Sosiologi og sosialantropologi - Sosialkunnskap - Politikk og menneskerettigheter

Læreverkene i FOKUS-serien dekker læreplanen i sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap og politikk og menneskerettigheter i programfaget politikk, individ og samfunn. Trykk på "komponenter" for å lese mer.

PS: Revidert utgave av FOKUS Politikk og menneskerettigheter kommer våren 2018.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Motta nyheter

— i dine fag

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

FOKUS Politikk og menneskerettar

FOKUS Politikk og menneskerettar

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203344060

Pris: kr 829,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203344060

Innbinding: Heftet

Sider: 440

Forfattere: Jostein Ryssevik, Andreas Føllesdal, Helge Ole Bergesen

I den reviderte læreboka, FOKUS politikk og menneskerettigheter er del 1 og del 2 om norsk politikk utvidet og justert og del 3 og 4 er gjennomgående oppdatert. Det er skrevet fordypningstekster til hvert kapittel, og boken har generelt fått en strammere struktur. Eksemplene og tallmaterialet er oppdatert, og det er laget en rekke nye politiske kart.

FOKUS Politikk og menneskerettigheter

FOKUS Politikk og menneskerettigheter

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203344053

Pris: kr 829,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203344053

Innbinding: Heftet

Sider: 440

Forfattere: Jostein Ryssevik, Andreas Føllesdal, Helge Ole Bergesen

I den reviderte læreboka, FOKUS politikk og menneskerettigheter, er del 1 og del 2 om norsk politikk utvidet og justert og del 3 og 4 er gjennomgående oppdatert. Det er skrevet fordypningstekster til hvert kapittel, og boken har generelt fått en strammere struktur. Eksemplene og tallmaterialet er oppdatert, og det er laget en rekke nye politiske kart.

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Brettbok

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346620

Pris: kr 325,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346620

Forfattere: Helge Ole Bergesen, Jostein Ryssevik, Andreas Føllesdal

Læreboka som PDF gir deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du allerede i dag gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka som PDF.

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Elev

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346088

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346088

Forfattere: Truls Rødsten, Martin Langvandslien

Elevnettstedet er et supplement til læreboka FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Elevnettstedet har et rikt utvalg av oppgaver, artikler og medieressurser. Lærebokteksten er lydlagt og kan lastes ned fra elevnettstedet til pc eller lydavspiller.

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Lydbok

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400544

Pris: kr 75,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400544

Forfattere: Jostein Ryssevik, Andreas Føllesdal, Helge Ole Bergesen

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket avsnitt de vil lytte til.

Lydboka er lest inn på både nynorsk og bokmål.

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Lærer

FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346095

Pris: kr 1.325,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346095

Forfattere: Truls Rødsten, Martin Langvandslien, Tom André Johnsen, Marit Dalen

Lærernettstedet er et supplement til læreboka FOKUS politikk og menneskerettigheter. Her finner du blant annet arbeidsplaner, metodiske tips, undervisningsopplegg og en digital utgave av læreboka.

Den digitale versjonen av læreboka kan brukes i planlegging og gjennomføring av undervisningen. Lærerens digitalbok har verktøy for å skrive inn egne notater, forstørre og markere tekst.

Én lisens på lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

FOKUS Sosialkunnskap

FOKUS Sosialkunnskap

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203347115

Pris: kr 829,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203347115

Innbinding: Heftet

Sider: 416

Forfattere: Lise Granlund, Stein Lyder Flood, Anne Grønlie

FOKUS Sosialkunnskap 2014 er en omfattende revidert utgave av FOKUS Sosialkunnskap fra 2008. Læreboka presenterer fagstoffet med eksempler og teori på en strukturert måte som bidrar til å løfte det faglige nivået. Nye bilder og tips til bruk av film/TV knyttet til temaene i boka, inspirerer til refleksjon og læring. Delene i boka samsvarer med kompetansemålene og hvert kapittel avsluttes med begrepsliste, kort sagt, oppgaver og teori.

Metodedelen inneholder blant annet artikkelkurs og oppskrifter på forsk selv-opplegg. Læreboka er tilrettelagt for differensiering.

