Matriks 8-10 er et fleksibelt læreverk i samfunnsfag. Lærebøkene er strukturert i en todelt differensieringsmodell, i en a- og en b-del, og det er lagt vekt på grundig begrepsinnlæring og et godt og forståelig språk. Verket består av mange og utradisjonelle komponenter som gjør det enkelt å legge opp til en differensiert og variert undervisning.

Gjennom lærebøkene, nettstedene og et engasjerende spill blir det lettere for læreren å legge til rette for ulike læringsstiler. En egen lærerhåndbok har forslag til undervisningsopplegg som baserer seg på læringsstrategiene Tren Tanken.

Læreverket har et klart fokus på de områdene som forsterkes i læreplanrevisjonen 2013: Tydeliggjøring av grunnleggende ferdigheter og hovedområdet: Utforskeren. Dette kan du lese mer om i vårt gratis veiledningshefte "Hvordan arbeide med det nye hovedområdet Utforskeren i Matriks?"

Klikk på titlene for å få mer informasjon om de enkelte komponentene.


Bokkomponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: bm
År:   2006
ISBN: 9788203312144
Veil.pris:

kr 429


Matriks 8-10

Matriks. Geografi 8

Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og hovedkapitlene gjennomgår kart, landskapet på kartet og åpner for undring over hva som er best av kart og globus. Videre består boka av kapitler som tar for seg indre og ytre krefter på jorda, berggrunnen, det norske naturlandskapet og vannets kretsløp.

Pris

kr 429

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn
ISBN 9788203312144
Forfattere Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: nyn
År:   2006
ISBN: 9788203313486
Veil.pris:

kr 429


Matriks 8-10

Matriks. Geografi 8

Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og hovedkapitlene gjennomgår kart, landskapet på kartet og åpner for undring over hva som er best av kart og globus. Videre består boka av kapitler som tar for seg indre og ytre krefter på jorda, berggrunnen, det norske naturlandskapet og vannets kretsløp.

Pris

kr 429

Sider 146
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn
ISBN 9788203313486
Forfattere Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: bm
År:   2006
ISBN: 9788203312151
Veil.pris:

kr 429


Matriks 8-10

Matriks. Historie 8

Matriks Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og tar for seg de store forandringene som skjedde fra slutten av 1700-tallet og til begynnelsen av 1900-tallet. Hovedkapitlene gjennomgår den franske og amerikanske revolusjonen, 1814, befolkningsvekst og den industrielle revolusjonen, nasjonalisme og imperialisme, samt Norges selvstendighet.

Pris

kr 429

Sider 156
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn
ISBN 9788203312151
Forfattere Synnøve Veinan Hellerud
Sigrid Moen

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: nyn
År:   2006
ISBN: 9788203313479
Veil.pris:

kr 429


Matriks 8-10

Matriks. Historie 8

Matriks Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og tar for seg de store forandringene som skjedde fra slutten av 1700-tallet og til begynnelsen av 1900-tallet. Hovedkapitlene gjennomgår den franske og amerikanske revolusjonen, 1814, befolkningsvekst og den industrielle revolusjonen, nasjonalisme og imperialisme, samt Norges selvstendighet.

Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innhaldet er knytt opp mot faget sine kompetansemål og tek for seg dei store endringane som skjedde frå slutten av 1700-talet og til byrjinga av 1900-talet. Hovudkapitla går gjennom den franske og amerikanske revolusjonen, 1814, befolkningsvekst og den industrielle revolusjonen, nasjonalisme og imperialisme, samt Noregs sjølvstende.

Pris

kr 429

Sider 152
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn
ISBN 9788203313479
Forfattere Synnøve Veinan Hellerud
Sigrid Moen

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: bm
År:   2006
ISBN: 9788203310904
Veil.pris:

kr 405


Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 8

Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og består av tre hoveddeler: påvirkning, makt og forbruk

Pris

kr 405

Sider 128
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: nyn
År:   2006
ISBN: 9788203313493
Veil.pris:

kr 405


Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 8

Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og består av tre hoveddeler: påvirkning, makt og forbruk

Pris

kr 405

Sider 122
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn

Komponent: Spill
Trinn: 8.-10. trinn
Målform: b/n
År:   2006
ISBN: 9788203312571
Veil.pris:

kr 655


Matriks 8-10

Tren Tanken 8-10

Lagspillet Tren Tankener en del av Matriks-verket og bygger på læringsstrategiene i Tren tanken (TT). Spillet skal øve hodet, trene tankene og utfordre holdninger og er utviklet i Norge, i nært samarbeid med elever og lærere.

