Tellus 8–10 er et faglig sterkt naturfagverk med stor variasjon i aktiviteter og forsøk. Læreverket består av lærebøker, lærerveiledninger samt digitale elev- og lærernettsteder. Lærebøkene og de engasjerende elevnettstedene utfyller hverandre og gir nye muligheter for differensiert undervisning. 

Elever i innføringsklasser og mange minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser, har problemer med å forstå naturfaglige begreper på norsk. Til Tellus 8-10 er det derfor utviklet lydressurser på polsk, urdu, vietnamesisk og somali.

Bøkene og et utvalg av det digitale innholdet er oversatt til nordsamisk. Bøkene er gratis og kan bestilles fra forlaget. Det digitale elevnettstedet er også gratis.

Motta nyheter

— om naturfag

Video

På det nye lærernettstedet finner du mer enn 80 undervisningsfilmer. Filmene har en gjennomsnittlig varighet på tre minutter og er av høy kvalitet. Innholdet korresponderer godt med kompetansemål i læreplanen.

Forfattere

Ann-Beate Hesenget

Ann-Beate Hesenget er adjunkt, og underviser i naturfag og matematikk ved Risenga ungdomsskole i Asker, der hun også er undervisningsinspektør. Hun har mer 30 års undervisningserfaring, og er medforfatter på naturfagverket Tellus.

Siri Strand

Siri Busengdal Strand er lektor med fagene kjemi, matematikk og naturfag (natufagdidaktikk hovedfag), og har mer enn 30 års undervisningserfaring. Hun er medforfatter på naturfagverkene Tellus og Nexus.

Per Roar Ekeland

Per Roar Ekeland er lektor med fagene naturfag, matematikk, fysikk (fysikkdidaktikk hovedfag), og har mer enn 30 års undervisningserfaring. Han er medforfatter på naturfagverkene Tellus og Nexus.

Odd Ivar Johansen

Odd-Ivar Johansen er lektor med fagene naturfag, biologi, geografi og matematikk, og har mer enn 30 års undervisningserfaring. Han er medforfatter på naturfagverkene Tellus og Nexus.

Odd Rygh

Odd Rygh er adjunkt med kjemi og biologi i fagkretsen, og har mer enn 30 års undervisningserfaring. Han har laget de fleste animasjonene til naturfagverkene Tellus og Nexus.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Tellus 10

Tellus 10

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2008

ISBN: 9788203315619

Pris: kr 885,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2008

ISBN: 9788203315619

Innbinding: Heftet

Sider: 234

Forfattere: Ann-Beate Hesenget, Siri Busengdal Strand, Per Roar Ekeland, Odd-Ivar Johansen, Odd Rygh

Lærerveiledningen følger læreboka kapittel for kapittel, og har oversikter der oppgaver og aktiviteter kategoriseres etter vanskelighetsgrad, grunnleggende ferdigheter og læringsstiler.

Lærerveiledningen til Tellus 10 inneholder en rekke praktiske tips og ideer. Den har bakgrunnstoff til hvert av avsnittene og fasit til alle oppgavene i læreboka, en detaljert undervisningsmeny samt en rekke kopieringsoriginaler.

Tellus 10

Tellus 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2008

ISBN: 9788203313653

Pris: kr 629,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2008

ISBN: 9788203313653

Innbinding: Innbundet

Sider: 276

Forfattere: Ann-Beate Hesenget, Siri Busengdal Strand, Per Roar Ekeland, Odd-Ivar Johansen, Odd Rygh

Tellus 10 lærebok tar utgangspunkt i elevenes hverdag og legger til rette for differensiering ved stor spennvidde i oppgavetyper og aktiviteter. Boka er svært rikt illustrert og det er nær sammenheng mellom tekster og illustrasjoner. Hovedkapitlene er: celler og arv, seksualitet, energi og krefter, lys og syn, organisk kjemi, veier til god helse, energi for fremtiden samt den levende Tellus.

Tellus 10

Tellus 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203314193

Pris: kr 629,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203314193

Innbinding: Innbundet

Sider: 276

Forfattere: Ann-Beate Hesenget, Siri Busengdal Strand, Per Roar Ekeland, Odd-Ivar Johansen, Odd Rygh

Tellus 10 lærebok tar utgangspunkt i elevenes hverdag og legger til rette for differensiering ved stor spennvidde i oppgavetyper og aktiviteter. Boka er svært rikt illustrert og det er nær sammenheng mellom tekster og illustrasjoner. Hovedkapitlene er: celler og arv, seksualitet, energi og krefter, lys og syn, organisk kjemi, veier til god helse, energi for fremtiden samt den levende Tellus.

