Zeppelin 1–4. Alternative bøker

Sikker begrepsoppfattelse er grunnlaget for all læring. Gjennom Zeppelin START møter elevene begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift. Elevene oppmuntres til å leke med språket. De rimer, finner ord i tale og skrift, og blir kjent med stavelser og lyder. Oppgavene i Zeppelin START er nivådifferensierte. Zeppelin START er en enklere variant av Zeppelin 1A og 1BZeppelin START kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin ABC består av tre bøker. Zeppelin A gjennomgår alle bokstavene i alfabetet og har enkle lesetekster tilpasset bokstavgjennomgangen.

Zeppelin B har lesetekster som gir en systematisk innføring i ikke lydrette ord.

Zeppelin C har lette lesetekster og kan brukes som en ekstra lesebok.

Røde og gule bøker, som er nivådifferensierte småbøker, gir utfyllende lesning tilpasset den enkelte eleven.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Aschehoug Undervisning – barneskole

— facebookside for 1–7-lærere

Komponenter

Zeppelin A

Zeppelin A

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203315008

Pris: kr 355,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203315008

Innbinding: Heftet

Sider: 232

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin A lærerveiledning har en innledende del, og tar deretter for seg kapitlene i elevbøkene med konkrete tips og kopiark.

Zeppelin A. Lykkjeskrift

Zeppelin A. Lykkjeskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2002

ISBN: 9788203309298

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2002

ISBN: 9788203309298

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Målet med arbeidsboka til Zeppelin A er å befeste og utvide kunnskapene som elevene får gjennom leseboka. For å sikre en systematisk leseopplæring kommer oppgavene i en nøye planlagt progresjon: Arbeidsboka har seks oppgavesett der hvert sett kommer fire ganger på rad. Dermed oppnås variasjon, samtidig som elevene får føle at de behersker en oppgavetype før de møter en ny. På hvert oppslag gis en fullstendig beskrivelse av de oppgavene som skal utføres.

Arbeidsboka til Zeppelin A foreligger i tre utgaver: med trykkskrift, stavskrift eller løkkeskrift.

Zeppelin A. Løkkeskrift

Zeppelin A. Løkkeskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2002

ISBN: 9788203309281

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2002

ISBN: 9788203309281

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Målet med arbeidsboka til Zeppelin A er å befeste og utvide kunnskapene som elevene får gjennom leseboka. For å sikre en systematisk leseopplæring kommer oppgavene i en nøye planlagt progresjon: Arbeidsboka har seks oppgavesett der hvert sett kommer fire ganger på rad. Dermed oppnås variasjon, samtidig som elevene får føle at de behersker en oppgavetype før de møter en ny. På hvert oppslag gis en fullstendig beskrivelse av de oppgavene som skal utføres.

Arbeidsboka til Zeppelin A foreligger i tre utgaver: med trykkskrift, stavskrift eller løkkeskrift.

Zeppelin A. Stavskrift

Zeppelin A. Stavskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2002

ISBN: 9788203309304

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2002

ISBN: 9788203309304

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Målet med arbeidsboka til Zeppelin A er å befeste og utvide kunnskapene som elevene får gjennom leseboka. For å sikre en systematisk leseopplæring kommer oppgavene i en nøye planlagt progresjon: Arbeidsboka har seks oppgavesett der hvert sett kommer fire ganger på rad. Dermed oppnås variasjon, samtidig som elevene får føle at de behersker en oppgavetype før de møter en ny. På hvert oppslag gis en fullstendig beskrivelse av de oppgavene som skal utføres.

Arbeidsboka til Zeppelin A foreligger i tre utgaver: med trykkskrift, stavskrift eller løkkeskrift.

Zeppelin A. Stavskrift

Zeppelin A. Stavskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2002

ISBN: 9788203309311

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2002

ISBN: 9788203309311

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Målet med arbeidsboka til Zeppelin A er å befeste og utvide kunnskapene som elevene får gjennom leseboka. For å sikre en systematisk leseopplæring kommer oppgavene i en nøye planlagt progresjon: Arbeidsboka har seks oppgavesett der hvert sett kommer fire ganger på rad. Dermed oppnås variasjon, samtidig som elevene får føle at de behersker en oppgavetype før de møter en ny. På hvert oppslag gis en fullstendig beskrivelse av de oppgavene som skal utføres.

