Omnibvs 1–2

– læreverk i latin

LÆR DEG LATIN!

Omnibvs-serien er et todelt kurs beregnet på elever i videregående skole og selvstuderende som vil ta latin C-språk. Norsk Fjernundervisning (NFU) har også utviklet et brevkursopplegg i samarbeid med NKS Fjernundervisning. Første del av kurset dekker begynnernivå. Eitrem: Latinsk grammatikk inngår i serien. Som bakgrunnskunnskap anbefales Weidemann: Antikken i perspektiv.

Motta nyheter

— om språkfag

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Latinsk grammatikk

Latinsk grammatikk

+

Komponenttype: Grammatikk

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 1996

ISBN: 9788203322518

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Grammatikk

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 1996

ISBN: 9788203322518

Innbinding: Heftet

Sider: 168

Forfattere: Egil Kraggerud, Bjørg Tosterud Danielsen, Samson Eitrem

Grammatikken inngår i Omnibvs-serien, som er et innføringskurs i det latinske språket med moderne pedagogiske metoder. De latinske eksemplene i grammatikken er gjennomgående skilt ut fra beskrivelse og regler, og konsekvent oversatt. En del ny grammatisk terminologi er tatt i bruk, sakregistreret er noe utvidet og en alfabetisk liste over de vanligste uregelmessige verb står bak i boka.

Grammatikken er en videreføring av Eitrems latinske grammatikk fra 1934.

Latinsk grammatikk

Latinsk grammatikk

+

Komponenttype: Grammatikk

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 1996

ISBN: 9788203322525

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Grammatikk

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 1996

ISBN: 9788203322525

Innbinding: Heftet

Sider: 166

Forfattere: Egil Kraggerud, Bjørg Tosterud Danielsen, Samson Eitrem

Grammatikken inngår i Omnibvs-serien, som er et innføringskurs i det latinske språket med moderne pedagogiske metoder. De latinske eksemplene i grammatikken er gjennomgående skilt ut fra beskrivelse og regler, og konsekvent oversatt. En del ny grammatisk terminologi er tatt i bruk, sakregistreret er noe utvidet og en alfabetisk liste over de vanligste uregelmessige verb står bak i boka.

Grammatikken er en videreføring av Eitrems latinske grammatikk fra 1934.

Omnibvs 1

Omnibvs 1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 1996

ISBN: 9788203322013

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 1996

ISBN: 9788203322013

Innbinding: Heftet

Sider: 112

Forfattere: Gudrun Haastrup, Rolf Hesse, Vibeke Roggen

Boka gir en grundig innføring i det latinske språket med moderne pedagogiske metoder. Den har enkle øvingstekster, noen originaltekster, kulturhistorie, ordkunnskap, grammatikk, skriftlige og muntlige øvingsoppgaver og et fullstendig glossar. Glossaret er på begge målformer. Foran i boka finnes en detaljert oversikt over innholdet i hver leksjon, og litt om skrift og uttale. Bak i boka står sanger, en historisk oversikt og kart.

Omnibvs 1

Omnibvs 1

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 1996

ISBN: 9788203322020

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 1996

ISBN: 9788203322020

Innbinding: Heftet

Sider: 224

Forfattere: Vibeke Roggen

Arbeidsboka gir en mulighet for å fornye latinundervisningen. Her finnes et opplegg for språkinnlering som likner mye på innlæring av moderne språk. Utfyllingsoppgaver og aktiv bruk av latin er nytt; der er også de muntlige øvelsene som går igjen i hver leksjon. Boka inneholder også et alfabetisk norsk-latinsk glossar og en kortfattet språkhistorie med ordanningslære på norsk. Bakerst i boka er det seks innleveringsoppgaver, beregnet på brevkurselever, men fungerer også godt som repetisjon eller prøver for skoleelever.