Tellus 10. Brettbok

Tellus 10. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346606

Pris: kr 196,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346606

Forfattere: Ann-Beate Hesenget, Siri Busengdal Strand, Odd Rygh, Odd-Ivar Johansen, Per Roar Ekeland

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Tellus 10. Minoritetsspråk

Tellus 10. Minoritetsspråk

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: fle 2010

ISBN: 9788203339905

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: fle

År: 2010

ISBN: 9788203339905

Elever i innføringsklasser og mange minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser, har ofte problemer med å forstå fagbegreper i naturfag. Til naturfagsverket Tellus 8-10 er det derfor utviklet lydressurser knyttet til elektroniske utgaver av lærebøkene på polsk, urdu, vietnamesisk og somali.

Ved å klikke på lydikoner får elevene lest opp på sitt språk forklaring av begreper, begreper satt i kontekst og tekster med stor betydning for forståelsen av faget.

Alle lærere har gratis tilgang til Tellus 10. Minoritetsspråk via Min side.

Tellus 8

Tellus 8

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203312700

Pris: kr 895,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203312700

Innbinding: Heftet

Sider: 320

Forfattere: Odd-Ivar Johansen, Odd Rygh, Siri Busengdal Strand, Per Roar Ekeland

Lærerveiledningen følger læreboka kapittel for kapittel, og har oversikter der oppgaver og aktiviteter kategoriseres etter vanskelighetsgrad, grunnleggende ferdigheter og læringsstiler.

Lærerveiledningen til Tellus 8 inneholder en rekke praktiske tips og ideer. Den har bakgrunnstoff til hvert av avsnittene og fasit til alle oppgavene i læreboka, en detaljert undervisningsmeny samt en rekke kopieringsoriginaler.

Tellus 8

Tellus 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203311659

Pris: kr 629,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203311659

Innbinding: Innbundet

Sider: 248

Forfattere: Siri Busengdal Strand, Odd Rygh, Odd-Ivar Johansen, Per Roar Ekeland

Tellus 8 lærebok tar utgangspunkt i elevenes hverdag og legger til rette for differensiering ved stor spennvidde i oppgavetyper og aktiviteter. Boka er svært rikt illustrert og det er nær sammenheng mellom tekster og illustrasjoner. Hovedkapitlene er: naturfag og vitenskap, målinger, jorda, materialer, universet, stoffenes verden, syrer og baser samt økologi.

Tellus 8

Tellus 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203312694

Pris: kr 629,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203312694

Innbinding: Innbundet

Sider: 264

Forfattere: Siri Busengdal Strand, Per Roar Ekeland, Odd-Ivar Johansen, Odd Rygh

Tellus 8 lærebok tar utgangspunkt i elevenes hverdag og legger til rette for differensiering ved stor spennvidde i oppgavetyper og aktiviteter. Boka er svært rikt illustrert og det er nær sammenheng mellom tekster og illustrasjoner. Hovedkapitlene er: naturfag og vitenskap, målinger, jorda, materialer, universet, stoffenes verden, syrer og baser samt økologi.

Tellus 8-10 samisk. Elev

Tellus 8-10 samisk. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: sam 2015

ISBN: 9788203345739

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: sam

År: 2015

ISBN: 9788203345739

Forfattere: Ann-Beate Hesenget, Siri Busengdal Strand, Odd Rygh, Odd-Ivar Johansen, Per Roar Ekeland

Tellus 8-10. Samisk inneholder mer enn 80 undervisningsfilmer fra Twig. Hver film varer omtrent tre minutter, og kan brukes på ulike måter - som motiverende innledning til et tema, som utgangspunkt for klassesamtale, som hjelp til å forstå eller som oppsummering av gjennomgått lærestoff. Nettstedet har også et rikt utvalg av animasjoner.

Tellus 8-10. Lærer

Tellus 8-10. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346491

Pris: kr 2.500,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346491

Forfattere: Odd-Ivar Johansen, Odd Rygh, Siri Busengdal Strand, Per Roar Ekeland

Tellus 8-10 lærernettsted inneholder mer enn 70 undervisningsfilmer fra Twig, undervisningsforslag til hvert kapittel, risikovurdering av kjemiforsøk samt årsplaner.

