EN KILDE TIL FORNYING OG INSPIRASJON
Motiverer elevene og gjør læreren god

Stages 8–10 er et moderne og komplett engelskverk for ungdomstrinnet som motiverer og begeistrer elevene og gjør planleggingen av undervisningen enklere. Tekstene i læreboka har viktige og meningsfulle temaer som inspirerer til samtale og videre arbeid. De er av ulik lengde og vanskegrad og representerer flere ulike sjangrer. Et mangfold av oppgaver dekker de grunnleggende ferdighetene i revidert læreplan av 2013. Stor variasjon i oppgaver er vektlagt slik at elevene får møte ulike arbeidsmetoder og får brukt flere sider av seg selv. I dette ligger det også muligheter for differensiering.

I tillegg til lærebøkene består verket av forenklede utgaver, lærer-cd, lærerveiledning og et mangfold av nettressurser. Elevnettstedet med supplerende oppgaver, er gratis. Elever som ønsker ekstra lydstøtte kan abonnere på lydbøker. Lærernettstedet tilbyr digital utgave av læreboka med tilgang til lydstoff, videoer, supplerende oppgaver, nyttige lenker med mer, og en egen ressursbank med praktiske undervisningstips, årsplanforslag, kapittelprøver og løsningsforslag. 

Læreboka tilbys også som digitalbok.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Ressursbank

— for lærer

Godt Grep!

— gratis abonnement

Motta nyheter

— om språkfag

Grammatikkfilmer

Hver av de ni animerte grammatikkfilmene tar for seg et sentralt grammatisk emne. Det vil bli utarbeidet oppgavesett til hver av de ni filmene. Hvert oppgavesett består av elevoppgaver og fasit.

Undervisningsopplegget inngår som en del av de digitale innholdsressursene i Stages. Unibok og på Stages elev- og lærernettsted.

Grammatikkfilmene kan brukes uavhengig av læreverk.

Video

ASHTON KUTCHERS BUILD A LIFE-TALE FRA 2013

Teen Choice Awards-talen er inspirert av 5-paragraph essay-tenkning. Den er i sin helhet gjengitt avslutningsvis i Stages 10 lærebok.

I artikkellenken nedenfor med tittelen God skrivetrening i engelsk finner du forslag til hvordan elevene kan jobbe med talen.Forfattere

Hilde Tørnby er universitetslektor i engelsk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hennes forskningsfelt er bl.a. barne- og ungdomslitteratur, litteraturdidaktikk, og praktisk-estetiske læringsformer. Gjennom flere år har hun skrevet lærebøker for skolen. Tørnby har lang undervisningserfaring fra hele skoleverket og fra lærerutdanning fra grunnivå til master. Hun er også utøvende billedkunstner.

Felicia Røkaas er cand. philol. med hovedfag i engelsk fra Universitetet i Oslo. Hun har undervist engelsk på alle trinn, fra barneskolen til høyskolenivå. Hun har holdt en rekke kurs i tverrkulturell kommunikasjon for Røde Kors flyktningeguideprogram i mange år.

Kristin Elaine Måge Areklett  har en Bachelor of Arts fra University of Wisconsin og  er Cand. philol. fra Universitetet i Oslo med fagene engelsk, fransk og tysk. Siden 1995 har hun undervist ved Kristelig Gymnasium, ungdomsskole og videregående skole, på alle nivåer.  I tillegg har hun undervisningserfaring fra BI og Universitetet i Oslo.

Synnøve Pettersen er utdannet lektor med hovedfag i engelsk fagdidaktikk. Hun har lang undervisningserfaring, for det meste fra ungdomsskolen. Hun er i dag ansatt ved Bodin videregående skole.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Stages 10

Stages 10

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203349676

Pris: kr 1.079,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203349676

Innbinding: Heftet

Sider: 236

Forfattere: Hilde Tørnby, Felicia Røkaas, Kristin Måge Areklett, Synnøve Pettersen

Lærerveiledningen for hvert trinn inneholder pedagogiske opplegg og ideer til arbeidet med tekstene og oppgavestoffet i læreboka. Den byr på mange forslag til aktiviteter som kan brukes i klasserommet i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene. Lærerveiledningen inneholder også fasit og løsningsforslag til oppgavene, tilleggsinformasjon til utvalgte tekster, forslag til årsplan/periodeplan, lyttetekster, tekstsammendrag til mange av tekstene, kapittelprøver, kopieringsoriginaler og lister over anbefalte bøker, filmer og nettressurser.