Arbeidsboka til Zeppelin A foreligger i tre utgaver: med trykkskrift, stavskrift eller løkkeskrift.

Zeppelin A. Store bokstavar

Zeppelin A. Store bokstavar

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2002

ISBN: 9788203308932

Pris: kr 235,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2002

ISBN: 9788203308932

Innbinding: Innbundet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin A introduserer bokstaver og lyder én etter én på en slik måte at lesetekstene består av ord med bare kjente bokstaver. I boka blir elevene kjent med flere barn. En av dem har en fantasivenn som heter Sisi. Sisi har det fantastiske luftskipet Zeppelin som følger barna gjennom boken. Zeppelin A har også korte tekster av kjente forfattere til høytlesning sammen med en voksen.

Zeppelin A foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Zeppelin A. Store bokstaver

Zeppelin A. Store bokstaver

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2002

ISBN: 9788203308925

Pris: kr 235,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2002

ISBN: 9788203308925

Innbinding: Innbundet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin A introduserer bokstaver og lyder én etter én på en slik måte at lesetekstene består av ord med bare kjente bokstaver. I boka blir elevene kjent med flere barn. En av dem har en fantasivenn som heter Sisi. Sisi har det fantastiske luftskipet Zeppelin som følger barna gjennom boken. Zeppelin A har også korte tekster av kjente forfattere til høytlesning sammen med en voksen.

Zeppelin A foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Zeppelin A. Store og små bokstaver

Zeppelin A. Store og små bokstaver

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2002

ISBN: 9788203308901

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2002

ISBN: 9788203308901

Innbinding: Innbundet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin A introduserer bokstaver og lyder én etter én på en slik måte at lesetekstene består av ord med bare kjente bokstaver. I boka blir elevene kjent med flere barn. En av dem har en fantasivenn som heter Sisi. Sisi har det fantastiske luftskipet Zeppelin som følger barna gjennom boken. Zeppelin A har også korte tekster av kjente forfattere til høytlesning sammen med en voksen.

Zeppelin A foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Zeppelin A. Store og små bokstaver

Zeppelin A. Store og små bokstaver

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2002

ISBN: 9788203308918

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2002

ISBN: 9788203308918

Innbinding: Innbundet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin A introduserer bokstaver og lyder én etter én på en slik måte at lesetekstene består av ord med bare kjente bokstaver. I boka blir elevene kjent med flere barn. En av dem har en fantasivenn som heter Sisi. Sisi har det fantastiske luftskipet Zeppelin som følger barna gjennom boken. Zeppelin A har også korte tekster av kjente forfattere til høytlesning sammen med en voksen.

Zeppelin A foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Zeppelin A. Trykkskrift

Zeppelin A. Trykkskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2002

ISBN: 9788203308949

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2002

ISBN: 9788203308949

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Målet med arbeidsboka til Zeppelin A er å befeste og utvide kunnskapene som elevene får gjennom leseboka. For å sikre en systematisk leseopplæring kommer oppgavene i en nøye planlagt progresjon: Arbeidsboka har seks oppgavesett der hvert sett kommer fire ganger på rad. Dermed oppnås variasjon, samtidig som elevene får føle at de behersker en oppgavetype før de møter en ny. På hvert oppslag gis en fullstendig beskrivelse av de oppgavene som skal utføres.

Arbeidsboka til Zeppelin A foreligger i tre utgaver: med trykkskrift, stavskrift eller løkkeskrift.

Zeppelin A. Trykkskrift

Zeppelin A. Trykkskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2002

ISBN: 9788203308956

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2002

ISBN: 9788203308956

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Målet med arbeidsboka til Zeppelin A er å befeste og utvide kunnskapene som elevene får gjennom leseboka. For å sikre en systematisk leseopplæring kommer oppgavene i en nøye planlagt progresjon: Arbeidsboka har seks oppgavesett der hvert sett kommer fire ganger på rad. Dermed oppnås variasjon, samtidig som elevene får føle at de behersker en oppgavetype før de møter en ny. På hvert oppslag gis en fullstendig beskrivelse av de oppgavene som skal utføres.

Arbeidsboka til Zeppelin A foreligger i tre utgaver: med trykkskrift, stavskrift eller løkkeskrift.

