STORE SPØRSMÅL KOMMER I REVIDERT UTGAVE SOM FØLGER NY LÆREPLAN I MARS 2020. 

Verket legger til rette for dybdelæring ved å gå bort fra spiralprinsippet og ta for seg ett tema om gangen. Store spørsmål prioriterer kjerneelementer i faget og fortellingen didaktisk verktøy. Fagstoffet og fortellingene utgjør en naturlig helhet og en godt balansert og engasjerende formidling av religioner, livssyn, filosofi og etikk. Verket har tydelig progresjon mellom trinnene og oppfordrer elevene til å se sammenhenger. 

Lærebok - med ordforklaringer i marg, spørsmål til teksten, samt mer utfyllende oppgaver. Sammendrag etter hvert kapittel og liste over læringsmål helt foran. Skjematiske fremstillinger av fagstoffet legger opp til ulike læringsstrategier. 
Lærerveiledning - inneholder mange nye oppgaver, bakgrunnsstoff om elevbokas bilder og innhold generelt, forslag til oppstart, veiledning for å vurdere elever - og mye annet til hjelp i din undervisning.
Lærernettsted - er felles for alle trinnene og har flere nyttige ressurser for deg som lærer, blant annet lærerveiledningen som PDF. Her finner du også bildehistoriene knyttet til verkets 27 store spørsmål (som står på side 3). I tillegg får du tilgang til lærerens digitalbok for visning på stor skjerm. Lærerens digitalbok har en rekke ekstra ressurser som lenker, tekst, film og lydfiler med religiøs musikk og opplesning fra elevboka.
Elevnettsted - som er gratis uten innlogging. Det inneholder kapittelquizer, tekstoppgaver, ofte med utgangspunkt i et bilde, skjemaer og oversikter som letter innlæringen, sammendrag laget som bildehistorie og en fordypningstest i ett viktig emne fra kapitlet.
Digitalbok - er læreboka som PDF med mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.
Lydbok - delt opp i filer slik at elevene kan laste ned og velge hvilken tekst de vil lytte til.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Godt grep

— bli abonnent

Motta nyheter

— i dine fag

Bla i boka

Store spørsmål 8 gir en grundig innføring i hinduisme og jødedom. Disse to religionene, samt Det gamle testamentet og etikk blir behandlet i egne hovedkapitler. Læreboka avsluttes med etikk og dialog som legger til rette for undring og samtale. Store bilder og et stort utvalg av fortellinger hjelper elevene til refleksjon og ettertanke, så vel som tilegning av fagstoff.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Forfattere

Jørg Arne Jørgensen er lærer med hovedfag i religionsvitenskap. I tillegg til flere kurs, foredrag og publikasjoner har han jobbet som universitetslektor og studiekoordinator på Universitetet i Stavanger. 

Olav Hove er lærer, utvikler av et e-læringsprosjekt innenfor digitale fortellinger  og tidligere kursholder for Den kulturelle skolesekken. I tillegg er han tekstforfatter, dramatiker, journalist og produsent.

Marit Sandboe er lærer med hovedfag i religionshistorie. Hun har vært med i referansegruppe for læringssenteret ved revisjon av fagplanen og representant for grunnskolen i Utdanningsforbundets fagråd for religion og etikk. 

Jarle Rasmussen er teolog, foredragsholder og mangeårig lektor i videregående skole. Han er forfatter av en rekke bøker, blant annet om filosofi.

Komponenter

Store spørsmål 10

Store spørsmål 10

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203400377

Pris: kr 785,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203400377

Innbinding: Heftet

Sider: 249

Forfattere: Jørg Arne Jørgensen

Lærerveiledningen inneholder mange nye oppgaver, bakgrunnsstoff om elevbokas bilder og innhold generelt, forslag til oppstart i klasserommet til hvert enkelt tema, veiledning for å vurdere elever - og mye annet til hjelp i din undervisning.

Store spørsmål 10

Store spørsmål 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203400346

Pris: kr 445,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203400346

Innbinding: Innbundet

Sider: 232

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen

Store spørsmål 10 viderefører vekten på fortellinger. Boka har fem hovedkapitler:
1.Humanismen
2.Kristendommen
3.Etikk og filosofi
4.Religiøst mangfold, bl.a. sikhisme, bahai, Jehovas vitner og New Age.
5.De fem verdensreligionene - kortfattet med ca. 10 sider om hver religion. Eksamensrettet stoff.

Store spørsmål 10

Store spørsmål 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203400353

Pris: kr 445,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203400353

Innbinding: Innbundet

Sider: 232

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen

Store spørsmål 10 held fram med fortellinga som pedagogisk verkemiddel. Boka har fem hovudkapittel:
1. Humanismen
2. Kristendommen
3. Etikk og filosofi
4. Religiøst mangfald, bl.a. sikhisme, bahai, Jehovas vitner og New Age.
5. Dei fem verdsreligionane - kortfatta med omlag 10 sider om kvar religion. Eksamensretta stoff.

Store spørsmål 10. Brettbok

Store spørsmål 10. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203403569

Pris: kr 140,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203403569

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Store spørsmål 10. Lydbok

Store spørsmål 10. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203404306

Pris: kr 50,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203404306

Forfattere: Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen, Olav Hove

Tekstene i læreboken er lest inn og er tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilken tekst de vil lytte til. Lydboka er på bokmål

Store spørsmål 10. Unibok

Store spørsmål 10. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203404917

Pris: kr 140,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203404917

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen

Store spørsmål 8

Store spørsmål 8

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203345944

Pris: kr 785,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203345944

Innbinding: Heftet

Sider: 145

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen, Jarle Rasmussen

Lærerveiledningen inneholder mange nye oppgaver, bakgrunnsstoff om elevbokas bilder og innhold generelt, forslag til oppstart i klasserommet til hvert enkelt tema, veiledning for å vurdere elever - og mye annet til hjelp i din undervisning.

