Læreboka presenterer fagstoffet med eksempler og teori på en strukturert måte, og bildematerialet er nøye utvalgt til å støtte leseforståelsen. Boka inneholder nyskrevet stoff om blant annet forandringer i det religiøse landskapet, ny religionskritikk og religionspolitikk, utviklingen i den muslimske verden og behandlingen av etiske problemstillinger. Læreboka har et rikholdig utvalg av nylagde arbeidsoppgaver, som innøver grunnleggende ferdigheter samtidig med fagstoffet. Læreverket består av:

  • Lærebok
  • Elevnettsted
  • Lærernettsted
  • Lydbok
  • Digitalbok

Motta nyheter

— i dine fag

Vurderingseksemplar

— bestill her

Forfattere

Bjørn Myhre

Bjørn Myhre har arbeidet både i videregående skole og ved praktisk pedagogisk utdanning ved ILS i Oslo. Han var Religionslærerforeningens første formann, og er i dag redaktør for tidsskriftet "Religion og livssyn". Han er også medforfatter av læreverkene "Credo" og "Veier og visjoner".

Harald Skottene

Harald Skottene har lang undervisningserfaring fra videregående skole og har arbeidet ved ILS i Oslo. Han er nå avdelingsleder for humanistiske fag ved Oslo Handelsgymnasium og har holdt en rekke kurs for lærere i religion, norsk og historie. I over 20 år har han vært redaktør for Religionslærerforeningens tidskrift "Religion og livssyn".

Arna Østnor

Arna Østnor er cand.philol fra UiO med hovedfag i kristendomskunnskap. Hun har undervist både på ungdomstrinnet og i videregående skole, samt vært tilknyttet ILS. Hun har også arbeidet med religionsfaget i skolen gjennom ulike organisasjoner, som NUFO (nå Utdanningsforbundet) og Religionslærerforeningen i Norge. Hun har vært medforfatter på læreverk i tysk og flere religionsverk for videregående skole.

Gunnar Heiene er professor i etikk ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo med spisskompetanse innenfor tema som demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter, menneskesyn og menneskeverd, frigjøringsteologi, samlivsetikk og bioteknologi/bioetikk.

Jan Opsal var dosent i religionsvitenskap ved Misjonshøgskolen før han gikk av med AFP i 2014. Han har faglig spisskompetanse innen islam og er nå konsulent innenfor religion, kultur og kommunikasjon. Opsal er en ettertraktet foredragsholder for blant annet annet lærere, helse- og sosialarbeidere, politi, utviklingsarbeidere og ansatte i næringslivet.

Kjetil August Tysse-Hostad
Solveig Tinderholt

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Tro og tanke

Tro og tanke

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348105

Pris: kr 715,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348105

Innbinding: Flexibind

Sider: 340

Forfattere: Bjørn Myhre, Harald Skottene, Arna Østnor, Gunnar Heiene

Tro og tanke 2014 er en revisjon av Tro og tanke fra 2008. Læreboka presenterer fagstoffet med eksempler og teori på en strukturert måte, og bildematerialet er nøye utvalgt for å utvide forståelsen av religionene. Boka inneholder nyskrevet stoff om blant annet forandringer i det religiøse landskapet, ny religionskritikk og religionspolitikk, utviklingen i den muslimske verden og behandlingen av etiske problemstillinger.

Læreboka har et rikholdig utvalg av nylagde arbeidsoppgaver, som innøver grunnleggende ferdigheter samtidig med fagstoffet.

Tro og tanke. Brettbok

Tro og tanke. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348822

Pris: kr 228,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348822

Forfattere: Bjørn Myhre, Harald Skottene, Arna Østnor, Jan Opsal, Gunnar Heiene

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Tro og tanke. Elev

Tro og tanke. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203348761

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203348761

Forfattere: Kjetil August Tysse-Hostad, Solveig Tinderholt, Bjørn Myhre, Harald Skottene, Arna Østnor, Jan Opsal, Gunnar Heiene

Elevnettstedet er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Her finner du interaktive test-deg-selv-oppgaver, kapittelsammendrag og forslag til temaer til presentasjon. I tillegg inneholder den ekstra tekster til valg, om jødedommen, om den ortodokse kirken, om filosofen Mary Wollstonecraft og det etiske temaet nanoteknologi.

Tro og tanke. Lydbok

Tro og tanke. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203348815

Pris: kr 80,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203348815

Forfattere: Bjørn Myhre, Harald Skottene, Arna Østnor, Jan Opsal, Gunnar Heiene

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

Tro og tanke. Lærer

Tro og tanke. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203348808

Pris: kr 1.350,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203348808

Forfattere: Bjørn Myhre, Harald Skottene, Arna Østnor, Jan Opsal, Gunnar Heiene

Nettstedet inneholder lærestoff til valg, ulike årsplaner, metodiske verktøy til hjelp i undervisningen, skjemaer og oversikter, tolkningsforslag til tekster i læreboka, forslag til eksamensoppgaver, lenker til relevant stoff, samt en digital versjon av læreboka. Den digitale versjonen er beriket med blant annet filmer, lenker og artikler samt lyd der hele lærebokteksten er lest inn.

Én lisens på lærernettstedet gir alle lærerne som underviser i faget tilgang.

Tro og tanke. Unibok

Tro og tanke. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400971

Pris: kr 228,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400971

Forfattere: Gunnar Heiene, Arna Østnor, Harald Skottene, Jan Opsal, Bjørn Myhre

Unibok er en digital utgave av læreboka. Den er interaktiv og har innlest læreboktekst.

Tru og tanke

Tru og tanke

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203348112

Pris: kr 715,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203348112

Innbinding: Flexibind

Sider: 340

Forfattere: Bjørn Myhre, Harald Skottene, Arna Østnor, Jan Opsal, Gunnar Heiene

Tru og tanke 2014 er ein revisjon av Tru og tanke frå 2008. Læreboka presenterer fagstoffet med døme og teori på ein strukturert måte, og biletmaterialet er nøye utvald for å auke forståinga av religionane. Boka inneheld nyskrive stoff om blant anna endringar i det religiøse landskapet, ny religionskritikk og religionspolitikk, utviklinga i den muslimske verda og handsaminga av etiske problemstillingar.

Læreboka har eit rikhaldig utval av nylagde arbeidsoppgåver som øver grunnleggande evner samstundes med fagstoffet.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x