Nummer 8–10 er nominert til BELMA 2017 (Best European Learning Materials Awards) og en av lærerne fikk hedersomtale av Holmboekomitéen 2017.
Formålet med dette verket er å lære elevene å snakke matematikk og instruere hverandre. Læreverket legger opp til å snakke og lese matematikk for at elevene skal få økt forståelse. Verket har begrepsliste til hvert delkapittel, et vell av varierte oppgaver og alle oppgavene er forklart i Lærernes bok.

Verket består av en lærebok per trinn, en parallellbok per trinn, YouTube-kanal, gratis elevnettsted og et lærernettsted. I tillegg hører også en egen lærebok for læreren, Lærerens bok. Denne er beriket med didaktiske tips til bruk i klasserommet.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Godt grep

— bli abonnent

Motta nyheter

— om matematikk

Video

På lærernettstedet finner du mer enn 50 undervisningsfilmer. Filmene har en gjennomsnittlig varighet på tre minutter og er av høy kvalitet. Innholdet korresponderer godt med kompetansemål i læreplanen.

Bla i bøkene

Parallellbøkene er laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Bøkene har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i de ordinære lærebøkene.

Her kan du bla i Nummer 9 – parallellbok, s. 83-108.

Her kan du bla i Nummer 10 – parallellbok, s. 51-78.

Forfattere

Anne Karin Wallace

Anne Karin Wallace er lektor ved Molde videregående skole. Hun har undervist i matematikk, informasjonsteknologi og biologi i en årrekke i videregående skole, men og har også erfaring fra undervisning i informatikk ved Høgskolen i Molde.

Helga Kufaas Tellefsen

Helga Kufaas Tellefsen er førstelektor og har hovedfag i matematikkdidaktikk. Jobber i lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus og undervist lærerstudenter i matematikk på alle nivå. Helga har tidligere jobbet som matematikklærer i ungdomsskolen. 

Renate Jensen

Renate Jensen underviser i realfag på ulike trinn ved Nattland skole i Bergen. Hun arbeider også som timelærer i matematikk ved lærerutdanningen på Hib.

Arne Hole

Arne Hole er førsteamanuensis i matematikk ved ILS ved UiO. Han har tidligere jobbet en årrekke ved HiOA. Han har arbeidet med matematikk i lærerutdanning siden 1998, og er forfatter og medforfatter på flere lærebøker i matematikk på universitets- og høgskolenivå. 

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Nummer 10

Nummer 10

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203344985

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203344985

Innbinding: Heftet

Sider: 500

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Hver side i Lærerens bok inneholder en forminsket side av læreboka, og er en metodisk veiledning som gir didaktiske tips til arbeid med stoffet i klasserommet.

Nummer 10

Nummer 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203344961

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203344961

Innbinding: Flexibind

Sider: 500

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 10 har et rikholdig utvalg av varierte og differensierte oppgaver. Innlæringsoppgavene bygger direkte på tekstens eksempler, mens utfordringsoppgavene går faglig dypere og bredere. "Rike oppgaver" gir elevene mulighet til diskutere løsninger og forståelse av matematiske begreper. Til slutt i boka fins en rik oppgavesamling med eksamensoppgaver samt repetisjonsoppgaver fra 8. og 9. trinn.

Hvert delkapittel innledes med en begrepsliste. De enkelte begrepene blir løpende forklart i teksten og konkretiseres i bokas mange figurer, illustrasjoner og bilder. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra- og Excel-kommandoene.

Underveis i boka kan elevene stoppe opp og jobbe med oppgavene Hva kan du nå.

Nummer 10

Nummer 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203344978

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203344978

Innbinding: Flexibind

Sider: 500

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 10 har et rikholdig utvalg av varierte og differensierte oppgaver. Innlæringsoppgavene bygger direkte på tekstens eksempler, mens utfordringsoppgavene går faglig dypere og bredere. "Rike oppgaver" gir elevene mulighet til diskutere løsninger og forståelse av matematiske begreper. Til slutt i boka fins en rik oppgavesamling med eksamensoppgaver samt repetisjonsoppgaver fra 8. og 9. trinn.

Hvert delkapittel innledes med en begrepsliste. De enkelte begrepene blir løpende forklart i teksten og konkretiseres i bokas mange figurer, illustrasjoner og bilder. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra- og Excel-kommandoene.

Underveis i boka kan elevene stoppe opp og jobbe med oppgavene Hva kan du nå.

