Quest 5–7 viderefører de gode grepene fra Quest 1–4. Elevene skal gradvis produsere mer selv, både skriftlig og muntlig.

  • Modellering av muntlig og skriftlig kommunikasjon
  • Varierte tekster, oppgaver og aktiviteter som gir rike muligheter for differensiering
  • Fokus på lesestrategier og gode leseopplevelser gjennom ulike typer tekster og fargerike illustrasjoner

Project X - Quests leseserie

Leseserien som engasjerer og skaper leselyst. Med denne serien vil elevene kunne lese, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster. Bøkene inneholder opplegg til førlesing, refleksjon og etterarbeid.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Aschehoug Undervisning – barneskole

— facebookside for 1–7-lærere

Komponenter

Quest 5

Quest 5

+

Komponenttype: CD

Trinn: 5. trinn

Målform/år: eng 2014

ISBN: 9788203340253

Pris: kr 799,00 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 5. trinn

Målform: eng

År: 2014

ISBN: 9788203340253

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Quest lærer CD - inneholder alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevbøkene. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Quest 5-7. Lydbok

Quest 5-7. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203403415

Pris: kr 831,25 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203403415

Alt lydstoffet til Quest 5-7 er tilgjengelig for streaming. En skolelisens gjelder for alle elever og lærere ved en skole. Nå er lyden tilgjengelig både på skolen og hjemme. Elevene kan også gå inn på Quest Listen via elevnettstedene, dersom de er innlogget med Feide.
Lydstoffet er fra Textbook, Workbook og Teacher's Guide.

Quest 5-7. Lærer

Quest 5-7. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203349638

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203349638

Forfattere: Maria Dreyer Pettersen, Anne Helene Røise Bade, Kumi Tømmerbakke

Her finner du nyttige oversikter, årsplaner, vurderingsskjemaer og tester.

Quest 5-7. Tavlepakke

Quest 5-7. Tavlepakke

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: eng 2016

ISBN: 9788203402623

Pris: kr 3.200,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: eng

År: 2016

ISBN: 9788203402623

Tavlepakka inneholder:
-Quest 5 tavle
-Quest 6 tavle
-Quest 7 tavle

Quest 5. Elev

Quest 5. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5. trinn

Målform/år: eng 2014

ISBN: 9788203339868

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5. trinn

Målform: eng

År: 2014

ISBN: 9788203339868

Forfattere: Maria Dreyer Pettersen, Hilde Øen, Anne Helene Røise Bade

Quest 5 elevnettsted er fargerik, morsom og motiverende. Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig arbeid.

Quest elevnettsted er gratis, krever ingen innlogging og fungerer på nettbrett.

Quest 5. Tavle

Quest 5. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 5. trinn

Målform/år: eng 2014

ISBN: 9788203339875

Pris: kr 1.600,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 5. trinn

Målform: eng

År: 2014

ISBN: 9788203339875

Forfattere: Hilde Øen, Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen

Quest 5 tavle inneholder elevboka og et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger som aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavla er lydlagt.

Tavla er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavla kan brukes på alle typer tavler og pc-er.

Quest 5. Teacher's Guide

Quest 5. Teacher's Guide

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203339837

Pris: kr 415,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203339837

Innbinding: Heftet

Sider: 152

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i elevboka. Her får du som lærer tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Lærerveiledningen er ment å være en idébank å velge fra.

Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester og skjemaer til egenvurdering. Videre finnes forslag til årsplan.

Quest 5. Textbook

Quest 5. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203338427

Pris: kr 355,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203338427

Innbinding: Innbundet

Sider: 180

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Elevene får gode modeller og oppskrifter på skriftlige og muntlige tekster for å utvikle språkkompetansen sin. På "Write"-sidene er det skriverammer og modelltekster. På "Language work"-sidene presenteres språklige elementer på en enkel måteTil tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Quest 5. Textbook

Quest 5. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203348440

Pris: kr 355,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203348440

Innbinding: Innbundet

Sider: 180

Forfattere: Maria Dreyer Pettersen, Anne Helene Røise Bade, Kumi Tømmerbakke

Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Elevene får gode modeller og oppskrifter på skriftlige og muntlige tekster for å utvikle språkkompetansen sin. På "Write"-sidene er det skriverammer og modelltekster. På "Language work"-sidene presenteres språklige elementer på en enkel måteTil tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Quest 5. Textbook. Brettbok

Quest 5. Textbook. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349089

Pris: kr 116,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349089

Forfattere: Maria Dreyer Pettersen, Anne Helene Røise Bade, Kumi Tømmerbakke

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Tekster og sanger er profesjonelt lest og sunget av «native speakers». Elevene møter ulike jente- og guttestemmer, ulike voksenstemmer og personer som snakker ulike varianter av engelsk.

