les ABC er en serie i tre bind med normal progresjon og hovedvekt på lydmetoden. 

les 1-8 er en serie i åtte bind med langsom progresjon, beregnet for barn med store lesevansker. 

les ord og bilder, kan brukes som supplering i den grunnleggende fasen av skriveopplæringen. les og skriv 1-4 er arbeidsbøker til les ABC og les 1-8

Lærerveiledningen har med forslag til bl.a. samtaler, høytlesning, sanger, melodier, leker, mimeoppgaver og formingsoppgaver.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Aschehoug Undervisning – barneskole

— facebookside for 1–7-lærere

Komponenter

les 1

les 1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 1983

ISBN: 9788203084973

Pris: kr 189,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 1983

ISBN: 9788203084973

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Åge Didriksen

les 1 er første bind i les 1-8, en ABC i 8 bind med hovedvekt på lydmetoden. les 1-8 har langsom progresjon og er beregnet på støtte- og spesialundervisning.

les 1, bygger på bokstavene l, e, s, o, i, r, m, u, a, f (de 10 første bokstavene i Ord og bilder).

Tekstene skal først og fremst repetere kjente ordbilder og gi eleven følelse av å lykkes med stadig nye leseboksider.

les 1

les 1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 1980

ISBN: 9788203084980

Pris: kr 189,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 1980

ISBN: 9788203084980

Innbinding: Heftet

Forfattere: Åge Didriksen

les 1 er første bind i les 1-8, en ABC i 8 bind med hovedvekt på lydmetoden. les 1-8 har langsom progresjon og er beregnet på støtte- og spesialundervisning.

les 1 bygger på bokstavene l, e, s, o, i, r, m, u, a, f (de 10 første bokstavene i Ord og bilder).

Tekstene skal først og fremst repetere kjente ordbilder og gi eleven følelse av å lykkes med stadig nye leseboksider.

les 1 1/2

les 1 1/2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 1988

ISBN: 9788203130946

Pris: kr 189,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 1988

ISBN: 9788203130946

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Åge Didriksen

les 1 1/2 er en tilleggsbok til les 1. Boka passer for elever som trenger mer lesetrening, og for raske lesere.

les 2

les 2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 1980

ISBN: 9788203084997

Pris: kr 189,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 1980

ISBN: 9788203084997

Innbinding: Heftet

Sider: 158

Forfattere: Åge Didriksen

les 2 er andre bind i les 1-8, en ABC i 8 bind med langsom progresjon. På hver tekstside står en setning. Setningen er delt i to linjer som klippes opp. De to delene kan kombineres slik at man får 16 ulike kombinasjoner av hver.

les 2 bygger på bokstavene l, e, s, o, i, r, m, u, a, f, n, å, j og v.

les 2 1/2

les 2 1/2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 1988

ISBN: 9788203130977

Pris: kr 189,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 1988

ISBN: 9788203130977

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Åge Didriksen

les 2 1/2 er en tilleggsbok til les A og les 2. Boka passer for elever som trenger mer lesetrening, og for raske lesere.

les 2 1/2

les 2 1/2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 1988

ISBN: 9788203130984

Pris: kr 189,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 1988

ISBN: 9788203130984

Innbinding: Heftet

Forfattere: Åge Didriksen

les 2 1/2 er en tilleggsbok til les A og les 2. Boka passer for elever som trenger mer lesetrening, og for raske lesere.

les 3

les 3

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 1980

ISBN: 9788203085017

Pris: kr 189,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 1980

ISBN: 9788203085017

Innbinding: Heftet

Forfattere: Åge Didriksen

les 3 er tredje bind i les 1-8, en ABC i 8 bind med langsom progresjon. På hver tekstside står en setning. Setningen er delt i to linjer som klippes opp. De to delene kan kombineres slik at man får 16 ulike kombinasjoner av hver setning.

les 3 bygger på bokstavane l, e, s, o, i, r, m, u, a, f, n, å, j, v, b, t, æ, g og h.

les 3 1/2

les 3 1/2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 1988

ISBN: 9788203130991

Pris: kr 155,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 1988

ISBN: 9788203130991

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Åge Didriksen

les 3 1/2 er en tilleggsbok til les 3. Boka passer for elever som trenger mer lesetrening, og for raske lesere.