Nummer 10. Brettbok

Nummer 10. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401992

Pris: kr 289,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401992

Forfattere: Renate Jensen, Helga Kufaas Tellefsen, Anne Karin Wallace, Arne Hole

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Nummer 10. Parallellbok

Nummer 10. Parallellbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203402982

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203402982

Innbinding: Heftet

Sider: 200

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 10 - parallellbok er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Nummer 10. Parallellbok

Nummer 10. Parallellbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203402999

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203402999

Innbinding: Heftet

Sider: 200

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 10 - parallellbok er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Nummer 10. Parallellbok. Brettbok

Nummer 10. Parallellbok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203403552

Pris: kr 195,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203403552

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Nummer 10. Unibok

Nummer 10. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203405747

Pris: kr 279,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203405747

Forfattere: Renate Jensen, Helga Kufaas Tellefsen, Anne Karin Wallace, Arne Hole

Uniboka er en digital utgave av Nummer 10 lærebok som er beriket med videoer tilknyttet hvert eksempel i boka. Nummer 10 har mange varierte og differensierte oppgaver. Innlæringsoppgavene bygger direkte på tekstens eksempler, mens utfordringsoppgavene går faglig dypere og bredere. I boka fins også eksamensoppgaver som passer til de enkelte emnene.

Nummer 8

Nummer 8

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203344923

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203344923

Innbinding: Heftet

Sider: 416

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Hver side i Lærerens bok inneholder en forminsket side av læreboka, og er en metodisk veiledning som gir didaktiske tips til arbeid med stoffet i klasserommet.

Nummer 8

Nummer 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203344909

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203344909

Innbinding: Flexibind

Sider: 416

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 8 har mange varierte og differensierte oppgaver. Innlæringsoppgavene bygger direkte på tekstens eksempler, mens utfordringsoppgavene går faglig dypere og bredere. I boka fins også eksamensoppgaver som passer til de enkelte emnene.

Hvert delkapittel innledes med en begrepsliste. De enkelte begrepene blir løpende forklart i teksten og konkretiseres i bokas mange figurer, illustrasjoner og bilder.

Underveis i boka kan elevene stoppe opp og jobbe med oppgavene Hva kan du nå. Disse oppgavene gir elevene et godt grunnlag for å vurdere i hvilken grad de har forstått et konkret emne.

Nummer 8

Nummer 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203344916

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203344916

Innbinding: Flexibind

Sider: 416

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 8 har mange varierte og differensierte oppgaver. Innlæringsoppgavene bygger direkte på tekstens eksempler, mens utfordringsoppgavene går faglig dypere og bredere. I boka fins også eksamensoppgaver som passer til de enkelte emnene.

Hvert delkapittel innledes med en begrepsliste. De enkelte begrepene blir løpende forklart i teksten og konkretiseres i bokas mange figurer, illustrasjoner og bilder.

Underveis i boka kan elevene stoppe opp og jobbe med oppgavene Hva kan du nå. Disse oppgavene gir elevene et godt grunnlag for å vurdere i hvilken grad de har forstått et konkret emne.

Nummer 8-10. Elev

Nummer 8-10. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203347061

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203347061

Forfattere: Renate Jensen, Helga Kufaas Tellefsen, Anne Karin Wallace, Arne Hole

Nummer 8-10 elevnettsted er gratis og inneholder verktøyopplæring i Excel og GeoGebra. Her kan elevene også finne løsningsforslag på utvalgte oppgaver fra læreboka, og teste seg selv med interaktive oppgaver til hvert kapittel.

Nummer 8-10. Lærer

Nummer 8-10. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203344992

Pris: kr 2.500,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203344992

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 8-10 lærernettsted består av én Lærerens digitalbok og én Lærerens bok for hvert trinn. I tillegg fins det kapittel- og terminprøver, løsninger og verktøyopplæring i Excel og GeoGebra.

Lærerens digitalbok er en digital versjon av læreboka beriket med undervisningsfilmer fra Twig. Filmene har en varighet på rundt 3 minutter, og kan fungere som motiverende innledning til et tema, som utgangspunkt for en klassesamtale, eller som oppsummering av gjennomgått lærestoff. Filmene finnes både plassert i læreboka der de har relevans til lærestoffet, og samlet i en egen oversikt.

Lærerens bok er en lærerveiledning. Hver side i boka inneholder en forminsket side av læreboka, og er en metodisk veiledning som gir didaktiske tips til arbeid med stoffet i klasserommet.

