Sosiologi og sosialantropologi - Sosialkunnskap - Politikk og menneskerettigheter

Læreverkene i FOKUS-serien dekker læreplanen i sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap og politikk og menneskerettigheter i programfaget politikk, individ og samfunn. Trykk på "komponenter" for å lese mer.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Motta nyheter

— i dine fag

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

FOKUS Politikk og menneskerettar

FOKUS Politikk og menneskerettar

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2018

ISBN: 9788203403729

Pris: kr 865,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2018

ISBN: 9788203403729

Innbinding: Heftet

Sider: 440

Forfattere: Dag Einar Thorsen, Axel Aubert, Jostein Ryssevik, Andreas Føllesdal

- Alle kapitler er oppdatert
- Refleksjonsspørsmål underveis i teksten
- Fordypnings- og teoritekster til hvert kapittel
- Nytt metodekapittel
- Gir elevene vitenskapelig innføring i faget

FOKUS Politikk og menneskerettigheter

FOKUS Politikk og menneskerettigheter

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2018

ISBN: 9788203403712

Pris: kr 865,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2018

ISBN: 9788203403712

Innbinding: Heftet

Sider: 440

Forfattere: Dag Einar Thorsen, Axel Aubert, Jostein Ryssevik, Andreas Føllesdal

- Alle kapitler er oppdatert
- Refleksjonsspørsmål underveis i teksten
- Fordypnings- og teoritekster til hvert kapittel
- Nytt metodekapittel
- Gir elevene vitenskapelig innføring i faget

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Brettbok

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203403736

Pris: kr 288,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203403736

Forfattere: Dag Einar Thorsen, Axel Aubert, Jostein Ryssevik, Andreas Føllesdal

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Elev

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203403965

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203403965

Forfattere: Jorunn Tangen, Truls Rødsten, Martin Langvandslien

Elevnettstedet vil være klart til skolestart 2018.
Nettstedet har begrepsforklaringer, ressurser og oppgaver til hvert kapittel. En del av oppgavene er kapitteltester, beregnet på innlæring av fagstoffet. Andre er sammensatte refleksjonsoppgaver eller eksamenstrening, med lenker til aktuelt fagstoff.

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Lærer

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203403958

Pris: kr 1.350,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203403958

Forfattere: Truls Rødsten, Martin Langvandslien

Lærernettstedet vil være klart til skolestart 2018.
Èn lisens på lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.
Lærernettstedet til FOKUS Politikk og menneskerettigheter er knyttet til læreboka, men kan også brukes som verktøy for planlegging og undervisning - uavhengig av læreverk. Her finner du årsplaner, undervisningsopplegg, og eksamensoppgaver/-besvarelser.
På lærernettstedet finner du en digital versjon av læreboka, beriket med blant annet lenker og oppgaver. Den digitale versjonen av læreboka kan brukes i planlegging og gjennomføring av undervisningen. Lærerens digitalbok har verktøy for å skrive inn notater, forstørre og markere tekst.

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Unibok

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203405815

Pris: kr 264,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203405815

Forfattere: Martin Langvandslien, Jostein Ryssevik, Dag Einar Thorsen, Axel Aubert, Andreas Føllesdal

FOKUS Sosialkunnskap

FOKUS Sosialkunnskap

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203347115

Pris: kr 865,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203347115

Innbinding: Heftet

Sider: 416

Forfattere: Lise Granlund, Stein Lyder Flood, Anne Grønlie

FOKUS Sosialkunnskap 2014 er en omfattende revidert utgave av FOKUS Sosialkunnskap fra 2008. Læreboka presenterer fagstoffet med eksempler og teori på en strukturert måte som bidrar til å løfte det faglige nivået. Nye bilder og tips til bruk av film/TV knyttet til temaene i boka, inspirerer til refleksjon og læring. Delene i boka samsvarer med kompetansemålene og hvert kapittel avsluttes med begrepsliste, kort sagt, oppgaver og teori.

Metodedelen inneholder blant annet artikkelkurs og oppskrifter på forsk selv-opplegg. Læreboka er tilrettelagt for differensiering.

FOKUS Sosialkunnskap

FOKUS Sosialkunnskap

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203347122

Pris: kr 865,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203347122

Innbinding: Heftet

Sider: 416

Forfattere: Lise Granlund, Stein Lyder Flood, Anne Grønlie

FOKUS Sosialkunnskap 2014 er en omfattende revidert utgave av FOKUS Sosialkunnskap fra 2008. Læreboka presenterer fagstoffet med eksempler og teori på en strukturert måte som bidrar til å løfte det faglige nivået. Nye bilder og tips til bruk av film/TV knyttet til temaene i boka, inspirerer til refleksjon og læring. Delene i boka samsvarer med kompetansemålene og hvert kapittel avsluttes med begrepsliste, kort sagt, oppgaver og teori.

