Abakus 1-4 kjennetegnes ved lite tekst, ryddig og oversiktlig struktur, klare læringsmål og tydelig differensiering. De viktigste endringene i ny utgave er mer stoff, økt progresjon og opplegg for interaktive tavler.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Aschehoug Undervisning – barneskole

— facebookside for 1–7-lærere

Komponenter

Abakus 1A

Abakus 1A

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 1. trinn

Målform/år: b/n 2010

ISBN: 9788203338496

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 1. trinn

Målform: b/n

År: 2010

ISBN: 9788203338496

Innbinding: Heftet

Sider: 128

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Lærerens ressursbok gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket.
Hvert sideoppslag i ressursboka gjengir tilsvarende sideoppslag i elevboka sammen med nyttige tips og forslag til undervisningsopplegg etter prinsippet "alt på ett sted". Som lærer trenger du kun å bruke ressursboka, mens elevene bruker grunnboka.

Spørsmål til hvert kapittel fokuserer på læringsstrategier og måloppnåelse. Siste del består av praktiske kopioriginaler.

Abakus 1A

Abakus 1A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338441

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338441

Innbinding: Heftet

Sider: 88

Forfattere: Brit Boye Pedersen

I Abakus 1A møter vi som før en spennende trollskog hvor trollene drar på oppdagerferd i matematikkens verden. Bøkene gir klare mål for elevens arbeid og rom for fordypning og ferdighetstrening. Grunnbok 1A har hovedvekt på tallene til ni. Kapitlene starter med felles utforsking rundt tegninger som tar for seg det kapitlet handler om. A- boka for 1. trinn har tydelig differensiering i to nivåer: Rød og Blå linje og kapitlet Abamiks med gruppeoppgaver, problemløsing og spill.

Abakus 1A

Abakus 1A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338465

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338465

Innbinding: Heftet

Sider: 56

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Hvert kapittel har en fordypningsdel til slutt for elever som trenger større utfordringer.

Abakus 1A

Abakus 1A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338458

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338458

Innbinding: Heftet

Sider: 88

Forfattere: Brit Boye Pedersen

I Abakus 1A møter vi som før en spennende trollskog hvor trollene drar på oppdagerferd i matematikkens verden. Bøkene gir klare mål for elevens arbeid og rom for fordypning og ferdighetstrening. Grunnbok 1A har hovedvekt på tallene til ni. Kapitlene starter med felles utforsking rundt tegninger som tar for seg det kapitlet handler om. A- boka for 1. trinn har tydelig differensiering i to nivåer: Rød og Blå linje og kapitlet Abamiks med gruppeoppgaver, problemløsing og spill.

Abakus 1A

Abakus 1A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338489

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338489

Innbinding: Heftet

Sider: 56

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Hvert kapittel har en fordypningsdel til slutt for elever som trenger større utfordringer.

Abakus 1B

Abakus 1B

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 1. trinn

Målform/år: b/n 2010

ISBN: 9788203338533

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 1. trinn

Målform: b/n

År: 2010

ISBN: 9788203338533

Innbinding: Heftet

Sider: 128

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Lærerens ressursbok gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket.
Hvert sideoppslag i ressursboka for læreren gjengir tilsvarende sideoppslag i elevboka sammen med nyttige tips og forslag til undervisningsopplegg etter prinsippet "alt på ett sted". Som lærer trenger du kun å bruke ressursboka, mens elevene bruker grunnboka.

Spørsmål til hvert kapittel fokuserer på læringsstrategier og måloppnåelse. Siste del består av praktiske kopioriginaler.

Abakus 1B

Abakus 1B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203339127

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203339127

Innbinding: Heftet

Sider: 56

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i to nivåer.

Abakus 1B

Abakus 1B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338519

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338519

Innbinding: Heftet

Sider: 94

Forfattere: Brit Boye Pedersen

I Abakus 1B møter vi som før en spennende trollskog hvor trollene drar på oppdagerferd i matematikkens verden. Bøkene gir klare mål for elevens arbeid og rom for fordypning og ferdighetstrening. Grunnbok 1B har hovedvekt på tallene til ti. Kapitlene starter med felles utforsking rundt tegninger som tar for seg det kapitlet handler om. A-boka for 1. trinn har tydelig differensiering i to nivåer: Rød og Blå linje og kapitlet Abamiks med gruppeoppgaver, problemløsing og spill.

Abakus 1B

Abakus 1B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203339134

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203339134

Innbinding: Heftet

Sider: 56

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i to nivåer.

Abakus 1B

Abakus 1B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338526

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 1. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338526

Innbinding: Heftet

Sider: 94

Forfattere: Brit Boye Pedersen

I Abakus 1B møter vi som før en spennende trollskog hvor trollene drar på oppdagerferd i matematikkens verden. Bøkene gir klare mål for elevens arbeid og rom for fordypning og ferdighetstrening. Grunnbok 1B har hovedvekt på tallene til ti. Kapitlene starter med felles utforsking rundt tegninger som tar for seg det kapitlet handler om. A-boka for 1. trinn har tydelig differensiering i to nivåer: Rød og Blå linje og kapitlet Abamiks med gruppeoppgaver, problemløsing og spill.