les 3 1/2

les 3 1/2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 1988

ISBN: 9788203131011

Pris: kr 189,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 1988

ISBN: 9788203131011

Innbinding: Heftet

Forfattere: Åge Didriksen

les 3 1/2 er en tilleggsbok til les 3. Boka passer for elever som trenger mer lesetrening, og for raske lesere.

les 4

les 4

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 1983

ISBN: 9788203085031

Pris: kr 225,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 1983

ISBN: 9788203085031

Innbinding: Heftet

Sider: 140

Forfattere: Åge Didriksen

les 4 er fjerde bind i les 1-8, en ABC i 8 bind med langsom progresjon.

les 4 bygger på alle de 24 bokstavene i nybegynneralfabetet. Ordene er ennå for det meste lydrette, men de føres også inn noen få "trollord": høyfrekvente, lydstridige ord. Trollordene bør skrives opp på ordkort og øves grundig.

les 4 1/2

les 4 1/2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 2005

ISBN: 9788203131028

Pris: kr 185,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 2005

ISBN: 9788203131028

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Åge Didriksen

les 4 1/2 er en tilleggsbok til les 4. Boka passer for elever som trenger mer lesetrening, og for raske lesere.

les 5

les 5

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 1980

ISBN: 9788203085055

Pris: kr 185,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 1980

ISBN: 9788203085055

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Åge Didriksen

les 5 er femte bind i les 1-8, en ABC i 8 bind med langsom progresjon.

les 5 opererer med lengre ord enn bok 4. Bl.a. kan ordene ha konsonantopphopninger og dobbel konsonant. Bok 5 fører også inn store forbokstaver og punktum og andre skilletegn.

les 8

les 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 1980

ISBN: 9788203085116

Pris: kr 185,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 1980

ISBN: 9788203085116

Innbinding: Heftet

Sider: 94

Forfattere: Åge Didriksen

les 8 er åttande bind i les 1-8, en ABC i 8 bind med langsom progresjon.

les 8, gir - som bok 7 - en systematisk presentasjon av lydstridige ord. Bøkene 7 og 8 følger stort sett den samme disposisjonen. Bok 8 fører inn flere ord og har noe vanskeligere tekster enn bok 7. Flinke elever kan gå direkte fra bok 6 til bok 8. Elever som har lest bok 7, bør som regel også lese bok 8.

les 8

les 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 1980

ISBN: 9788203085123

Pris: kr 185,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 1980

ISBN: 9788203085123

Innbinding: Heftet

Sider: 94

Forfattere: Åge Didriksen

les 8 er åttande bind i les 1-8, en ABC i 8 bind med langsom progresjon.

les 8, gir - som bok 7 - en systematisk presentasjon av lydstridige ord. Bøkene 7 og 8 følger stort sett den samme disposisjonen. Bok 8 fører inn flere ord og har noe vanskeligere tekster enn bok 7. Flinke elever kan gå direkte fra bok 6 til bok 8. Elever som har lest bok 7, bør som regel også lese bok 8.

les C med a-infinitiv

les C med a-infinitiv

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 1983

ISBN: 9788203117374

Pris: kr 185,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 1983

ISBN: 9788203117374

Innbinding: Heftet

Forfattere: Åge Didriksen

les C er tredje bind av les ABC, en ABC i tre bind som fokuserer på lydmetoden. les C har en systematisk gjennomgang av "lydstridige" ord.

les og skriv 1

les og skriv 1

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 1982

ISBN: 9788203085789

Pris: kr 125,00 Ikke på lager

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 1982

ISBN: 9788203085789

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Åge Didriksen

les og skriv 1 er et arbeidshefte til les A og les 1 og 2.

les og skriv 3 med e-infinitiv

les og skriv 3 med e-infinitiv

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 1984

ISBN: 9788203117251

Pris: kr 125,00 Ikke på lager

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 1984

ISBN: 9788203117251

Innbinding: Heftet

Forfattere: Åge Didriksen

les og skriv 3 med a-infinitiv er et arbeidshefte til les B med a-infinitiv og les 5 og 6.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x