Handlekurv


Mange lærere opplever at elevene knekker lesekoden tidlig, og ønsker derfor større fokus på lesing og flere lesetekster fra første trinn. Aschehoug tilbyr Zeppelin 1 og 2 - et differensiert norskverk for utvikling av lese- og skriveferdigheter med raskere progresjon.

Sikker begrepsoppfattelse er grunnlaget for all læring. Gjennom Zeppelin 1A og 1B møter elevene begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift. Elevene oppmuntres til å leke med språket. De rimer, finner ord i tale og skrift og blir kjent med stavelser og lyder.Zeppelin 1A og 1B har eget lesekurs og mange nye og enkle lesetekster. Nivådifferensierte oppgaver øver opp språklig bevissthet.

I Zeppelin 2A og 2B får elevene innføring i strategier og arbeidsmåter som støtter opp om lese- og skriveutviklingen. Oppgavene i Zeppelin for 2. trinn gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive.

Tavlene for 1. og 2. trinn er knyttet tett opp til elevbøkene. Tavlene egner seg både til felles gjennomgang og til bruk i stasjonsundervisning.

Den videre lese- og skriveopplæringen i Zeppelin 3 og Zeppelin 4 er en systematisk innføring i tekst, grammatikk og rettskriving. Sammenhengen mellom de ulike komponentene er tydelig og lett å forstå. Språkbøkene, lesebøkene og arbeidsbøkene utfyller hverandre.

Zeppelin skriftforming er et hjelpemiddel i skriftforming for 3. og 4. trinn. Disse skriftformingsseriene er ment som en videreutvikling av den skriftformingen elevene har lært på 1. og 2. trinn.


Bokkomponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2011
ISBN: 9788203340598
Veil.pris:

kr 299


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Store bokstavar

Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Pris

kr 299

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340598
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203340574
Veil.pris:

kr 299


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Store bokstaver

Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Pris

kr 299

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340574
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2011
ISBN: 9788203340604
Veil.pris:

kr 299


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Store og små bokstavar

Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Pris

kr 299

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340604
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203340314
Veil.pris:

kr 299


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Store og små bokstaver

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B er Aschehougs nye Zeppelin-bøker for første trinn. Zeppelin 1A (høstboka) og Zeppelin 1B (vårboka)
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1Btar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Pris

kr 299

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340314
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2011
ISBN: 9788203340635
Veil.pris:

kr 299


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Store bokstavar

Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Pris

kr 299

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340635
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203340628
Veil.pris:

kr 299


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Store bokstaver

Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Pris

kr 299

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340628
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2011
ISBN: 9788203340659
Veil.pris:

kr 299


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Store og små bokstavar

Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Pris

kr 299

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340659
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203340642
Veil.pris:

kr 299


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Store og små bokstaver

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B er Aschehougs nye Zeppelin-bøker for første trinn. Zeppelin 1A (høstboka) og Zeppelin 1B (vårboka)
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Pris

kr 299

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340642
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2011
ISBN: 9788203340741
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Lykkjeskrift

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340741
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203340734
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Løkkeskrift

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340734
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203340697
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Stavskrift

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340697
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2011
ISBN: 9788203340703
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Stavskrift

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340703
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2011
ISBN: 9788203340673
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Store bokstavar

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340673
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203340666
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Store bokstaver

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340666
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203340710
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Trykkskrift

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340710
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2011
ISBN: 9788203340727
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Trykkskrift

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340727
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2011
ISBN: 9788203340833
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Lykkjeskrift

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340833
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203340826
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Løkkeskrift

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340826
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203340789
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Stavskrift

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340789
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2011
ISBN: 9788203340796
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Stavskrift

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340796
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2011
ISBN: 9788203340772
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Store bokstavar

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340772
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203340765
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Store bokstaver

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340765
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2011
ISBN: 9788203340802
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Trykkskrift

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340802
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2011
ISBN: 9788203340819
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Trykkskrift

