Sikker begrepsoppfattelse er grunnlaget for all læring. Gjennom Zeppelin 1A og 1B møter elevene begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift. Elevene oppmuntres til å leke med språket. De rimer, finner ord i tale og skrift og blir kjent med stavelser og lyder.Zeppelin 1A og 1B har eget lesekurs og mange nye og enkle lesetekster. Nivådifferensierte oppgaver øver opp språklig bevissthet.

Zeppelin 2A og 2B får elevene innføring i strategier og arbeidsmåter som støtter opp om lese- og skriveutviklingen. Oppgavene i Zeppelin for 2. trinn gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive. 

Tavlene for 1. og 2. trinn er knyttet tett opp til elevbøkene. Tavlene egner seg både til felles gjennomgang og til bruk i stasjonsundervisning. 

Den videre lese- og skriveopplæringen i Zeppelin 3 og Zeppelin 4 er en systematisk innføring i tekst, grammatikk og rettskriving. Sammenhengen mellom de ulike komponentene er tydelig og lett å forstå. Språkbøkene, lesebøkene og arbeidsbøkene utfyller hverandre.

Zeppelin skriftforming er et hjelpemiddel i skriftforming for 3. og 4. trinn. Disse skriftformingsseriene er ment som en videreutvikling av den skriftformingen elevene har lært på 1. og 2. trinn.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Aschehoug Undervisning – barneskole

— facebookside for 1–7-lærere

Komponenter

Zeppelin 1-2. Bokstavplansjer

Zeppelin 1-2. Bokstavplansjer

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203314315

Pris: kr 325,00 Ikke på lager

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203314315

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Bokstavplansjene har stor og liten trykkbokstav sammen med en illustrasjon som passer til bokstaven. Fargeplansjene er i A4-format.

Zeppelin 1-4. Alfabetremser. Løkkeskrift/Lykkjeskrift. Farger.

Zeppelin 1-4. Alfabetremser. Løkkeskrift/Lykkjeskrift. Farger.

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-4. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203349911

Pris: kr 325,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-4. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203349911

Innbinding: Heftet

Sider: 15

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Alfabetremsene kommer i pakker á 30 stk. og kan klistres på pulten. Alfabetremsene finnes i stav-, løkke- og trykkskrift.

Zeppelin 1-4. Alfabetremser. Stavskrift. Farger

Zeppelin 1-4. Alfabetremser. Stavskrift. Farger

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-4. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203349898

Pris: kr 325,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-4. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203349898

Innbinding: Heftet

Sider: 15

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Alfabetremsene kommer i pakker á 30 stk. og kan klistres på pulten. Alfabetremsene finnes i stav-, løkke- og trykkskrift

Zeppelin 1-4. Alfabetremser. Trykkskrift. Farger.

Zeppelin 1-4. Alfabetremser. Trykkskrift. Farger.

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-4. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203349928

Pris: kr 325,00 Ikke på lager

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-4. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203349928

Innbinding: Heftet

Sider: 15

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Alfabetremsene kommer i pakker á 30 stk. og kan klistres på pulten. Alfabetremsene finnes i stav-, løkke- og trykkskrift.

Zeppelin 1-4. Elev

Zeppelin 1-4. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 1.-4. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203314278

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 1.-4. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203314278

Forfattere: Turid Fosby Elsness, Anne-Kristin Aarflot

Zeppelin 1-4 elevnettsted introduserer det modulbaserte lesetreningsverktøyet eABC som gir elevene systematisk hjelp i å knekke lesekoden. Gjennom å se, lytte, gjenkjenne og skrive bokstaver, ord og navn på ukedager, måneder og årstider opparbeider de leseferdigheter som gjør det morsommere å jobbe videre med lesingen. Etter hvert møter de på spennende utfordringer i grammatikk, og de får trening i å arbeide med ulike tekstsjangre, bl.a. fortelling, dikt, bilder, brev, gåter, ordtak og eventyr.

