Naturfag 5, Naturfag 3 og Naturfag 2 er alt-i ett-bøker med elevforsøk inkludert. Bøkene har luftig layout og omslag med praktiske innbrettsklaffer, som gjør det enkelt for elevene å arbeide vekselvis med lærestoffet og aktivitetene bakerst i kapitlene. Lærestoffet er inndelt i korte og oversiktlige avsnitt, krydret med innledende tekster, grublespørsmål og lærende overskrifter.

Verket har:

  • rikholdige elevnettsteder med simuleringer, innledende og avsluttende kapitteltester, flervalgsoppgaver, oppgaver med hint og løsningsforslag
  • felles lærernettsted med undervisningsfilmer, kapittelprøver, undervisningsopplegg og mye mer
  • digitale utgaver av alle bøkene

Motta nyheter

— om naturfag

Video

På lærernettstedet finner du mer enn 90 undervisningsfilmer. Filmene har en gjennomsnittlig varighet på tre minutter og er av høy kvalitet. Innholdet korresponderer godt med kompetansemål i læreplanen.

Forfattere

Cathrine Tellefsen

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen er førstelektor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har vært lærebokforfatter i fysikk og naturfag i mange år og har lang undervisningserfaring fra videregående skole.

Odd Hushovd

Odd Toralf Hushovd er lektor ved Ås videregående skole og har mange års undervisningserfaring i naturfagene, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Han har også lang erfaring som lærebokforfatter i naturfag og kjemi for videregående skole.

Harald Brandt

Harald Brandt er lektor ved Lærerutdannelsen i Århus og har lang undervisningserfaring fra lærerutdanning og videregående skole, både i Danmark og Norge. Han har også vært lærebokforfatter i kjemi og naturfag i mange år.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Naturfag 2

Naturfag 2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340512

Pris: kr 425,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340512

Innbinding: Heftet

Sider: 208

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Boka har luftig layout og omslag med praktiske innbrettsklaffer, som gjør det enkelt for elevene å arbeide vekselvis med lærestoffet og aktivitetene bakerst i kapitlet. Lærestoffet er inndelt i korte og oversiktlige avsnitt, krydret med innledende tekster, grublespørsmål og lærende overskrifter.

Naturfag 2 er en alt-i-ett-bok som også inneholder elevforsøk. Boka er rikt illustrert og inneholder teori, oppgaver og aktiviteter. Den språklige framstillingen er enkel og kortfattet. Foran hvert kapittel er det "gruble"-oppgaver og læreplanmål. Underveis i teksten er det "prøv deg"-oppgaver, markeringer med "viktig stoff", forslag til enkle "gjøringer" i margen, henvisninger til repetisjonsstoff og fordypningsstoff. Kapitlene avsluttes med sammendrag og oppgaver av varierende vanskelighetsgrad.

Naturfag 2

Naturfag 2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340529

Pris: kr 425,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340529

Innbinding: Heftet

Sider: 208

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Boka har luftig layout og omslag med praktiske innbrettsklaffer, som gjør det enkelt for elevene å arbeide vekselvis med lærestoffet og aktivitetene bakerst i kapitlet. Lærestoffet er inndelt i korte og oversiktlige avsnitt, krydret med innledende tekster, grublespørsmål og lærende overskrifter.

Naturfag 2 er en alt-i-ett-bok som også inneholder elevforsøk. Boka er rikt illustrert og inneholder teori, oppgaver og aktiviteter. Den språklige framstillingen er enkel og kortfattet. Foran hvert kapittel er det "gruble"-oppgaver og læreplanmål. Underveis i teksten er det "prøv deg"-oppgaver, markeringer med "viktig stoff", forslag til enkle "gjøringer" i margen, henvisninger til repetisjonsstoff og fordypningsstoff. Kapitlene avsluttes med sammendrag og oppgaver av varierende vanskelighetsgrad.

Naturfag 3 Påbygging

Naturfag 3 Påbygging

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340536

Pris: kr 655,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340536

Innbinding: Heftet

Sider: 264

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag 3 er for elever som ønsker seg generell studiekompetanse, og boka dekker de målene i naturfaglæreplanen, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, som ikke blir dekket av yrkesfaglige utdanningsprogram.

Boka har luftig layout og omslag med praktiske innbrettsklaffer, som gjør det enkelt for elevene å arbeide vekselvis med lærestoffet og aktivitetene bakerst i kapitlet. Lærestoffet er inndelt i korte og oversiktlige avsnitt, krydret med innledende tekster, grublespørsmål og lærende overskrifter. Naturfag 3 er en alt-i-ett-bok som også inneholder elevforsøk. Boka er rikt illustrert og inneholder teori, oppgaver og aktiviteter. Den språklige framstillingen er enkel og kortfattet. Foran hvert kapittel er det "gruble"-oppgaver og læreplanmål. Underveis i teksten er det "prøv deg"-oppgaver, markeringer med "viktig stoff", forslag til enkle "gjøringer" i margen, henvisninger til repetisjonsstoff og fordypningsstoff. Kapitlene avsluttes med sammendrag og oppgaver av varierende vanskelighetsgrad.