Quest 5. Vurdering

Quest 5. Vurdering

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5. trinn

Målform/år: eng 2016

ISBN: 9788203400506

Pris: kr 12,50 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5. trinn

Målform: eng

År: 2016

ISBN: 9788203400506

Forfattere: Kumi Tømmerbakke

Vurderingsprøven er en helårsprøve som tester leseforståelse. Den henter oppgaver fra bokas temaer, og dekker noen av målene elevene har jobbet med dette året. Kan tas av alle elever med tilgang til Conexus Engage og Feide. NB! I tillegg til å kjøpe lisens må skolen sende en e-post til lokus@aschehoug.no for å aktivere prøven i Conexus.

Quest 5. Workbook

Quest 5. Workbook

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: eng 2014

ISBN: 9788203339844

Pris: kr 225,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: eng

År: 2014

ISBN: 9788203339844

Innbinding: Heftet

Sider: 120

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Workbook inneholder varierte oppgaver til sidene i tekstboka. Oppgavene gir elevene mulighet til å lese, lytte, skrive og kommunisere muntlig på engelsk.

Klikk her for å bla i boka.

Quest 5. Workbook. Brettbok

Quest 5. Workbook. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203404139

Pris: kr 71,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 5. trinn

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203404139

Forfattere: Maria Dreyer Pettersen, Anne Helene Røise Bade, Kumi Tømmerbakke

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Quest 6

Quest 6

+

Komponenttype: CD

Trinn: 6. trinn

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203340260

Pris: kr 859,00 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 6. trinn

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203340260

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Quest lærer CD - inneholder alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevbøkene. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Quest 6. Elev

Quest 6. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 6. trinn

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203340048

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 6. trinn

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203340048

Forfattere: Hilde Øen, Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Quest 6 elevnettsted er fargerik, morsom og motiverende. Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig arbeid.

Quest elevnettsted er gratis, krever ingen innlogging og fungerer på nettbrett.

Quest 6. Tavle

Quest 6. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 6. trinn

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203349645

Pris: kr 1.600,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 6. trinn

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203349645

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Hilde Øen, Maria Dreyer Pettersen

Quest 6 tavle inneholder elevboka og et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger som aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavla er lydlagt.

Tavla er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavla kan brukes på alle typer tavler og pc-er.

Quest 6. Teacher's Guide

Quest 6. Teacher's Guide

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203339998

Pris: kr 415,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203339998

Innbinding: Heftet

Sider: 176

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i elevboka. Her får du som lærer tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Lærerveiledningen er ment å være en idébank å velge fra.

Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester og skjemaer til egenvurdering. Videre finnes forslag til årsplan.

Quest 6. Textbook

Quest 6. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203340000

Pris: kr 365,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203340000

Innbinding: Innbundet

Sider: 220

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Elevene får gode modeller og oppskrifter på skriftlige og muntlige tekster for å utvikle språkkompetansen sin. På "Write"-sidene er det skriverammer og modelltekster. På "Language work"-sidene presenteres språklige elementer på en enkel måte. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Quest 6. Textbook

Quest 6. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2015

ISBN: 9788203400049

Pris: kr 365,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2015

ISBN: 9788203400049

Innbinding: Innbundet

Sider: 220

Forfattere: Maria Dreyer Pettersen, Anne Helene Røise Bade, Kumi Tømmerbakke

Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Elevene får gode modeller og oppskrifter på skriftlige og muntlige tekster for å utvikle språkkompetansen sin. På "Write"-sidene er det skriverammer og modelltekster. På "Language work"-sidene presenteres språklige elementer på en enkel måteTil tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Quest 6. Textbook. Brettbok

Quest 6. Textbook. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203349614

Pris: kr 119,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203349614

Forfattere: Maria Dreyer Pettersen, Anne Helene Røise Bade, Kumi Tømmerbakke

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Tekster og sanger er profesjonelt lest og sunget av «native speakers». Elevene møter ulike jente- og guttestemmer, ulike voksenstemmer og personer som snakker ulike varianter av engelsk.

Quest 6. Vurdering

Quest 6. Vurdering

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn:

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203403460

Pris: kr 12,50 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn:

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203403460

Forfattere: Kumi Tømmerbakke

Vurderingsprøven er en helårsprøve som tester leseforståelse. Den henter oppgaver fra bokas temaer, og dekker noen av målene elevene har jobbet med dette året. Kan tas av alle elever med tilgang til VOKAL og Feide. NB! I tillegg til å kjøpe lisens må skolen sende en e-post til lokus@aschehoug.no for å aktivere prøven i Conexus.