FOKUS Sosialkunnskap

FOKUS Sosialkunnskap

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203347122

Pris: kr 829,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203347122

Innbinding: Heftet

Sider: 416

Forfattere: Lise Granlund, Stein Lyder Flood, Anne Grønlie

FOKUS Sosialkunnskap 2014 er en omfattende revidert utgave av FOKUS Sosialkunnskap fra 2008. Læreboka presenterer fagstoffet med eksempler og teori på en strukturert måte som bidrar til å løfte det faglige nivået. Nye bilder og tips til bruk av film/TV knyttet til temaene i boka, inspirerer til refleksjon og læring. Delene i boka samsvarer med kompetansemålene og hvert kapittel avsluttes med begrepsliste, kort sagt, oppgaver og teori.

Metodedelen inneholder blant annet artikkelkurs og oppskrifter på forsk selv-opplegg. Læreboka er tilrettelagt for differensiering.

FOKUS Sosialkunnskap. Brettbok

FOKUS Sosialkunnskap. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348839

Pris: kr 330,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348839

Forfattere: Stein Lyder Flood, Lise Granlund, Anne Grønlie

Læreboka som PDF gir deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.

FOKUS Sosialkunnskap. Elev

FOKUS Sosialkunnskap. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203347740

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203347740

Forfattere: Lise Granlund, Stein Lyder Flood, Anne Grønlie, Marit Dalen

Elevnettstedet følger lærebokas struktur og er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har to-tre varierte oppgaver til hvert kapittel. En del av oppgavene er interaktive kapitteltester, andre er sammensatte refleksjonsoppgaver eller "forsk-selv", med linker til aktuelt fagstoff.

FOKUS Sosialkunnskap. Lydbok

FOKUS Sosialkunnskap. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349607

Pris: kr 75,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349607

Forfattere: Lise Granlund, Stein Lyder Flood, Anne Grønlie

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket avsnitt de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

FOKUS Sosialkunnskap. Lærer

FOKUS Sosialkunnskap. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203347726

Pris: kr 1.325,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203347726

Forfattere: Marit Dalen, Viola Simensen, Anne Grønlie

FOKUS Sosialkunnskap lærernettsted er knyttet til læreboka FOKUS Sosialkunnskap 2014, men kan også brukes som verktøy for planlegging og undervisning - uavhengig av læreverk.

På lærernettstedet finner du en digital versjon av tekstboka, beriket med blant annet film, videosnutter, lenker og oppgaver. I tillegg finner du årsplaner, undervisningsopplegg, medietips som belyser fagstoffet, og eksamensoppgaver/-besvarelser.

Èn lisens på lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203402043

Pris: kr 829,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203402043

Innbinding: Heftet

Sider: 448

Forfattere: Lise Granlund, Silje Førland Erdal

- Anvender teori, begreper og metode på autentiske case
- Gir elevene vitenskapelig innføring i fagene
- Refleksjonsspørsmål underveis
- Forsk-selv! Oppskrift på samfunnsvitenskapelig forskning
- Strukturert i tråd med læreplanen
- Stor vekt på sosialantropologi

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203402050

Pris: kr 829,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203402050

Innbinding: Heftet

Sider: 448

Forfattere: Lise Granlund, Silje Førland Erdal

- Nyttar seg av teori, omgrep og metode på autentiske case
- Gir elevane vitskapleg innføring i faga
- Refleksjonsspørsmål undervegs
- Forsk-sjølv! Oppskrift på samfunnsvitskapleg forsking
- Strukturert i tråd med læreplanen
- Stor vekt på sosialantropologi

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Brettbok

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203403149

Pris: kr 310,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203403149

Innbinding: ebok

Forfattere: Lise Granlund, Silje Førland Erdal

Læreboka er i sin helhet gjengitt som PDF og er et digitalt alternativ til læreboka. Hvert sideoppslag er identisk med sidene i læreboka. Lydfiler til tekstene følger med. I tillegg gir den deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne uten nettilgang.

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Elev

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203403125

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203403125

Forfattere: Lise Granlund, Silje Førland Erdal

Nettstedet har begrepsforklaringer, ressurser og oppgaver til hvert kapittel. En del av oppgavene er kapitteltester, andre er sammensatte refleksjonsoppgaver eller "forsk-selv", med linker til aktuelt fagstoff.

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Lærer

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203403132

Pris: kr 1.325,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203403132

Forfattere: Lise Granlund, Silje Førland Erdal

Lærernettstedet gir god støtte i undervisningen. Her finner du lenker til aktuelt fagstoff fra film, TV, litteratur og artikler, eksamensoppgaver, årsplan, undervisningsopplegg og case.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x