Naturfagserien har et enkelt språk og praktisk tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Verket har:

  • lærebøker med teori, eksempler og varierte oppgaver
  • forenklede bøker med utfyllingsoppgaver og teori
  • gratis elevnettsteder med interaktive oppgaver og innlæringsressurser
  • felles lærernettsted med undervisningsfilmer, kapittelprøver, undervisningsopplegg og mye mer

Vurderingseksemplar

— bestill her

Motta nyheter

— om naturfag

Video

På lærernettstedet finner du mer enn 90 undervisningsfilmer. Filmene har en gjennomsnittlig varighet på tre minutter og er av høy kvalitet. Innholdet korresponderer godt med kompetansemål i læreplanen.

Forfattere

Odd Hushovd

Odd Toralf Hushovd er lektor ved Ås videregående skole og har mange års undervisningserfaring i naturfagene, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Han har også lang erfaring som lærebokforfatter i naturfag og kjemi for videregående skole.

Cathrine Tellefsen

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen er førstelektor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har vært lærebokforfatter i fysikk og naturfag i mange år og har lang undervisningserfaring fra videregående skole.

Harald Brandt

Harald Brandt er lektor ved Lærerutdannelsen i Århus og har lang undervisningserfaring fra lærerutdanning og videregående skole, både i Danmark og Norge. Han har også vært lærebokforfatter i kjemi og naturfag i mange år.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Naturfag Påbygging

Naturfag Påbygging

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203347177

Pris: kr 675,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203347177

Innbinding: Heftet

Sider: 248

Forfattere: Odd Toralf Hushovd, Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Harald Brandt

Læreboka Naturfag Påbygging har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Naturfag Påbygging

Naturfag Påbygging

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: nyn 2015

ISBN: 9788203347184

Pris: kr 675,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: nyn

År: 2015

ISBN: 9788203347184

Innbinding: Heftet

Sider: 248

Forfattere: Odd Toralf Hushovd, Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Harald Brandt

Læreboka Naturfag Påbygging har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Naturfag Påbygging. Brettbok

Naturfag Påbygging. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400926

Pris: kr 212,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400926

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Naturfag Påbygging. Elev

Naturfag Påbygging. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203347153

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203347153

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag Påbygging elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som læreboka og inneholder interaktive oppgaver og innlæringsressurser

Naturfag Påbygging. Forenkla

Naturfag Påbygging. Forenkla

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: nyn 2015

ISBN: 9788203349867

Pris: kr 229,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: nyn

År: 2015

ISBN: 9788203349867

Innbinding: Heftet

Sider: 112

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag Påbygging - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Naturfag Påbygging. Forenklet

Naturfag Påbygging. Forenklet

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203349850

Pris: kr 229,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203349850

Innbinding: Heftet

Sider: 112

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag Påbygging - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Naturfag Påbygging. Forenklet. Brettbok. Vg3.

Naturfag Påbygging. Forenklet. Brettbok. Vg3.

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400933

Pris: kr 143,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400933

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Naturfag Påbygging. Lydbok

Naturfag Påbygging. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203401305

Pris: kr 77,50 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203401305

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittelavsnitt de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

Naturfag SF. Brettbok

Naturfag SF. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402128

Pris: kr 276,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402128

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Naturfag SF. Forenkla

Naturfag SF. Forenkla

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203401237

Pris: kr 229,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203401237

Innbinding: Heftet

Sider: 184

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag SF - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Naturfag SF. Forenklet

Naturfag SF. Forenklet

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203401220

Pris: kr 229,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203401220

Innbinding: Heftet

Sider: 184

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag SF - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Naturfag SF. Forenklet utg. Brettbok

Naturfag SF. Forenklet utg. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402135

Pris: kr 132,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402135

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Naturfag SF. Lydbok

Naturfag SF. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402579

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402579

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittelavsnitt de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

