Nye Zeppelin 1–4

- ny og enda bedre Zeppelin

Ny og oppdatert Zeppelin.

- Synlige lese-, skrive- og muntlige strategier
- Differensierte oppgaver
- Forenklet versjon av noen tekster finnes på lærernettstedet
- Egenvurdering
- Faktatekster som gir kunnskap og stimulerer til nysgjerrighet
- Mangfold av litterære tekster

Nye Zeppelin 1 kommer i 2018 - her vil fokus være på rask bokstavprogresjon og differensierte lesetekster

Kontakt oss

— for mer informasjon

Mer lærelyst

— facebookside for 1–7-lærere

Komponenter

Nye Zeppelin 1-4

Nye Zeppelin 1-4

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 1.-4. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203403156

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 1.-4. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203403156

Nye Zeppelin 1-4 lærernettsted inneholder:
- Årsplaner
- Kopiark fra lærerveiledningen
- Lettlesttekster
- Quiz

Nye Zeppelin 3

Nye Zeppelin 3

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 3. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203400803

Pris: kr 645,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 3. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203400803

Innbinding: Heftet

Sider: 240

Forfattere: Anne-Birthe Nyhammer

Lærerveiledningen gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket.

Lærerveiledningen har en generell del som tar opp sentrale emner i norskfaget på trinnet, en metodisk del til språkboka og leseboka, praktiske tips til arbeidet i klasserommet.

Lærerveiledningen har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk.

Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok

Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203400780

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203400780

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok

Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203400797

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203400797

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok

Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203400766

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203400766

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok

Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203400773

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203400773

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Nye Zeppelin 3. Elev

Nye Zeppelin 3. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 3. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401541

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 3. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401541

Forfattere: Anne-Kristin Aarflot

Nye Zeppelin 3 elevnettsted er gratis og uten innlogging. Elevnettstedet er lydlagt og kan brukes på nettbrett.

Nye Zeppelin 3. Lesebok

Nye Zeppelin 3. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203400742

Pris: kr 385,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203400742

Innbinding: Innbundet

Sider: 180

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Leseboka vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Leseboka kan også være utgangspunkt for oppgaver i Nye Zeppelin 3 språkbok.

Til Nye Zeppelin 3 lesebok hører det også med en arbeidsbok.

Nye Zeppelin 3. Lesebok

Nye Zeppelin 3. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203400759

Pris: kr 385,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203400759

Innbinding: Innbundet

Sider: 180

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Leseboka vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Leseboka kan også være utgangspunkt for oppgaver i Nye Zeppelin 3 språkbok.

Til Nye Zeppelin 3 lesebok hører det også med en arbeidsbok.

Nye Zeppelin 3. Lesebok. Brettbok

Nye Zeppelin 3. Lesebok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401565

Pris: kr 155,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 3. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401565

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Digitalboka gir deg mulighet til å lytte til innleste tekster, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.

Nye Zeppelin 3. Språkbok

Nye Zeppelin 3. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203349256

Pris: kr 365,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203349256

Innbinding: Innbundet

Sider: 153

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Språkboka legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Språkboka gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

Nye Zeppelin 3 språkbok og Nye Zeppelin 3 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen. Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver.

Til Nye Zeppelin 3 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Nye Zeppelin 3. Språkbok

Nye Zeppelin 3. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203400735

Pris: kr 365,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203400735

Innbinding: Innbundet

Sider: 156

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Språkboka legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Språkboka gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

Nye Zeppelin 3 språkbok og Nye Zeppelin 3 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen. Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver.

Til Nye Zeppelin 3 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Nye Zeppelin 3. Språkbok. Brettbok

Nye Zeppelin 3. Språkbok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401558

Pris: kr 145,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 3. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401558

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Digitalboka gir deg mulighet til å lytte til innleste tekster, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.

Nye Zeppelin 3. Tavle

Nye Zeppelin 3. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 3. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402104

Pris: kr 1.500,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 3. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402104

Forfattere: Tone Anita Bergfjord Næss, Ingeborg Olimstad Mørner

Nye Zeppelin 3 tavle har fokus på å øke elevenes lese- og skrivekompetanse. Tavla har motiverende oppgaver til alle sider i språkboka og trener lese- og skrivestrategier.
Via åpningssiden til Nye Zeppelin 3 tavle har du tilgang til en digital versjon av hele Nye Zeppelin 3 språkbok og lesebok. I disse kan du forstørre, markere og skrive notater.

