Mer info om boka +


Selve livet står på spill i denne boka som beskriver to forløp: Fosterets utvikling fra unnfangelse, på cellenivå utgjør den "lille" verdenen hvor blir livet til. Utenfor i den "store" verdenen er vi på begynnelsen av 50-tallet. Stalin prøvesprenger sin første atombombe, Koreakrigen raser videre, og den Kalde Krigen ulmer. Mens mannen og kvinnen forbereder seg på å bli foreldre tikker nyhetsmeldingene inn.

Torild Wardenær er en av våre største lyrikere, og i denne boken stiller hun spørsmål om hva som er forholdet mellom den lille og store verdenen. Og hvem av dem er viktigst?

Sagt om Forløp

Nok en bok fra Aschehoug med terningkast fem

"Etter drøye 20 år i lauget er det som om Wardenær nå søker seg mer ut på torg og streder. Dette må sies å være hennes mest publikumsvennlige diktbok så langt – i og med det tydeligere fortellende grepet som skaper en kronologi, samler de tematiske trådene og integrerer de ulike stilnivåene: det hverdagslige, det poetiske, det vitenskapelige. Det gjør hennes egen ubestikkelige stilsyntese mer tilgjengelig ut over den indre poesimenigheten. Og det skaper et sug, en bølge som bærer …", Eirik Lodén, Stavanger Aftenblad

"Det er ikke så lett å finne passende kategorier på Torild Wardenærs mektige poesi. Den er helt egen, klinger av originalt språk, hentet fra naturvitenskap, religion og myter, gåtefull, filosofisk og historisk bevisst. Og også med tydelig politisk brodd.", Annelita Meinich, Diktafon, NRK P2

 "I si siste samling ser Torild Wardenær utviklinga av eit embryo frå eit kaleidoskopisk utsyn. Det fangar lesaren. …Når dei parallelle nyhendemeldingane, som tilsynelatande ikkje har noko med embryoet å gjere, skjer seg inn i tekstane, vert det skapt ein særeigen puls, nye knoppskytande samband og stor rørsle. Wardenær får oss til å oppdage kor vene orda frå vitskapleg terminologi kan klinge, i tillegg til at poeten brått klemmer til med overraskande sekvensar og bilete som set seg på tvers av den kontinuerlege tidsstraumen. Tilhøvet mellom embryoet og forteljarposisjonen er interessant. Embryoet er ikkje del av allmennhistoria fordi det ikkje har kome inn i verda. Og forteljarinstansen skyv seg or historia og står ein stad utanfor og betraktar alt. Dette kjenneteiknar det wardenærske ørneblikket, som er prega av eit suverent sveip som famnar og lyfter verda og tinga fram, …", Sindre Ekrheim, Dag og Tid


Torild Wardenær som gjest i Diktafon, NRK P2

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x