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340819
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2011
ISBN: 9788203340680
Veil.pris:

kr 725


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A-B

Zeppelin 1A-B lærerveiledning gir konkret og oversiktlig veiledning i hvordan Zeppelin 1A og Zeppelin 1B kan brukes.
- Del 1 gir det teoretiske og pedagogiske fundamentet for Zeppelin 1A og Zeppelin 1B.
- Del 2 gir blant annet en samlet framstilling av aktiviteter som bidrar til å utvikle elevenes muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter.
- Del 3 gir konkrete forslag til aktiviteter i forbindelse med gjennomgangen av lærestoffet i Zeppelin 1A og Zeppelin 1B.
- Del 4 inneholder sanger med noter.
- Del 5 inneholder et stort antall kopiark med blant annet bilde-, ord- og setningskort tilpasset hver bokstavside.

Pris

kr 725

Sider 360
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203340680
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1.-2. trinn
Målform: b/n
År:   2006
ISBN: 9788203314315
Veil.pris:

kr 309


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1-2. Bokstavplansjer

Bokstavplansjene har stor og liten trykkbokstav sammen med en illustrasjon som passer til bokstaven. Fargeplansjene er i A4-format.

Pris

kr 309

Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788203314315
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1.-4. trinn
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203349911
Veil.pris:

kr 309


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1-4. Alfabetremser. Løkkeskrift/Lykkjeskrift. Farger.

Alfabetremsene kommer i pakker á 30 stk. og kan klistres på pulten. Alfabetremsene finnes i stav-, løkke- og trykkskrift.

Pris

kr 309

Sider 15
Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788203349911
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1.-4. trinn
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203349898
Veil.pris:

kr 309


Zeppelin 1-4

Zeppelin 1-4. Alfabetremser. Stavskrift. Farger

Alfabetremsene kommer i pakker á 30 stk. og kan klistres på pulten. Alfabetremsene finnes i stav-, løkke- og trykkskrift

Pris

kr 309

Sider 15
Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788203349898
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1.-4. trinn
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203349928
Veil.pris:

kr 309

Ikke på lager

Zeppelin 1-4

Zeppelin 1-4. Alfabetremser. Trykkskrift. Farger.

Alfabetremsene kommer i pakker á 30 stk. og kan klistres på pulten. Alfabetremsene finnes i stav-, løkke- og trykkskrift.

Pris

kr 309

Sider 15
Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788203349928
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1.-2. trinn
Målform: b/n
År:   2002
ISBN: 9788203309465
Veil.pris:

kr 305


Zeppelin 1-4

Zeppelin ABC. Bildekort

Esken med Zeppelin bildekort inneholder 96 bildekort til substantivene i Zeppelin ordkort. Bildekortene er nummererte og kommer i praktiske plastesker. Bildekortene kan brukes sammen med Zeppelin bokstavkort og Zeppelin ordkort.

Pris

kr 305

Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788203309465
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1.-2. trinn
Målform: bm
År:   2002
ISBN: 9788203309441
Veil.pris:

kr 225


Zeppelin 1-4

Zeppelin ABC. Ordkort

Esken med Zeppelin ordkort inneholder 112 kort med substantiver, navn/pronomen, verb, tallord og skilletegn. Zeppelin ordkort følger innholdet i Zeppelin bildekort. Kortene har store trykkbokstaver på den ene siden og små trykkbokstaver på den andre siden. Ordkortene er nummererte og kommer i praktiske plastesker. Ordkortene kan brukes sammen med Zeppelin bokstavkort og Zeppelin bildekort.

Pris

kr 225

Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788203309441
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1.-2. trinn
Målform: nyn
År:   2002
ISBN: 9788203309458
Veil.pris:

kr 225


Zeppelin 1-4

Zeppelin ABC. Ordkort

Esken med Zeppelin ordkort inneholder 112 kort med substantiver, navn/pronomen, verb, tallord og skilletegn. Zeppelin ordkort følger innholdet i Zeppelin bildekort. Kortene har store trykkbokstaver på den ene siden og små trykkbokstaver på den andre siden. Ordkortene er nummererte og kommer i praktiske plastesker. Ordkortene kan brukes sammen med Zeppelin bokstavkort og Zeppelin bildekort.