Zeppelin 1-4. Lærer

Zeppelin 1-4. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 1.-4. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203400094

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 1.-4. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203400094

Her finner du nyttige oversikter, årsplaner og kopioriginaler.

Zeppelin 1-4. Tavlepakke

Zeppelin 1-4. Tavlepakke

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 1.-4. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400902

Pris: kr 4.800,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 1.-4. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400902

Zeppelin 1-4 tavlepakke består av:
- Zeppelin 1 tavle
- Zeppelin 2 tavle
- Zeppelin 3 tavle
- Zeppelin 4 tavle

Zeppelin 1. Elev

Zeppelin 1. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 1. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203348518

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 1. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203348518

Forfattere: Anne-Kristin Aarflot

Nye Zeppelin 1 elevnettsted er gratis og uten innlogging. Elevnettstedet er lydlagt og kan brukes på nettbrett.
På elevnettstedet kan elevene:
- Lytte ut lyder (framlyd, innlyd og utlyd)
- Lese ordbilder
- Få lesestøtte

Zeppelin 1. Store bokstaver. Tavle

Zeppelin 1. Store bokstaver. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203341670

Pris: kr 1.375,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203341670

Forfattere: Tone Anita Bergfjord Næss, Ingeborg Olimstad Mørner

Zeppelin 1 tavle er et bokstavinnlæringsprogram som lar læreren levendegjøre lærestoffet på en unik måte og som gir stort rom for elevenes egen aktivitet. Elevene lærer seg bokstavene på en ny og engasjerende måte, ved at produktet kombinerer visuelle og auditive ressurser med en taktil læringsprosess. De ferdige undervisningsoppleggene kan lett tilpasses undervisningen. Animasjonene av bokstavforming og mange av illustrasjonene er utviklet spesielt til Zeppelin 1 tavle.

Produktet består av 25 bokstavfiler, en lærerveiledning og et medietek.

Hver av de 25 bokstavfilene representerer én bokstav, med unntak av bokstavene C, Q, W, X og Y som er samlet i én fil. Filene er delt inn i et bokstavinnlæringsprogram og et program med differensierte treningsoppgaver.

Lærerveiledningen inneholder informasjon om bokstavfilene og en innledende del med didaktiske og læringsteoretiske begrunnelser. Her finnes også nedlastbare instruksjonsvideoer som viser hvordan ressursen utnytter den interaktive tavlens ulike funksjoner.

Zeppelin 1. Store og små bokstaver. Tavle

Zeppelin 1. Store og små bokstaver. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 1. trinn

Målform/år: b/n 2011

ISBN: 9788203341663

Pris: kr 1.375,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 1. trinn

Målform: b/n

År: 2011

ISBN: 9788203341663

Forfattere: Tone Anita Bergfjord Næss, Ingeborg Olimstad Mørner

Zeppelin 1 tavle er et bokstavinnlæringsprogram som lar læreren levendegjøre lærestoffet på en unik måte og som gir stort rom for elevenes egen aktivitet. Elevene lærer seg bokstavene på en ny og engasjerende måte, ved at produktet kombinerer visuelle og auditive ressurser med en taktil læringsprosess. De ferdige undervisningsoppleggene kan lett tilpasses undervisningen. Animasjonene av bokstavforming og mange av illustrasjonene er utviklet spesielt til Zeppelin 1 tavle.

Produktet består av 25 bokstavfiler, en lærerveiledning og et medietek.

Hver av de 25 bokstavfilene representerer én bokstav, med unntak av bokstavene C, Q, W, X og Y som er samlet i én fil. Filene er delt inn i et bokstavinnlæringsprogram og et program med differensierte treningsoppgaver.

Lærerveiledningen inneholder informasjon om bokstavfilene og en innledende del med didaktiske og læringsteoretiske begrunnelser. Her finnes også nedlastbare instruksjonsvideoer som viser hvordan ressursen utnytter den interaktive tavlens ulike funksjoner.

