Zeppelin gjør arbeidsdagen lettere for lærere. Verket gir praktisk hjelp til systematisk lese- og skriveopplæring. Tydelige læringsmål og fokus på grunnleggende ferdigheter gjør Zeppelin til et trygt valg i forhold til kravene i den nye læreplanen. 
Zeppelin er fleksibelt i bruk. I lærerveiledningen finnes det forslag til årsplan, men den er ikke bundet til å følge bøkene kapittel for kapittel. Zeppelin er ryddig og lett å finne fram i. Verket er tilpasset aldersgruppa i språk og visuelt uttrykk. 
Tilpasning og systematikk er stikkord for verket. 

Aschehoug Undervisning – barneskole

— facebookside for 1–7-lærere

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Zeppelin 5

Zeppelin 5

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2011

ISBN: 9788203340567

Pris: kr 695,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2011

ISBN: 9788203340567

Innbinding: Heftet

Sider: 308

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Lærerveiledningen til Zeppelin 5 gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket. Lærerveiledningen består av en generell del, en metodisk del til språkboka og en metodisk del til leseboka. Den har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på henholdsvis bokmål og nynorsk. I lærerveiledningen finnes også forslag til årsplan og oversikt over hvordan kravene til Kunnskapsløftet er dekket i Zeppelin.

Zeppelin 5

Zeppelin 5

+

Komponenttype: CD

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203311413

Pris: kr 468,75 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203311413

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Lærer-CDen har tekster til lytting og medlesing.

Zeppelin 5

Zeppelin 5

+

Komponenttype: CD

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203314650

Pris: kr 468,75 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203314650

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Lærer-CDen har tekster til lytting og medlesing.

Zeppelin 5-7. Elev

Zeppelin 5-7. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203311222

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203311222

Forfattere: Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

På elevnettstedet til Zeppelin 5-7 blir elevene kjent med byen Ordfjord. De kan gå inn i biblioteket, språklabben eller tekstsmia. Her møter de forfattere, finner spill, tegneserieverktøy og skrivetriggere som motiverer. I Ordfjord kan elevene også jobbe med treningsppgaver i grammatikk og rettskriving. Elevnettstedet har også et mediatek med nyttige lenker, lydeffekter og illustrasjoner som elevene kan bruke i egne sammensatte tekster.

Zeppelin 5-7. Lærer

Zeppelin 5-7. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: b/n 2008

ISBN: 9788203315862

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: b/n

År: 2008

ISBN: 9788203315862

Forfattere: Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 5-7 lærernettsted er lærerens hjelper til hvordan man jobber med Zeppelin 5-7 elevnettsted.

Zeppelin 5-7. Tavlepakke

Zeppelin 5-7. Tavlepakke

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402616

Pris: kr 3.200,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402616

Tavlepakka inneholder:
-Zeppelin 5 tavle
-Zeppelin 6 tavle
-Zeppelin 7 tavle

Zeppelin 5. Arbeidsbok til lesebok

Zeppelin 5. Arbeidsbok til lesebok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203311529

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203311529

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 5. Arbeidsbok til lesebok

Zeppelin 5. Arbeidsbok til lesebok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203311628

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203311628

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 5. Arbeidsbok til språkbok

Zeppelin 5. Arbeidsbok til språkbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203311239

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203311239

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 5. Arbeidsbok til språkbok

Zeppelin 5. Arbeidsbok til språkbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203311246

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203311246

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 5. Lesebok

Zeppelin 5. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203311192

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203311192

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

Boka åpner med et lesekurs som gir elevene hjelp til å bli bedre lesere. Strategiene de lærer i kurset, får de trening i å bruke gjennom hele Zeppelin-verket.

Utvalget av litteratur er variert i tema, sjanger og kompleksitet. Leseboka har et rikt utvalg av oppgaver til tekstene.

Boka er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste tekstene, mens gul farge markerer tekster som er litt vanskeligere. Grønn farge symboliserer kurskapitlet.