Nye Zeppelin 3. Vurdering

Nye Zeppelin 3. Vurdering

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203403590

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203403590

Forfattere: Anne-Birthe Nyhammer

Dette er en digital prøve som kartlegger elevenes leseferdigheter i midten av 3. klasse. Prøven tester elevenes ferdigheter til å lese og forstå både enkeltord og tekster, og til å stave ord riktig. Kan tas av alle elever med tilgang til Conexus Engage og Feide.

Vurderingsprøven tar utgangspunkt i oppgavetypene i den obligatoriske leseprøven fra Utdanningsdirektoratet som tredjeklassingene avlegger i mars/april. Prøven gir elevene anledning til å gjøre seg kjent med disse oppgavetypene, samtidig som den gir læreren en indikasjon om elevenes leseferdigheter. Flere av oppgavene forholder seg samtidig til innhold i kapitler om rettskriving og ordkunnskap i Nye Zeppelin 3, slik at denne leseprøven også gir en vurdering av elevenes læring i forhold til læreverket.

Nye Zeppelin 4

Nye Zeppelin 4

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 4. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203402845

Pris: kr 599,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 4. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203402845

Innbinding: Heftet

Sider: 272

Forfattere: Anne-Birthe Nyhammer

Lærerveiledningen gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket.

Lærerveiledningen har en generell del som tar opp sentrale emner i norskfaget på trinnet, en metodisk del til språkboka og leseboka, praktiske tips til arbeidet i klasserommet.

Lærerveiledningen har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk.

Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok

Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203402821

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203402821

Innbinding: Heftet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok

Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203402838

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203402838

Innbinding: Heftet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Arbeidsbok til lesebok har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok

Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203402807

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203402807

Innbinding: Heftet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok

Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203402814

Pris: kr 145,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203402814

Innbinding: Heftet

Sider: 72

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Arbeidsbok til språkbok har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Nye Zeppelin 4. Elev

Nye Zeppelin 4. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 4. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203402852

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 4. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203402852

Forfattere: Anne-Kristin Aarflot

Nye Zeppelin 4 elevnettsted er gratis og uten innlogging. Elevnettstedet er lydlagt og kan brukes på nettbrett.

Nye Zeppelin 4. Lesebok

Nye Zeppelin 4. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203402784

Pris: kr 389,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203402784

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Leseboka vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Leseboka kan også være utgangspunkt for oppgaver i Nye Zeppelin 4 språkbok.

Til Nye Zeppelin 4 lesebok hører det også med en arbeidsbok.

Nye Zeppelin 4. Lesebok

Nye Zeppelin 4. Lesebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203402791

Pris: kr 389,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203402791

Innbinding: Innbundet

Sider: 200

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Leseboka vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Leseboka kan også være utgangspunkt for oppgaver i Nye Zeppelin 4 språkbok.

Til Nye Zeppelin 4 lesebok hører det også med en arbeidsbok.

Nye Zeppelin 4. Lesebok. Brettbok

Nye Zeppelin 4. Lesebok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203402876

Pris: kr 160,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 4. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203402876

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Digitalboka gir deg mulighet til å lytte til innleste tekster, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.

Nye Zeppelin 4. Språkbok

Nye Zeppelin 4. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203402753

Pris: kr 375,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203402753

Innbinding: Innbundet

Sider: 184

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Nye Zeppelin 4 språkbok og Nye Zeppelin 3 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen. Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver.
Til Nye Zeppelin 4 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Nye Zeppelin 4. Språkbok

Nye Zeppelin 4. Språkbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203402777

Pris: kr 375,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203402777

Innbinding: Innbundet

Sider: 184

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Nye Zeppelin 4 språkbok og Nye Zeppelin 3 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen. Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver.
Til Nye Zeppelin 4 språkbok hører det også med en arbeidsbok.

Nye Zeppelin 4. Språkbok. Brettbok

Nye Zeppelin 4. Språkbok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203402869

Pris: kr 155,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 4. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203402869

Forfattere: Turid Fosby Elsness

Digitalboka gir deg mulighet til å lytte til innleste tekster, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.

Nye Zeppelin 4. Tavle

Nye Zeppelin 4. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 4. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203402760

Pris: kr 1.500,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 4. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203402760

Forfattere: Tone Anita Bergfjord Næss, Ingeborg Olimstad Mørner

Nye Zeppelin 4 tavle har fokus på å øke elevenes lese- og skrivekompetanse. Tavla har motiverende oppgaver til alle sider i språkboka og trener lese- og skrivestrategier.
Via åpningssiden til Nye Zeppelin 4 tavle har du tilgang til en digital versjon av hele Nye Zeppelin 4 språkbok og lesebok. I disse kan du forstørre, markere og skrive notater.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x