Store spørsmål 8

Store spørsmål 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203345920

Pris: kr 445,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203345920

Innbinding: Innbundet

Sider: 180

Forfattere: Marit Sandboe, Olav Hove, Jørg Arne Jørgensen, Jarle Rasmussen

Store spørsmål 8 gir en grundig innføring i hinduisme og jødedom. Disse to religionene, samt Det gamle testamentet og etikk blir behandlet i egne hovedkapitler. Læreboka avsluttes med etikk og dialog som legger til rette for undring og samtale. Store bilder og et stort utvalg av fortellinger hjelper elevene til refleksjon og ettertanke, så vel som tilegning av fagstoff.

Store spørsmål 8

Store spørsmål 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: nyn 2015

ISBN: 9788203345937

Pris: kr 445,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: nyn

År: 2015

ISBN: 9788203345937

Innbinding: Innbundet

Sider: 180

Forfattere: Olav Hove, Jørg Arne Jørgensen, Jarle Rasmussen

Store spørsmål gir ei grundig innføring i hinduisme og jødedom. Desse to religionane, i tillegg til Det gamle testamentet og etikk vert behandla i eigne hovudkapittel. Læreboka avsluttast med etikk og dialog som legg til rette for undring og samtale. Store bilete og eit stort utval av forteljngar hjelper elevane til refleksjon og ettertanke, så vel som tilegning av fagstoff.

Store spørsmål 8-10. Elev

Store spørsmål 8-10. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203345951

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203345951

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen, Jarle Rasmussen

Elevnettstedet er gratis og inneholder kapittelquizer som forbereder elevene til prøve. I tillegg inneholder elevnettstedet tekstoppgaver, ofte med utgangspunkt i et bilde, skjemaer og oversikter som letter innlæringen, sammendrag laget som en film eller bildehistorie og en fordypningstest i ett viktig emne fra kapitlet.

Store spørsmål 8-10. Lærer

Store spørsmål 8-10. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203345968

Pris: kr 2.600,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203345968

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen, Jarle Rasmussen

Lærernettstedet er felles for de tre trinnene. Det inneholder blant annet videoer/bildehistorier om verkets 27 store spørsmål. Det er de spørsmålene som ligger på side 3 i hver elevbok (8+9+10 spørsmål). Bruk dem som innfallsporter for å få fram elevenes egne tanker om store spørsmål. Her finner du også lærerens digitalbok. Én digitalbok for hver av de tre elevbøkene (10.klasse kommer i 2017) for visning på stor skjerm og som verktøy for deg som lærer. Lærerens digitalbok har innebygd en rekke ekstra ressurser som lenker, tekst, film og lydfiler med religiøs musikk og opplesning fra elevboka.

Store spørsmål 8. Brettbok

Store spørsmål 8. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400872

Pris: kr 140,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400872

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen, Jarle Rasmussen

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Store spørsmål 8. Lydbok

Store spørsmål 8. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203401350

Pris: kr 50,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203401350

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen, Jarle Rasmussen

Tekstene i læreboken er lest inn og er tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilken tekst de vil lytte til. Lydboka er på bokmål

Store spørsmål 8. Unibok

Store spørsmål 8. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203404894

Pris: kr 140,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203404894

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen, Jarle Rasmussen

Store spørsmål 9

Store spørsmål 9

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203400360

Pris: kr 785,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203400360

Innbinding: Heftet

Sider: 190

Forfattere: Jørg Arne Jørgensen

Lærerveiledningen inneholder mange nye oppgaver, bakgrunnsstoff om elevbokas bilder og innhold generelt, forslag til oppstart i klasserommet til hvert enkelt tema, veiledning for å vurdere elever - og mye annet til hjelp i din undervisning.

Store spørsmål 9

Store spørsmål 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203400322

Pris: kr 445,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203400322

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen

Store spørsmål 9 tar for seg islam, buddhisme, Det nye testamentet, kirkehistorie og etikk/filosofi. Her får du et dypdykk inn i Lukas-evangeliet. Trådene trekkes tilbake til jødedom og hinduisme fra 8. klasse, og på den måten vil elevene kunne relatere ny kunnskap til tidligere læring - slik dybdelæring forutsetter.

Store spørsmål 9

Store spørsmål 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203400339

Pris: kr 445,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203400339

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen

Store spørsmål 9 tek føre seg islam, buddhisme, Det nye testamentet, kyrkjehistorie og etikk/filosofi. Her får du eit djupdykk inn i Lukas-evangeliet. Trådane vert trukne attende til jødedom og hinduisme frå 8. klasse, og på den måten vil elevane kunne relatere ny kunnskap til tidlegare læring - slik djupnelæring forutsett.

Store spørsmål 9. Brettbok

Store spørsmål 9. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402203

Pris: kr 140,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402203

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Store spørsmål 9. Lydbok

Store spørsmål 9. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203403637

Pris: kr 50,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203403637

Forfattere: Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen, Olav Hove

Tekstene i læreboka er lest inn og er tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilken tekst de vil lytte til. Lydboka er på bokmål.

Store spørsmål 9. Unibok

Store spørsmål 9. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203404900

Pris: kr 140,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203404900

Forfattere: Olav Hove, Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x