Zeppelin 5. Lesebok

Zeppelin 5. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203311185

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203311185

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

Leseboka åpner med et lesekurs som gir elevene konkret hjelp til å bli bedre lesere. Strategiene de lærer i kurset, får de trening i å bruke gjennom hele Zeppelin-verket.

Utvalget av litteratur er variert i tema, sjanger og kompleksitet. Leseboka har et rikt utvalg av oppgaver.

Boka er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste tekstene, mens gul farge markerer tekster som er litt vanskeligere. Grønn farge symboliserer kurskapitlet.

Zeppelin 5. Lesebok Pluss

Zeppelin 5. Lesebok Pluss

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203338878

Pris: kr 475,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203338878

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Lesebok pluss er en ekstra lesebok for alle elever og kan brukes parallelt med Zeppelin Språkbok og Zeppelin Lesebok.

Dette er Lesebok pluss:
* En lesebok for alle elever
* Nivådifferensierte tekster i ulike sjangre
* Vekt på sakprosa
* Oppgaver til tekstene før, under og etter lesing
* Vurderingsoppgaver til hvert kapittel
* Forsterker og gir mer trening til lærestoffet fra Lesebok og Språkbok
* Egen arbeidsbok

Zeppelin 5. Lesebok Pluss

Zeppelin 5. Lesebok Pluss

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203338885

Pris: kr 475,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203338885

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Lesebok pluss er en ekstra lesebok for alle elever og kan brukes parallelt med Zeppelin Språkbok og Zeppelin Lesebok.

Dette er Lesebok pluss:
* En lesebok for alle elever
* Nivådifferensierte tekster i ulike sjangre
* Vekt på sakprosa
* Oppgaver til tekstene før, under og etter lesing
* Vurderingsoppgaver til hvert kapittel
* Forsterker og gir mer trening til lærestoffet fra lesebok og språkbok
* Egen arbeidsbok

<div class="issuuembed" style="width: 525px; height: 333px;" data-configid="2026704/1209190">&nbsp;</div>
<script type="text/javascript" src="//e.issuu.com/embed.js"></script>

Zeppelin 5. Lesebok Pluss 5 pakn.

Zeppelin 5. Lesebok Pluss 5 pakn.

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203345326

Pris: kr 1.795,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203345326

Innbinding: Heftet

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 5 Lesebok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 enkeltbøker (kampanjetilbud). Lesebok pluss er en ekstra lesebok for alle elever. Den kan brukes parallelt med Zeppelin 5 Lesebok og Zeppelin 5 Språkbok.

Lesebok pluss inneholder nivådifferensierte tekster i ulike sjangre, med vekt på sakprosa. Det er utarbeidet oppgaver til tekstene før, under og etter lesing, og hvert kapittel har vurderingsoppgaver. Lesebok pluss forsterker og gir mer trening til lærestoffet fra lesebok og språkbok.

Zeppelin 5. Lesebok Pluss 5 pakn.

Zeppelin 5. Lesebok Pluss 5 pakn.

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203345333

Pris: kr 1.795,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203345333

Innbinding: Heftet

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 5 Lesebok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 enkeltbøker (kampanjetilbud). Lesebok pluss er en ekstra lesebok for alle elever. Den kan brukes parallelt med Zeppelin 5 Lesebok og Zeppelin 5 Språkbok.

Lesebok pluss inneholder nivådifferensierte tekster i ulike sjangre, med vekt på sakprosa. Det er utarbeidet oppgaver til tekstene før, under og etter lesing, og hvert kapittel har vurderingsoppgaver. Lesebok pluss forsterker og gir mer trening til lærestoffet fra lesebok og språkbok.

Zeppelin 5. Lesebok Pluss Arbeidsbok 5 pakn.

Zeppelin 5. Lesebok Pluss Arbeidsbok 5 pakn.

