Norsk for påbygging er en sammenslått lærebok og tekstsamling. Lærebokteksten er differensiert på to nivåer. Teksten på nivå én er basisstoffet om emnet i et lettfattelig og tydelig språk. På nivå to blir perspektivet utvidet og elevene får gå mer i dybden eller bredden. Lærestoffet er anskueliggjort gjennom en mengde eksempeltekster. Bildekunst med fyldige bildetekster er en viktig del av fagstoffet.

Til hvert hovedkapittel er det en egen del som heter "På vei mot eksamen". Her vil ulike oppgaver forberede elevene på eksamen.

Læreboka er en fellesutgave med tekster både på bokmål og nynorsk.

Forfattergruppa bak læreverket har lang erfaring med elever som tar påbygging. Med Norsk for påbygging har de fått anledning til å skreddersy lærestoff og oppgaver til dette kurset.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Motta nyheter

— om norskfaget

Forfattere

Rune Gjerde underviser ved Færder videregående skole i Tønsberg og har bred erfaring fra flere skoleslag og utdanningsprogram, ikke minst fra påbygging. Han har fagene nordisk, engelsk og kunsthistorie.

Hans Petter Løvold er seniorrådgiver og lærer ved Bjørknes Privatskole, hvor han også har vært rektor. Han har nordisk hovedfag. Løvold har vært knyttet til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med utarbeiding av eksamen. Han er også tidligere lærebokforfatter i norsk.

Hanne Magnussen er fagleder ved St. Olav videregående skole og har undervist på både studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram samt påbygging. Magnussen har også vært involvert i Ny GIV-satsning og Vurdering for læring.

Marianne Furumo underviser i norsk ved Færder videregående skole i Tønsberg. Hun har lang erfaring fra påbygging og andre utdanningsprogram. Furumo har fagene nordisk og teatervitenskap. Hun har hatt egen blogg i ti år og skriver om litteratur og skole.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Norsk for påbygging

Norsk for påbygging

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203349263

Pris: kr 715,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203349263

Innbinding: Flexibind

Sider: 512

Forfattere: Rune Gjerde, Hans Petter Løvold, Hanne Magnussen, Marianne Furumo

Norsk for påbygging er en sammenslått lærebok og tekstsamling. Lærebokteksten er differensiert på to nivåer. Teksten på nivå én er basisstoffet om emnet i et lettfattelig og tydelig språk. På nivå to blir perspektivet utvidet og elevene får gå mer i dybden eller bredden. Hele veien er lærestoffet anskueliggjort med tekstutdrag og kommentarer. Til hvert hovedkapittel er det en egen del som heter "På vei mot eksamen". Her vil ulike oppgaver forberede elevene på eksamen.

Læreboka er en fellesutgave med tekster både på bokmål og nynorsk.

Norsk for påbygging. Brettbok

Norsk for påbygging. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400728

Pris: kr 228,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400728

Forfattere: Rune Gjerde, Hans Petter Løvold, Hanne Magnussen, Marianne Furumo

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Norsk for påbygging. Elev

Norsk for påbygging. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400698

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400698

Forfattere: Rune Gjerde, Hanne Magnussen, Hans Petter Løvold, Marianne Furumo

Norsk for påbygging elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester.

Norsk for påbygging. Lydbok

Norsk for påbygging. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203400711

Pris: kr 75,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203400711

Forfattere: Rune Gjerde, Hanne Magnussen, Hans Petter Løvold, Marianne Furumo

Teksten i læreboka er lest inn og gjort tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.

Norsk for påbygging. Lærer

Norsk for påbygging. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203400704

Pris: kr 2.000,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203400704

Forfattere: Rune Gjerde, Hanne Magnussen, Hans Petter Løvold, Marianne Furumo

Norsk for påbygging lærernettsted inneholder elevnettstedet i tillegg til Lærerens digitalbok, som er en digital versjon av læreboka.

Lærerens digitalbok kan brukes til forberedelse, på projektor eller interaktiv tavle. Den digitale boka gir muligheter til å forstørre læreboktekstene, bildene og skjemaene, til å understreke og lage egne notater. Lærebokkapitlene er beriket med lyd, PowerPoint-presentasjoner og kapitlene i korttekst på begge målformer. Her finnes også årsplaner, undervisningsopplegg og fasiter med mer.

Norsk for påbygging. Unibok

Norsk for påbygging. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401947

Pris: kr 228,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401947

Forfattere: Rune Gjerde, Hans Petter Løvold, Hanne Magnussen, Marianne Furumo

Norsk for påbygging Unibok er en digital utgave av læreboka. Den har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet.

Norsk for påbygging er en sammenslått lærebok og tekstsamling. Lærebokteksten er differensiert på to nivåer. Teksten på nivå én er basisstoffet om emnet i et lettfattelig og tydelig språk. På nivå to blir perspektivet utvidet og elevene får gå mer i dybden eller bredden. Hele veien er lærestoffet anskueliggjort med tekstutdrag og kommentarer. Til hvert hovedkapittel er det en egen del som heter "På vei mot eksamen". Her vil ulike oppgaver forberede elevene på eksamen.

Læreboka er en fellesutgave med tekster både på bokmål og nynorsk.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x