Lærernettstedet inneholder også digitale utgaver av lærebøkene og lærerveiledningene (utskriftsmulighet). I lærebøkene kan du blant annet forstørre, understreke, markere og legge inn egne notater.

Et abonnement på Tellus 8-10 lærernettsted kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

Tellus 8. Brettbok

Tellus 8. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346583

Pris: kr 196,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346583

Forfattere: Odd Rygh, Ann-Beate Hesenget, Siri Busengdal Strand, Odd-Ivar Johansen, Per Roar Ekeland

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Tellus 8. Minoritetsspråk

Tellus 8. Minoritetsspråk

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203339196

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203339196

Elever i innføringsklasser og mange minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser, har ofte problemer med å forstå fagbegreper i naturfag. Til naturfagsverket Tellus 8-10 er det derfor utviklet lydressurser knyttet til elektroniske utgaver av lærebøkene på polsk, urdu, vietnamesisk og somali.

Ved å klikke på lydikoner får elevene lest opp på sitt språk forklaring av begreper, begreper satt i kontekst og tekster med stor betydning for forståelsen av faget.

Alle lærere har gratis tilgang til Tellus 8. Minoritetsspråk via Min side.

Tellus 9

Tellus 9

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2007

ISBN: 9788203315121

Pris: kr 885,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2007

ISBN: 9788203315121

Innbinding: Heftet

Sider: 240

Forfattere: Ann-Beate Hesenget, Siri Busengdal Strand, Per Roar Ekeland, Odd-Ivar Johansen, Odd Rygh

Lærerveiledningen følger læreboka kapittel for kapittel, og har oversikter der oppgaver og aktiviteter kategoriseres etter vanskelighetsgrad, grunnleggende ferdigheter og læringsstiler.

Lærerveiledningen til Tellus 9 inneholder en rekke praktiske tips og ideer. Den har bakgrunnstoff til hvert av avsnittene og fasit til alle oppgavene i læreboka, en detaljert undervisningsmeny samt en rekke kopieringsoriginaler.

Tellus 9

Tellus 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203314162

Pris: kr 629,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203314162

Innbinding: Innbundet

Sider: 276

Forfattere: Ann-Beate Hesenget, Siri Busengdal Strand, Per Roar Ekeland, Odd-Ivar Johansen, Odd Rygh

Tellus 9 lærebok tar utgangspunkt i elevenes hverdag og legger til rette for differensiering ved stor spennvidde i oppgavetyper og aktiviteter. Boka er svært rikt illustrert og det er nær sammenheng mellom tekster og illustrasjoner. Hovedkapitlene er: grunnleggende kjemi, kroppen, rusmidler og tobakk, elektrisitet, vår elektriske verden, olje og gass, romforskning samt teknologi og design.

Tellus 9

Tellus 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203314179

Pris: kr 629,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203314179

Innbinding: Innbundet

Sider: 276

Forfattere: Ann-Beate Hesenget, Siri Busengdal Strand, Per Roar Ekeland, Odd-Ivar Johansen, Odd Rygh

Tellus 9 lærebok tar utgangspunkt i elevenes hverdag og legger til rette for differensiering ved stor spennvidde i oppgavetyper og aktiviteter. Boka er svært rikt illustrert og det er nær sammenheng mellom tekster og illustrasjoner. Hovedkapitlene er: grunnleggende kjemi, kroppen, rusmidler og tobakk, elektrisitet, vår elektriske verden, olje og gass, romforskning samt teknologi og design.

Tellus 9. Brettbok

Tellus 9. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346590

Pris: kr 196,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346590

Forfattere: Ann-Beate Hesenget, Siri Busengdal Strand, Odd Rygh, Odd-Ivar Johansen, Per Roar Ekeland

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Tellus 9. Minoritetsspråk

Tellus 9. Minoritetsspråk

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: fle 2010

ISBN: 9788203339899

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: fle

År: 2010

ISBN: 9788203339899

Elever i innføringsklasser og mange minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser, har ofte problemer med å forstå fagbegreper i naturfag. Til naturfagsverket Tellus 8-10 er det derfor utviklet lydressurser knyttet til elektroniske utgaver av lærebøkene på polsk, urdu, vietnamesisk og somali.

Ved å klikke på lydikoner får elevene lest opp på sitt språk forklaring av begreper, begreper satt i kontekst og tekster med stor betydning for forståelsen av faget.

Alle lærere har gratis tilgang til Tellus 9. Minoritetsspråk via Min side.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x