Pris

kr 225

Sider 119
Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788203309458
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1.-2. trinn
Målform: b/n
År:   2002
ISBN: 9788203309434
Veil.pris:

kr 225


Zeppelin 1-4

Zeppelin Bokstavkort

Esken med Zeppelin bokstavkort inneholder to til fire kort av hver av bokstavene i alfabetet. Kortene har store trykkbokstaver på den ene siden og små trykkbokstaver på den andre siden. Bokstavkortene er nummererte og kommer i praktiske plastesker. Zeppelin bokstavkort kan brukes sammen med Zeppelin ordkort og Zeppelin bildekort.

Pris

kr 225

Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788203309434
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203342639
Veil.pris:

kr 299


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A

Zeppelin 2A og Zeppelin 2B er Aschehougs nye Zeppelin-bøker for andre trinn. Zeppelin 2A (høstboka) og Zeppelin 2B (vårboka) har
- faktatekster - én tekst for hver av bokstavene i alfabetet
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- nivådifferensierte oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive
- egen LES MER-del

Pris

kr 299

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342639
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2012
ISBN: 9788203342646
Veil.pris:

kr 299


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A

Zeppelin 2A og Zeppelin 2B er Aschehougs nye Zeppelin-bøker for andre trinn. Zeppelin 2A (høstboka) og Zeppelin 2B (vårboka) har
- faktatekster - én tekst for hver av bokstavene i alfabetet
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- nivådifferensierte oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive
- egen LES MER-del

Pris

kr 299

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342646
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203342653
Veil.pris:

kr 299


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B

Zeppelin 2A og Zeppelin 2B er Aschehougs nye Zeppelin-bøker for andre trinn. Zeppelin 2A (høstboka) og Zeppelin 2B (vårboka) har
- faktatekster - én tekst for hver av bokstavene i alfabetet
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- nivådifferensierte oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive
- egen LES MER-del

Pris

kr 299

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342653
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2012
ISBN: 9788203342660
Veil.pris:

kr 299


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B

Zeppelin 2A og Zeppelin 2B er Aschehougs nye Zeppelin-bøker for andre trinn. Zeppelin 2A (høstboka) og Zeppelin 2B (vårboka) har
- faktatekster - én tekst for hver av bokstavene i alfabetet
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- nivådifferensierte oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive
- egen LES MER-del

Pris

kr 299

Sider 120
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342660
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2012
ISBN: 9788203342745
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A. Lykkjeskrift

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342745
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203342738
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A. Løkkeskrift

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342738
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203342691
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A. Stavskrift

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342691
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2012
ISBN: 9788203342707
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A. Stavskrift

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342707
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203342714
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A. Trykkskrift

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342714
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2012
ISBN: 9788203342721
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A. Trykkskrift

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342721
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2012
ISBN: 9788203342806
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B. Lykkjeskrift

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2B arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342806
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203342790
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B. Løkkeskrift

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2B arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342790
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203342776
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B. Stavskrift

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2B arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342776
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2012
ISBN: 9788203342783
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B. Stavskrift

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2B arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342783
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203342752
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B. Trykkskrift

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2B arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342752
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2012
ISBN: 9788203342769
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B. Trykkskrift

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2B arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203342769
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 2. trinn
Målform: b/n
År:   2012
ISBN: 9788203343117
Veil.pris:

kr 725


Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A-B

Zeppelin 2A/2B lærerveiledning er lærerens gode medhjelper og idébank. Den inneholder en kortfattet, generell innføring i den første lese- og skriveopplæringen, de metodiske grunntankene bak læreverket, forslag til brev til foresatte, prøver og tester.

