ØKT FOKUS PÅ FERDIGHETER OG STRATEGIER I SPRÅKLÆRINGEN OG MUNTLIG OG SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON

2015-utgaven av bestselgeren Targets dekker læreplanen i engelsk for videregående trinn 1, studieforberedende utdanningsprogram. Endringene er i tråd med læreplanjusteringene fra 2013 med økt fokus på ferdigheter og strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon. Engelsk som et verdensspråk er vektlagt, der både muntlige og skriftlige ferdigheter er viktig for å beherske engelsk som internasjonalt kommunikasjonsspråk. Gjennom solide fagtekster og et variert utvalg skjønnlitterære tekster settes fokus på levesett og kulturer i den engelskspråklige verden.

Læreverket består av lærebok, elevnettsted, lærernettsted, lydbok og digitalbok.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Ressursbank

— for lærer

Abonnement

Target Your Skills

Motta nyheter

— om språkfag

Lesestrategifilmer

Lesestrategifilmene i engelsk er en serie på fem korte filmer der sentrale lesestrategier i engelskfaget presenteres – med supplerende tekster og oppgaver på ulike nivåer. Både tekster og oppgaver har innlest lyd og er utformet på en slik måte at de gir mulighet for differensiering og tilrettelegging for elever med ulik lesekompetanse.

Alle filmene er tekstet for hørselshemmede på engelsk. Til alt materiellet foreligger også tekster på engelsk og glossarer på bokmål og nynorsk.

Lesestrategifilmene finner du i Targets Unibok og på Targets elev- og lærernettsted.

CIVIL RIGHTS

AN INTRODUCTION TO A STUDY FOR STUDENTS IN UPPER SECONDARY SCHOOL IN NORWAY

Andy Meyer is a High School English and History teacher from Seattle, Washington. In his opinion, equality is one of the most difficult challenge facing Americans today. Why can’t we seem to get it right? Learn more about the challenges of Civil Rights in the United States.

Kopier lenke til undervisningsopplegg:
http://undervisning.aschehoug.no/targets/civil-rights/

Forfattere

Lillian Balsvik

Lillian Balsvik underviser i engelsk, norsk og fransk ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal. Hun har hovedfag i engelsk fra Universitet i Oslo, og noe utdanning fra NTNU. Balsvik har interesse for språkvitenskap og språklæring, og hvordan utvikle en språklig bevissthet hos elevene. Hun har undervisningserfaring fra studieforberedende og yrkesfaglige studieprogram.

Øivind Bratberg

Øivind Bratberg er ansatt ved Institutt for statsvitenskap, UiO, og avla doktorgrad i 2011 samme sted med en avhandling om partipolitikk i Storbritannia. Bratberg har gjennom de siste årene bidratt med kronikker og kommentarer i en rekke norske medier om temaer knyttet til britisk politikk.

Rikke Pihlstrøm

Rikke Pihlstrøm er universitetslektor og faglærer i engelsk som fremmedspråk ved Insitiutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun underviserer også i engelsk ved Elvebakken videregående skole og ved British Council.

Julia Kagge

Julia Kagge har mer enn 20 års erfaring som engelsklærer og har siden 2006 jobbet ved Oslo katedralskole, både som avdelingsleder for fremmedspråk og som engelsklærer på fulltid. I fagkretsen har hun engelsk språk og litteratur, fransk, nederlandsk og latin. Hun har en spesiell interesse for språkhistorie.

Stephen Henry er opprinnelig fra sørøst i USA. Han har undervist i engelsk i norsk skole siden 2002, og jobber for tiden som engelsklærer på Nydalen videregående skole. Henry har også lang erfaring som konsulent innen dokumentarfilm og musikk, og har særlig vært opptatt av kulturhistorie, populærkultur og film.    

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Targets

Targets

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203401039

Pris: kr 809,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203401039

Innbinding: Heftet

Sider: 328

Forfattere: Lillian Balsvik, Øivind Bratberg, Rikke Pihlstrøm, Julia Kagge, James Stephen Henry

Gjennom skjønnlitteratur, fagtekster og variert oppgavestoff blir elevene kjent med den engelskspråklige verden og engelsk som internasjonalt språk. Verket er et solid utgangspunkt for elevens arbeid med både litteratur og samfunnsforhold. De mange og ulike tekstsjangrene i tekstutvalget gir gode muligheter for variasjon. Gamle og nye klassikere gir elevene opplevelser og innsikt, og ikke minst inspirasjon til egen muntlig og skriftlig produksjon. Økt fokus på ferdigheter og strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon er vektlagt gjennom oppgavestoffet.

Targets. Brettbok

Targets. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203348594

Pris: kr 325,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203348594

Forfattere: Lillian Balsvik, Øivind Bratberg, Rikke Pihlstrøm, James Stephen Henry, Julia Kagge

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Targets. Elev

Targets. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203348563

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203348563

Forfattere: Lillian Balsvik, Øivind Bratberg, Rikke Pihlstrøm, James Stephen Henry, Julia Kagge

Elevnettstedet er et supplement til læreboka. Elevnettstedet følger kapittelstrukturen til læreboka og innholdet er pedagogisk presentert. Til hvert emne finnes et variert utvalg interaktive oppgaver hvor elevene kan trene både vokabular, språk og kunnskap. Elevnettstedet byr også på oppdaterte ressurser med lenker til aktuelle nyheter ("This Month").

Elevnettstedet tilbys gratis på Lokus.no uten innlogging.

Targets. Lydbok

Targets. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203348587

Pris: kr 75,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203348587

Forfattere: Øivind Bratberg, Lillian Balsvik, Rikke Pihlstrøm, James Stephen Henry, Julia Kagge

Alle tekstene i læreboka, med unntak av sangene, er innlest som lydbok av profesjonelle skuespillere. Den digitale lydboka kan kjøpes som årsabonnement på Lokus.no til elever som ønsker eller trenger lydstøtte.

Targets. Lærer

Targets. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203348570

Pris: kr 2.000,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203348570

Forfattere: Lillian Balsvik, Øivind Bratberg, James Stephen Henry, Julia Kagge, Rikke Pihlstrøm

Lærernettstedet gir tilgang til hele elevnettstedet samt digital utgave av læreboka med tilhørende lærerressurser.

Den digitale utgaven av læreboka, lærerens digitalbok, er beriket med bl.a. lydfiler til tekstene i læreboka og henvisning til nyttige lenker til bruk i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Den kan brukes aktivt på lerret eller digital tavle i klasserommet, og på pc og mac.
Lærernettstedet inneholder forslag til årsplan, periodeplaner, kapittelprøver, fasit, samt kopioriginaler, egenvurderingsskjemaer, samt transkripsjoner av lyttetekster som du kan skrive ut.

Lærernettstedet tilbys som skoleabonnement på Lokus.no som kan bruks av alle engelsklærerne ved skolen.

Targets. Unibok

Targets. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400940

Pris: kr 325,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400940

Forfattere: Lillian Balsvik, Rikke Pihlstrøm, James Stephen Henry, Øivind Bratberg, Julia Kagge

Uniboka er en digital utgave av Targets lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest lyd, flilmklipp, begreper og interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f.eks. PC, Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen.

Uniboka er et digitalt alternativ til brettboka. Den kjøpes som årslisens på Lokus.no.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x