Quest begeistrer Skole-Norge og stadig flere tar verket i bruk. Det er et lekent og motiverende læreverk som vant gull i sin kategori i BELMA 2014 (Best European Learning Materials Award).

  • Språkglede gjennom humor, lek og aktiviteter
  • Systematisk innlæring av ord og begreper fra første trinn gir elevene god mestring både muntlig og skriftlig
  • Svært god lydstøtte 
  • Varierte tekster, oppgaver og aktiviteter med rike muligheter for differensiering
  • Vurdering for læring

Project X - Quests leseserie

Leseserien som engasjerer og skaper leselyst. Med denne serien vil elevene kunne lese, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster. Bøkene inneholder opplegg til førlesing, refleksjon og etterarbeid.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Aschehoug Undervisning – barneskole

— facebookside for 1–7-lærere

Komponenter

Quest 1

Quest 1

+

Komponenttype: CD

Trinn: 1. trinn

Målform/år: eng 2012

ISBN: 9788203340215

Pris: kr 495,00 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 1. trinn

Målform: eng

År: 2012

ISBN: 9788203340215

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevboka er med på CD-en. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Quest 1-2. Elev

Quest 1-2. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 1.-2. trinn

Målform/år: eng 2012

ISBN: 9788203339851

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 1.-2. trinn

Målform: eng

År: 2012

ISBN: 9788203339851

Forfattere: Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Quest 1-2 elevnettsted er fargerik, morsom og motiverende. Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig arbeid.

Quest elevnettsted er lisensfri, uten innlogging og fungerer på nettbrett.

Quest 1-4 Flash Cards

Quest 1-4 Flash Cards

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-4. trinn

Målform/år: eng 2012

ISBN: 9788203339745

Pris: kr 955,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 1.-4. trinn

Målform: eng

År: 2012

ISBN: 9788203339745

Innbinding: Heftet

Sider: 338

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Det er laget ordkort (Flash Cards) til mange av basisordene i kapitlene og til noen andre utvalgte ord. Disse egner seg godt til ulike øvelser, spill og leker. Kortene har illustrasjoner på den ene siden og ordbilde på den andre siden. Ordkortene er tematisk inndelt, og er felles for 1.-4. trinn.

Quest 1-4. Lydbok

Quest 1-4. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 1.-4. trinn

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203403408

Pris: kr 675,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 1.-4. trinn

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203403408

Alt lydstoffet til Quest 1-4 er tilgjengelig for streaming. En skolelisens gjelder for alle elever og lærere ved en skole. Nå er lyden tilgjengelig både på skolen og hjemme. Elevene kan også gå inn på Quest Listen via elevnettstedene, dersom de er innlogget med Feide.
Lydstoffet er fra Textbook, Workbook og Teacher's Guide.

Quest 1-4. Lærer

Quest 1-4. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 1.-4. trinn

Målform/år: eng 2014

ISBN: 9788203349669

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 1.-4. trinn

Målform: eng

År: 2014

ISBN: 9788203349669

Forfattere: Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Her finner du nyttige oversikter, årsplaner, vurderingsskjemaer, tester og ordkort.

Quest 1-4. Tavlepakke

Quest 1-4. Tavlepakke

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 1.-4. trinn

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203400889

Pris: kr 4.800,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 1.-4. trinn

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203400889

Forfattere: Ingeborg Olimstad Mørner, Tone Anita Bergfjord Næss, Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Quest 1-4 tavlepakke består av:
- Quest 1 tavle
- Quest 2 tavle
- Quest 3 tavle
- Quest 4 tavle

Quest 1. My Own Book. Brettbok

Quest 1. My Own Book. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203405198

Pris: kr 84,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 1. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203405198

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Quest 1. My Own Book. Store bokstavar

Quest 1. My Own Book. Store bokstavar

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203343995

Pris: kr 125,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203343995

Innbinding: Heftet

Sider: 48

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Elevboka (My Own Book) inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Quest 1. My Own Book. Store bokstaver

Quest 1. My Own Book. Store bokstaver

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203338410

Pris: kr 125,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203338410

Innbinding: Heftet

Sider: 48

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Elevboka (My Own Book) inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Quest 1. My Own Book. Store og små bokstavar

Quest 1. My Own Book. Store og små bokstavar

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203346071

Pris: kr 125,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203346071

Innbinding: Heftet

Sider: 48

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Elevboka (My Own Book)med store og små bokstaver, inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Quest 1. My Own Book. Store og små bokstaver

Quest 1. My Own Book. Store og små bokstaver

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346064

Pris: kr 125,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346064

Innbinding: Heftet

Sider: 48

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Elevboka (My Own Book)med store og små bokstaver, inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Quest 1. Tavle

Quest 1. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 1. trinn

Målform/år: eng 2012

ISBN: 9788203342936

Pris: kr 1.600,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 1. trinn

Målform: eng

År: 2012

ISBN: 9788203342936

Forfattere: Tormod Lien, Tone Anita Bergfjord Næss, Ingeborg Olimstad Mørner, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Quest 1 tavle inneholder sider fra elevboka med et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger. Tavla aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavleressursen er lydlagt.