Zeppelin 2A/2B lærerveiledning gir konkret og oversiktlig veiledning i hvordan Zeppelin-verket kan brukes.

Zeppelin 2A/2B lærerveiledning er i tillegg en skattkiste av pedagogiske tips, språkleker, sanger og oppgaver.

Pris

kr 725

Sider 448
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203343117
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2006
ISBN: 9788203310966
Veil.pris:

kr 405


Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Lesebok

Zeppelin 3 lesebok vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Zeppelin 3 lesebok kan også være utgangspunkt for oppgaver i Zeppelin 3 språkbok.

Til Zeppelin 3 lesebok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 405

Sider 160
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203310966
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 3. trinn
Målform: nyn
År:   2006
ISBN: 9788203310973
Veil.pris:

kr 405


Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Lesebok

Zeppelin 3 lesebok vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Zeppelin 3 lesebok kan også være utgangspunkt for oppgaver i Zeppelin 3 språkbok.

Til Zeppelin 3 lesebok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 405

Sider 160
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203310973
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2006
ISBN: 9788203311086
Veil.pris:

kr 375


Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Språkbok

Zeppelin 3 språkbok legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Zeppelin 3 språkbok gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

Zeppelin 3 språkbok og Zeppelin 3 språkbok lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

Til Zeppelin 3 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 375

Sider 136
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203311086
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 3. trinn
Målform: nyn
År:   2006
ISBN: 9788203311093
Veil.pris:

kr 375


Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Språkbok

Zeppelin 3 språkbok legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Zeppelin 3 språkbok gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

Zeppelin 3 språkbok og Zeppelin 3 språkbok lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

Til Zeppelin 3 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 375

Sider 140
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203311093
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 3. trinn
Målform: nyn
År:   2014
ISBN: 9788203348051
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Fargar

Nyhet - nå i farger. Zeppelin 3 arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203348051
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2014
ISBN: 9788203348044
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Farger

Nyhet - nå i farger. Zeppelin 3 arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203348044
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 3. trinn
Målform: nyn
År:   2014
ISBN: 9788203348037
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Fargar

NYHET - nå i farger. Zeppelin 3 arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203348037
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2014
ISBN: 9788203348020
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Farger

NYHET - nå i farger. Zeppelin 3 arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203348020
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: CD
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2006
ISBN: 9788203314155
Veil.pris:

kr 335


Zeppelin 1-4

Zeppelin 3

På CD-en finnes et utvalg av tekstene fra Zeppelin 3 lesebok. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse. Noen av tekstene er dramatisert, og det er innslag på bl.a. samisk, svensk og dansk.

Pris

kr 335

Komponenttype CD
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203314155
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: CD
Trinn: 3. trinn
Målform: nyn
År:   2006
ISBN: 9788203314728
Veil.pris:

kr 335


Zeppelin 1-4

Zeppelin 3

På CD-en finnes et utvalg av tekstene fra Zeppelin 3 lesebok. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse. Noen av tekstene er dramatisert, og det er innslag på bl.a. samisk, svensk og dansk.

Pris

kr 335

Komponenttype CD
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203314728
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 3. trinn
Målform: b/n
År:   2006
ISBN: 9788203311123
Veil.pris:

kr 685


Zeppelin 1-4

Zeppelin 3

Lærerveiledningen til Zeppelin 3 gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket.

Lærerveiledningen har en generell del som tar opp sentrale emner i norskfaget på trinnet, en metodisk del til språkboka og leseboka, praktiske tips til arbeidet i klasserommet.

Lærerveiledningen har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk.

Pris

kr 685

Sider 232
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 3. trinn
ISBN 9788203311123
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2007
ISBN: 9788203310980
Veil.pris:

kr 415


Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Lesebok

Zeppelin 4 lesebok vekker leselyst, og har både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Zeppelin 4 lesebok har oppgaver differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere. Zeppelin 4 lesebok kan også være utgangspunkt for oppgaver i Zeppelin 4 språkbok.