Metodedelen inneholder blant annet artikkelkurs og oppskrifter på forsk selv-opplegg. Læreboka er tilrettelagt for differensiering.

FOKUS Sosialkunnskap. Brettbok

FOKUS Sosialkunnskap. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348839

Pris: kr 284,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348839

Forfattere: Stein Lyder Flood, Lise Granlund, Anne Grønlie

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

FOKUS Sosialkunnskap. Elev

FOKUS Sosialkunnskap. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203347740

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203347740

Forfattere: Lise Granlund, Stein Lyder Flood, Anne Grønlie, Marit Dalen

Elevnettstedet følger lærebokas struktur og er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har to-tre varierte oppgaver til hvert kapittel. En del av oppgavene er interaktive kapitteltester, andre er sammensatte refleksjonsoppgaver eller "forsk-selv", med linker til aktuelt fagstoff.

FOKUS Sosialkunnskap. Lydbok

FOKUS Sosialkunnskap. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349607

Pris: kr 77,50 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349607

Forfattere: Lise Granlund, Stein Lyder Flood, Anne Grønlie

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket avsnitt de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

FOKUS Sosialkunnskap. Lærer

FOKUS Sosialkunnskap. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203347726

Pris: kr 1.350,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203347726

Forfattere: Marit Dalen, Viola Simensen, Anne Grønlie

FOKUS Sosialkunnskap lærernettsted er knyttet til læreboka FOKUS Sosialkunnskap 2014, men kan også brukes som verktøy for planlegging og undervisning - uavhengig av læreverk.

På lærernettstedet finner du en digital versjon av tekstboka, beriket med blant annet film, videosnutter, lenker og oppgaver. I tillegg finner du årsplaner, undervisningsopplegg, medietips som belyser fagstoffet, og eksamensoppgaver/-besvarelser.

Èn lisens på lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203402043

Pris: kr 865,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203402043

Innbinding: Heftet

Sider: 448

Forfattere: Lise Granlund, Silje Førland Erdal

- Anvender teori, begreper og metode på autentiske case
- Gir elevene vitenskapelig innføring i fagene
- Refleksjonsspørsmål underveis
- Forsk-selv! Oppskrift på samfunnsvitenskapelig forskning
- Strukturert i tråd med læreplanen
- Stor vekt på sosialantropologi

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203402050

Pris: kr 865,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203402050

Innbinding: Heftet

Sider: 448

Forfattere: Lise Granlund, Silje Førland Erdal

- Nyttar seg av teori, omgrep og metode på autentiske case
- Gir elevane vitskapleg innføring i faga
- Refleksjonsspørsmål undervegs
- Forsk-sjølv! Oppskrift på samfunnsvitskapleg forsking
- Strukturert i tråd med læreplanen
- Stor vekt på sosialantropologi

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Brettbok

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203403149

Pris: kr 271,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203403149

Innbinding: ebok

Forfattere: Lise Granlund, Silje Førland Erdal

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Elev

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203403125

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203403125

Forfattere: Lise Granlund, Silje Førland Erdal

Nettstedet har begrepsforklaringer, ressurser og oppgaver til hvert kapittel. En del av oppgavene er kapitteltester, andre er sammensatte refleksjonsoppgaver eller "forsk-selv", med linker til aktuelt fagstoff.

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Lærer

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203403132

Pris: kr 1.350,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203403132

Forfattere: Lise Granlund, Silje Førland Erdal

Lærernettstedet gir god støtte i undervisningen. Her finner du lenker til aktuelt fagstoff fra film, TV, litteratur og artikler, eksamensoppgaver, årsplan, undervisningsopplegg og case.

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Unibok

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203405921

Pris: kr 248,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203405921

Forfattere: Silje Førland Erdal, Lise Granlund

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi Unibok er en digital utgave av læreboka. Boka har innlest læreboktekst, begrepsbobler og kapitteltest.

Viktige grep i boken:
- Anvender teori, begreper og metode på autentiske case
- Gir elevene vitenskapelig innføring i fagene
- Refleksjonsspørsmål underveis
- Forsk-selv! Oppskrift på samfunnsvitenskapelig forskning
- Strukturert i tråd med læreplanen
- Stor vekt på sosialantropologi

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x