Naturfag SF. Lærebok

Naturfag SF. Lærebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203401213

Pris: kr 855,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203401213

Innbinding: Heftet

Sider: 432

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Læreboka Naturfag SF har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Naturfag SF. Lærebok

Naturfag SF. Lærebok

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203401244

Pris: kr 855,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203401244

Innbinding: Heftet

Sider: 432

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Læreboka Naturfag SF har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Naturfag SF. Unibok

Naturfag SF. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401930

Pris: kr 276,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401930

Forfattere: Odd Toralf Hushovd, Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Harald Brandt

Naturfag SF Unibok er en digital utgave av læreboka. Boka har innlest læreboktekst, undervisningsfilmer fra Twig, nøkkelstoff samt start- og kapitteltester.

Læreboka Naturfag SF har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Naturfag SF/YF/Påbygging. Lærer

Naturfag SF/YF/Påbygging. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1-Vg3

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203347443

Pris: kr 3.200,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1-Vg3

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203347443

Forfattere: Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt, Cathrine Wahlstrøm Tellefsen

Naturfag SF/YF/Påbygging lærernettsted er felles for læreverkene Naturfag SF, Naturfag for yrkesfag, Naturfag Påbygging, Naturfag 5, Naturfag 2 og Naturfag 3.

Naturfag Vg1. Filmnettsted

Naturfag Vg1. Filmnettsted

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346873

Pris: kr 25,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346873

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag Vg1. Filmnettsted tar for seg læreplanmålet "Bærekraftig utvikling". Gjennom tekst og film belyser modulen begrepet bærekraftig utvikling, og ved hjelp av quiz'er kan elevene sjekke hva de har fått med seg.

Naturfag for yrkesfag

Naturfag for yrkesfag

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203345098

Pris: kr 425,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203345098

Innbinding: Innbundet

Sider: 288

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Læreboka Naturfag for yrkesfag har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Naturfag for yrkesfag

Naturfag for yrkesfag

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203345104

Pris: kr 425,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203345104

Innbinding: Innbundet

Sider: 288

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Læreboka Naturfag for yrkesfag har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Naturfag for yrkesfag. Brettbok

Naturfag for yrkesfag. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346415

Pris: kr 135,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346415

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Harald Brandt, Odd Toralf Hushovd

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Naturfag for yrkesfag. Elev

Naturfag for yrkesfag. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346149

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346149

Forfattere: Odd Toralf Hushovd, Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Harald Brandt

Naturfag for yrkesfag elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som læreboka og inneholder interaktive oppgaver og innlæringsressurser.

Naturfag for yrkesfag. Forenkla

Naturfag for yrkesfag. Forenkla

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203345760

Pris: kr 215,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203345760

Innbinding: Heftet

Sider: 88

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag for yrkesfag - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Naturfag for yrkesfag. Forenklet

Naturfag for yrkesfag. Forenklet

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203345753

Pris: kr 215,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203345753

Innbinding: Heftet

Sider: 88

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag for yrkesfag - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Naturfag for yrkesfag. Forenklet utgave. Brettbok

Naturfag for yrkesfag. Forenklet utgave. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349157

Pris: kr 132,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349157

Forfattere: Odd Toralf Hushovd, Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Harald Brandt

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Naturfag for yrkesfag. Lydbok

Naturfag for yrkesfag. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346156

Pris: kr 77,50 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346156

Forfattere: Harald Brandt, Odd Toralf Hushovd, Cathrine Wahlstrøm Tellefsen

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittelavsnitt de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

Naturfag for yrkesfag. Unibok

Naturfag for yrkesfag. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349423

Pris: kr 135,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349423

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag for yrkesfag Unibok er en digital utgave av læreboka. Boka har innlest læreboktekst, undervisningsfilmer fra Twig, nøkkelstoff samt start- og kapitteltester.

Læreboka Naturfag for yrkesfag har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

Naturfag påbygging. Unibok

Naturfag påbygging. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn:

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401923

Pris: kr 200,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn:

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401923

Forfattere: Odd Toralf Hushovd, Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Harald Brandt

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x