Zeppelin 1A-B

Zeppelin 1A-B

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 1. trinn

Målform/år: b/n 2011

ISBN: 9788203340680

Pris: kr 755,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 1. trinn

Målform: b/n

År: 2011

ISBN: 9788203340680

Innbinding: Heftet

Sider: 360

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A-B lærerveiledning gir konkret og oversiktlig veiledning i hvordan Zeppelin 1A og Zeppelin 1B kan brukes.
- Del 1 gir det teoretiske og pedagogiske fundamentet for Zeppelin 1A og Zeppelin 1B.
- Del 2 gir blant annet en samlet framstilling av aktiviteter som bidrar til å utvikle elevenes muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter.
- Del 3 gir konkrete forslag til aktiviteter i forbindelse med gjennomgangen av lærestoffet i Zeppelin 1A og Zeppelin 1B.
- Del 4 inneholder sanger med noter.
- Del 5 inneholder et stort antall kopiark med blant annet bilde-, ord- og setningskort tilpasset hver bokstavside.

Zeppelin 1A. Lykkjeskrift

Zeppelin 1A. Lykkjeskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340741

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340741

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1A. Løkkeskrift

Zeppelin 1A. Løkkeskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340734

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340734

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1A. Stavskrift

Zeppelin 1A. Stavskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340697

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340697

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1A. Stavskrift

Zeppelin 1A. Stavskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340703

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340703

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1A. Store bokstavar

Zeppelin 1A. Store bokstavar

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340598

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340598

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin 1A. Store bokstavar

Zeppelin 1A. Store bokstavar

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340673

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340673

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1A. Store bokstaver

Zeppelin 1A. Store bokstaver

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340574

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340574

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin 1A. Store bokstaver

Zeppelin 1A. Store bokstaver

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340666

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340666

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1A. Store og små bokstavar

Zeppelin 1A. Store og små bokstavar

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340604

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340604

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin 1A. Store og små bokstaver

Zeppelin 1A. Store og små bokstaver

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340314

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340314

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B er Aschehougs nye Zeppelin-bøker for første trinn. Zeppelin 1A (høstboka) og Zeppelin 1B (vårboka)
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1Btar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Zeppelin 1A. Trykkskrift

Zeppelin 1A. Trykkskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340710

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340710

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1A. Trykkskrift

Zeppelin 1A. Trykkskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340727

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340727

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1A elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1A arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1B. Lykkjeskrift

Zeppelin 1B. Lykkjeskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340833

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340833

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1B. Løkkeskrift

Zeppelin 1B. Løkkeskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340826

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340826

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1B. Stavskrift

Zeppelin 1B. Stavskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340789

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340789

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1B. Stavskrift

Zeppelin 1B. Stavskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340796

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340796

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1B. Store bokstavar

Zeppelin 1B. Store bokstavar

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340635

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340635

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin 1B. Store bokstavar

Zeppelin 1B. Store bokstavar

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340772

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340772

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1B. Store bokstaver

Zeppelin 1B. Store bokstaver

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340628

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340628

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin 1B. Store bokstaver

Zeppelin 1B. Store bokstaver

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340765

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340765

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1B. Store og små bokstavar

Zeppelin 1B. Store og små bokstavar

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340659

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340659

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin 1B. Store og små bokstaver

Zeppelin 1B. Store og små bokstaver

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340642

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340642

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B er Aschehougs nye Zeppelin-bøker for første trinn. Zeppelin 1A (høstboka) og Zeppelin 1B (vårboka)
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon. Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.

