Handlekurv


Pocket

Agora Nr. 3-4, 2013

kr 230

Mer info om boka +


Temaseksjonen i dette nummer av Agora er viet fransk samtidsfilosofi. Tema-ene som behandles, befinner seg på mange måter i skjæringsområdene mellom vitenskap og menneskesyn, og mellom ontologi og politikk. I tillegg har vi en egen seksjon med anmeldelser av nyere bøker om fransk filosofi, samt flere bokessays som behandler problemstillinger som helt eller delvis har fransk opp-rinnelse.

Ved sammensetningen av temaseksjonen har vi ønsket å fokusere på filo-sofgenerasjonen etter poststrukturalistene. Men vi har også hentet fram noen filosofer som var samtidige med dem og av som ulike grunner har vært lite kjent.Fransk samtidsfilosofi, eller for å være enda mer presis, «fransk-kontinen-tal» filosofi, har i lang tid vært marginalisert i Norge, og det toneangivende aka-demiske filosofimiljøet, IFIKK/CSMN ved UiO, ser ut til bevisst å ha valgt fullstendig å utelukke den. Dermed har vi ment det var viktig å la yngre norske filosofer innenfor området, enten de er utdannet i Norge eller i utlandet, få skrive om det de arbeider med eller er interessert i.

En utvikling som på sikt bare kan gavne franskorientert filosofi, er at stadig flere franske filosofer etter hvert får stillinger i England eller USA ¿ dette gjel-der også flere av dem som blir presentert i dette nummer av Agora. Diskusjo-nene går raskt på tvers av språkgrensene, og resepsjonsbetingelsene for fransk filosofi har endret seg til det bedre.

Et tredje kriterium for inklusjonen i dette nummerets temaseksjon har der-med vært at den faktiske resepsjonen har bidratt til utviklende debatter og kon-troverser. Eksempelvis var Bruno Latour, som imidlertid verken er ukjent eller tilhører den seneste filosofgenerasjon, kanskje den første franske filosofen som star-tet sin karriere i USA (om enn innenfor et annet fagområde enn filosofi, nemlig vitenskapsstudier) og skrev sine tidlige bøker på engelsk. Den intense debatten i kjølvannet av at han fikk den norske Holbergprisen i 2013 har gjort det natur-lig å inkludere Latour i dette nummeret, selv om debatten i seg selv var en ytter-ligere illustrasjon på at kunnskapsnivået om fransk filosofi i Norge er lavt, at man i slike tilfeller ikke trenger å ha sakkunnskap for å få ytre seg i media, og at resepsjonen av den stadig først og fremst foregår utenfor de etablerte filoso-fimiljøene. Det ville iallfall være mulig å håpe på at dette nummeret av Agora kan yte et bidrag til å endre denne situasjonen.


Bla i Agora

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x