Tren Tanken kan spilles på skolen som en del av undervisningen eller hjemme. Det er fire typer oppgavekort. Deltakerne skal lage egne grafer, forklare faglige begrep, dele inn i kategorier og svare på spørsmål. Spillet er best egnet til 4-8 spillere. Alder fra 12 år.

Pris

kr 655

Komponenttype Spill
Trinn 8.-10. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 8. trinn
Målform: b/n
År:   2006
ISBN: 9788203313615
Veil.pris:

kr 685


Matriks 8-10

Matriks. Samfunnsfag 8

Matriks lærerveiledning er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

Pris

kr 685

Sider 315
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 8. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: bm
År:   2007
ISBN: 9788203314698
Veil.pris:

kr 429


Matriks 8-10

Matriks. Geografi 9

Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og starter med en videreføring av kart, deretter bevegelser i luftmassene, klima, mat og energi.

Pris

kr 429

Sider 160
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn
ISBN 9788203314698
Forfattere Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: nyn
År:   2007
ISBN: 9788203314704
Veil.pris:

kr 429


Matriks 8-10

Matriks. Geografi 9

Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og starter med en videreføring av kart, deretter bevegelser i luftmassene, klima, mat og energi.

Pris

kr 429

Sider 160
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn
ISBN 9788203314704
Forfattere Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: bm
År:   2007
ISBN: 9788203314674
Veil.pris:

kr 429


Matriks 8-10

Matriks. Historie 9

Matriks Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt 'Til Kildene'. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og tar for seg noen av de mest omfattende konfliktene i verdenshistorien, i tillegg til personer og tanker som var med på å prege utviklingen av historien. Læreboken starter med historien om Titanic for å illustrere samfunnet på begynnelsen av 1900-tallet og fortsetter med første verdenskrig. Videre følger kapittel om klassekamp og revolusjon i Russland, arbeiderbevegelsen i Norge, samt den økonomiske krisen i USA og avslutter med to kapittel som omhandler andre verdenskrig.

Pris

kr 429

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: nyn
År:   2007
ISBN: 9788203314681
Veil.pris:

kr 429


Matriks 8-10

Matriks. Historie 9

Matriks Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt 'Til kildene'. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og tar for seg noen av de mest omfattende konfliktene i verdenshistorien, i tillegg til personer og tanker som var med på å prege utviklingen av historien. Læreboken starter med historien om Titanic for å illustrere samfunnet på begynnelsen av 1900-tallet og fortsetter med første verdenskrig. Videre følger kapittel om klassekamp og revolusjon i Russland, arbeiderbevegelsen i Norge, samt den økonomiske krisen i USA og avslutter med to kapittel som omhandler andre verdenskrig.

Pris

kr 429

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: bm
År:   2007
ISBN: 9788203314513
Veil.pris:

kr 405


Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 9

Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Samfunnskunnskap er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og hovedkapitlene gjennomgår menneskerettighetene, lov og rett, kultur og mangfold, samt rus.

Pris

kr 405

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: nyn
År:   2007
ISBN: 9788203314711
Veil.pris:

kr 405


Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 9

Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Samfunnskunnskap er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innhaldet er knytt opp mot faget sine kompetansemål og hovudkapitla gjennomgår menneskerettighetane, lov og rett, kultur og mangfald, samt rus.

Pris

kr 405

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 9. trinn
Målform: b/n
År:   2007
ISBN: 9788203313622
Veil.pris:

kr 685


Matriks 8-10

Matriks. Samfunnsfag 9

Matriks lærerveiledning er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

Pris

kr 685

Sider 312
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 9. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: bm
År:   2008
ISBN: 9788203315749
Veil.pris:

kr 439


Matriks 8-10

Matriks. Geografi 10

Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

Matriks Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Geografi er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og fokuserer på befolkning og områdene Afrika, Europa, Asia, Oseania, Nord og Sør- Amerika som grunnlag for kartlegging, sammenligning, analyse, forklaring og drøfting.

