Aschehoug er ansvarlig utgiver av flere tidsskrifter, blant annet Agora og Samtiden

Tidsskrifter

 • Pocket

  Samtiden 4/2018

  kr 179

  Hva er meningen med livet? Vi lever i en tid med høye krav til selvrealisering, samtidig som samfunnet blir mer polarisert og miljøet trues...

 • Pocket

  Samtiden 3/2018

  kr 179

  SAMTIDEN OM FRAMTIDEN. Står vi på terskelen til en ny tidsalder? Er miljøproblemer eller ny teknologi menneskehetens fremste utfordring? Hvordan sk...

 • Pocket

  Agora nr. 2-3, 2018

  kr 230

  Tema: Antikkens politiske filosofi

 • Pocket

  Samtiden 2/2018

  kr 179

  Hvordan har #metoo redefinert kjønnsrollene og forholdet mellom kvinner og menn? Handler #metoo «bare» om alt fra tafsing til overgrep, eller kan b...

 • Pocket

  Agora nr. 4, 2017-1, 2018

  kr 230

  Athen fra klassisk tid og fram til i dag. Tekster om Athen av Heidegger, Freud, Derrida, Le Corbusier m.fl.

 • Pocket

  Samtiden 1/2018

  kr 179

  Hva holder Norge sammen? I politikken og samfunnet er tradisjonelle venstre-høyre-spørsmål i ferd med å avløses av konflikter mellom elite og antie...

 • Pocket

  Agora 2-3, 2017

  Tema: Walter Benjamin

  kr 230

  Bred introduksjon og drøfting av hele Benjamins forfatterskap - filosofi, litteratur og politikk.

 • Pocket

  Samtiden 4/2017

  kr 149

  Hundre år etter den russiske revolusjon spør Samtiden: Hva er vilkårene for regimeendring i ulike land i dag? Og hva er de viktigste «revolusjonene...

 • Pocket

  Samtiden 3/2017

  kr 149

  SKAMTIDEN - Et Samtiden for/om/av/med Norges framtid

 • Pocket

  Agora Nr. 4, 2016 - 1, 2017

  kr 230

  Introduksjon og aktualisering av Fanons forfatterskap. Oversettelse av to sentrale Fanon-tekster.

 • Pocket

  Samtiden 2/2017

  kr 149

  DYRENE DØR. DU LEVER SOM FØR? Verdens dyreliv er truet. Skal vi bry oss? Hvordan kan vi bry oss?

 • Pocket

  Samtiden 1/2017

  Ikke på lager

  Koranen. Islams hellige bok er omdiskutert, men lite diskutert. Hva betyr Koranen i dag? Hva sier den egentlig om kvinnesyn og jihad? Hvordan skal...

 • Pocket

  Agora Nr. 2-3, 2016

  kr 230

  Om globalisering

 • Pocket

  Samtiden. Hefte 3-4 2016

  Christine Amadou (red.)

  kr 249

  Samtiden nr. 3 og 4/2016 er i sin helhet viet humanistisk forskning. 25 forskere ved ulike fag og institusjoner er bedt om å formidle...

 • Pocket

  Samtiden 2/2016

  Ikke på lager

  Frihetsberøvelse står sentralt i Samtiden nr. 2-2016.

 • Pocket

  Agora Nr. 4, 2015 - 1, 2016

  kr 230

  Temaet i Agora Nr. 4, 2015 - 1, 2016, er Teknologi, medier, estetikk.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x