Den digitale versjonen av lærerveiledningen finner du i den digitale lærerressursen som er tilgjengelig på Lokus.no og som også gir tilgang til den digitale utgaven av læreboka.

Stages 10

Stages 10

+

Komponenttype: CD

Trinn: 10. trinn

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203349706

Pris: kr 815,00 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 10. trinn

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203349706

Sider: 300

Forfattere: Felicia Røkaas, Kristin Måge Areklett, Synnøve Pettersen, Hilde Tørnby

Alle tekstene, bortsett fra sangene, er innlest på lærer-cden. De er spilt inn i Storbritannia med et bredt utvalg skuespillere fra aktuelle områder fra den engelskspråklige verden.

Lydstoffet er også tilgjengelig på lærerens digitalbok som beriktede lydfiler. Digitalboka har du tilgang til via lærernettstedet.

Stages 10. Brettbok

Stages 10. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203349713

Pris: kr 265,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203349713

Forfattere: Felicia Røkaas, Kristin Måge Areklett, Synnøve Pettersen, Hilde Tørnby

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Stages 10. Highlights

Stages 10. Highlights

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203401183

Pris: kr 475,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203401183

Innbinding: Heftet

Sider: 248

Forfattere: Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett, Hilde Tørnby, Felicia Røkaas

Stages 8-10 Highlights er kombinerte tekst- og arbeidsbøker i A4-format som letter differensieringen i klasserommet. Lettlestutgavene følger i hovedsak hovedbøkenes struktur, innhold og oppbygning. Tekstene er forkortet og forenklet, og enkelte tekster er utelatt. Også oppgavene er forenklet og noen er utelatt.

Det er satt inn en ny oppgavekategori, Vocabulary, for å hjelpe elevene med å bygge opp et vokabular. Grammatikken er satt inn i margen på den siden der den skal brukes i stedet for i Reference Section bakerst i boka. Bildematerialet er i hovedsak identisk.

Stages 10. Lydbok

Stages 10. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 10. trinn

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203349720

Pris: kr 36,25 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 10. trinn

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203349720

Forfattere: Felicia Røkaas, Kristin Måge Areklett, Synnøve Pettersen, Hilde Tørnby

Alle tekstene i læreboka, med unntak av sangene, er innlest som lydbok av profesjonelle skuespillere. Den digitale lydboka kan kjøpes som årsabonnement på Lokus.no til elever som ønsker eller trenger lydstøtte.

Stages 10. Textbook

Stages 10. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203346033

Pris: kr 685,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203346033

Innbinding: Innbundet

Sider: 320

Forfattere: Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett, Felicia Røkaas, Hilde Tørnby

Læreboka er inndelt i seks kapitler og en referansedel (Reference Section). De gode grepene fra 8.- og 9. trinnssboka er beholdt. Det er imidlertid nytt at de fem første kapitlene avsluttes med skriveoppgaver som forbereder elevene til skriftlig eksamen. Sjette kapittel fokuserer avslutningsvis på muntlig eksamen.

Også her har alle tekstene forslag til førlesingsoppgave (Starting Point). De aktiverer elevens forkunnskaper, forståelse av et tema eller antakelse om hva teksten vil handle om. En del tekster har stoppunkter underveis til ettertanke eller videre refleksjon. Lesestopp (Checkpoints) finnes til noen av de lengre tekstene.

Mye av oppgavestoffet i læreboka er laget med tanke på tekstforståelse og tekstbearbeiding, og spennet i oppgavetyper trigger elevenes ulike læringsstiler.

Stages 10. Textbook

Stages 10. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: nyn 2015

ISBN: 9788203347863

Pris: kr 685,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: nyn

År: 2015

ISBN: 9788203347863

Innbinding: Innbundet

Sider: 320

Forfattere: Hilde Tørnby, Felicia Røkaas, Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett

Læreboka er inndelt i seks kapitler og en referansedel (Reference Section). De gode grepene fra 8.- og 9. trinnssboka er beholdt. Det er imidlertid nytt at de fem første kapitlene avsluttes med skriveoppgaver som forbereder elevene til skriftlig eksamen. Sjette kapittel fokuserer avslutningsvis på muntlig eksamen.

Også her har alle tekstene forslag til førlesingsoppgave (Starting Point). De aktiverer elevens forkunnskaper, forståelse av et tema eller antakelse om hva teksten vil handle om. En del tekster har stoppunkter underveis til ettertanke eller videre refleksjon. Lesestopp (Checkpoints) finnes til noen av de lengre tekstene.