Abakus 2A

Abakus 2A

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform/år: b/n 2010

ISBN: 9788203338564

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform: b/n

År: 2010

ISBN: 9788203338564

Innbinding: Heftet

Sider: 184

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Lærerens ressursbok gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Måloppnåelse og læringsstrategier står sentralt. Hvert sideoppslag i ressursboka gjengir tilsvarende sideoppslag i elevboka sammen med nyttige tips, forslag til undervisningsopplegg og fasit etter prinsippet "alt på ett sted". Som lærer trenger du kun å bruke ressursboka, mens elevene bruker grunnboka. Siste del består av praktiske kopioriginaler.

Abakus 2A

Abakus 2A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338540

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338540

Innbinding: Heftet

Sider: 144

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Vi møter en spennende trollskog hvor trollene drar på oppdagerferd i matematikkens verden. Bøkene gir klare mål for elevens arbeid og rom for fordypning og ferdighetstrening. Grunnbøkene har tydelig differensiering i to nivåer: Rød og Blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Abakus 2A

Abakus 2A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338571

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338571

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i to nivåer.

Abakus 2A

Abakus 2A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338588

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338588

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i to nivåer.

Abakus 2A

Abakus 2A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338557

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338557

Innbinding: Heftet

Sider: 144

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Vi møter en spennende trollskog hvor trollene drar på oppdagerferd i matematikkens verden. Bøkene gir klare mål for elevens arbeid og rom for fordypning og ferdighetstrening. Grunnbøkene har tydelig differensiering i to nivåer: Rød og Blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Abakus 2B

Abakus 2B

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform/år: b/n 2010

ISBN: 9788203338618

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 2. trinn

Målform: b/n

År: 2010

ISBN: 9788203338618

Innbinding: Heftet

Sider: 166

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Lærerens ressursbok gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Måloppnåelse og læringsstrategier står sentralt. Hvert sideoppslag i ressursboka gjengir tilsvarende sideoppslag i elevboka sammen med nyttige tips, forslag til undervisningsopplegg og fasit etter prinsippet "alt på ett sted". Som lærer trenger du kun å bruke ressursboka, mens elevene bruker grunnboka. Siste del består av praktiske kopioriginaler.

Abakus 2B

Abakus 2B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338595

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338595

Innbinding: Heftet

Sider: 144

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Vi møter en spennende trollskog hvor trollene drar på oppdagerferd i matematikkens verden. Bøkene gir klare mål for elevens arbeid og rom for fordypning og ferdighetstrening. Grunnbøkene har tydelig differensiering i to nivåer: Rød og Blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Abakus 2B

Abakus 2B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338625

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338625

Innbinding: Heftet

Sider: 54

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i to nivåer.

Abakus 2B

Abakus 2B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338632

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338632

Innbinding: Heftet

Sider: 54

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i to nivåer.

Abakus 2B

Abakus 2B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338601

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 2. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338601

Innbinding: Heftet

Sider: 144

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Vi møter en spennende trollskog hvor trollene drar på oppdagerferd i matematikkens verden. Bøkene gir klare mål for elevens arbeid og rom for fordypning og ferdighetstrening. Grunnbøkene har tydelig differensiering i to nivåer: Rød og Blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Abakus 3

Abakus 3

+

Komponenttype: Fasit

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203339615

Pris: kr 279,00 Kjøp

Komponenttype: Fasit

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203339615

Innbinding: Heftet

Sider: 118

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Fasit til grunnbøkene og oppgavebøkene. Fasiten er skrevet inn på faksimiler av elevboksidene.

Abakus 3

Abakus 3

+

Komponenttype: Fasit

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203339639

Pris: kr 279,00 Kjøp

Komponenttype: Fasit

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203339639

Innbinding: Heftet

Sider: 118

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Fasit til grunnbøkene og oppgavebøkene. Fasiten er skrevet inn på faksimiler av elevboksidene.

Abakus 3A

Abakus 3A

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 3. trinn

Målform/år: b/n 2010

ISBN: 9788203338670

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 3. trinn

Målform: b/n

År: 2010

ISBN: 9788203338670

Innbinding: Heftet

Sider: 184

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Lærerens ressursbok gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Alle sidene i bøkene er avbildet med fasit og tips til undervisningen. Spørsmål til hvert kapittel fokuserer på læringsstrategier og måloppnåelse. Siste del består av praktiske kopioriginaler.

Abakus 3A

Abakus 3A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338656

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338656

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Grunnbøkene har tydelig differensiering i tre nivåer: Rød, Gul og Blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå. Grunnbøkene har lik kapittelinndeling og klare mål for elevens arbeid.

Abakus 3A

Abakus 3A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338687

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338687

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i tre nivåer.

Abakus 3A

Abakus 3A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338694

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338694

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i tre nivåer.

Abakus 3A

Abakus 3A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338663

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338663

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Grunnbøkene har tydelig differensiering i tre nivåer: Rød, Gul og Blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå. Grunnbøkene har lik kapittelinndeling og klare mål for elevens arbeid.