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203345340

Pris: kr 465,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203345340

Innbinding: Heftet

Sider: 10

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 5 Arbeidsbok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 arbeidsbøker enkeltvis (kampanjetilbud). Arbeidsbok 5 pluss inneholder supplerende oppgaver til Lesebok 5 pluss.

Zeppelin 5. Lesebok Pluss Arbeidsbok 5 pakn.

Zeppelin 5. Lesebok Pluss Arbeidsbok 5 pakn.

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203345357

Pris: kr 465,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203345357

Innbinding: Heftet

Sider: 10

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 5 Arbeidsbok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 arbeidsbøker enkeltvis (kampanjetilbud). Arbeidsbok 5 pluss inneholder supplerende oppgaver til Lesebok 5 pluss.

Zeppelin 5. Lesebok Pluss. Arbeidsbok

Zeppelin 5. Lesebok Pluss. Arbeidsbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203339943

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203339943

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

<div data-configid="2026704/1212970" style="width: 525px; height: 325px;" class="issuuembed"></div><script type="text/javascript" src="//e.issuu.com/embed.js" async="true"></script>

Zeppelin 5. Lesebok Pluss. Arbeidsbok

Zeppelin 5. Lesebok Pluss. Arbeidsbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203339950

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203339950

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 5. Lesebok. Brettbok

Zeppelin 5. Lesebok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349133

Pris: kr 195,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349133

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Zeppelin 5. Språkbok

Zeppelin 5. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203310409

Pris: kr 465,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203310409

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Språkboka fokuserer på å utvikle elevenes skrivekompetanse. Den gir trinn-for-trinn-opplæring i å skrive sakprosa og skjønnlitteratur. Boka har egne kapitler i rettskriving og grammatikk.

Boka er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste tekstene, mens gul farge markerer tekster som er litt vanskeligere. Grønn farge symboliserer kurskapitler.

Boka åpner med et kurskapittel om læringsstategier som elevene får bruke aktivt i de andre kapitlene.

Zeppelin 5. Språkbok

Zeppelin 5. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203311178

Pris: kr 465,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203311178

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

Språkboka fokuserer på å utvikle elevenes skrivekompetanse. Den gir trinn-for-trinn-opplæring i å skrive sakprosa og skjønnlitteratur. Boka har egne kapitler i rettskriving og grammatikk.

Boka er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste tekstene, mens gul farge markerer tekster som er litt vanskeligere. Grønn farge symboliserer kurskapitler.

Boka åpner med et kurskapittel om læringsstategier som elevene får bruke aktivt i de andre kapitlene.

Zeppelin 5. Tavle

Zeppelin 5. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203345906

Pris: kr 1.375,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203345906

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Med Zeppelin 5 tavle får du et verktøy som hjelper deg til å ivareta kompetansemålene i den reviderte læreplanen og kravet om grunnleggende ferdigheter i norskfaget.

Tavla inneholder en rikt utvalg interaktive oppgaver til temaene i bøkene. Hvert læringsløp starter med læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse. På slutten av hvert løp finnes vurderingsskjema til egenvurdering.

På åpningssiden til Zeppelin 5 tavle finner du en egen inngang til kopieringsarkene fra lærerveiledningen og en egen inngang til samtlige plakater fra bøkene. Via åpningssiden har du også tilgang til en digital versjon av hele Zeppelin 5 språkbok. I den kan du forstørre, markere og skrive notater.

Zeppelin 6

Zeppelin 6

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2012

ISBN: 9788203343100

Pris: kr 735,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2012

ISBN: 9788203343100

Innbinding: Heftet

Sider: 280

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Lærerveiledningen til Zeppelin 7 gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket. Lærerveiledningen består av en generell del, en metodisk del til språkboka og en metodisk del til leseboka. Den har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på henholdsvis bokmål og nynorsk. I lærerveiledningen finnes også forslag til årsplan og oversikt over hvordan kravene til Kunnskapsløftet er dekket i Zeppelin.