Mye av oppgavestoffet i læreboka er laget med tanke på tekstforståelse og tekstbearbeiding, og spennet i oppgavetyper trigger elevenes ulike læringsstiler.

Reference Section bakerst i boka inneholder bl.a. utvidet antall teksteksempler til bruk som forberedelse til eksamen og nyttige eksamenstips.

Stages 10. Unibok

Stages 10. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401978

Pris: kr 255,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401978

Forfattere: Synnøve Pettersen, Hilde Tørnby, Felicia Røkaas, Kristin Måge Areklett

Uniboka er en digital utgave av Stages 10 lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest lyd, flilmklipp, begreper og interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f.eks. PC, Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen.

Uniboka er et digitalt alternativ til brettboka. Den kjøpes som årslisens på Lokus.no.

Stages 8

Stages 8

+

Komponenttype: CD

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203345418

Pris: kr 815,00 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203345418

Sider: 4

Forfattere: Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett, Felicia Røkaas, Hilde Tørnby

Alle tekstene, bortsett fra sangene, er innlest på lærer-cden. De er spilt inn i Storbritannia med et bredt utvalg skuespillere fra aktuelle områder fra den engelskspråklige verden.

Lydstoffet er også tilgjengelig på lærerens digitalbok som beriktede lydfiler. Digitalboka har du tilgang til via lærernettstedet.

Stages 8

Stages 8

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203345425

Pris: kr 1.079,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203345425

Innbinding: Heftet

Sider: 320

Forfattere: Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett, Felicia Røkaas, Hilde Tørnby

Lærerveiledningen er en metodisk veiledning som gir deg didaktiske tips til forarbeid og arbeid med stoffet i klasserommet. I tillegg inneholder den forslag til årsplan, periodeplaner, kapittelprøver, fasit, leker og spill. I Lærerens digitalbok finner du også en digital versjon av lærerveiledningen.

Stages 8-10. Elev

Stages 8-10. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8. trinn

Målform/år: eng 2013

ISBN: 9788203345487

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8. trinn

Målform: eng

År: 2013

ISBN: 9788203345487

Forfattere: Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett, Felicia Røkaas, Hilde Tørnby

Elevnettstedet til Stages 8-10 inneholder et utvalg av oppgaver som er tett knyttet opp mot lærebøkene. Her kan elevene trene gloser, grammatikk og leseforståelse. I tillegg får elevene tilgang til et glosetreningsverktøy, et skriveverktøy og en opptaksfunksjon for uttaletrening.

Elevnettstedet tilbys gratis på Lokus.no uten innlogging.

Stages 8-10. Lærer

Stages 8-10. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346330

Pris: kr 2.500,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346330

Forfattere: Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett, Hilde Tørnby, Felicia Røkaas

Lærernettstedet gir tilgang til hele elevnettstedet samt digital utgave av læreboka og digital utgave av lærerveiledningen.

Den digitale utgaven av læreboka, lærerens digitalbok, er beriket med bl.a. lydfiler til tekstene i læreboka, powerpointpresentasjoner og henvisning til nyttige lenker til bruk i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Den kan brukes aktivt på lerret eller digital tavle i klasserommet, og på pc og mac.

Den digitale utgaven av lærerveiledningen er en metodisk veiledning som gir deg didaktiske tips til forarbeid og arbeid med stoffet i klasserommet. Her har du også mulighet til å legge inn notater. I tillegg inneholder den forslag til årsplan, periodeplaner, kapittelprøver, fasit, leker og spill, samt kopioriginaler, egenvurderingsskjemaer, samt transkripsjoner av lyttetekster som du kan skrive ut direkte fra lærerveiledningen.

Lærernettstedet er et skoleabonnement som kan bruks av alle lærerne ved skolen som underviser i faget. Den tilbys som årsabonnement på Lokus.no.

Boka er beriket med filmklipp og relevante ressurser.

Stages 8. Brettbok

Stages 8. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346309

Pris: kr 204,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346309

Forfattere: Hilde Tørnby, Felicia Røkaas, Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett

Læreboka er i sin helhet gjengitt som PDF. Hvert sideoppslag er identisk med sidene i læreboka. Lydfiler til tekstene følger med. I tillegg gir den deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne "offline". Brettbok-utgaven lastes ned og kjøpes via BrettBoka-appen på www.brettboka.no, tilrettelagt for bruk på iPad (nettbrett), Mac og PC. Den er for eleven et alternativ til papirutgaven av læreboka.

