TEKSTER SOM BERØRER, GRAMMATIKK SOM BYGGER

De reviderte utgavene av Weitblick har en toårig, felles tekst- og arbeidsbok for hvert nivå. Bøkene inneholder også en solid minigrammatikk, oversikt over sterke verb og gloselister.

Tekstene i bøkene er en blanding av tilrettelagte og autentiske tekster. De spenner over et bredt spekter, og elevene får et solid innblikk i tysk dagligliv, historie og kultur. Til hvert tema introduseres grammatikkemner med systematisk progresjon.

Forfatterne har lagt stor vekt på å velge bilder til bøkene som støtter leseforståelsen og gir elevene et variert inntrykk av den tyskspråklige verden.

De digitale læringsressursene inneholder alle tekstene i bøkene som innleste lydfiler, et rikt filmarkiv, minigrammatikk og interaktive oppgaver. Læreren får også tilgang til blant annet lenkesamlinger, årsplaner, fasiter, bilder fra boken og lyttetekster.

Lærebøkene tilbys også som digitalbok (brettbok og unibok).

Vurderingseksemplar

— bestill her

Ressursbank

​ for lærer

Forfattere

Julika Fiebig

Julika Fiebig har lang erfaring i utvikling av læremidler i tysk for norske forlag. Hun har vært med i revisjonen av Weitblick, og er forfatteren bak øvelsessamlingen Alles im Griff. Julika Fiebig har utdanning i tysk som fremmedspråk og nordisk fra Universitetet i Greifswald og Universitetet i Oslo. Hun har undervist tysk for utlendinger i Berlin, Tyskland.

Kirsten Skorge

Kirsten Skorge er avdelingsleder for Vg3, studiespesialiserende med fagansvar for norsk, engelsk og fremmedspråk. Skorge har siden 2006 utviklet innhold til både bokkomponenter og nettressurser i tysk. I tillegg til å ha undervist i tysk i videregående skole i en årrekke, har hun også undervist i fremmedspråksdidaktikk ved Universitetet i Stavanger. 

Petra Biesalski

Petra Biesalski har lang erfaring som lærer i fremmedspråk, bl.a. på universitetsnivå og som kursleder både ved Goethe-Institut i Oslo og ved Utenriksdepartementets kompetansesenter. Petra Biesalski har siden 2009 vært ansatt som leder for språkavdelingen ved Goethe-Institut. Hun er medforfatter på tyskverket Weitblick 1–2 for den videregående skolen.

Halvor Thesen

Halvor Thesen er lektor med fagene tysk, engelsk og arkeologi, og har i en årrekke undervist ved Sandnes videregående skole parallelt med utviklingen av læreverk i tysk og engelsk for både yrkesfag og allmennfag. Han debuterte som lærebokforfatter i 1983 med utgivelsen "Arbeidsgrammatikk i engelsk". Seks år senere forelå "Arbeidsgrammatikk i tysk". 

Trond Nygård

Trond Nygård har vært lektor og har i mange år og undervist ved Skedsmo videregående skole. Han har hovedfag i tysk og har i alle år undervist i tysk og matematikk. Nygård har vært lærebokforfatter i Aschehoug fra 2004. I tillegg har han i en årrekke hatt ansvaret for et samarbeidsprogram mellom Franz-Groger-Gymnasium i Peitz i Brandenburg og Skedsmo videregående skole.

Nelvik, Astrid c.

Astrid C. Nervik har mange års erfaring som lektor i tysk ved St. Svithun videregående skole i Stavanger. Hun har dessuten arbeidet ved Norsk Hotellhøgskole samme sted. Astrid C. Nelvik har hovedfag i tysk og er dr. art. fra Universitetet i Bergen med en avhandling om østerriksk litteratur. Er medforfatter for den tyske delen av Lingua Planet og har skrevet nettoppgavene til den nye utgaven av Weitblick.

Motta nyheter

— om språkfag

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Alles im Griff

Alles im Griff

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203402111

Pris: kr 225,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203402111

Innbinding: Heftet

Sider: 144

Forfattere: Julika Fiebig

Alles im Griff er språkøvelser i tysk nivå 1. Hvert kapittel inneholder både skriftlige og muntlige oppgaver elevene kan gjøre i klasserommet eller hjemme. Fasit finnes etter hvert kapittel. Til noen av oppgavene trengs det terninger.

Weitblick 1

Weitblick 1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203345272

Pris: kr 849,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203345272

Innbinding: Heftet

Sider: 304

Forfattere: Kirsten Skorge, Petra Biesalski, Halvor Thesen, Trond Nygård

Læreboka Weitblick 1 er i revisjonen laget som en kombinert tekst- og arbeidsbok. Nye og oppdaterte tekster, oppgaver og minigrammatikk møter elevene der de er, og hjelper dem i gang med det å lære et nytt språk. Bildene i boken er valgt for å støtte leseforståelsen og gi et bredt inntrykk av den tyskspråklige verden.

Weitblick 1

Weitblick 1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203345289

Pris: kr 849,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203345289

Innbinding: Heftet

Sider: 320

Forfattere: Kirsten Skorge, Petra Biesalski, Halvor Thesen, Trond Nygård

Læreboka Weitblick 1 er i revisjonen laget som en kombinert tekst- og arbeidsbok. Nye og oppdaterte tekster, oppgaver og minigrammatikk møter elevene der de er, og hjelper dem i gang med det å lære et nytt språk. Bildene i boken er valgt for å støtte leseforståelsen og gi et bredt inntrykk av den tyskspråklige verden.

