NYE HISTORIER, NYE GREP OG NY FORSTÅELSE

Pasiones er et nyutviklet læreverk for den videregående skolen i spansk nivå II. Spanskverket består av lærebok, elevnettsted med lydstoff og lærernettsted. I tillegg er læreboka tilrettelagt som brettbok.

Forfatternes intensjon med Pasiones er å skape engasjement og interesse for det spanske språket gjennom å formidle et moderne og oppdatert bilde av den spansktalende verden. Dette kommer til uttrykk gjennom et mangfold av autentiske tekster, kommentarstoff, videointervjuer, lyttetekster og bilder. Elevene tilegner seg solide basiskunnskaper om det spanske språket samtidig som de får innsikt i historiske, politiske, samfunnsmessige og kulturelle forhold som gjør det enklere å knytte tettere bånd til mennesker i den spansktalende verden senere i livet. 

Pasiones 1 formidler grunnleggende kunnskaper om den spansktalende verden. Pasiones 2 går mer i dybden på hvert tema i tillegg til at muntlig og skriftlig eksamen er viet stor oppmerksomhet.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Ressursbank

— for lærer

Videoabonnement

— gratis supplement

Motta nyheter

— om språkfag

Video

20 SPRÅKVIDEOER,
SPANSK, NIVÅ II

Undervisningsvideoene er en del av de audiovisuelle ressursene som spanskverket Pasiones tilbyr. I bok 1 møter elevene jevnaldrende fra Spania som uttaler seg om temaer som de er opptatt av. I bok 2 intervjues jevnaldrende som bor i Peru. Videoene inngår som en integrert del av lærebokstoffet.

Søk på "Undervisningsvideoer i spansk" (YouTube) gå inn via ressursbanksiden ovenfor for å få tilgang.

TEKSTET PÅ SPANSK

Språkvideoene til spanskverket Pasiones er tilgjengelig både i tekstet og utekstet versjon.

De tekstede versjonene er også tilgjengelig på elev- og lærernettstedet.

Forfattere

Espen Rosén underviser i spansk og geografi i den videregående skolen i Oslo. Han har mellomfag i Spansk og Latin-Amerikastudier fra Universitetet i Bergen og hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitet i Oslo. Rosén er særlig opptatt av Latin-Amerika og har blant annet jobbet to år i Mellom-Amerika som koordinator for Latin-Amerikagruppene i Norge.

Gro Eli Lund Moss underviser i spansk, norsk og historie ved St. Hallvard videregående skole i Lier. Hun har mastergradstudier i spansk språk og latinamerikastudium fra Universitetet i Oslo og Bergen. Lund Moss har jobbet som spansklærer siden 2002 i den videregående skolen og i voksenopplæring. 

Ingvild Liven har siden 2004 undervist i spansk ved Foss videregående skole. Hun har i tillegg undervisningserfaring i kunst- og kulturhistorie i tillegg til kunstfaglig bakgrunn som fotograf. Hun har spansk fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært tilknyttet Utdanningsdirektoratet i forbindelse med arbeid med eksamensoppgaver.

David Fernández García er opprinnelig fra Spania, og kom til Norge i 2005. Han er ansatt som spansk- og rettslærelærer på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum. David Fernández García er utdannet jurist og journalist fra Spania, og har studert praktisk pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han jobber også som frilansjournalist for spansktalende medier, og skriver egen blogg om Norge på spansk med flere tusen følgere.

Lucy Hermoza Rigal har internasjonal undervisningserfaring i spansk, fransk, kommunikasjon og medier, og entreprenørskap fra ungdomsskolen, den videregående skolen og høgskolen samt i næringslivet. Hun jobber i dag som språkkonsulent og forfatter, og har bl.a. ansvaret for oppgavetekster og digital innholdsproduksjon på Gente 8–10 og Ganas 1–2 lærer- og elevnettsted. Hun har mastergrad i kommunikasjon og medier.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Pasiones 1

Pasiones 1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203349508

Pris: kr 685,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203349508

Innbinding: Heftet

Sider: 300

Forfattere: Espen Rosén, Gro Eli Lund Moss, Ingvild Liven, David Fernández-García

Læreboka skaper engasjement og interesse for det spanske språket gjennom å formidle et moderne og oppdatert bilde av den spansktalende verden. Dette kommer til uttrykk gjennom et mangfold av autentiske tekster, kommentarstoff, videointervjuer, lyttetekster og bilder. Elevene tilegner seg solide basiskunnskaper om det spanske språket samtidig som de får innsikt i historiske, politiske, samfunnsmessige og kulturelle forhold.

Læerboka har en tydelig struktur med nivådelte tekster og oppgaver. Fokuset er på grunnleggende ferdigheter. Parallelt med introduksjon av basisvokabular, jobber elevene med vokabular knyttet til temagjennomgang. Grammatikk introduseres med teori og eksempler i oppgaveløsningen. Modelltekster hjelper eleven å forholde seg til ulike type tekster slik at de behersker ulike sjangre. Elevene har tilgang til støttestoff som gir dybde og åpner for ulike veier inn i de aktuelle temaene, både når det gjelder vanskelighetsgrad og lengde.