Zeppelin 6

Zeppelin 6

+

Komponenttype: CD

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203315329

Pris: kr 375,00 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203315329

Forfattere: Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

På CD-en finnes et utvalg av de lengre tekstene i leseboka og språkboka. CD-en til 6. trinn inneholder også fem dialektprøver knyttet til dialektkapittelet i språkboka. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse.

Zeppelin 6

Zeppelin 6

+

Komponenttype: CD

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203315343

Pris: kr 468,75 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203315343

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

På CD-en finnes et utvalg av de lengre tekstene i leseboka og språkboka. CD-en til 6. trinn inneholder også fem dialektprøver knyttet til dialektkapittelet i språkboka. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse.

Zeppelin 6. Arbeidsbok til lesebok

Zeppelin 6. Arbeidsbok til lesebok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203314797

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203314797

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 6. Arbeidsbok til lesebok

Zeppelin 6. Arbeidsbok til lesebok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203315114

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203315114

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 6. Arbeidsbok til språkbok

Zeppelin 6. Arbeidsbok til språkbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203314773

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203314773

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 6. Arbeidsbok til språkbok

Zeppelin 6. Arbeidsbok til språkbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203315107

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203315107

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Øystein Vigestad, Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 6. Lesebok

Zeppelin 6. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203314742

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203314742

Innbinding: Innbundet

Sider: 220

Forfattere: Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

Leseboka vekker leselyst. Utvalget av litteratur er variert i tema, sjanger og kompleksitet. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner - både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon. Leseboka har et rikt utvalg av oppgaver.

Boka er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste tekstene og oppgavene, mens gul farge markerer tekster og oppgaver som er litt vanskeligere. Leseboka har to kurskapitler - et lesekurs i sammensatte tekster og et i litterær samtale. Begge kurskapitlene er angitt med grønn farge.

Zeppelin 6. Lesebok

Zeppelin 6. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203314759

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203314759

Innbinding: Innbundet

Sider: 220

Forfattere: Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

Leseboka vekker leselyst. Utvalget av litteratur er variert i tema, sjanger og kompleksitet. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner - både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon. Leseboka har et rikt utvalg av oppgaver.

Boka er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste tekstene og oppgavene, mens gul farge markerer tekster og oppgaver som er litt vanskeligere. Leseboka har to kurskapitler - et lesekurs i sammensatte tekster og et i litterær samtale. Begge kurskapitlene er angitt med grønn farge.

Zeppelin 6. Lesebok Pluss

Zeppelin 6. Lesebok Pluss

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203339356

Pris: kr 475,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203339356

Innbinding: Innbundet

Sider: 220

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin Lesebok + er en ekstra lesebok for alle elever og kan brukes parallelt med Zeppelin Språkbok og Zeppelin Lesebok.

Dette er Lesebok +:
* En lesebok for alle elever
* Nivådifferensierte tekster i ulike sjangre
* Vekt på sakprosa
* Oppgaver til tekstene før, under og etter lesing
* Vurderingsoppgaver til hvert kapittel
* Forsterker og gir mer trening til lærestoffet fra Lesebok og Språkbok
* Egen arbeidsbok

Zeppelin 6. Lesebok Pluss

Zeppelin 6. Lesebok Pluss

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203339363

Pris: kr 475,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203339363

Innbinding: Innbundet

Sider: 220

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin Lesebok + er en ekstra lesebok for alle elever og kan brukes parallelt med Zeppelin Språkbok og Zeppelin Lesebok.

Dette er Lesebok +:
* En lesebok for alle elever
* Nivådifferensierte tekster i ulike sjangre
* Vekt på sakprosa
* Oppgaver til tekstene før, under og etter lesing
* Vurderingsoppgaver til hvert kapittel
* Forsterker og gir mer trening til lærestoffet fra Lesebok og Språkbok
* Egen arbeidsbok

Zeppelin 6. Lesebok Pluss 5 pakn.

Zeppelin 6. Lesebok Pluss 5 pakn.

