Handlekurv


Lingua Planet er et komplett læremiddel som dekker læreplanen for:

- engelsk for elever på 8. til 10. trinn (egner seg både for ordinær engelskundervisning og engelsk fordypning)
- fremmedspråkene fransk, spansk og tysk nivå I og II (passer både for ungdomstrinnet og videregående skole)
- grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever

Lingua Planet er delt inn i ulike nivåer med et rikt utvalg av temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det lydfiler, animasjoner, grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig og muntlig arbeid kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.

Oppgavene er bygget rundt de fem ferdighetene lytte, lese, snakke, samhandle og skrive. Innenfor hver ferdighet er det tre løp som gir rom for differensiering.

Et eget lærernettsted gir tips til undervisningen, ekstramateriale og nyttige lenker.


Bokkomponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Komponent: Lærebok
Trinn:
Målform: bm
År:   2014
ISBN: 9788203348402
Veil.pris:

kr 59


Lingua Planet

Lingua Planet. Fransk eksamensgrammatikk

Eksamensgrammatikken dekker nivå 1 og 2 og kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Denne grammatikken egner seg godt som oppslagsverk når du skal skrive egne tekster hjemme, på skolen eller på eksamen. Du finner øvingsoppgaver til grammatikken i Lingua Planet på nett (lokus.no).

Pris

kr 59

Sider 80
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
ISBN 9788203348402
Forfattere Hélène Celdran
Fabienne Olaisen

Komponent: Lærebok
Trinn:
Målform: nyn
År:   2014
ISBN: 9788203348419
Veil.pris:

kr 59


Lingua Planet

Lingua Planet. Fransk eksamensgrammatikk

Eksamensgrammatikken dekker nivå 1 og 2 og kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Denne grammatikken egner seg godt som oppslagsverk når du skal skrive egne tekster hjemme, på skolen eller på eksamen. Du finner øvingsoppgaver til grammatikken i Lingua Planet på nett (lokus.no).

Pris

kr 59

Sider 80
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
ISBN 9788203348419
Forfattere Hélène Celdran
Fabienne Olaisen

Komponent: Lærebok
Trinn:
Målform: bm
År:   2014
ISBN: 9788203348396
Veil.pris:

kr 59


Lingua Planet

Lingua Planet. Spansk eksamensgrammatikk

Eksamensgrammatikken dekker nivå 1 og 2 og kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Denne grammatikken egner seg godt som oppslagsverk når du skal skrive egne tekster hjemme, på skolen eller på eksamen. Du finner øvingsoppgaver til grammatikken i Lingua Planet på nett (lokus.no).

Pris

kr 59

Sider 80
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
ISBN 9788203348396
Forfattere Pilar Rodal Álvarez

Komponent: Lærebok
Trinn:
Målform: nyn
År:   2014
ISBN: 9788203348433
Veil.pris:

kr 59


Lingua Planet

Lingua Planet. Spansk eksamensgrammatikk

Eksamensgrammatikken dekker nivå 1 og 2 og kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Denne grammatikken egner seg godt som oppslagsverk når du skal skrive egne tekster hjemme, på skolen eller på eksamen. Du finner øvingsoppgaver til grammatikken i Lingua Planet på nett (lokus.no).

Pris

kr 59

Sider 80
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
ISBN 9788203348433
Forfattere Pilar Rodal Álvarez

Komponent: Lærebok
Trinn:
Målform: bm
År:   2014
ISBN: 9788203348389
Veil.pris:

kr 59


Lingua Planet

Lingua Planet. Tysk eksamensgrammatikk

Eksamensgrammatikken dekker nivå 1 og 2 og kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Denne grammatikken egner seg godt som oppslagsverk når du skal skrive egne tekster hjemme, på skolen eller på eksamen. Du finner øvingsoppgaver til grammatikken i Lingua Planet på nett (lokus.no).

Pris

kr 59

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
ISBN 9788203348389
Forfattere Halvor Thesen

Komponent: Lærebok
Trinn:
Målform: nyn
År:   2014
ISBN: 9788203348426
Veil.pris:

kr 59


Lingua Planet

Lingua Planet. Tysk eksamensgrammatikk

Eksamensgrammatikken dekker nivå 1 og 2 og kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Denne grammatikken egner seg godt som oppslagsverk når du skal skrive egne tekster hjemme, på skolen eller på eksamen. Du finner øvingsoppgaver til grammatikken i Lingua Planet på nett (lokus.no).

Pris

kr 59

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
ISBN 9788203348426
Forfattere Halvor ThesenDigitale komponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2
Målform: spa
År:   2010
ISBN: 9788203338007
Veil.pris:

kr 100

Kjøp:

Lingua Planet

Lingua Planet. Spansk

Elevnettsted. Spansk.

Lingua Planet spansk er et komplett læremiddel for elever i fremmedspråk på nivå I og II. Det passer både for ungdomstrinnet og videregående.

Lingua Planet spansk er nettbasert og har alle ressurser samlet på ett sted. Elevene trenger eget brukernavn og passord for å få tilgang.

Læremiddelet er delt inn i to nivåer med et stort utvalg av temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det lydfiler, animasjoner, grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig og muntlig arbeid kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.

Oppgavene er bygget rundt de fem ferdighetene lytte, lese, tale, samhandle og skrive. Innenfor hver ferdighet er det tre løp som gir rom for differensiering.