Stages 8. Highlights

Stages 8. Highlights

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203401169

Pris: kr 475,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203401169

Innbinding: Heftet

Sider: 240

Forfattere: Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett, Hilde Tørnby, Felicia Røkaas

Stages 8-10 Highlights er kombinerte tekst- og arbeidsbøker i A4-format som letter differensieringen i klasserommet. Lettlestutgavene følger i hovedsak hovedbøkenes struktur, innhold og oppbygning. Tekstene er forkortet og forenklet, og enkelte tekster er utelatt. Også oppgavene er forenklet og noen er utelatt.

Det er satt inn en ny oppgavekategori, Vocabulary, for å hjelpe elevene med å bygge opp et vokabular. Grammatikken er satt inn i margen på den siden der den skal brukes i stedet for i Reference Section bakerst i boka. Bildematerialet er i hovedsak identisk.

Lettlestutgavene brukes i stedet for hovedbøkene.

Stages 8. Lydbok

Stages 8. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8. trinn

Målform/år: eng 2013

ISBN: 9788203346347

Pris: kr 36,25 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8. trinn

Målform: eng

År: 2013

ISBN: 9788203346347

Forfattere: Hilde Tørnby, Kristin Måge Areklett, Felicia Røkaas, Synnøve Pettersen

Alle tekstene i læreboka, med unntak av sangene, er innlest som lydbok av profesjonelle skuespillere. Lydboka kan kjøpes som årsabonnement på Lokus.no til elever som ønsker eller trenger lydstøtte.

Stages 8. Textbook

Stages 8. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203345401

Pris: kr 685,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203345401

Innbinding: Innbundet

Sider: 320

Forfattere: Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett, Hilde Tørnby, Felicia Røkaas

Alle tekstene i læreboka har forslag til førlesingsoppgave (Starting Point). De aktiverer elevens forkunnskaper, forståelse av et tema eller antakelse om hva teksten vil handle om. En del tekster har stoppunkter underveis til ettertanke eller videre refleksjon.

Mye av oppgavestoffet i læreboka er laget med tanke på tekstforståelse og tekstbearbeiding, og spennet i oppgavetyper trigger elevenes ulike læringsstiler. I 8-trinnsboka bidrar grammatikk- og språkoppgavene til at elevene får en god overgang fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet.

Reference Section bakerst i boka refererer til gode strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Stages 8. Textbook

Stages 8. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203345494

Pris: kr 685,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203345494

Innbinding: Innbundet

Sider: 320

Forfattere: Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett, Felicia Røkaas, Hilde Tørnby

Alle tekstene i læreboka har forslag til førlesingsoppgave (Starting Point). De aktiverer elevens forkunnskaper, forståelse av et tema eller antakelse om hva teksten vil handle om. En del tekster har stoppunkter underveis til ettertanke eller videre refleksjon.

Mye av oppgavestoffet i læreboka er laget med tanke på tekstforståelse og tekstbearbeiding, og spennet i oppgavetyper trigger elevenes ulike læringsstiler. I 8-trinnsboka bidrar grammatikk- og språkoppgavene til at elevene får en god overgang fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet.

Reference Section bakerst i boka refererer til gode strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Stages 8. Unibok

Stages 8. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401954

Pris: kr 212,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401954

Forfattere: Synnøve Pettersen, Hilde Tørnby, Felicia Røkaas, Kristin Måge Areklett

Uniboka er en digital utgave av Stages 8 lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest lyd, flilmklipp, begreper og interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f.eks. PC, Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen.

Uniboka er et digitalt alternativ til brettboka. Den kjøpes som årslisens på Lokus.no.

Stages 9

Stages 9

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348334

Pris: kr 1.079,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348334

Innbinding: Heftet

Sider: 228

Forfattere: Hilde Tørnby, Felicia Røkaas, Kristin Måge Areklett, Synnøve Pettersen

Lærerveiledningen er en metodisk veiledning som gir deg didaktiske tips til forarbeid og arbeid med stoffet i klasserommet. I tillegg inneholder den forslag til årsplan, periodeplaner, kapittelprøver, fasit, leker og spill. I Lærerens digitalbok finner du også en digital versjon av lærerveiledningen.