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203345364

Pris: kr 1.795,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203345364

Innbinding: Heftet

Sider: 100

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 6 Lesebok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 enkeltbøker (kampanjetilbud). Lesebok pluss er en ekstra lesebok for alle elever. Den kan brukes parallelt med Zeppelin 6 Lesebok og Zeppelin 6 Språkbok.

Lesebok pluss inneholder nivådifferensierte tekster i ulike sjangre, med vekt på sakprosa. Det er utarbeidet oppgaver til tekstene før, under og etter lesing, og hvert kapittel har vurderingsoppgaver. Lesebok pluss forsterker og gir mer trening til lærestoffet fra lesebok og språkbok.

Zeppelin 6. Lesebok Pluss 5 pakn.

Zeppelin 6. Lesebok Pluss 5 pakn.

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203345371

Pris: kr 1.795,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203345371

Innbinding: Heftet

Sider: 100

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 6 Lesebok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 enkeltbøker (kampanjetilbud). Lesebok pluss er en ekstra lesebok for alle elever. Den kan brukes parallelt med Zeppelin 6 Lesebok og Zeppelin 6 Språkbok.

Lesebok pluss inneholder nivådifferensierte tekster i ulike sjangre, med vekt på sakprosa. Det er utarbeidet oppgaver til tekstene før, under og etter lesing, og hvert kapittel har vurderingsoppgaver. Lesebok pluss forsterker og gir mer trening til lærestoffet fra lesebok og språkbok.

Zeppelin 6. Lesebok Pluss 5 pakn.

Zeppelin 6. Lesebok Pluss 5 pakn.

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203345395

Pris: kr 465,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203345395

Innbinding: Heftet

Sider: 100

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 6 Arbeidsbok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 arbeidsbøker enkeltvis (kampanjetilbud). Arbeidsbok 6 pluss inneholder supplerende oppgaver til Lesebok 6 pluss.

Zeppelin 6. Lesebok Pluss Arbeidsbok 5 pakn.

Zeppelin 6. Lesebok Pluss Arbeidsbok 5 pakn.

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203345388

Pris: kr 465,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203345388

Innbinding: Heftet

Sider: 100

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 6 Arbeidsbok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 arbeidsbøker enkeltvis (kampanjetilbud). Arbeidsbok 6 pluss inneholder supplerende oppgaver til Lesebok 6 pluss.

Zeppelin 6. Lesebok Pluss. Arbeidsbok

Zeppelin 6. Lesebok Pluss. Arbeidsbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203340161

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203340161

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 6. Lesebok Pluss. Arbeidsbok

Zeppelin 6. Lesebok Pluss. Arbeidsbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203340178

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203340178

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 6. Lesebok. Brettbok

Zeppelin 6. Lesebok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400070

Pris: kr 199,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400070

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Zeppelin 6. Språkbok

Zeppelin 6. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203314377

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203314377

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Språkboka legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse. Den gir trinn-for-trinn-opplæring i å skrive sakprosa og skjønnlitteratur. Intervju, fortelling og reklame er sentrale sjangere for 6. trinn. Boka har egne kapitler der elevene skal arbeide systematisk med ord og begreper, rettskriving og grammatikk.

Språkboka er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste tekstene og oppgavene, mens gul farge markerer tekster og oppgaver som er litt vanskeligere. Kurskapittelet "Lær å lære" er angitt med grønn farge.

Boka åpner med et kurskapittel om læringsstategier som elevene får bruke aktivt i de andre kapitlene.

Zeppelin 6. Språkbok

Zeppelin 6. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203314735

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203314735

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Øystein Vigestad, Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Språkboka legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse. Den gir trinn-for-trinn-opplæring i å skrive sakprosa og skjønnlitteratur. Intervju, fortelling og reklame er sentrale sjangere for 6. trinn. Boka har egne kapitler der elevene skal arbeide systematisk med ord og begreper, rettskriving og grammatikk.