Naturfag 3 Påbygging

Naturfag 3 Påbygging

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340543

Pris: kr 655,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340543

Innbinding: Heftet

Sider: 264

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag 3 er for elever som ønsker seg generell studiekompetanse, og boka dekker de målene i naturfaglæreplanen, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, som ikke blir dekket av yrkesfaglige utdanningsprogram.

Boka har luftig layout og omslag med praktiske innbrettsklaffer, som gjør det enkelt for elevene å arbeide vekselvis med lærestoffet og aktivitetene bakerst i kapitlet. Lærestoffet er inndelt i korte og oversiktlige avsnitt, krydret med innledende tekster, grublespørsmål og lærende overskrifter. Naturfag 3 er en alt-i-ett-bok som også inneholder elevforsøk. Boka er rikt illustrert og inneholder teori, oppgaver og aktiviteter. Den språklige framstillingen er enkel og kortfattet. Foran hvert kapittel er det "gruble"-oppgaver og læreplanmål. Underveis i teksten er det "prøv deg"-oppgaver, markeringer med "viktig stoff", forslag til enkle "gjøringer" i margen, henvisninger til repetisjonsstoff og fordypningsstoff. Kapitlene avsluttes med sammendrag og oppgaver av varierende vanskelighetsgrad.

Naturfag 5

Naturfag 5

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203340550

Pris: kr 819,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203340550

Innbinding: Heftet

Sider: 448

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag 5 er en alt-i ett-bok med elevforsøk inkludert. Boka har luftig layout og omslag med praktiske innbrettsklaffer, som gjør det enkelt for elevene å arbeide vekselvis med lærestoffet og aktivitetene bakerst i kapitlet. Lærestoffet er inndelt i korte og oversiktlige avsnitt, krydret med innledende tekster, grublespørsmål og lærende overskrifter.

Naturfag 5

Naturfag 5

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2011

ISBN: 9788203340840

Pris: kr 819,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2011

ISBN: 9788203340840

Innbinding: Heftet

Sider: 448

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag 5 er en alt-i ett-bok med elevforsøk inkludert. Boka har luftig layout og omslag med praktiske innbrettsklaffer, som gjør det enkelt for elevene å arbeide vekselvis med lærestoffet og aktivitetene bakerst i kapitlet. Lærestoffet er inndelt i korte og oversiktlige avsnitt, krydret med innledende tekster, grublespørsmål og lærende overskrifter.

Naturfag 5. Brettbok

Naturfag 5. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346699

Pris: kr 330,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346699

Forfattere: Harald Brandt, Odd Toralf Hushovd, Cathrine Wahlstrøm Tellefsen

Læreboka som PDF gir deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du allerede i dag gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka som PDF.

Naturfag 5. Elev

Naturfag 5. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203348600

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203348600

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Naturfag 5 elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som læreboka og inneholder interaktive oppgaver og innlæringsressurser.

Naturfag 5. Elev. Pluss

Naturfag 5. Elev. Pluss

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203333057

Pris: kr 200,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203333057

Forfattere: Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt, Cathrine Wahlstrøm Tellefsen

Elevnettstedet Naturfag 5 Pluss er et supplement til læreboka Naturfag 5. Elevnettstedet er organisert etter læreboka, og fordi læreboka er tydelig organisert etter læreplanen, vil du her finne et stort mangfold av ressurser som støtter kompetansemålene i læreplanen. Nettstedet kan derfor brukes uavhengig av læreverk.

Naturfag 5 i-boka, som er en interaktiv utgave av læreboka, er også tilgjengelig på elevnettstedet. Den har lyd, videoer, klikkbare begreper, flervalgsoppgaver og mye annet. I-boka er optimalisert for bruk på iPad, men fungerer også godt i nettleserne Safari og Chrome på PC, Mac og Android nettbrett.

På elevnettstedet finner du også simuleringer, innledende og avsluttende kapitteltester, flervalgsoppgaver, oppgaver med hint og løsningsforslag, dra-slipp-oppgaver og videoklipp. Hele boka kan lastes ned som mp3-filer.

Naturfag 5. Minoritetsspråk

Naturfag 5. Minoritetsspråk

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: fle 2010

ISBN: 9788203339226

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: fle

År: 2010

ISBN: 9788203339226

Forfattere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Odd Toralf Hushovd, Harald Brandt

Mange minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser, har problemer med å forstå fagbegreper på norsk. Til læreverket Naturfag 5 er det derfor utviklet en egen lydressurs på polsk, somali, urdu knyttet til en elektronisk utgave av den norske versjonen av læreboka. Viktige begreper og tekster er oversatt. Elevene kan klikke på den aktuelle teksten og få den lest opp på det aktuelle språket. Gode avspillingsfunksjoner gjør at elevene selv kan bestemme hvordan de vil arbeide med de aktuelle ressursene.

Alle lærere har gratis tilgang til Naturfag 5. Minoritetsspråk via Min side.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x