Zeppelin 1A og Zeppelin 1B foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Zeppelin 1B. Trykkskrift

Zeppelin 1B. Trykkskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340802

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340802

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 1B. Trykkskrift

Zeppelin 1B. Trykkskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340819

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340819

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 1B arbeidsbok utdyper stoffet i Zeppelin 1B elevbok. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

Zeppelin 1B arbeidsbok er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
- store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Zeppelin 2. Elev

Zeppelin 2. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 2. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400537

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 2. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400537

Forfattere: Anne-Kristin Aarflot

Nye Zeppelin 2 elevnettsted er gratis og uten innlogging. Elevnettstedet er lydlagt og kan brukes på nettbrett.
På elevnettstedet kan elevene:
- Øve på språklige emner
- Skrive tekster
- Få lesestøtte

Zeppelin 2. Tavle

Zeppelin 2. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 2. trinn

Målform/år: b/n 2012

ISBN: 9788203344121

Pris: kr 1.375,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 2. trinn

Målform: b/n

År: 2012

ISBN: 9788203344121

Forfattere: Tone Anita Bergfjord Næss, Ingeborg Olimstad Mørner

Tavla er knyttet til Zeppelin 2, og levendegjør mye av lærestoffet for elevene. Musikk, lyd og bilder engasjerer, motiverer, forklarer og får i gang kommunikasjonen i gruppen. Tavla hjelper deg til å nå kompetansemålene på en ny måte.

Zeppelin 2 tavle følger inndelingen av Zeppelin 2 med hovedområdene; Skjønnlitterære tekster, Faktatekster, Lese og skriveutvikling og Rettskriving. I tillegg kommer inngangen "Sanger" som inneholder den fengende DUNDERLY-sangen, Regnbuerapp og Skrivesangen. Som læreboka, legger Zeppelin 2 tavle vekt på læringsstrategier med tankekart og førsamtale, og lese- og skrivestrategier. Zeppelin 2 tavle inneholder oppgaver som kan løses i lærerstyrt, samlet gruppe, og oppgaver som kan brukes i stasjonsundervisning.

Tavla kan brukes på alle typer tavler og pc-er.

Zeppelin 2A

Zeppelin 2A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203342639

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203342639

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2A og Zeppelin 2B er Aschehougs nye Zeppelin-bøker for andre trinn. Zeppelin 2A (høstboka) og Zeppelin 2B (vårboka) har
- faktatekster - én tekst for hver av bokstavene i alfabetet
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- nivådifferensierte oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive
- egen LES MER-del

Zeppelin 2A

Zeppelin 2A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203342646

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203342646

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2A og Zeppelin 2B er Aschehougs nye Zeppelin-bøker for andre trinn. Zeppelin 2A (høstboka) og Zeppelin 2B (vårboka) har
- faktatekster - én tekst for hver av bokstavene i alfabetet
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- nivådifferensierte oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive
- egen LES MER-del

Zeppelin 2A-B

Zeppelin 2A-B

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform/år: b/n 2012

ISBN: 9788203343117

Pris: kr 755,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform: b/n

År: 2012

ISBN: 9788203343117

Innbinding: Heftet

Sider: 448

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2A/2B lærerveiledning er lærerens gode medhjelper og idébank. Den inneholder en kortfattet, generell innføring i den første lese- og skriveopplæringen, de metodiske grunntankene bak læreverket, forslag til brev til foresatte, prøver og tester.

Zeppelin 2A/2B lærerveiledning gir konkret og oversiktlig veiledning i hvordan Zeppelin-verket kan brukes.

Zeppelin 2A/2B lærerveiledning er i tillegg en skattkiste av pedagogiske tips, språkleker, sanger og oppgaver.