Språkboka er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste tekstene og oppgavene, mens gul farge markerer tekster og oppgaver som er litt vanskeligere. Kurskapittelet "Lær å lære" er angitt med grønn farge.

Boka åpner med et kurskapittel om læringsstategier som elevene får bruke aktivt i de andre kapitlene.

Zeppelin 6. Tavle

Zeppelin 6. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203347085

Pris: kr 1.375,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203347085

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Med Zeppelin 6 tavle får du et verktøy som hjelper deg til å ivareta kompetansemålene i den reviderte læreplanen og kravet om grunnleggende ferdigheter i norskfaget.

Tavla inneholder en rikt utvalg interaktive oppgaver til temaene i bøkene. Hvert læringsløp starter med læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse. På slutten av hvert løp finnes vurderingsskjema til egenvurdering.

På åpningssiden til Zeppelin 6 tavle finner du en egen inngang til kopieringsarkene fra lærerveiledningen og en egen inngang til samtlige plakater fra bøkene. Via åpningssiden har du også tilgang til en digital versjon av hele Zeppelin 6 Språkbok. I den kan du forstørre, markere og skrive notater.

Zeppelin 7

Zeppelin 7

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 7. trinn

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203344077

Pris: kr 725,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 7. trinn

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203344077

Innbinding: Heftet

Sider: 338

Forfattere: Tuva Bjørkvold, Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Lærerveiledningen til Zeppelin 7 gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket. Lærerveiledningen består av en generell del, en metodisk del til språkboka og en metodisk del til leseboka. Den har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på henholdsvis bokmål og nynorsk. I lærerveiledningen finnes også forslag til årsplan og oversikt over hvordan kravene til Kunnskapsløftet er dekket i Zeppelin.

Zeppelin 7

Zeppelin 7

+

Komponenttype: CD

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203315633

Pris: kr 468,75 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203315633

Forfattere: Tuva Bjørkvold, Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

På CD-en finnes et utvalg av de lengre tekstene i leseboka og språkboka. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse.

Zeppelin 7. Arbeidsbok til lesebok

Zeppelin 7. Arbeidsbok til lesebok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2008

ISBN: 9788203315541

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2008

ISBN: 9788203315541

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 7. Arbeidsbok til lesebok

Zeppelin 7. Arbeidsbok til lesebok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203315558

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203315558

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 7. Arbeidsbok til språkbok

Zeppelin 7. Arbeidsbok til språkbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2008

ISBN: 9788203315527

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2008

ISBN: 9788203315527

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Tuva Bjørkvold, Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 7. Arbeidsbok til språkbok

Zeppelin 7. Arbeidsbok til språkbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203315534

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203315534

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Tuva Bjørkvold, Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 7. Lesebok

Zeppelin 7. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2008

ISBN: 9788203315480

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2008

ISBN: 9788203315480

Innbinding: Innbundet

Sider: 240

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Leseboka vekker leselyst. Utvalget av litteratur er variert i tema, sjanger og kompleksitet. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon, det samme gjør merknader med spørsmål underveis i tekstene. Leseboka har også kurskapitler hvor elevene arbeider med lesestrategier og lærer hva de bør gjøre både før, under og etter de har lest en tekst for å få best utbytte av innholdet.

Boka er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste tekstene og oppgavene, mens gul farge markerer tekster og oppgaver som er litt vanskeligere. Kurskapitler er angitt med grønn farge.

Zeppelin 7. Lesebok

Zeppelin 7. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203315497

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203315497

Innbinding: Innbundet

Sider: 240

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Leseboka vekker leselyst. Utvalget av litteratur er variert i tema, sjanger og kompleksitet. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon, det samme gjør merknader med spørsmål underveis i tekstene. Leseboka har også kurskapitler hvor elevene arbeider med lesestrategier og lærer hva de bør gjøre både før, under og etter de har lest en tekst for å få best utbytte av innholdet.

Boka er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste tekstene og oppgavene, mens gul farge markerer tekster og oppgaver som er litt vanskeligere. Kurskapitler er angitt med grønn farge.