Pris

kr 415

Sider 180
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203310980
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 4. trinn
Målform: nyn
År:   2007
ISBN: 9788203310997
Veil.pris:

kr 415


Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Lesebok

Zeppelin 4 lesebok vekker leselyst, og har både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Zeppelin 4 lesebok har oppgaver differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere. Zeppelin 4 lesebok kan også være utgangspunkt for oppgaver i Zeppelin 4 språkbok.

Pris

kr 415

Sider 180
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203310997
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2007
ISBN: 9788203315138
Veil.pris:

kr 395


Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Språkbok

Zeppelin 4 språkbok legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Zeppelin 4 språkbok gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

Zeppelin 4 språkbok og Zeppelin 4 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

Til Zeppelin 4 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 395

Sider 160
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203315138
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærebok
Trinn: 4. trinn
Målform: nyn
År:   2007
ISBN: 9788203315145
Veil.pris:

kr 395


Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Språkbok

Zeppelin 4 språkbok legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Zeppelin 4 språkbok gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

Zeppelin 4 språkbok og Zeppelin 4 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

Til Zeppelin 4 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Pris

kr 395

Sider 160
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203315145
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 4. trinn
Målform: nyn
År:   2014
ISBN: 9788203348099
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Fargar

Nyhet - nå i farger. Zeppelin 4 arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203348099
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2014
ISBN: 9788203348082
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Farger

Nyhet - nå i farger. Zeppelin 4 arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203348082
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 4. trinn
Målform: nyn
År:   2014
ISBN: 9788203348075
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Fargar

Nyhet - nå i farger. Zeppelin 4 arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203348075
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2014
ISBN: 9788203348068
Veil.pris:

kr 155


Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Farger

Nyhet - nå i farger. Zeppelin 4 arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris

kr 155

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203348068
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: CD
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2007
ISBN: 9788203315183
Veil.pris:

kr 325


Zeppelin 1-4

Zeppelin 4

På CD-en finnes et utvalg av tekstene fra Zeppelin 4 lesebok. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse. CD-en har også innslag fra svensk og dansk språk.

Pris

kr 325

Komponenttype CD
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203315183
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: CD
Trinn: 4. trinn
Målform: nyn
År:   2007
ISBN: 9788203315190
Veil.pris:

kr 325


Zeppelin 1-4

Zeppelin 4

På CD-en finnes et utvalg av tekstene fra Zeppelin 4 lesebok. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse. CD-en har også innslag fra svensk og dansk språk.

Pris

kr 325

Komponenttype CD
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203315190
Forfattere Turid Fosby Elsness

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 4. trinn
Målform: b/n
År:   2007
ISBN: 9788203315176
Veil.pris:

kr 695


Zeppelin 1-4

Zeppelin 4

Lærerveiledningen til Zeppelin 4 gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket.

Lærerveiledningen har en generell del som tar opp sentrale emner i norskfaget på trinnet, en metodisk del til språkboka og leseboka, praktiske tips til arbeidet i klasserommet.

Lærerveiledningen har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk.

Pris

kr 695

Sider 280
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 4. trinn
ISBN 9788203315176
Forfattere Turid Fosby ElsnessDigitale komponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 1.-4. trinn
Målform: b/n
År:   2006
ISBN: 9788203314278
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Zeppelin 1-4

Zeppelin 1-4. Elev

Elevnettsted. Norsk for barnetrinnet.

Zeppelin 1-4 elevnettsted introduserer det modulbaserte lesetreningsverktøyet eABC som gir elevene systematisk hjelp i å knekke lesekoden. Gjennom å se, lytte, gjenkjenne og skrive bokstaver, ord og navn på ukedager, måneder og årstider opparbeider de leseferdigheter som gjør det morsommere å jobbe videre med lesingen. Etter hvert møter de på spennende utfordringer i grammatikk, og de får trening i å arbeide med ulike tekstsjangre, bl.a. fortelling, dikt, bilder, brev, gåter, ordtak og eventyr.