Tavleressursen er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavleressursen kan brukes på alle typer tavler og pc-er og er uavhengig av læreverk.

Quest 1 lærerens tavleressurs kan kjøpes på www.lokus.no.

Quest 1. Teacher's Guide

Quest 1. Teacher's Guide

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203339738

Pris: kr 285,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203339738

Innbinding: Heftet

Sider: 104

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i My Own Book. Her får læreren tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Det er ikke meningen at man skal rekke over alt, men heller ha en idébank å velge fra. Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapittel-tester og skjemaer til egenvurdering.

Quest 2

Quest 2

+

Komponenttype: CD

Trinn: 2. trinn

Målform/år: eng 2012

ISBN: 9788203340222

Pris: kr 495,00 Ikke på lager

Komponenttype: CD

Trinn: 2. trinn

Målform: eng

År: 2012

ISBN: 9788203340222

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Quest lærer CD - inneholder alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevbøkene. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Quest 2. My Own Book

Quest 2. My Own Book

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203339752

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203339752

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Elevboka (My Own Book) inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Quest 2. My Own Book

Quest 2. My Own Book

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2012

ISBN: 9788203344008

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2012

ISBN: 9788203344008

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Elevboka (My Own Book) inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Quest 2. My Own Book. Brettbok

Quest 2. My Own Book. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203405204

Pris: kr 108,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 2. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203405204

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Quest 2. Tavle

Quest 2. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 2. trinn

Målform/år: eng 2012

ISBN: 9788203342943

Pris: kr 1.600,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 2. trinn

Målform: eng

År: 2012

ISBN: 9788203342943

Forfattere: Tormod Lien, Tone Anita Bergfjord Næss, Ingeborg Olimstad Mørner, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Quest 2 tavle inneholder elevboka på tavle med et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger som aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavleressursen er lydlagt.

Tavleressursen er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavleressursen kan brukes på alle typer tavler og pc-er, og er uavhengig av læreverk.

Quest 2 lærerens tavleressurs kan kjøpes på www.lokus.no.

Quest 2. Teacher's Guide

Quest 2. Teacher's Guide

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2012

ISBN: 9788203339967

Pris: kr 285,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2012

ISBN: 9788203339967

Innbinding: Heftet

Sider: 192

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i elevboka (My Own Book). Her får du som lærer tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Lærerveiledningen er ment å være en idébank å velge fra.

Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester og skjemaer til egenvurdering. Videre finnes forslag til årsplan.

Quest 3

Quest 3

+

Komponenttype: CD

Trinn: 3. trinn

Målform/år: eng 2013

ISBN: 9788203340239

Pris: kr 906,25 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 3. trinn

Målform: eng

År: 2013

ISBN: 9788203340239

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Quest lærer CD - inneholder alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevbøkene. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Quest 3. Elev

Quest 3. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 3. - 4. trinn

Målform/år: eng 2012

ISBN: 9788203339974

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 3. - 4. trinn

Målform: eng

År: 2012

ISBN: 9788203339974

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Quest 3 elevnettsted er fargerik, morsom og motiverende. Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig arbeid.

Quest elevnettsted er gratis, krever ingen innlogging og fungerer på nettbrett.

Quest 3. Tavle

Quest 3. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 3. trinn

Målform/år: eng 2012

ISBN: 9788203342950

Pris: kr 1.600,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 3. trinn

Målform: eng

År: 2012

ISBN: 9788203342950

Forfattere: Tormod Lien, Tone Anita Bergfjord Næss, Ingeborg Olimstad Mørner, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Quest 3 tavle inneholder elevboka og et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger som aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavleressursen er lydlagt.

Tavla er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavla kan brukes på alle typer tavler og pc-er.

Quest 3. Teacher's Guide

Quest 3. Teacher's Guide

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203339776

Pris: kr 335,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203339776

Innbinding: Heftet

Sider: 176

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i elevboka (My Own Book). Her får du som lærer tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Lærerveiledningen er ment å være en idébank å velge fra.

Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester og skjemaer til egenvurdering. Videre finnes forslag til årsplan.