Abakus 3B

Abakus 3B

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 3. trinn

Målform/år: b/n 2010

ISBN: 9788203338724

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 3. trinn

Målform: b/n

År: 2010

ISBN: 9788203338724

Innbinding: Heftet

Sider: 190

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Lærerens ressursbok gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Måloppnåelse og læringsstrategier står sentralt. Hvert sideoppslag i ressursboka gjengir tilsvarende sideoppslag i elevboka sammen med nyttige tips, forslag til undervisningsopplegg og fasit etter prinsippet "alt på ett sted". Som lærer trenger du kun å bruke ressursboka, mens elevene bruker grunnboka. Siste del består av praktiske kopioriginaler.

Abakus 3B

Abakus 3B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338731

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338731

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i tre nivåer.

Abakus 3B

Abakus 3B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338700

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338700

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Grunnbøkene har tydelig differensiering i tre nivåer: Rød, Gul og Blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå. Grunnbøkene har lik kapittelinndeling og klare mål for elevens arbeid.

Abakus 3B

Abakus 3B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338748

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338748

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i tre nivåer.

Abakus 3B

Abakus 3B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338717

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 3. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338717

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Grunnbøkene har tydelig differensiering i tre nivåer: Rød, Gul og Blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå. Grunnbøkene har lik kapittelinndeling og klare mål for elevens arbeid.

Abakus 4

Abakus 4

+

Komponenttype: Fasit

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203339646

Pris: kr 279,00 Kjøp

Komponenttype: Fasit

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203339646

Innbinding: Heftet

Sider: 118

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Fasit til grunnbøkene og oppgavebøkene. Fasiten er skrevet inn på faksimiler av elevboksidene.

Abakus 4

Abakus 4

+

Komponenttype: Fasit

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203339653

Pris: kr 279,00 Kjøp

Komponenttype: Fasit

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203339653

Innbinding: Heftet

Sider: 118

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Fasit til grunnbøkene og oppgavebøkene. Fasiten er skrevet inn på faksimiler av elevboksidene.

Abakus 4A

Abakus 4A

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 4. trinn

Målform/år: b/n 2010

ISBN: 9788203338779

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 4. trinn

Målform: b/n

År: 2010

ISBN: 9788203338779

Innbinding: Heftet

Sider: 200

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Lærerens ressursbok gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Måloppnåelse og læringsstrategier står sentralt. Hvert sideoppslag i ressursboka gjengir tilsvarende sideoppslag i elevboka sammen med nyttige tips, forslag til undervisningsopplegg og fasit etter prinsippet "alt på ett sted". Som lærer trenger du kun å bruke ressursboka, mens elevene bruker grunnboka. Siste del består av praktiske kopioriginaler.

Abakus 4A

Abakus 4A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338793

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338793

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i tre nivåer.

Abakus 4A

Abakus 4A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338755

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338755

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Grunnbøkene har tydelig differensiering i tre nivåer: Rød, Gul og Blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå. Grunnbøkene har lik kapittelinndeling og klare mål for elevens arbeid.

Abakus 4A

Abakus 4A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338762

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338762

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Grunnbøkene har tydelig differensiering i tre nivåer: Rød, Gul og Blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå. Grunnbøkene har lik kapittelinndeling og klare mål for elevens arbeid.

Abakus 4A

Abakus 4A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338809

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338809

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i tre nivåer.

Abakus 4B

Abakus 4B

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 4. trinn

Målform/år: b/n 2010

ISBN: 9788203338847

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 4. trinn

Målform: b/n

År: 2010

ISBN: 9788203338847

Innbinding: Heftet

Sider: 190

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Lærerens ressursbok gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Måloppnåelse og læringsstrategier står sentralt. Hvert sideoppslag i ressursboka gjengir tilsvarende sideoppslag i elevboka sammen med nyttige tips, forslag til undervisningsopplegg og fasit etter prinsippet "alt på ett sted". Som lærer trenger du kun å bruke ressursboka, mens elevene bruker grunnboka. Siste del består av praktiske kopioriginaler.

Abakus 4B

Abakus 4B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338823

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338823

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Grunnbøkene har tydelig differensiering i tre nivåer: Rød, Gul og Blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå. Grunnbøkene har lik kapittelinndeling og klare mål for elevens arbeid.

Abakus 4B

Abakus 4B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203338854

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203338854

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i tre nivåer.

Abakus 4B

Abakus 4B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338861

Pris: kr 109,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338861

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Oppgaveboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening med et stort utvalg oppgaver. Alle oppgavene er differensiert i tre nivåer.

Abakus 4B

Abakus 4B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform/år: nyn 2010

ISBN: 9788203338830

Pris: kr 265,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 4. trinn

Målform: nyn

År: 2010

ISBN: 9788203338830

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Brit Boye Pedersen

Grunnbøkene har tydelig differensiering i tre nivåer: Rød, Gul og Blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå. Grunnbøkene har lik kapittelinndeling og klare mål for elevens arbeid.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x