Yggdrasil er i dag det mest brukte læreverket i naturfag for 5.-7. trinn. Læreverket differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboka starter hvert tema med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på temaets avsluttende side, hvor elevene kan teste kunnskapen sin. Hovedområdene Forskerspiren og Teknologi og design er blant annet vektlagt i arbeidsboka Forskerspiren. Her vektlegges den naturvitenskapelige arbeidsmetoden. I Forskerspiren får elevene trening i, gjennom spennende oppgaver og forsøk, å stille og teste ut hypoteser.

I tillegg til lærebok og Forskerspiren består læreverket av lærerveiledning, elevnettsted, lydressurser for minoritetsspråklige elever og en digital tavle for 5. trinn.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Aschehoug Undervisning – barneskole

— facebookside for 1–7-lærere

Komponenter

Yggdrasil 5

Yggdrasil 5

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203313769

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203313769

Innbinding: Heftet

Sider: 246

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Yggdrasil lærerveiledning er et praktisk hjelpemiddel i den daglige undervisningen. Den gir faglig bakgrunnsstoff, metodiske forslag, og den kommenterer emner og oppgaver i læreboken og Forskerspiren. Hovedområdene Forskerspiren og Teknologi og design er vektlagt.

Yggdrasil 5

Yggdrasil 5

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203311666

Pris: kr 545,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203311666

Innbinding: Innbundet

Sider: 208

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Yggdrasil differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Læreboka er inndelt i rød, gul og blå del. Rød del gir en overbyggende presentasjon av emnet. Den gule delen er en videreføring av stoffet, der temaet blir behandlet i bredden. Den blå delen går mer i dybden. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboka starter hvert emne med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboka er selvstendige enheter. Dette åpner for stor fleksibilitet i emnevalg gjennom året.

INNHOLD:
- Fra Nysgjerrigper til forskerspire
- Små dyr med store oppgaver
- Landskapet blir forandret
- I full fart
- Mennesket, et mirakel
- Ti, tolv, snart tretten
- Kjemi er ikke trylleri
- Spennende steiner
- Morsomme magneter
- Der det er vann, er det liv

Yggdrasil 5

Yggdrasil 5

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203312618

Pris: kr 545,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203312618

Innbinding: Innbundet

Sider: 208

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Yggdrasil differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Læreboka er inndelt i rød, gul og blå del. Rød del gir en overbyggende presentasjon av emnet. Den gule delen er en videreføring av stoffet, der temaet blir behandlet i bredden. Den blå delen går mer i dybden. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboka starter hvert emne med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboka er selvstendige enheter. Dette åpner for stor fleksibilitet i emnevalg gjennom året.

INNHOLD
- Frå nysgjerrigper til forskarspire
- Små dyr med store oppgåver
- Landskapet blir forandra
- I full fart
- Mennesket, eit mirakel
- Ti, tolv, snart tretten
- Kjemi er ikkje trylleri
- Spennande steinar
- Morosame magnetar
- Der det er vatn, er det liv

Yggdrasil 5-7. Elev

Yggdrasil 5-7. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203313905

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203313905

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Yggdrasil 5-7 elevnettsted inspirerer og pirrer nysgjerrighet. Gjennom oppgaver og aktiviteter vekkes elevenes undring og læringsglede. Elevene får i tillegg kontrollert egen kunnskap gjennom quiz. Her finner alle noe å jobbe med og mot, uansett nivå og læringsstil. Bilder, videosnutter og animasjoner visualiserer og gir liv til faget.

Yggdrasil 5. Forskarspira

Yggdrasil 5. Forskarspira

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203313783

Pris: kr 135,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203313783

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplanens hovedområde, Forskerspiren. Den har et variert utvalg av oppgaver knyttet til emnene i læreboka. Det er lagt vekt på at praktiske oppgaver og forsøk er enkle og kan gjennomføres ved bruk av få ressurser.

Yggdrasil 5. Forskerspiren

Yggdrasil 5. Forskerspiren

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203313776

Pris: kr 135,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203313776

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplanens hovedområde, Forskerspiren. Den har et variert utvalg av oppgaver knyttet til emnene i læreboka. Det er lagt vekt på at praktiske oppgaver og forsøk er enkle og kan gjennomføres ved bruk av få ressurser.