Stages 9

Stages 9

+

Komponenttype: CD

Trinn: 9. trinn

Målform/år: eng 2014

ISBN: 9788203348341

Pris: kr 815,00 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 9. trinn

Målform: eng

År: 2014

ISBN: 9788203348341

Forfattere: Hilde Tørnby, Felicia Røkaas, Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett

Alle tekstene, bortsett fra sangene, er innlest på lærer-cden. De er spilt inn i Storbritannia med et bredt utvalg skuespillere fra aktuelle områder fra den engelskspråklige verden.

Lydstoffet er også tilgjengelig på lærerens digitalbok som beriktede lydfiler. Digitalboka har du tilgang til via lærernettstedet.

Stages 9. Brettbok

Stages 9. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: eng 2014

ISBN: 9788203349126

Pris: kr 212,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform: eng

År: 2014

ISBN: 9788203349126

Forfattere: Kristin Måge Areklett, Synnøve Pettersen, Hilde Tørnby

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Stages 9. Highlights

Stages 9. Highlights

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203401176

Pris: kr 475,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203401176

Innbinding: Heftet

Sider: 240

Forfattere: Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett, Hilde Tørnby, Felicia Røkaas

Stages 8-10 Highlights er kombinerte tekst- og arbeidsbøker i A4-format som letter differensieringen i klasserommet. Lettlestutgavene følger i hovedsak hovedbøkenes struktur, innhold og oppbygning. Tekstene er forkortet og forenklet, og enkelte tekster er utelatt. Også oppgavene er forenklet og noen er utelatt.

Det er satt inn en ny oppgavekategori, Vocabulary, for å hjelpe elevene med å bygge opp et vokabular. Grammatikken er satt inn i margen på den siden der den skal brukes i stedet for i Reference Section bakerst i boka. Bildematerialet er i hovedsak identisk.

Stages 9. Lydbok

Stages 9. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 9. trinn

Målform/år: eng 2014

ISBN: 9788203349072

Pris: kr 36,25 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 9. trinn

Målform: eng

År: 2014

ISBN: 9788203349072

Forfattere: Felicia Røkaas, Kristin Måge Areklett, Synnøve Pettersen, Hilde Tørnby

Alle tekstene i læreboka, med unntak av sangene, er innlest som lydbok av profesjonelle skuespillere. Lydboka kan kjøpes som årsabonnement på Lokus.no til elever som ønsker eller trenger lydstøtte.

Stages 9. Textbook

Stages 9. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203346026

Pris: kr 685,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203346026

Innbinding: Innbundet

Sider: 320

Forfattere: Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett, Felicia Røkaas, Hilde Tørnby

Stages 9 følger opp de gode grepene fra Stages 8. Alle tekstene i læreboka har forslag til førlesingsoppgave (Starting Point). De aktiverer elevens forkunnskaper, forståelse av et tema eller antakelse om hva teksten vil handle om. En del tekster har stoppunkter underveis til ettertanke eller videre refleksjon.

Mye av oppgavestoffet i læreboka er laget med tanke på tekstforståelse og tekstbearbeiding, og spennet i oppgavetyper trigger elevenes ulike læringsstiler. Writing Frames gir elevene tips til skriving av ulike sjangre.

Elevene henvises til gode strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon i Reference Section bakerst i boka.

Stages 9. Textbook

Stages 9. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203347856

Pris: kr 685,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203347856

Innbinding: Innbundet

Sider: 320

Forfattere: Hilde Tørnby, Felicia Røkaas, Synnøve Pettersen, Kristin Måge Areklett

Stages 9 følger opp de gode grepene fra Stages 8. Alle tekstene i læreboka har forslag til førlesingsoppgave (Starting Point). De aktiverer elevens forkunnskaper, forståelse av et tema eller antakelse om hva teksten vil handle om. En del tekster har stoppunkter underveis til ettertanke eller videre refleksjon.

Mye av oppgavestoffet i læreboka er laget med tanke på tekstforståelse og tekstbearbeiding, og spennet i oppgavetyper trigger elevenes ulike læringsstiler. Writing Frames gir elevene tips til skriving av ulike sjangre.

Elevene henvises til gode strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon i Reference Section bakerst i boka.

Stages 9. Unibok

Stages 9. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401961

Pris: kr 212,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401961

Forfattere: Synnøve Pettersen, Hilde Tørnby, Felicia Røkaas, Kristin Måge Areklett

Uniboka er en digital utgave av Stages 9 lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest lyd, flilmklipp, begreper og interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f.eks. PC, Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen.

Uniboka er et digitalt alternativ til brettboka. Den kjøpes som årslisens på Lokus.no.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x