Zeppelin 2A. Lykkjeskrift

Zeppelin 2A. Lykkjeskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203342745

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203342745

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Zeppelin 2A. Løkkeskrift

Zeppelin 2A. Løkkeskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203342738

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203342738

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Zeppelin 2A. Stavskrift

Zeppelin 2A. Stavskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203342691

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203342691

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Zeppelin 2A. Stavskrift

Zeppelin 2A. Stavskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203342707

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203342707

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Zeppelin 2A. Trykkskrift

Zeppelin 2A. Trykkskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203342714

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203342714

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Zeppelin 2A. Trykkskrift

Zeppelin 2A. Trykkskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203342721

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203342721

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Zeppelin 2B

Zeppelin 2B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203342653

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203342653

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2A og Zeppelin 2B er Aschehougs nye Zeppelin-bøker for andre trinn. Zeppelin 2A (høstboka) og Zeppelin 2B (vårboka) har
- faktatekster - én tekst for hver av bokstavene i alfabetet
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- nivådifferensierte oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive
- egen LES MER-del

Zeppelin 2B

Zeppelin 2B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203342660

Pris: kr 315,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203342660

Innbinding: Innbundet

Sider: 120

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2A og Zeppelin 2B er Aschehougs nye Zeppelin-bøker for andre trinn. Zeppelin 2A (høstboka) og Zeppelin 2B (vårboka) har
- faktatekster - én tekst for hver av bokstavene i alfabetet
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- nivådifferensierte oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive
- egen LES MER-del

Zeppelin 2B. Lykkjeskrift

Zeppelin 2B. Lykkjeskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203342806

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203342806

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2B arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Zeppelin 2B. Løkkeskrift

Zeppelin 2B. Løkkeskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203342790

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203342790

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2B arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Zeppelin 2B. Stavskrift

Zeppelin 2B. Stavskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203342776

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203342776

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2B arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Zeppelin 2B. Stavskrift

Zeppelin 2B. Stavskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203342783

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203342783

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2B arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Zeppelin 2B. Trykkskrift

Zeppelin 2B. Trykkskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203342752

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203342752

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2B arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Zeppelin 2B. Trykkskrift

Zeppelin 2B. Trykkskrift

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203342769

Pris: kr 165,00 Ikke på lager

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203342769

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. Zeppelin 2B arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Zeppelin 3

Zeppelin 3

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 3. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203311123

Pris: kr 715,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 3. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203311123

Innbinding: Heftet

Sider: 232

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Lærerveiledningen til Zeppelin 3 gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket.

Lærerveiledningen har en generell del som tar opp sentrale emner i norskfaget på trinnet, en metodisk del til språkboka og leseboka, praktiske tips til arbeidet i klasserommet.

Lærerveiledningen har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk.

Zeppelin 3

Zeppelin 3

+

Komponenttype: CD

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203314155

Pris: kr 349,00 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203314155

Forfattere: Turid Fosby Elsness

På CD-en finnes et utvalg av tekstene fra Zeppelin 3 lesebok. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse. Noen av tekstene er dramatisert, og det er innslag på bl.a. samisk, svensk og dansk.

Zeppelin 3

Zeppelin 3

+

Komponenttype: CD

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203314728

Pris: kr 436,25 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203314728

Forfattere: Turid Fosby Elsness

På CD-en finnes et utvalg av tekstene fra Zeppelin 3 lesebok. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse. Noen av tekstene er dramatisert, og det er innslag på bl.a. samisk, svensk og dansk.

Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Fargar

Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Fargar

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203348051

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203348051

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Nyhet - nå i farger. Zeppelin 3 arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Farger

Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Farger

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348044

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348044

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Nyhet - nå i farger. Zeppelin 3 arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Fargar

Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Fargar

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203348037

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203348037

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

NYHET - nå i farger. Zeppelin 3 arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Farger

Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Farger

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348020

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348020

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

NYHET - nå i farger. Zeppelin 3 arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Zeppelin 3. Lesebok

Zeppelin 3. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203310966

Pris: kr 425,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203310966

Innbinding: Innbundet

Sider: 160

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 3 lesebok vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Zeppelin 3 lesebok kan også være utgangspunkt for oppgaver i Zeppelin 3 språkbok.

Til Zeppelin 3 lesebok hører det også med en arbeidsbok.