Quest 3. Textbook

Quest 3. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203339783

Pris: kr 195,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203339783

Innbinding: Innbundet

Sider: 80

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Quest 3. Textbook

Quest 3. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203345616

Pris: kr 195,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203345616

Innbinding: Innbundet

Sider: 80

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Quest 3. Textbook. Brettbok

Quest 3. Textbook. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203401145

Pris: kr 71,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 3. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203401145

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Tekster og sanger er profesjonelt lest og sunget av «native speakers». Elevene møter ulike jente- og guttestemmer, ulike voksenstemmer og personer som snakker ulike varianter av engelsk.

Quest 3. Workbook

Quest 3. Workbook

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: eng 2013

ISBN: 9788203339790

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: eng

År: 2013

ISBN: 9788203339790

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Workbook inneholder varierte oppgaver til sidene i tekstboka. Oppgavene gir elevene mulighet til å lese, lytte, skrive og kommunisere muntlig på engelsk.

Quest 3. Workbook. Brettbok

Quest 3. Workbook. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203405211

Pris: kr 108,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 3. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203405211

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Quest 4

Quest 4

+

Komponenttype: CD

Trinn: 4. trinn

Målform/år: eng 2013

ISBN: 9788203340246

Pris: kr 825,00 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: 4. trinn

Målform: eng

År: 2013

ISBN: 9788203340246

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Quest lærer CD - inneholder alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevbøkene. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Quest 4. Elev

Quest 4. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 4. trinn

Målform/år: eng 2013

ISBN: 9788203339882

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 4. trinn

Målform: eng

År: 2013

ISBN: 9788203339882

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Quest 4 elevnettsted er fargerik, morsom og motiverende. Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig arbeid.

Quest elevnettsted er gratis, krever ingen innlogging og fungerer på nettbrett.

Quest 4. Tavle

Quest 4. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 4. trinn

Målform/år: eng 2013

ISBN: 9788203346101

Pris: kr 1.600,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 4. trinn

Målform: eng

År: 2013

ISBN: 9788203346101

Forfattere: Tormod Lien, Tone Anita Bergfjord Næss, Patricia Pritchard, Ingeborg Olimstad Mørner, Christine Røen Hansen

Quest 4 tavle inneholder elevboka og et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger som aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavleressursen er lydlagt.

Tavla er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavla kan brukes på alle typer tavler og pc-er.

Quest 4. Teacher's Guide

Quest 4. Teacher's Guide

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203339806

Pris: kr 335,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203339806

Innbinding: Heftet

Sider: 192

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i elevbøkene. Her får du som lærer tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter.

Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet. Det finnes ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester, skjemaer til egenvurdering og forslag til årsplan.

Quest 4. Textbook

Quest 4. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203339813

Pris: kr 219,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203339813

Innbinding: Innbundet

Sider: 100

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Textbook inneholder fokusside med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Quest 4. Textbook

Quest 4. Textbook

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203345623

Pris: kr 219,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203345623

Innbinding: Innbundet

Sider: 100

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Textbook inneholder fokusside med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Quest 4. Textbook. Brettbok

Quest 4. Textbook. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203401152

Pris: kr 76,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 4. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203401152

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Tekster og sanger er profesjonelt lest og sunget av «native speakers». Elevene møter ulike jente- og guttestemmer, ulike voksenstemmer og personer som snakker ulike varianter av engelsk.

Quest 4. Vurdering

Quest 4. Vurdering

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 4. trinn

Målform/år: eng 2015

ISBN: 9788203400193

Pris: kr 12,50 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 4. trinn

Målform: eng

År: 2015

ISBN: 9788203400193

Forfattere: Tormod Lien

Vurderingsprøven er en helårsprøve som tester leseforståelse. Den henter oppgaver fra bokas temaer, og dekker noen av målene elevene har jobbet med dette året. Prøven inneholder oppgavetyper som ligger tett opp mot dem elevene vil kunne møte i Nasjonal prøve i engelsk på 5. trinn, og vil derfor også kunne fungere som en forberedelse til denne.
Kan tas av alle elever med tilgang til Conexus Engage og Feide. NB! I tillegg til å kjøpe lisens må skolen sende en e-post til lokus@aschehoug.no for å aktivere prøven i Conexus.

Eleven finner prøven på Min side på lokus.no og kan ta den så snart læreren har tildelt prøven.

Quest 4. Workbook

Quest 4. Workbook

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: eng 2013

ISBN: 9788203339820

Pris: kr 159,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: eng

År: 2013

ISBN: 9788203339820

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Tormod Lien, Patricia Pritchard, Christine Røen Hansen

Workbook inneholder varierte oppgaver til sidene i tekstboka. Oppgavene gir elevene mulighet til å lese, lytte, skrive og kommunisere muntlig på engelsk.

Quest 4. Workbook. Brettbok

Quest 4. Workbook. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203405228

Pris: kr 119,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 4. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203405228

Forfattere: Tormod Lien, Christine Røen Hansen, Patricia Pritchard

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x