Zeppelin ABC. Gul bok 1

Zeppelin ABC. Gul bok 1

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 2002

ISBN: 9788203308994

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 2002

ISBN: 9788203308994

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Gul bok 1

Zeppelin ABC. Gul bok 1

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 2002

ISBN: 9788203308963

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 2002

ISBN: 9788203308963

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Gul bok 2

Zeppelin ABC. Gul bok 2

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 2002

ISBN: 9788203308987

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 2002

ISBN: 9788203308987

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Gul bok 2

Zeppelin ABC. Gul bok 2

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 2002

ISBN: 9788203309007

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 2002

ISBN: 9788203309007

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Gul bok 3

Zeppelin ABC. Gul bok 3

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 2003

ISBN: 9788203309182

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 2003

ISBN: 9788203309182

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Gul bok 3

Zeppelin ABC. Gul bok 3

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 2003

ISBN: 9788203309199

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 2003

ISBN: 9788203309199

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Gul bok 4

Zeppelin ABC. Gul bok 4

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 2003

ISBN: 9788203309205

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 2003

ISBN: 9788203309205

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Gul bok 4

Zeppelin ABC. Gul bok 4

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 2003

ISBN: 9788203309212

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 2003

ISBN: 9788203309212

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Raud bok 1

Zeppelin ABC. Raud bok 1

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 2002

ISBN: 9788203309038

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 2002

ISBN: 9788203309038

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Raud bok 1. Store bokstavar

Zeppelin ABC. Raud bok 1. Store bokstavar

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 2002

ISBN: 9788203309342

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 2002

ISBN: 9788203309342

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering. Røde bøker er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelinrøde og gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Raud bok 2

Zeppelin ABC. Raud bok 2

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 2002

ISBN: 9788203309052

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 2002

ISBN: 9788203309052

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Raud bok 2. Store bokstavar

Zeppelin ABC. Raud bok 2. Store bokstavar

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 2002

ISBN: 9788203309373

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 2002

ISBN: 9788203309373

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Raud bok 3

Zeppelin ABC. Raud bok 3

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 2003

ISBN: 9788203309144

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 2003

ISBN: 9788203309144

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Eldbjørg Ribe, Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Raud bok 4

Zeppelin ABC. Raud bok 4

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 2003

ISBN: 9788203309175

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 2003

ISBN: 9788203309175

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Rød bok 1

Zeppelin ABC. Rød bok 1

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 2002

ISBN: 9788203309014

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 2002

ISBN: 9788203309014

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Rød bok 1. Store bokstaver

Zeppelin ABC. Rød bok 1. Store bokstaver

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 2002

ISBN: 9788203309359

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 2002

ISBN: 9788203309359

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Rød bok 2

Zeppelin ABC. Rød bok 2

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 2002

ISBN: 9788203309045

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 2002

ISBN: 9788203309045

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Rød bok 2. Store bokstaver

Zeppelin ABC. Rød bok 2. Store bokstaver

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 2002

ISBN: 9788203309366

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 2002

ISBN: 9788203309366

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Rød bok 3

Zeppelin ABC. Rød bok 3

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 2003

ISBN: 9788203309137

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 2003

ISBN: 9788203309137

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Eldbjørg Ribe, Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin ABC. Rød bok 4

Zeppelin ABC. Rød bok 4

+

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 2003

ISBN: 9788203309151

Pris: kr 75,00 Kjøp

Komponenttype: Lesehefte

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 2003

ISBN: 9788203309151

Innbinding: Heftet

Sider: 16

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.

Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun med store og små bokstaver.

Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.

Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.

Zeppelin B

Zeppelin B

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203315015

Pris: kr 355,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203315015

Innbinding: Heftet

Sider: 356

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin B lærerveiledning har en innledende del og tar deretter for seg kapitlene i elevbøkene med konkrete tips og kopiark.

Zeppelin B

Zeppelin B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2003

ISBN: 9788203309083

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2003

ISBN: 9788203309083

Innbinding: Heftet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Arbeidsboka til Zeppelin B inneholder varierte oppgavetyper til systematisk innlæring av ikke lydrette ord. Arbeidsboka har en liten praktisk bruksanvisning på sidene som forteller lærer og foreldre hvordan oppgavene er tenkt og brukes.