Zeppelin 7. Lesebok Pluss

Zeppelin 7. Lesebok Pluss

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203339370

Pris: kr 475,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203339370

Innbinding: Innbundet

Sider: 220

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Lesebok + er en ekstra lesebok for alle elever og kan brukes parallelt med Zeppelin Språkbok og Zeppelin Lesebok.

Dette er Lesebok +:
* En lesebok for alle elever
* Nivådifferensierte tekster i ulike sjangre
* Vekt på sakprosa
* Oppgaver til tekstene før, under og etter lesing
* Vurderingsoppgaver til hvert kapittel
* Forsterker og gir mer trening til lærestoffet fra Lesebok og Språkbok
* Egen arbeidsbok

Zeppelin 7. Lesebok Pluss

Zeppelin 7. Lesebok Pluss

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203339387

Pris: kr 475,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203339387

Innbinding: Innbundet

Sider: 220

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Lesebok + er en ekstra lesebok for alle elever og kan brukes parallelt med Zeppelin Språkbok og Zeppelin Lesebok.

Dette er Lesebok +:
* En lesebok for alle elever
* Nivådifferensierte tekster i ulike sjangre
* Vekt på sakprosa
* Oppgaver til tekstene før, under og etter lesing
* Vurderingsoppgaver til hvert kapittel
* Forsterker og gir mer trening til lærestoffet fra Lesebok og Språkbok
* Egen arbeidsbok

Zeppelin 7. Lesebok Pluss 5 pakn.

Zeppelin 7. Lesebok Pluss 5 pakn.

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346163

Pris: kr 1.795,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346163

Innbinding: Innbundet

Sider: 210

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 7 Lesebok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 enkeltbøker (kampanjetilbud). Lesebok pluss er en ekstra lesebok for alle elever. Den kan brukes parallelt med Zeppelin 7 Lesebok og Zeppelin 7 Språkbok.

Lesebok pluss inneholder nivådifferensierte tekster i ulike sjangre, med vekt på sakprosa. Det er utarbeidet oppgaver til tekstene før, under og etter lesing, og hvert kapittel har vurderingsoppgaver. Lesebok pluss forsterker og gir mer trening til lærestoffet fra lesebok og språkbok.

Zeppelin 7. Lesebok Pluss 5 pakn.

Zeppelin 7. Lesebok Pluss 5 pakn.

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203346170

Pris: kr 1.795,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203346170

Innbinding: Innbundet

Sider: 210

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 7 Lesebok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 enkeltbøker (kampanjetilbud). Lesebok pluss er en ekstra lesebok for alle elever. Den kan brukes parallelt med Zeppelin 7 Lesebok og Zeppelin 7 Språkbok.

Lesebok pluss inneholder nivådifferensierte tekster i ulike sjangre, med vekt på sakprosa. Det er utarbeidet oppgaver til tekstene før, under og etter lesing, og hvert kapittel har vurderingsoppgaver. Lesebok pluss forsterker og gir mer trening til lærestoffet fra lesebok og språkbok.

Zeppelin 7. Lesebok Pluss Arbeidsbok 5 pakn.

Zeppelin 7. Lesebok Pluss Arbeidsbok 5 pakn.

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346187

Pris: kr 465,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346187

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 7 Arbeidsbok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 arbeidsbøker enkeltvis (kampanjetilbud). Arbeidsbok 7 pluss inneholder supplerende oppgaver til Lesebok 7 pluss.

Zeppelin 7. Lesebok Pluss Arbeidsbok 5 pakn.

Zeppelin 7. Lesebok Pluss Arbeidsbok 5 pakn.

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203346194

Pris: kr 465,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203346194

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin 7 Arbeidsbok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 arbeidsbøker enkeltvis (kampanjetilbud). Arbeidsbok 7 pluss inneholder supplerende oppgaver til Lesebok 7 pluss.