Zeppelin 3. Lesebok

Zeppelin 3. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203310973

Pris: kr 425,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203310973

Innbinding: Innbundet

Sider: 160

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 3 lesebok vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Zeppelin 3 lesebok kan også være utgangspunkt for oppgaver i Zeppelin 3 språkbok.

Til Zeppelin 3 lesebok hører det også med en arbeidsbok.

Zeppelin 3. Språkbok

Zeppelin 3. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203311086

Pris: kr 395,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203311086

Innbinding: Innbundet

Sider: 136

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 3 språkbok legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Zeppelin 3 språkbok gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

Zeppelin 3 språkbok og Zeppelin 3 språkbok lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

Til Zeppelin 3 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Zeppelin 3. Språkbok

Zeppelin 3. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203311093

Pris: kr 395,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203311093

Innbinding: Innbundet

Sider: 140

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 3 språkbok legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Zeppelin 3 språkbok gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

Zeppelin 3 språkbok og Zeppelin 3 språkbok lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

Til Zeppelin 3 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Zeppelin 3. Tavle

Zeppelin 3. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 3. trinn

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203345982

Pris: kr 1.375,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 3. trinn

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203345982

Forfattere: Tone Anita Bergfjord Næss, Ingeborg Olimstad Mørner

Zeppelin 3 tavle har fokus på å øke elevenes lese- og skrivekompetanse. Tavla har motiverende oppgaver til alle sider i språkboka og trener lese- og skrivestrategier.
Via åpningssiden til Zeppelin 3 tavle har du tilgang til en digital versjon av hele Zeppelin 3 språkbok. I den kan du forstørre, markere og skrive notater.

Zeppelin 4

Zeppelin 4

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 4. trinn

Målform/år: b/n 2007

ISBN: 9788203315176

Pris: kr 725,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 4. trinn

Målform: b/n

År: 2007

ISBN: 9788203315176

Innbinding: Heftet

Sider: 280

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Lærerveiledningen til Zeppelin 4 gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket.

Lærerveiledningen har en generell del som tar opp sentrale emner i norskfaget på trinnet, en metodisk del til språkboka og leseboka, praktiske tips til arbeidet i klasserommet.

Lærerveiledningen har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk.

Zeppelin 4

Zeppelin 4

+

Komponenttype: CD

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203315183

Pris: kr 423,75 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203315183

Forfattere: Turid Fosby Elsness

På CD-en finnes et utvalg av tekstene fra Zeppelin 4 lesebok. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse. CD-en har også innslag fra svensk og dansk språk.

Zeppelin 4

Zeppelin 4

+

Komponenttype: CD

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203315190

Pris: kr 423,75 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203315190

Forfattere: Turid Fosby Elsness

På CD-en finnes et utvalg av tekstene fra Zeppelin 4 lesebok. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse. CD-en har også innslag fra svensk og dansk språk.

Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Fargar

Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Fargar

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203348099

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203348099

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Nyhet - nå i farger. Zeppelin 4 arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Farger

Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Farger

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348082

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348082

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Nyhet - nå i farger. Zeppelin 4 arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Fargar

Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Fargar

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203348075

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203348075

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Nyhet - nå i farger. Zeppelin 4 arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Farger

Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Farger

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348068

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348068

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Nyhet - nå i farger. Zeppelin 4 arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Zeppelin 4. Lesebok

Zeppelin 4. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203310980

Pris: kr 435,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203310980

Innbinding: Innbundet

Sider: 180

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 4 lesebok vekker leselyst, og har både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Zeppelin 4 lesebok har oppgaver differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere. Zeppelin 4 lesebok kan også være utgangspunkt for oppgaver i Zeppelin 4 språkbok.

Zeppelin 4. Lesebok

Zeppelin 4. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203310997

Pris: kr 435,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203310997

Innbinding: Innbundet

Sider: 180

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 4 lesebok vekker leselyst, og har både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Zeppelin 4 lesebok har oppgaver differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere. Zeppelin 4 lesebok kan også være utgangspunkt for oppgaver i Zeppelin 4 språkbok.