Pasiones 1

Pasiones 1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203349546

Pris: kr 685,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203349546

Innbinding: Heftet

Sider: 300

Forfattere: Espen Rosén, Gro Eli Lund Moss, Ingvild Liven, David Fernández-García

Pasiones har en tydelig struktur med nivådelte tekster og oppgaver. Fokuset er på grunnleggende ferdigheter. Dette gjenspeiles i oppgavedelen der disse er samlet under ferdighetene det skal trenes i. Vokabular- og språktrening er viet stor oppmerksomhet. Parallelt med introduksjon av basisvokabular, jobber elevene med vokabular knyttet til temagjennomgang. Grammatikk introduseres med teori og eksempler i forbindelse med oppgaveløsningen. Mer grammatikk finner elevene i minigrammatikken bak i boka.

Forfatterne har utarbeidet et skrivekurs som forbereder elevene på skriftlig eksamen. Elevene jobber systematisk med modelltekster som hjelper dem å forholde seg til ulike type tekster slik at de behersker ulike sjangre.

Gjennom lærebokas tekstutvalg har elevene tilgang til tekster og støttestoff som gir dybde og åpner for ulike veier inn i de aktuelle temaene, både når det gjelder vanskelighetsgrad og lengde. Bruk av digitale verktøy er naturlig integrert i oppgavedelen ved at elevene henvises til å løse disse oppgavene i elevnettstedet på Lokus.

Pasiones 1. Brettbok

Pasiones 1. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401572

Pris: kr 270,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401572

Forfattere: Espen Rosén, Gro Eli Lund Moss, Ingvild Liven, David Fernández-García

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Den er for eleven et alternativ til papirutgaven av læreboka.

Pasiones 1. Elev

Pasiones 1. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203349577

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203349577

Forfattere: Lucy Hermoza Rigal, Gro Eli Lund Moss, Espen Rosén, Ingvild Liven, David Fernández-García

Elevnettstedet tilbyr oppgaver der elevene kan trene gloser, grammatikk, lytte- og leseforståelse. Oppgavene er interaktive og tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. Her finner du også lenke til ordbøker, nyhetssider og læreplan.

Undervisningsvideoene stimulerer elevene til aktiv lytting, ordlæring og muntlig kommunikasjon. Alle tekstene, med unntak av sangene, er innlest av profesjonelle skuespillere fra flere spansktalende land. Lydfilene ligger på elevnettstedet og er lett tilgjengelige for elever som ønsker eller trenger lydstøtte. Filene kan lastes ned som mp3-filer.

Elevnettstedet er gratis, og er tilgjengelig når eleven har logget seg på Lokus med sitt Feide-brukernavn og -passord.

Pasiones 2

Pasiones 2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203349522

Pris: kr 705,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203349522

Innbinding: Heftet

Sider: 320

Forfattere: Espen Rosén, Gro Eli Lund Moss, Ingvild Liven, David Fernández-García

Pasiones 2 har en tydelig struktur med nivådelte tekster og oppgaver. Gjennom lærebokas tekstutvalg har elevene tilgang til tekster og støttestoff som gir dybde og åpner for ulike veier inn i de aktuelle temaene, både når det gjelder vanskelighetsgrad og lengde.

Skrivekurset som forbereder elevene på skriftlig eksamen i bok 1, er erstattet med muntlig eksamenstrening.

Også i bok 2 er vokabular- og språktrening viet stor oppmerksomhet. Parallelt med introduksjon av basisvokabular, jobber elevene med vokabular knyttet til temagjennomgang. Grammatikk introduseres med teori og eksempler i forbindelse med oppgaveløsningen. Mer grammatikk finner elevene i minigrammatikken bak i boka.

Bruk av digitale verktøy er naturlig integrert i oppgavedelen ved at elevene henvises til å løse disse oppgavene i elevnettstedet på Lokus. I undervisningsvideoene møter elevene jevnaldrende fra Peru.

Pasiones 2. Brettbok

Pasiones 2. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203403507

Pris: kr 280,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203403507

Forfattere: Gro Eli Lund Moss, Ingvild Liven, Espen Rosén, David Fernández-García

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Den er for eleven et alternativ til papirutgaven av læreboka.

Pasiones 2. Elev

Pasiones 2. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203402715

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203402715

Forfattere: Lucy Hermoza Rigal, Gro Eli Lund Moss, Ingvild Liven, Espen Rosén, David Fernández-García

Elevnettstedet tilbyr oppgaver der elevene kan trene gloser, grammatikk, lytte- og leseforståelse. Oppgavene er interaktive og tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. Her finner du også lenke til ordbøker, nyhetssider og læreplan.

Pasiones. Lærer

Pasiones. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203349553

Pris: kr 2.000,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203349553

Forfattere: Gro Eli Lund Moss, Espen Rosén, Ingvild Liven, David Fernández-García

Lærernettstedet inneholder forslag til årsplan, kapittelprøver, fasit, kopieringsoriginaler og egenvurderingsskjemaer, samt transkripsjoner av lyttetekster med utskriftsmuligheter. I tillegg har du tilgang til digital utgave av læreboka, beriket med lydfiler til tekstene, henvisning til nyttige lenker, videoer og ekstra oppgavestoff. Her kan du søke i mediearkivet og legge inn egne notater.

Lærernettstedet inneholder etter hvert gode råd og tips som kan formidles til elevene slik at de kan lykkes på muntlig eksamen. Det kan kjøpes som skolelisens, og en og samme lisens kan brukes av alle skolens spansklærere.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x