Quest 6. Workbook

Quest 6. Workbook

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203339981

Pris: kr 239,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203339981

Innbinding: Heftet

Sider: 128

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Workbook er en flergangsbok som inneholder varierte oppgaver til sidene i tekstboka. Oppgavene gir elevene mulighet til å lese, lytte, skrive og kommunisere muntlig på engelsk.

Quest 6. Workbook. Brettbok

Quest 6. Workbook. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203404146

Pris: kr 76,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 6. trinn

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203404146

Forfattere: Maria Dreyer Pettersen, Anne Helene Røise Bade, Kumi Tømmerbakke

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Quest 7

Quest 7

+

Komponenttype: CD

Trinn: 7. trinn

Målform/år: eng 2016

ISBN: 9788203340284

Pris: kr 1.098,75 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 7. trinn

Målform: eng

År: 2016

ISBN: 9788203340284

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Quest lærer CD - inneholder alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevbøkene. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Quest 7. Elev

Quest 7. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 7. trinn

Målform/år: eng 2016

ISBN: 9788203340055

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 7. trinn

Målform: eng

År: 2016

ISBN: 9788203340055

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Elevnettstedet bygger på tematikken og vokabularet i lærebøkene. Elevene møter interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig arbeid.

Quest elevnettsted er lisensfri, kan brukes på nettbrett og elevene trenger ingen innlogging.

Quest 7. Tavle

Quest 7. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 7. trinn

Målform/år: eng 2016

ISBN: 9788203349652

Pris: kr 1.600,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 7. trinn

Målform: eng

År: 2016

ISBN: 9788203349652

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Hilde Øen, Maria Dreyer Pettersen

Tavla er tett knyttet til læreverkene og inneholder blant annet sidene i elevboka. Tavla er intuitiv å bruke og inneholder konkrete undervisningstips. Den byr på et rikt utvalg interaktive og engasjerende tekster, oppgaver, sanger, regler og fortellinger som aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Quest 7. Teacher's Guide

Quest 7. Teacher's Guide

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203340017

Pris: kr 415,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203340017

Innbinding: Heftet

Sider: 224

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i elevboka. Her får du som lærer tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Lærerveiledningen er ment å være en idébank å velge fra.

Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester og skjemaer til egenvurdering. Videre finnes forslag til årsplan.

Quest 7. Textbook

Quest 7. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203340024

Pris: kr 369,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203340024

Innbinding: Innbundet

Sider: 278

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Elevene får gode modeller og oppskrifter på skriftlige og muntlige tekster for å utvikle språkkompetansen sin. På "Write"-sidene er det skriverammer og modelltekster. På "Language work"-sidene presenteres språklige elementer på en enkel måte. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Quest 7. Textbook

Quest 7. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203400056

Pris: kr 369,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203400056

Innbinding: Innbundet

Sider: 278

Forfattere: Maria Dreyer Pettersen, Anne Helene Røise Bade, Kumi Tømmerbakke

Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Elevene får gode modeller og oppskrifter på skriftlige og muntlige tekster for å utvikle språkkompetansen sin. På "Write"-sidene er det skriverammer og modelltekster. På "Language work"-sidene presenteres språklige elementer på en enkel måte. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Quest 7. Textbook. Brettbok

Quest 7. Textbook. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203349621

Pris: kr 127,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 7. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203349621

Forfattere: Maria Dreyer Pettersen, Anne Helene Røise Bade, Kumi Tømmerbakke

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Tekster og sanger er profesjonelt lest og sunget av «native speakers». Elevene møter ulike jente- og guttestemmer, ulike voksenstemmer og personer som snakker ulike varianter av engelsk.

Quest 7. Vurdering

Quest 7. Vurdering

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 7. trinn

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203403477

Pris: kr 12,50 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 7. trinn

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203403477

Forfattere: Kumi Tømmerbakke

Vurderingsprøven er en helårsprøve som tester leseforståelse. Den henter oppgaver fra bokas temaer, og dekker noen av målene elevene har jobbet med dette året. Kan tas av alle elever med tilgang til Conexus Engage og Feide. NB! I tillegg til å kjøpe lisens må skolen sende en e-post til lokus@aschehoug.no for å aktivere prøven i Conexus.

Quest 7. Workbook

Quest 7. Workbook

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: eng 2016

ISBN: 9788203340031

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: eng

År: 2016

ISBN: 9788203340031

Innbinding: Heftet

Sider: 176

Forfattere: Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Kumi Tømmerbakke

Workbook er en flergangsbok som inneholder varierte oppgaver til sidene i tekstboka. Oppgavene gir elevene mulighet til å lese, lytte, skrive og kommunisere muntlig på engelsk.

Quest 7. Workbook. Brettbok

Quest 7. Workbook. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203404153

Pris: kr 79,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 7. trinn

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203404153

Forfattere: Maria Dreyer Pettersen, Anne Helene Røise Bade, Kumi Tømmerbakke

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x