Et abonnement på Nummer 8-10 lærernettsted kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

Nummer 8. Brettbok

Nummer 8. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349034

Pris: kr 289,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349034

Forfattere: Renate Jensen, Helga Kufaas Tellefsen, Anne Karin Wallace, Arne Hole

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Nummer 8. Parallellbok

Nummer 8. Parallellbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203400667

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203400667

Innbinding: Heftet

Sider: 152

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 8 - parallellbok er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Nummer 8. Parallellbok

Nummer 8. Parallellbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203400674

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203400674

Innbinding: Heftet

Sider: 152

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 8 - parallellbok er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Nummer 8. Parallellbok. Brettbok

Nummer 8. Parallellbok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401985

Pris: kr 195,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401985

Forfattere: Renate Jensen, Helga Kufaas Tellefsen, Anne Karin Wallace, Arne Hole

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Nummer 8. Unibok

Nummer 8. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203405655

Pris: kr 279,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203405655

Forfattere: Anne Karin Wallace, Renate Jensen, Helga Kufaas Tellefsen, Arne Hole

Uniboka er en digital utgave av Nummer 8 lærebok som er beriket med videoer tilknyttet hvert eksempel i boka. Nummer 8 har mange varierte og differensierte oppgaver. Innlæringsoppgavene bygger direkte på tekstens eksempler, mens utfordringsoppgavene går faglig dypere og bredere. I boka fins også eksamensoppgaver som passer til de enkelte emnene.

Nummer 9

Nummer 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203344930

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203344930

Innbinding: Flexibind

Sider: 400

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 9 har et rikholdig utvalg av varierte og differensierte oppgaver. Innlæringsoppgavene bygger direkte på tekstens eksempler, mens utfordringsoppgavene går faglig dypere og bredere. "Rike oppgaver" gir elevene mulighet til diskutere løsninger og forståelse av matematiske begreper. I boka fins også eksamensoppgaver som passer til de enkelte emnene.

Hvert delkapittel innledes med en begrepsliste. De enkelte begrepene blir løpende forklart i teksten og konkretiseres i bokas mange figurer, illustrasjoner og bilder. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene.

Underveis i boka kan elevene stoppe opp og jobbe med oppgavene Hva kan du nå. Disse oppgavene gir elevene et godt grunnlag for å vurdere i hvilken grad de har forstått et konkret emne.

Nummer 9

Nummer 9

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203344954

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203344954

Innbinding: Heftet

Sider: 402

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Hver side i Lærerens bok inneholder en forminsket side av læreboka, og er en metodisk veiledning som gir didaktiske tips til arbeid med stoffet i klasserommet.

Nummer 9

Nummer 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: nyn 2015

ISBN: 9788203344947

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: nyn

År: 2015

ISBN: 9788203344947

Innbinding: Flexibind

Sider: 400

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 9 har et rikholdig utvalg av varierte og differensierte oppgaver. Innlæringsoppgavene bygger direkte på tekstens eksempler, mens utfordringsoppgavene går faglig dypere og bredere. "Rike oppgaver" gir elevene mulighet til diskutere løsninger og forståelse av matematiske begreper. I boka fins også eksamensoppgaver som passer til de enkelte emnene.

Hvert delkapittel innledes med en begrepsliste. De enkelte begrepene blir løpende forklart i teksten og konkretiseres i bokas mange figurer, illustrasjoner og bilder. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene.

Underveis i boka kan elevene stoppe opp og jobbe med oppgavene Hva kan du nå. Disse oppgavene gir elevene et godt grunnlag for å vurdere i hvilken grad de har forstått et konkret emne.

Nummer 9. Brettbok

Nummer 9. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203401015

Pris: kr 289,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203401015

Sider: 400

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Nummer 9. Parallellbok

Nummer 9. Parallellbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203402968

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203402968

Innbinding: Heftet

Sider: 132

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 9 - parallellbok er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Nummer 9. Parallellbok

Nummer 9. Parallellbok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203402975

Pris: kr 245,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203402975

Innbinding: Heftet

Sider: 132

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Nummer 9 - parallellbok er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Nummer 9. Parallellbok. Brettbok

Nummer 9. Parallellbok. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203403545

Pris: kr 195,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203403545

Forfattere: Anne Karin Wallace, Helga Kufaas Tellefsen, Renate Jensen, Arne Hole

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Nummer 9. Unibok

Nummer 9. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203405730

Pris: kr 279,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203405730

Forfattere: Renate Jensen, Helga Kufaas Tellefsen, Anne Karin Wallace, Arne Hole

Uniboka er en digital utgave av Nummer 9 lærebok som er beriket med videoer tilknyttet hvert eksempel i boka. Nummer 9 har mange varierte og differensierte oppgaver. Innlæringsoppgavene bygger direkte på tekstens eksempler, mens utfordringsoppgavene går faglig dypere og bredere. I boka fins også eksamensoppgaver som passer til de enkelte emnene.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x