Mer info om boka +


I vår tid har biologiske årsaksforklaringer av mennesket en sterk posisjon i offentligheten. Under det tynne laget av sivilisasjon er vi dyr, blir det sagt, og vi er dypest sett egoister.
Denne boken nærmer seg spørsmålet om menneskets egoisme fra en rekke ulike synsvinkler. Biologen Dag O. Hessen går inn i biologiens verden, fra genetikken til økosystemene, og ser på forholdet mellom egoisme og samarbeid på de ulike nivåene. Sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen tar leseren med på en rundreise i verdens kulturelle mangfold og spør om det finnes noen fellestrekk som tyder på at mennesket er den fødte egoist. Med stort engasjement formidles kunnskaper fra et bredt spekter av områder, og det fokuseres vel så mye på spørsmålene som på svarene.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x