Zeppelin B

Zeppelin B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2003

ISBN: 9788203309106

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2003

ISBN: 9788203309106

Innbinding: Innbundet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin B videreutvikler elevenes lese- og skriveferdigheter. Boka gir en systematisk innføring i de ikke lydrette ordene. Tekstene er enkle med mange språklige gjentakelser. Zeppelin B passer når elevene er ferdig med bokstavinnlæringen i Zeppelin A.

Zeppelin B

Zeppelin B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2003

ISBN: 9788203309090

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2003

ISBN: 9788203309090

Innbinding: Heftet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Arbeidsboka til Zeppelin B inneholder varierte oppgavetyper til systematisk innlæring av ikke lydrette ord. Arbeidsboka har en liten praktisk bruksanvisning på sidene som forteller lærer og foreldre hvordan oppgavene er tenkt å brukes.

Zeppelin B

Zeppelin B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2003

ISBN: 9788203309113

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2003

ISBN: 9788203309113

Innbinding: Innbundet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin B videreutvikler elevenes lese- og skriveferdigheter. Boka gir en systematisk innføring i de ikke lydrette ordene. Tekstene er enkle med mange språklige gjentakelser. Zeppelin B passer når elevene er ferdig med bokstavinnlæringen i Zeppelin A.

Zeppelin C

Zeppelin C

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203315039

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203315039

Innbinding: Heftet

Sider: 184

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin C har som mål å utvikle og befeste kontekstbaserte lesestrategier. Lærerveiledningen er delt inn i tre hoveddeler:

1. Innledning - utvikling av kontekstbaserte lesestrategier
2. Arbeid i klasserommet - tips til oppgaver og metoder
3. Kommentarer til lesestykkene i Zeppelin C - systematisk gjennomgang av elevboka med tips til undervisningen.

Det er også satt av plass til egne notater.

Zeppelin C

Zeppelin C

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2003

ISBN: 9788203309564

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2003

ISBN: 9788203309564

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Et viktig mål med arbeidsboka til Zeppelin C er å invitere til tekstskaping. Elevene lager sine egne tekster blant annet ved å bruke språkmønstre som de finner i leseboka. Arbeidsboka er i stor grad selvinstruerende, slik at elevene kan arbeide på egen hånd.

Zeppelin C

Zeppelin C

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2003

ISBN: 9788203309588

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2003

ISBN: 9788203309588

Innbinding: Innbundet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin C har enkle lesetekster med mange språklige og innholdsmessige gjentakelser. Slike tekster er særlig egnet for å utvikle kontekstbaserte lesestrategier (I Zeppelin A ligger hovedvekten på å utvikle en fonologisk lesestrategi, i Zeppelin B på å utvikle en ortografisk lesestrategi). Zeppelin C kan brukes som en ekstrabok under arbeidet med Zeppelin A og Zeppelin B, eller som en overgangsbok fra Zeppelin A til Zeppelin B.

Zeppelin C

Zeppelin C

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2003

ISBN: 9788203309571

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2003

ISBN: 9788203309571

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Et viktig mål med arbeidsboka til Zeppelin C er å invitere til tekstskaping. Elevene lager sine egne tekster blant annet ved å bruke språkmønstre som de finner i leseboka. Arbeidsboka er i stor grad selvinstruerende, slik at elevene kan arbeide på egen hånd.

Zeppelin C

Zeppelin C

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2003

ISBN: 9788203309595

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2003

ISBN: 9788203309595

Innbinding: Innbundet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin C har enkle lesetekster med mange språklige og innholdsmessige gjentakelser. Slike tekster er særlig egnet for å utvikle kontekstbaserte lesestrategier. (I Zeppelin A ligger hovedvekten på å utvikle en fonologisk lesestrategi, i Zeppelin B på å utvikle en ortografisk lesestrategi.) Zeppelin C kan brukes som en ekstrabok under arbeidet med Zeppelin A og Zeppelin B, eller som en overgangsbok fra Zeppelin A til Zeppelin B.