Zeppelin 7. Lesebok Pluss. Arbeidsbok

Zeppelin 7. Lesebok Pluss. Arbeidsbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203340185

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203340185

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 7. Lesebok Pluss. Arbeidsbok

Zeppelin 7. Lesebok Pluss. Arbeidsbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203340192

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203340192

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka og én til lesebok +. I lærebøkene er det henvisninger til arbeidsbøkene. Det gjør Zeppelin lett å bruke. I arbeidsbøkene finnes ulike oppgavetyper. Bøkene er godt egnet i arbeidet med tilpasset opplæring.

Zeppelin 7. Lesebok. Brettbok

Zeppelin 7. Lesebok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400087

Pris: kr 199,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 7. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400087

Forfattere: Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Zeppelin 7. Språkbok

Zeppelin 7. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2008

ISBN: 9788203315466

Pris: kr 485,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2008

ISBN: 9788203315466

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Tuva Bjørkvold, Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Systematikk og tilpasset opplæring er stikkord for verket. Språkboka utvikler elevenes skrivekompetanse ved å gi trinn-for-trinn opplæring i å skrive gode fagtekster. Elevene får tilgang til et stort utvalg av læringsstrategier gjennom et eget kurskapittel. Men fokus på læringsstrategier er også sentralt gjennom hele boka og hjelper elevene i læringsprosessen.

Språkbok 7 har et eget kurskapittel, "Lytte og tale", der elevene skal utforske og arbeide med muntlige tekster. De får trening i hvordan språk og form kan tilpasses mottakeren og formålet med den muntlige teksten.

Grammatikk og rettskriving er samlet i egne kapitler. Stikkordliste og en fyldig innholdsliste gjør det lett å finne fram i boka.

Boka er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste tekstene og oppgavene, mens gul farge markerer tekster og oppgaver som er litt vanskeligere. Kurskapitler er angitt med grønn farge.

Zeppelin 7. Språkbok

Zeppelin 7. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203315510

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203315510

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Tuva Bjørkvold, Dagny Holm, Bjørg Gilleberg Løkken

Systematikk og tilpasset opplæring er stikkord for verket. Språkboka utvikler elevenes skrivekompetanse ved å gi trinn-for-trinn opplæring i å skrive gode fagtekster. Elevene får tilgang til et stort utvalg av læringsstrategier gjennom et eget kurskapittel. Men fokus på læringsstrategier er også sentralt gjennom hele boka og hjelper elevene i læringsprosessen.

Språkbok 7 har et eget kurskapittel, "Lytte og tale", der elevene skal utforske og arbeide med muntlige tekster. De får trening i hvordan språk og form kan tilpasses mottakeren og formålet med den muntlige teksten.

Grammatikk og rettskriving er samlet i egne kapitler. Stikkordliste og en fyldig innholdsliste gjør det lett å finne fram i boka.

Boka er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste tekstene og oppgavene, mens gul farge markerer tekster og oppgaver som er litt vanskeligere. Kurskapitler er angitt med grønn farge.

Zeppelin 7. Tavle

Zeppelin 7. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 7. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203347092

Pris: kr 1.375,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 7. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203347092

Forfattere: Tuva Bjørkvold, Bjørg Gilleberg Løkken, Dagny Holm

Med Zeppelin 7 tavle får du et verktøy som hjelper deg til å ivareta kompetansemålene i den reviderte læreplanen og kravet om grunnleggende ferdigheter i norskfaget.

Tavla inneholder en rikt utvalg interaktive oppgaver til temaene i bøkene. Hvert læringsløp starter med læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse. På slutten av hvert løp finnes vurderingsskjema til egenvurdering.

På åpningssiden til Zeppelin 7 tavle finner du en egen inngang til kopieringsarkene fra lærerveiledningen og en egen inngang til samtlige plakater fra bøkene. Via åpningssiden har du også tilgang til en digital versjon av hele Zeppelin 7 Språkbok. I den kan du forstørre, markere og skrive notater.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x