Omnibvs 1

Omnibvs 1

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 1996

ISBN: 9788203322501

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 1996

ISBN: 9788203322501

Innbinding: Heftet

Sider: 224

Forfattere: Vibeke Roggen

Arbeidsboka gir en mulighet for å fornye latinundervisningen. Her finnes et opplegg for språkinnlering som likner mye på innlæring av moderne språk. Utfyllingsoppgaver og aktiv bruk av latin er nytt; der er også de muntlige øvelsene som går igjen i hver leksjon. Boka inneholder også et alfabetisk norsk-latinsk glossar og en kortfattet språkhistorie med ordanningslære på norsk. Bakerst i boka er det seks innleveringsoppgaver, beregnet på brevkurselever, men fungerer også godt som repetisjon eller prøver for skoleelever.

Omnibvs 2

Omnibvs 2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 1997

ISBN: 9788203322242

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 1997

ISBN: 9788203322242

Innbinding: Heftet

Sider: 128

Forfattere: Bjørg Tosterud, Vibeke Roggen, Bjørgulv Rian, Anne Kathrine Frihagen

Boka innehodler et utvalg av latinske tekster fra antikken til våre dager. Tekstutvalget er omfattende nok til å dekke behovet for tekstlesning i den videregående skolen og på lavere universitetsnivå. Tekstene er ordnet kronologisk, og dekker flere sjangre. Tekstene har ulik vanskelighetsgrad, men alle forutsetter at man har kunnskaper i latin.

Omnibvs 2

Omnibvs 2

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 1997

ISBN: 9788203322259

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 1997

ISBN: 9788203322259

Innbinding: Heftet

Sider: 156

Forfattere: Bjørg Tosterud, Vibeke Roggen, Bjørgulv Rian, Anne Kathrine Frihagen

Arbeidsboka inneholder kommentarstoff til alle tekstene i læreboka.Til mange av tekstene er det gitt forslag til utfyllende lesning og oppgaver av forskjellig slag. Alle grammatikkhenvisningene er til S. Eitrem: Latinsk grammatikk. Arbeidsboka inneholder også en kort innføring i latinsk metrikk (verslære) og retorikk (talekunst), samt en parlør.

Omnibvs 2

Omnibvs 2

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 1997

ISBN: 9788203322679

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 1997

ISBN: 9788203322679

Innbinding: Heftet

Sider: 156

Forfattere: Vibeke Roggen, Bjørgulv Rian, Bjørg Tosterud, Anne Kathrine Frihagen

Arbeidsboka inneholder kommentarstoff til alle tekstene i læreboka.Til mange av tekstene er det gitt forslag til utfyllende lesning og oppgaver av forskjellig slag. Alle grammatikkhenvisningene er til S. Eitrem: Latinsk grammatikk. Arbeidsboka inneholder også en kort innføring i latinsk metrikk (verslære) og retorikk (talekunst), samt en parlør.

Omnibvs 2. Oversettelser og oppgaveløsninger

Omnibvs 2. Oversettelser og oppgaveløsninger

+

Komponenttype: Fasit

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 1997

ISBN: 9788203322815

Pris: kr 235,00 Kjøp

Komponenttype: Fasit

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 1997

ISBN: 9788203322815

Innbinding: Heftet

Sider: 104

Forfattere: Bjørg Tosterud, Vibeke Roggen, Bjørgulv Rian, Anne Kathrine Frihagen

Heftet inneholder oversettelser og løsningsfsorslag til de fleste av arbeidsbokas oppgaver i grammatikk, syntaks og ordkunnskap og til noen innholdsoppgaver.

Omnibvus 1. Oversettelser og oppgaveløsninger

Omnibvus 1. Oversettelser og oppgaveløsninger

+

Komponenttype: Fasit

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 1996

ISBN: 9788203322686

Pris: kr 135,00 Kjøp

Komponenttype: Fasit

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 1996

ISBN: 9788203322686

Innbinding: Heftet

Sider: 40

Forfattere: Vibeke Roggen

Heftet inneholder oversettelser og løsningsfsorslag til de fleste av arbeidsbokas oppgaver i grammatikk, syntaks og ordkunnskap og til noen innholdsoppgaver.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x