Weitblick 1

Weitblick 1

+

Komponenttype: CD

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: tys 2013

ISBN: 9788203345296

Pris: kr 1.073,75 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: tys

År: 2013

ISBN: 9788203345296

Sider: 8

Forfattere: Kirsten Skorge, Petra Biesalski, Halvor Thesen, Trond Nygård

CD - med alle tekstene i boken innlest.

Weitblick 1. Brettbok

Weitblick 1. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349225

Pris: kr 271,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349225

Forfattere: Petra Biesalski, Kirsten Skorge, Halvor Thesen, Trond Nygård

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Weitblick 1. Elev

Weitblick 1. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: tys 2013

ISBN: 9788203345319

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: tys

År: 2013

ISBN: 9788203345319

Forfattere: Astrid C. Nervik

Elevnettstedet gir deg tilgang til innleste versjoner av alle tekstene i læreboken, i tillegg til et stort utvalg interaktive oppgaver knyttet til læreboktekstene. Elevnettstedet inneholder også pedagogisk tilrettelagte filmer og en solid minigrammatikk med systematiske øvingsoppgaver.

Elevnettstedet tilbys gratis med innlogging på Lokus.no.

Weitblick 1. Lærer

Weitblick 1. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203345302

Pris: kr 2.000,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203345302

Forfattere: Astrid C. Nervik, Kirsten Skorge

Lærernettstedet gir deg tilgang til hele elevnettstedet med innleste tekster, minigrammatikk, filmer og oppgaver til tekstene i boken. På lærernettstedet finner du i tillegg prøver til alle kapitlene, tips til undervisningen, fasit til alle oppgavene i boken, forslag til årsplaner, lenkesamlinger, lyttetekster med tester og alle bildene fra boken som PowerPoint.

Et abonnement på lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

Weitblick 2

Weitblick 2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203344084

Pris: kr 849,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203344084

Innbinding: Heftet

Sider: 336

Forfattere: Kirsten Skorge, Petra Biesalski, Halvor Thesen, Trond Nygård

Læreboka Weitblick 2 er revidert i 2012 og foreligger som en kombinert tekst- og arbeidsbok. Weitblick 2 dekker fremmedspråk tysk nivå II.

Tekstene med gjennomgangsfiguren fra forrige utgave er erstattet med et rikt utvalg tekster som vil glede og motivere elevene. Den solide grammatikken er også revidert og er nå mer tilpasset dagens elever. Nye Weitblick 2 fremstår med nytt design og en billedbruk som støtter leseforståelsen.

Weitblick 2

Weitblick 2

+

Komponenttype: CD

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203344879

Pris: kr 1.073,75 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203344879

Forfattere: Kirsten Skorge, Petra Biesalski, Halvor Thesen, Trond Nygård

CD - med alle tekstene i boken innlest.

Weitblick 2

Weitblick 2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203344091

Pris: kr 849,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203344091

Innbinding: Heftet

Sider: 336

Forfattere: Kirsten Skorge, Petra Biesalski, Halvor Thesen, Trond Nygård

Læreboka Weitblick 2 er revidert i 2012 og foreligger som en kombinert tekst- og arbeidsbok. Weitblick 2 dekker fremmedspråk tysk nivå II.

Tekstene med gjennomgangsfiguren fra forrige utgave er erstattet med et rikt utvalg tekster som vil glede og motivere elevene. Den solide grammatikken er også revidert og er nå mer tilpasset dagens elever. Nye Weitblick 2 fremstår med nytt design og en billedbruk som støtter leseforståelsen.

Weitblick 2. Brettbok

Weitblick 2. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349232

Pris: kr 271,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349232

Forfattere: Petra Biesalski, Kirsten Skorge, Halvor Thesen, Trond Nygård

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Weitblick 2. Elev

Weitblick 2. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203344886

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203344886

Forfattere: Astrid C. Nervik, Kirsten Skorge, Petra Biesalski, Halvor Thesen, Trond Nygård

Elevnettstedet gir deg tilgang til innleste versjoner av alle tekstene i læreboken, i tillegg til et stort utvalg interaktive oppgaver knyttet til læreboktekstene. Elevnettstedet inneholder også pedagogisk tilrettelagte filmer og en solid minigrammatikk med systematiske øvingsoppgaver.

Elevnettstedet tilbys gratis med innlogging på Lokus.no.

Weitblick 2. Lærer

Weitblick 2. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203344893

Pris: kr 2.000,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203344893

Forfattere: Astrid C. Nervik, Petra Biesalski, Trond Nygård, Halvor Thesen, Kirsten Skorge

Lærernettstedet gir deg tilgang til hele elevressursen med innleste tekster, minigrammatikk, filmer og oppgaver til tekstene i boken. På lærernettstedet finner du i tillegg prøver til alle kapitlene, tips til undervisningen, fasit til alle oppgavene i boken, forslag til årsplaner, lenkesamlinger, lyttetekster med tester og alle bildene fra boken som PowerPoint.

Et abonnement på lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

Weitblick 2. Unibok

Weitblick 2. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349478

Pris: kr 271,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349478

Forfattere: Kirsten Skorge, Petra Biesalski, Halvor Thesen, Trond Nygård

Weitblick 2 unibok er en digital utgave av den papirbaserte læreboka, beriket med tilleggsressurser som innlest lyd av profesjonelle skuespillere, filmklipp, kortversjoner av en del tekster og lenker til interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg PC, Mac og nettbrett. Uniboka er et digitalt alternativ til Weitblick 2 brettbok.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x