Zeppelin 4. Språkbok

Zeppelin 4. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203315138

Pris: kr 415,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203315138

Innbinding: Innbundet

Sider: 160

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 4 språkbok legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Zeppelin 4 språkbok gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

Zeppelin 4 språkbok og Zeppelin 4 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

Til Zeppelin 4 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Zeppelin 4. Språkbok

Zeppelin 4. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203315145

Pris: kr 415,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203315145

Innbinding: Innbundet

Sider: 160

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Zeppelin 4 språkbok legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Zeppelin 4 språkbok gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

Zeppelin 4 språkbok og Zeppelin 4 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

Til Zeppelin 4 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Zeppelin 4. Tavle

Zeppelin 4. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 4. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203347771

Pris: kr 1.375,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 4. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203347771

Forfattere: Tone Anita Bergfjord Næss, Ingeborg Olimstad Mørner

Zeppelin 4 tavle har fokus på å øke elevenes lese- og skrivekompetanse. Tavla har motiverende oppgaver til alle sider i språkboka og trener lese- og skrivestrategier.
Via åpningssiden til Zeppelin 4 tavle har du tilgang til en digital versjon av hele Zeppelin 4 språkbok. I den kan du forstørre, markere og skrive notater.

Zeppelin ABC. Bildekort

Zeppelin ABC. Bildekort

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: b/n 2002

ISBN: 9788203309465

Pris: kr 319,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: b/n

År: 2002

ISBN: 9788203309465

Innbinding: Heftet

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Esken med Zeppelin bildekort inneholder 96 bildekort til substantivene i Zeppelin ordkort. Bildekortene er nummererte og kommer i praktiske plastesker. Bildekortene kan brukes sammen med Zeppelin bokstavkort og Zeppelin ordkort.

Zeppelin ABC. Ordkort

Zeppelin ABC. Ordkort

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: bm 2002

ISBN: 9788203309441

Pris: kr 235,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: bm

År: 2002

ISBN: 9788203309441

Innbinding: Heftet

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Esken med Zeppelin ordkort inneholder 112 kort med substantiver, navn/pronomen, verb, tallord og skilletegn. Zeppelin ordkort følger innholdet i Zeppelin bildekort. Kortene har store trykkbokstaver på den ene siden og små trykkbokstaver på den andre siden. Ordkortene er nummererte og kommer i praktiske plastesker. Ordkortene kan brukes sammen med Zeppelin bokstavkort og Zeppelin bildekort.

Zeppelin ABC. Ordkort

Zeppelin ABC. Ordkort

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: nyn 2002

ISBN: 9788203309458

Pris: kr 235,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: nyn

År: 2002

ISBN: 9788203309458

Innbinding: Heftet

Sider: 119

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Esken med Zeppelin ordkort inneholder 112 kort med substantiver, navn/pronomen, verb, tallord og skilletegn. Zeppelin ordkort følger innholdet i Zeppelin bildekort. Kortene har store trykkbokstaver på den ene siden og små trykkbokstaver på den andre siden. Ordkortene er nummererte og kommer i praktiske plastesker. Ordkortene kan brukes sammen med Zeppelin bokstavkort og Zeppelin bildekort.

Zeppelin Bokstavkort

Zeppelin Bokstavkort

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: b/n 2002

ISBN: 9788203309434

Pris: kr 235,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: b/n

År: 2002

ISBN: 9788203309434

Innbinding: Heftet

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Esken med Zeppelin bokstavkort inneholder to til fire kort av hver av bokstavene i alfabetet. Kortene har store trykkbokstaver på den ene siden og små trykkbokstaver på den andre siden. Bokstavkortene er nummererte og kommer i praktiske plastesker. Zeppelin bokstavkort kan brukes sammen med Zeppelin ordkort og Zeppelin bildekort.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x