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788203314278
Forfattere Turid Fosby Elsness
Anne-Kristin Aarflot

Komponent: Tavle
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2011
ISBN: 9788203341663
Veil.pris:

kr 1 375

Kjøp:

Zeppelin 1-4

Zeppelin 1. Store og små bokstaver. Tavle

Tavle. Norsk for barnetrinnet.

Zeppelin 1 tavle er et bokstavinnlæringsprogram som lar læreren levendegjøre lærestoffet på en unik måte og som gir stort rom for elevenes egen aktivitet. Elevene lærer seg bokstavene på en ny og engasjerende måte, ved at produktet kombinerer visuelle og auditive ressurser med en taktil læringsprosess. De ferdige undervisningsoppleggene kan lett tilpasses undervisningen. Animasjonene av bokstavforming og mange av illustrasjonene er utviklet spesielt til Zeppelin 1 tavle.

Produktet består av 25 bokstavfiler, en lærerveiledning og et medietek.

Hver av de 25 bokstavfilene representerer én bokstav, med unntak av bokstavene C, Q, W, X og Y som er samlet i én fil. Filene er delt inn i et bokstavinnlæringsprogram og et program med differensierte treningsoppgaver.

Lærerveiledningen inneholder informasjon om bokstavfilene og en innledende del med didaktiske og læringsteoretiske begrunnelser. Her finnes også nedlastbare instruksjonsvideoer som viser hvordan ressursen utnytter den interaktive tavlens ulike funksjoner.

Pris

kr 1 375

Komponenttype Tavle
Trinn 1. trinn

Komponent: Tavle
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203341670
Veil.pris:

kr 1 375

Kjøp:

Zeppelin 1-4

Zeppelin 1. Store bokstaver. Tavle

Tavle. Norsk for barnetrinnet.

Zeppelin 1 tavle er et bokstavinnlæringsprogram som lar læreren levendegjøre lærestoffet på en unik måte og som gir stort rom for elevenes egen aktivitet. Elevene lærer seg bokstavene på en ny og engasjerende måte, ved at produktet kombinerer visuelle og auditive ressurser med en taktil læringsprosess. De ferdige undervisningsoppleggene kan lett tilpasses undervisningen. Animasjonene av bokstavforming og mange av illustrasjonene er utviklet spesielt til Zeppelin 1 tavle.

Produktet består av 25 bokstavfiler, en lærerveiledning og et medietek.

Hver av de 25 bokstavfilene representerer én bokstav, med unntak av bokstavene C, Q, W, X og Y som er samlet i én fil. Filene er delt inn i et bokstavinnlæringsprogram og et program med differensierte treningsoppgaver.

Lærerveiledningen inneholder informasjon om bokstavfilene og en innledende del med didaktiske og læringsteoretiske begrunnelser. Her finnes også nedlastbare instruksjonsvideoer som viser hvordan ressursen utnytter den interaktive tavlens ulike funksjoner.

Pris

kr 1 375

Komponenttype Tavle
Trinn 1. trinn

Komponent: Tavle
Trinn: 1.-4. trinn
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400902
Veil.pris:

kr 4 800

Kjøp:

Zeppelin 1-4

Zeppelin 1-4. Tavlepakke

Tavle. Norsk for barnetrinnet.

Zeppelin 1-4 tavlepakke består av:
- Zeppelin 1 tavle
- Zeppelin 2 tavle
- Zeppelin 3 tavle
- Zeppelin 4 tavle

Pris

kr 4 800

Komponenttype Tavle
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788203400902

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203348518
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Zeppelin 1-4

Zeppelin 1. Elev

Elevnettsted. Norsk for barnetrinnet.