Yggdrasil 5. Grunnbok. Brettbok

Yggdrasil 5. Grunnbok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203348938

Pris: kr 180,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203348938

Forfattere: Kari Gran, Roy Nordbakke

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Yggdrasil 5. Minoritetsspråk

Yggdrasil 5. Minoritetsspråk

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: fle 2010

ISBN: 9788203339172

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: fle

År: 2010

ISBN: 9788203339172

Elever i innføringsklasser og mange minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser, har ofte problemer med å forstå fagbegreper i naturfag. Til naturfagverket Yggdrasil 5-7 er det derfor utviklet lydressurser knyttet til digitale utgaver av lærebøkene.

Ved å klikke på lydikoner får elevene lest opp på sitt språk forklaring av begreper, begreper satt i kontekst og tekster med stor betydning for forståelsen av faget.

Språkene er polsk, somali, urdu og vietnamesisk.

Yggdrasil 5. Tavle

Yggdrasil 5. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203345609

Pris: kr 1.500,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203345609

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Med Yggdrasil 5 tavle får du et verktøy som hjelper deg til å ivareta den reviderte læreplanens kompetansemål og kravet om grunnleggende ferdigheter i naturfag. Tavla inneholder interaktive oppgaver som stimulerer til økt elevaktivitet. Animasjoner, filmer og bilder brukes for å gi visuell støtte til oppgavene. Tavla følger kapitlene i læreboka, og under hver oppgave har du som lærer tilgang til en lærerknapp med læringsmål, teori og tips til hvordan oppgavene kan løses med klassen.
Via åpningssiden til Yggdrasil 5 tavle har du tilgang til en digital versjon av hele læreboka. I denne kan du forstørre sider, markere tekst og skrive notater.

Yggdrasil 6

Yggdrasil 6

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2007

ISBN: 9788203313837

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2007

ISBN: 9788203313837

Innbinding: Heftet

Sider: 280

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Yggdrasil lærerveiledning er et praktisk hjelpemiddel i den daglige undervisningen. Den gir faglig bakgrunnsstoff, metodiske forslag, og den kommenterer emner og oppgaver i læreboken og Forskerspiren. Hovedområdene Forskerspiren og Teknologi og design er vektlagt.

Yggdrasil 6

Yggdrasil 6

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203313790

Pris: kr 545,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203313790

Innbinding: Innbundet

Sider: 228

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Yggdrasil differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Læreboka er inndelt i rød, gul og blå del. Rød del gir en overbyggende presentasjon av emnet. Den gule delen er en videreføring av stoffet, der temaet blir behandlet i bredden. Den blå delen går mer i dybden. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboka starter hvert emne med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboka er selvstendige enheter. Dette åpner for stor fleksibilitet i emnevalg gjennom året.

INNHOLD
- Store og viktige oppdagelser
- Vakre vekster
- I bekkedalen
- I barskogen
- Alle snakker om været
- Verdensrommet
- Luft i bevegelse
- Skjelett og muskler
- Lyd
- I edelløvskogen

Yggdrasil 6

Yggdrasil 6

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203313806

Pris: kr 545,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203313806

Innbinding: Innbundet

Sider: 216

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Yggdrasil differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Læreboka er inndelt i rød, gul og blå del. Rød del gir en overbyggende presentasjon av emnet. Den gule delen er en videreføring av stoffet, der temaet blir behandlet i bredden. Den blå delen går mer i dybden. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboka starter hvert emne med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboka er selvstendige enheter. Dette åpner for stor fleksibilitet i emnevalg gjennom året.

INNHOLD
- Store og viktige oppdagingar
- Vakre vekstar
- I bekkedalen
- I barskogen
- Alle snakkar om vêret
- Verdsrommet
- Luft i rørsle
- Skjelett og musklar
- Lyd
- I edellauskogen

Yggdrasil 6. Forskarspira

Yggdrasil 6. Forskarspira

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203313820

Pris: kr 135,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203313820

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplanens hovedområde, Forskerspiren. Den har et variert utvalg av oppgaver knyttet til emnene i læreboka. Det er lagt vekt på at praktiske oppgaver og forsøk er enkle og kan gjennomføres ved bruk av få ressurser.

Yggdrasil 6. Forskerspiren

Yggdrasil 6. Forskerspiren

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203313813

Pris: kr 135,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203313813

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplanens hovedområde, Forskerspiren. Den har et variert utvalg av oppgaver knyttet til emnene i læreboka. Det er lagt vekt på praktiske oppgaver, og forsøkene er enkle og kan gjennomføres ved bruk av få ressurser.