Pris

kr 439

Sider 176
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203315749
Forfattere Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: nyn
År:   2008
ISBN: 9788203315756
Veil.pris:

kr 439


Matriks 8-10

Matriks. Geografi 10

Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

Matriks Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Geografi er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innhaldet er knytt opp mot faget sine kompetansemål og fokuserer på befolkning og områda Afrika, Europa, Asia, Oseania, Nord og Sør- Amerika som grunnlag for kartlegging, samanlikning, analyse, forklaring og drøfting.

Pris

kr 439

Sider 176
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203315756
Forfattere Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: bm
År:   2008
ISBN: 9788203315763
Veil.pris:

kr 439


Matriks 8-10

Matriks. Historie 10

Matriks Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. Matriks Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

Matriks Historie er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og gjennomgår verdens- og norgeshistorien fra 1945 og frem til i dag. Hovedkapitlene tar for seg den kalde krigen, velferdsstaten, konflikter i Midtøsten, kolonienes selvstendiggjøring, samling og splitting i Europa, samt Norge sin plass i verden.

Pris

kr 439

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203315763
Forfattere Synnøve Veinan Hellerud
Ketil Knutsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: nyn
År:   2008
ISBN: 9788203315770
Veil.pris:

kr 439

Ikke på lager

Matriks 8-10

Matriks. Historie 10

Matriks Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. Matriks Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

Matriks Historie er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innhaldet er knytt opp mot faget sine kompetansemål og gjennomgår verds- og noregshistoria frå 1945 og fram til i dag. Hovudkapitla tek for seg den kalde krigen, velferdsstaten, konfliktar i Midtausten, koloniane si sjølvstendiggjering, samling og splitting i Europa, samt Noreg sin plass i verda.

Pris

kr 439

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203315770
Forfattere Synnøve Veinan Hellerud
Ketil Knutsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: bm
År:   2008
ISBN: 9788203315794
Veil.pris:

kr 405


Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 10

Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Samfunnskunnskap er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og hovedkapitlene gjennomgår hva et samfunn er, økonomi, entreprenørskap, samt seksualitet og samliv.

Pris

kr 405

Sider 128
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: nyn
År:   2008
ISBN: 9788203315800
Veil.pris:

kr 405


Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 10

Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Samfunnskunnskap er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innhaldet er knytt opp mot faget sine kompetansemål og hovudkapitla gjennomgår kva eit samfunn er, økonomi, entreprenørskap, samt seksualitet og samliv.

Pris

kr 405

Sider 128
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 10. trinn
Målform: b/n
År:   2008
ISBN: 9788203313639
Veil.pris:

kr 685


Matriks 8-10

Matriks. Samfunnsfag 10

Matriks lærerveiledning er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

Pris

kr 685

Sider 280
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 10. trinnDigitale komponenter Digitale ressurser på grs.lokus.no

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 8.-10. trinn
Målform: bm
År:   2006
ISBN: 9788203314285
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Matriks 8-10

Matriks 8-10. Elev

Matriks 8-10 elevnettsted presenterer gode kilder egnet for aldersgruppen, og gir elevene et stort mangfold av interaktive oppgaver. Elevene kan for eksempel høre radiointervju med norske Arvid som var med i Vietnam-krigen, se bilder fra nordmenn på prærien i USA på 1880-tallet og filmklipp med Lenin som taler i Moskva i 1920.

Elevnettstedet er inndelt i fagtemaer og har tre typer innhold: «Oppdrag» som er sekvenser som tar for seg et sentralt fagtema, «Prøv deg» som består av flervalgsoppgaver og en samling nyttige lenker.

Elevnetttedet har også en bildebase og en egen historieressurs på arabisk, polsk og russisk. Her er det meste av Matriks historiebøker gjengitt med både tekst og tale på de tre språkene. I tillegg fins interaktive oppgaver beregnet for elever som ikke har norsk som morsmål. Sidene har også norske ordforklaringer for samme målgruppe.

Utarbeidelsen er støttet av Utdanningsdirektoratet og utviklet i samarbeid med Åsheim ungdomsskole i Trondheim.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 8.-10. trinn
ISBN 9788203314285

Komponent: Lærernettsted
Trinn: 8.-10. trinn
Målform: b/n
År:   2009
ISBN: 9788203315961
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Matriks 8-10

Matriks 8-10. Lærer

Matriks 8-10 lærernettsted inneholder kapittelprøver, lenker og andre nyttige fagressurser.

Pris

kr 0

Komponenttype Lærernettsted
Trinn 8.-10. trinn

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x