Nye Zeppelin 1 elevnettsted er gratis og uten innlogging. Elevnettstedet er lydlagt og kan brukes på nettbrett.
På elevnettstedet kan elevene:
- Lytte ut lyder (framlyd, innlyd og utlyd)
- Lese ordbilder
- Få lesestøtte

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 1. trinn
ISBN 9788203348518
Forfattere Anne-Kristin Aarflot

Komponent: Lærernettsted
Trinn: 1.-4. trinn
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203400094
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Zeppelin 1-4

Zeppelin 1-4. Lærer

Lærernettsted. Norsk for barnetrinnet.

Her finner du nyttige oversikter, årsplaner og kopioriginaler.

Pris

kr 0

Komponenttype Lærernettsted
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788203400094

Komponent: Elevnettsted
Trinn: 2. trinn
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 9788203400537
Veil.pris:

kr 0

Kjøp:

Zeppelin 1-4

Zeppelin 2. Elev

Elevnettsted. Norsk for barnetrinnet.

Nye Zeppelin 2 elevnettsted er gratis og uten innlogging. Elevnettstedet er lydlagt og kan brukes på nettbrett.
På elevnettstedet kan elevene:
- Øve på språklige emner
- Skrive tekster
- Få lesestøtte

Pris

kr 0

Komponenttype Elevnettsted
Trinn 2. trinn
ISBN 9788203400537
Forfattere Anne-Kristin Aarflot

Komponent: Tavle
Trinn: 2. trinn
Målform: b/n
År:   2012
ISBN: 9788203344121
Veil.pris:

kr 1 375

Kjøp:

Zeppelin 1-4

Zeppelin 2. Tavle

Tavle. Norsk for barnetrinnet.

Tavla er knyttet til Zeppelin 2, og levendegjør mye av lærestoffet for elevene. Musikk, lyd og bilder engasjerer, motiverer, forklarer og får i gang kommunikasjonen i gruppen. Tavla hjelper deg til å nå kompetansemålene på en ny måte.

Zeppelin 2 tavle følger inndelingen av Zeppelin 2 med hovedområdene; Skjønnlitterære tekster, Faktatekster, Lese og skriveutvikling og Rettskriving. I tillegg kommer inngangen "Sanger" som inneholder den fengende DUNDERLY-sangen, Regnbuerapp og Skrivesangen. Som læreboka, legger Zeppelin 2 tavle vekt på læringsstrategier med tankekart og førsamtale, og lese- og skrivestrategier. Zeppelin 2 tavle inneholder oppgaver som kan løses i lærerstyrt, samlet gruppe, og oppgaver som kan brukes i stasjonsundervisning.

Tavla kan brukes på alle typer tavler og pc-er.

Pris

kr 1 375

Komponenttype Tavle
Trinn 2. trinn

Komponent: Tavle
Trinn: 3. trinn
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203345982
Veil.pris:

kr 1 375

Kjøp:

Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Tavle

Tavle. Norsk for barnetrinnet.

Zeppelin 3 tavle har fokus på å øke elevenes lese- og skrivekompetanse. Tavla har motiverende oppgaver til alle sider i språkboka og trener lese- og skrivestrategier.
Via åpningssiden til Zeppelin 3 tavle har du tilgang til en digital versjon av hele Zeppelin 3 språkbok. I den kan du forstørre, markere og skrive notater.

Pris

kr 1 375

Komponenttype Tavle
Trinn 3. trinn

Komponent: Tavle
Trinn: 4. trinn
Målform: b/n
År:   2014
ISBN: 9788203347771
Veil.pris:

kr 1 375

Kjøp:

Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Tavle

Tavle. Norsk for barnetrinnet.

Zeppelin 4 tavle har fokus på å øke elevenes lese- og skrivekompetanse. Tavla har motiverende oppgaver til alle sider i språkboka og trener lese- og skrivestrategier.
Via åpningssiden til Zeppelin 4 tavle har du tilgang til en digital versjon av hele Zeppelin 4 språkbok. I den kan du forstørre, markere og skrive notater.

Pris

kr 1 375

Komponenttype Tavle
Trinn 4. trinn

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x