Yggdrasil 6. Grunnbok. Brettbok

Yggdrasil 6. Grunnbok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349959

Pris: kr 225,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349959

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Yggdrasil 6. Minoritetsspråk

Yggdrasil 6. Minoritetsspråk

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: fle 2010

ISBN: 9788203339912

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: fle

År: 2010

ISBN: 9788203339912

Elever i innføringsklasser og mange minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser, har ofte problemer med å forstå fagbegreper i naturfag. Til naturfagverket Yggdrasil 5-7 er det derfor utviklet lydressurser knyttet til digitale utgaver av lærebøkene.

Ved å klikke på lydikoner får elevene lest opp på sitt språk forklaring av begreper, begreper satt i kontekst og tekster med stor betydning for forståelsen av faget.

Språkene er polsk, somali, urdu og vietnamesisk.

Yggdrasil 7

Yggdrasil 7

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 7. trinn

Målform/år: b/n 2008

ISBN: 9788203313875

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 7. trinn

Målform: b/n

År: 2008

ISBN: 9788203313875

Innbinding: Heftet

Sider: 248

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Yggdrasil lærerveiledning er et praktisk hjelpemiddel i den daglige undervisningen. Den gir faglig bakgrunnsstoff, metodiske forslag, og den kommenterer emner og oppgaver i læreboken og Forskerspiren. Hovedområdene Forskerspiren og Teknologi og design er vektlagt.

Yggdrasil 7

Yggdrasil 7

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2008

ISBN: 9788203313844

Pris: kr 545,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2008

ISBN: 9788203313844

Innbinding: Innbundet

Sider: 216

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Yggdrasil differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Læreboka er inndelt i rød, gul og blå del. Rød del gir en overbyggende presentasjon av emnet. Den gule delen er en videreføring av stoffet, der temaet blir behandlet i bredden. Den blå delen går mer i dybden. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboka starter hvert emne med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboka er selvstendige enheter. Dette åpner for stor fleksibilitet i emnevalg gjennom året.

INNHOLD
- Gode og dårlege forskarar
- Høge fjell og vide vidder
- Utan mat og drikke
- Menneskehjernen - det største mysteriet i verda?
- Eksperimenter med elektrisitet
- Energi
- Den lange kysten
- Alt består av partiklar
- Tenk sjølv!

Yggdrasil 7

Yggdrasil 7

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203313868

Pris: kr 545,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203313868

Innbinding: Innbundet

Sider: 216

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Yggdrasil differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Læreboken er inndelt i rød, gul og blå del. Rød del gir en overbyggende presentasjon av emnet. Den gule delen er en videreføring av stoffet, der temaet blir behandlet i bredden. Den blå delen går mer i dybden. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboken starter hvert emne med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboken er selvstendige enheter. Dette åpner for stor fleksibilitet i emnevalg gjennom året.

INNHOLD:

Gode og dårlige forskere, Høye fjell og vide vidder, Uten mat og drikke, Menneskehjernen - verdens største mysterium?, Eksperimenter med elektrisitet, Energi, Den lange kysten, Alt består av partikler, Tenk selv!

Yggdrasil 7. Forskarspira

Yggdrasil 7. Forskarspira

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203313899

Pris: kr 135,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203313899

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplanens hovedområde, Forskerspiren. Den har et variert utvalg av oppgaver knyttet til emnene i læreboka. Det er lagt vekt på at praktiske oppgaver og forsøk er enkle og kan gjennomføres ved bruk av få ressurser.

Yggdrasil 7. Forskerspiren

Yggdrasil 7. Forskerspiren

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2008

ISBN: 9788203313882

Pris: kr 135,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2008

ISBN: 9788203313882

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplanens hovedområde, Forskerspiren. Den har et variert utvalg av oppgaver knyttet til emnene i læreboka. Det er lagt vekt på at praktiske oppgaver og forsøk er enkle og kan gjennomføres ved bruk av få ressurser.

Yggdrasil 7. Grunnbok. Brettbok

Yggdrasil 7. Grunnbok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349966

Pris: kr 225,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 7. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349966

Forfattere: Roy Nordbakke, Kari Gran

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Yggdrasil 7. Minoritetsspråk

Yggdrasil 7. Minoritetsspråk

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: fle 2010

ISBN: 9788203339929

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: fle

År: 2010

ISBN: 9788203339929

Elever i innføringsklasser og mange minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser, har ofte problemer med å forstå fagbegreper i naturfag. Til naturfagverket Yggdrasil 5-7 er det derfor utviklet lydressurser knyttet til digitale utgaver av lærebøkene.

Ved å klikke på lydikoner får elevene lest opp på sitt språk forklaring av begreper, begreper satt i kontekst og tekster med stor betydning for forståelsen av faget.

Språkene er polsk, somali, urdu og vietnamesisk.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x