Et eget lærernettsted gir tips til undervisningen, ekstramateriale, nyttige lenker og referanser.


Komponent: Elevnettsted
Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2
Målform: tys
År:   2010
ISBN: 9788203338045
Veil.pris:

kr 100

Kjøp:

Lingua Planet

Lingua Planet. Tysk

Elevnettsted. Tysk.

Lingua Planet tysk er et komplett læremiddel for elever i fremmedspråk på nivå I og II. Det passer både for ungdomstrinnet og videregående.

Lingua Planet tysk er nettbasert og har alle ressurser samlet på ett sted. Elevene trenger eget brukernavn og passord for å få tilgang.

Læremiddelet er delt inn i to nivåer med et stort utvalg av temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det lydfiler, animasjoner, grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig og muntlig arbeid kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.

Oppgavene er bygget rundt de fem ferdighetene lytte, lese, tale, samhandle og skrive. Innenfor hver ferdighet er det tre løp som gir rom for differensiering.

Et eget lærernettsted gir tips til undervisningen, ekstramateriale, nyttige lenker og referanser.

Pris

kr 100

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 8.-10., Vg1, Vg2

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 8.-10. trinn
Målform: eng
År:   2011
ISBN: 9788203337482
Veil.pris:

kr 250

Kjøp:

Lingua Planet

Lingua Planet. Engelsk

Elevnettsted. Engelsk.

Lingua Planet engelsk er et heldigitalt læremiddel for elever som skal oppnå grunnskolekompetanse i engelsk. Innholdet i Lingua Planet engelsk er bygget opp rundt 27 sentrale temaer. Multimediale ressurser som filmklipp, fotofortellinger, lydfiler og animasjoner danner utgangspunkt for kommunikasjonstrening innenfor ferdighetene lytte, lese, snakke, samhandle og skrive. Hvert av disse kompetanseområdene består av tre nivådifferensierte løp, som er supplert med egne moduler for grammatikk-, uttale- og glosetrening. Alle brukere har mulighet til å håndtere egne mediefiler og dele stoff med hverandre og med læreren.

Pris

kr 250

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 8.-10. trinn

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203338014
Veil.pris:

kr 260

Kjøp:

Lingua Planet

Lingua Planet. Grunnleggende norsk

Elevnettsted. Grunnleggende norsk.

Lingua Planet grunnleggende norsk er et komplett læremiddel for minoritetsspråklige elever som følger læreplanen for grunnleggende norsk på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Lingua Planet grunnleggende norsk er nettbasert og har alle ressurser samlet på ett sted. Elevene trenger eget brukernavn og passord for å få tilgang.

Læremiddelet er delt inn i tre nivåer med en mengde ulike temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig arbeid og lydfiler kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.

Oppgavene er bygget rundt ferdighetene lytte, lese, snakke og skrive. Innenfor hver ferdighet er det tre løp som gir rom for differensiering. I tillegg finnes det fordypningsoppgaver.

Et eget lærernettsted gir tips til undervisningen, ekstramateriale og nyttige lenker.

Pris

kr 260

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 8.-10., Vg1, Vg2

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2
Målform: fra
År:   2010
ISBN: 9788203337994
Veil.pris:

kr 100

Kjøp:

Lingua Planet

Lingua Planet. Fransk

Elevnettsted. Fransk.

Lingua Planet fransk er et komplett læremiddel for elever i fremmedspråk på nivå I og II. Det passer både for ungdomstrinnet og videregående.

Lingua Planet fransk er nettbasert og har alle ressurser samlet på ett sted. Elevene trenger eget brukernavn og passord for å få tilgang.

Læremiddelet er delt inn i to nivåer med et stort utvalg av temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det lydfiler, animasjoner, grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig og muntlig arbeid kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.

Oppgavene er bygget rundt de fem ferdighetene lytte, lese, tale, samhandle og skrive. Innenfor hver ferdighet er det tre løp som gir rom for differensiering.

Et eget lærernettsted gir tips til undervisningen, ekstramateriale og nyttige lenker.


Komponent: Lærernettsted
Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2
Målform: bm
År:   2009
ISBN: 9788203338038
Veil.pris:

kr 2 000

Kjøp:

Lingua Planet

Lingua planet. Lærer

Lærernettsted. Fremmedspråk.

Lingua Planet lærernettsted inneholder alle elevnettstedene (norsk, engelsk, fransk, spansk og tysk) samt en fyldig beskrivelse av målene og oppgavene innenfor hvert tema og hver ferdighet. Her er det formulert hva elevene skal lære og hvilke oppgaver som passer til forarbeid, individuelt arbeid, i par eller grupper, og hvilke oppgaver som egner seg til vurdering.

Lingua Planet lærernettsted gir tips til undervisningen og forslag på hvor det passer med muntlige eller skriftlige oppgaver. Det er også listet opp forslag til hjemmearbeid og relevante lenker til dem som trenger ekstra arbeid eller fordypning.

Lingua Planet har også en fane som forklarer hvordan du kan bruke læremiddelet. Her finner du en beskrivelse av symbolene som er brukt på knappene og hvordan læreverket er bygd opp. I tillegg er det forslag til forskjellige vurderingsformer.

Pris

kr 2 000

Komponenttype Lærernettsted
Trinn 8.-10., Vg1, Vg2
ISBN 9788203338038

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x