seg de siste endringene i læreplanen. Hovedlinjene fra Vg1 og Vg2 videreføres med solid fagstoff, variert ferdighetstrening og rikelig med eksempeltekster. Skjemaer og praktiske oversikter i tabeller hjelper elevene med innlæringen. Litteratur- og kulturhistorie fra ca. 1850 til i dag presenteres med aktuelle innfallsvinkler. Språkkapitlene er fornyet, og ferdighetskapitlene er dels omarbeidet, dels nyskrevne.

Tekstsamlingen inneholder mange spennende tekster, særlig fra den aller nyeste litteraturen.


Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x