Zeppelin START

Zeppelin START

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 1. trinn

Målform/år: b/n 2005

ISBN: 9788203312687

Pris: kr 725,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 1. trinn

Målform: b/n

År: 2005

ISBN: 9788203312687

Innbinding: Heftet

Sider: 224

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin START lærerveiledning er systematisk bygd opp. Del 1 gir det teoretiske og pedagogiske fundamentet for Zeppelin START. Del 2 forteller hvordan Zeppelin START kan brukes på mer generelt grunnlag. Del 3 gir konkrete tips til tilleggsaktiviteter til ukeoppleggene og har mange oppgaver til hver bokstav. Lærerveiledningen har et stort antall kopiark med blant annet rim og regler og bilde-, ord- og setningskort tilpasset hver bokstavside.

Zeppelin START. Store bokstavar

Zeppelin START. Store bokstavar

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2005

ISBN: 9788203312656

Pris: kr 305,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2005

ISBN: 9788203312656

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Sikker begrepsoppfattelse er grunnlaget for all læring. Gjennom Zeppelin START møter elevene begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift. Elevene oppmuntres til å leke med språket. De rimer, finner ord i tale og skrift, og blir kjent med stavelser og lyder.

Oppgavene i Zeppelin START er nivådifferensierte.

Zeppelin START er en enklere variant av Zeppelin 1A og 1B. Zeppelin START kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin START foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Zeppelin START. Store bokstavar

Zeppelin START. Store bokstavar

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2005

ISBN: 9788203312670

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2005

ISBN: 9788203312670

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin START arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin START lærebok. Her er oppgaver som gir elevene trening i å skrive de store bokstavene, innøver begreper og stimulerer språklig bevissthet.

Zeppelin START arbeidsbok finnes også i en utgave med både store og små bokstaver.

Zeppelin START. Store bokstaver

Zeppelin START. Store bokstaver

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2005

ISBN: 9788203311512

Pris: kr 305,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2005

ISBN: 9788203311512

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Sikker begrepsoppfattelse er grunnlaget for all læring. Gjennom Zeppelin START møter elevene begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift. Elevene oppmuntres til å leke med språket. De rimer, finner ord i tale og skrift, og blir kjent med stavelser og lyder.

Oppgavene i Zeppelin START er nivådifferensierte.

Zeppelin START er en enklere variant av Zeppelin 1A og 1B. Zeppelin START kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin START foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Zeppelin START. Store bokstaver

Zeppelin START. Store bokstaver

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2005

ISBN: 9788203312663

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2005

ISBN: 9788203312663

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin START arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin START lærebok. Her er oppgaver som gir elevene trening i å skrive de store bokstavene, innøver begreper og stimulerer språklig bevissthet.

Zeppelin START arbeidsbok finnes også i en utgave med både store og små bokstaver.

Zeppelin START. Store og små bokstavar

Zeppelin START. Store og små bokstavar

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203314889

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203314889

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin START arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin START lærebok. Her er oppgaver som gir elevene trening i å skrive de store bokstavene, innøver begreper og stimulerer språklig bevissthet.

Zeppelin START arbeidsbok finnes også i en utgave med store bokstaver.

Zeppelin START. Store og små bokstavar

Zeppelin START. Store og små bokstavar

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203314872

Pris: kr 305,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203314872

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Sikker begrepsoppfattelse er grunnlaget for all læring. Gjennom Zeppelin START møter elevene begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift. Elevene oppmuntres til å leke med språket. De rimer, finner ord i tale og skrift, og blir kjent med stavelser og lyder.

Oppgavene i Zeppelin START er nivådifferensierte.

Zeppelin START er en enklere variant av Zeppelin 1A og 1B. Zeppelin START kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin START foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Zeppelin START. Store og små bokstaver

Zeppelin START. Store og små bokstaver

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203314858

Pris: kr 305,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203314858

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Sikker begrepsoppfattelse er grunnlaget for all læring. Gjennom Zeppelin START møter elevene begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift. Elevene oppmuntres til å leke med språket. De rimer, finner ord i tale og skrift, og blir kjent med stavelser og lyder.

Oppgavene i Zeppelin START er nivådifferensierte.

Zeppelin START er en enklere variant av Zeppelin 1A og 1B. Zeppelin START kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin START foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Zeppelin START. Store og små bokstaver

Zeppelin START. Store og små bokstaver

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203314865

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203314865

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin START arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin START lærebok. Her er oppgaver som gir elevene trening i å skrive de store bokstavene, innøver begreper og stimulerer språklig bevissthet.

Zeppelin START arbeidsbok finnes også i en utgave med store bokstaver.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x