Midgard er et grundig og oversiktlig læreverk i samfunnsfag for 5.–7. trinn. Verket er strukturert rundt en tredelt differensieringsmodell i rødt, gult og blått. Hvert kapittel starter med tydelige læringsmål og en ingress som forbereder elevene på innholdet i kapitlet. Målene blir tatt opp igjen på kapittelets avsluttende side, hvor elevene kan teste kunnskapen sin. Til hvert kapittel er det utarbeidet varierte oppgavesett, der det er lagt vekt på systematisk trening av grunnleggende ferdigheter.

Med Midgard elevbok, lærerveiledning, tavle, elevnettsted og læringsstilmateriellet Tren tanken, har du en komponentpakke som gir stor valgfrihet, og som gjør mulighetene for tilpasset opplæring enda bedre.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Aschehoug Undervisning – barneskole

— facebookside for 1–7-lærere

Komponenter

Midgard 5

Midgard 5

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203314254

Pris: kr 765,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203314254

Innbinding: Heftet

Sider: 206

Forfattere: Olav Såtvedt, Tone Aarre, Bjørg Åsta Flatby, Eva Høiby

Lærerveiledningen har faglig bakgrunnsstoff, tips til undervisningsopplegg og ekstrastoff til hvert oppslag i boka.

Midgard 5

Midgard 5

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203312137

Pris: kr 545,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203312137

Innbinding: Innbundet

Sider: 208

Forfattere: Tone Aarre, Bjørg Åsta Flatby, Eva Høiby, Olav Såtvedt

Læreboka er strukturert rundt en tredelt differensieringsmodell i rødt, gult og blått. Hvert kapittel innledes med et introduksjonsoppslag der eleven presenteres for læringsmålene, sammen med en ingress som forbereder eleven på innholdet i kapitlet. Til hvert kapittel er det utarbeidet varierte oppgavesett, der det er lagt vekt på systematisk trening av grunnleggende ferdigheter og på variasjon i ulike læringsstiler.

INNHOLD
- Livet ved de store elvene
- Hellas i antikken
- Romerriket
- I samfunnet
- Du og jeg... og vi to
- Kart (kurskapittel)
- Levende landskap
- Norge rundt

Midgard 5

Midgard 5

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203313356

Pris: kr 545,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203313356

Innbinding: Innbundet

Sider: 208

Forfattere: Olav Såtvedt, Tone Aarre, Bjørg Åsta Flatby, Eva Høiby

Læreboka er strukturert rundt en tredelt differensieringsmodell i rødt, gult og blått. Hvert kapittel innledes med et introduksjonsoppslag der eleven presenteres for læringsmålene, sammen med en ingress som forbereder eleven på innholdet i kapitlet. Til hvert kapittel er det utarbeidet varierte oppgavesett, der det er lagt vekt på systematisk trening av grunnleggende ferdigheter og på variasjon i ulike læringsstiler.

INNHOLD
- Livet ved dei store elvane
- Hellas i antikken
- Romarriket
- I samfunnet
- Du og eg... og vi to
- Kart (kurskapittel)
- Levande landskap
- Noreg rundt

Midgard 5-7 Læringsstilmateriell. Suppleringsmat. 6

Midgard 5-7 Læringsstilmateriell. Suppleringsmat. 6

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2007

ISBN: 9788203315305

Pris: kr 895,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2007

ISBN: 9788203315305

Innbinding: Heftet

Sider: 128

Forfattere: Lene Heibø Knudsen

Alle har sin egen måte å lære på. Å ta utgangspunkt i elevenes læringsstiler innebærer at lærerne tar utgangspunkt i elevenes sterke sider når de skal lære noe nytt. Læringsstilmateriellet til Midgard baserer seg på Dunn og Dunns læringsstilteorier og er utarbeidet av en av landets mest erfarne pedagoger på området, Lene Heibø Knudsen.

Suppleringspakken har undervisningsopplegg for 6. trinn. Her er både ferdig trykket materiell samt kopioriginaler og maler, slik at klassen selv kan lage egne oppgaver. Det følger også med en lærerveiledning med gjennomgang av hvordan materiellet skal brukes. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet og bygger på temainndelingen i Midgard 6.

Det er 4 tema som står i fokus:
- Europa
- Middelalderen
- Vikingtida
- Slik styres Norge

Midgard 5-7 Læringsstilmateriell. Suppleringsmat. 7

Midgard 5-7 Læringsstilmateriell. Suppleringsmat. 7

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 7. trinn

Målform/år: b/n 2008

ISBN: 9788203315312

Pris: kr 895,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 7. trinn

Målform: b/n

År: 2008

ISBN: 9788203315312

Innbinding: Heftet

Sider: 57

Forfattere: Lene Heibø Knudsen

Alle har sin egen måte å lære på. Å ta utgangspunkt i elevenes læringsstiler innebærer at lærerne tar utgangspunkt i elevenes sterke sider når de skal lære noe nytt. Læringsstilmateriellet til Midgard baserer seg på Dunn og Dunns læringsstilteorier og er utarbeidet av en av landets mest erfarne pedagoger på området, Lene Heibø Knudsen.

Suppleringspakken har undervisningsopplegg for 7. trinn. Her er både ferdig trykket materiell samt kopioriginaler og maler, slik at klassen selv kan lage egne oppgaver. Det følger også med en lærerveiledning med gjennomgang av hvordan materiellet skal brukes. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet og bygger på temainndelingen i Midgard 7.

Det er 4 tema som står i fokus:
- Renessanse og opplysningstid
- Svartedauden og dansketida
- Forbruk og forurensning
- Verden

Midgard 5-7. Elev

Midgard 5-7. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203312557

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203312557

Forfattere: Eva Høiby, Tone Aarre, Bjørg Åsta Flatby

Elevnettstedet aktualiserer lærebokstoffet og trener elevenes ferdigheter innen geografi, samfunnsfag og historie. Integrert i nettstedet finnes det et eget læringsopplegg med universell tilrettelegging, som er et hjelpemiddel for elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning. På elevnettstedet kan elevene spille tidslinjespill, dra på kartverksted, teste sine nettvettkunnskaper eller få spennende oppdrag i samfunnsfag.

Midgard 5-7. Lærer

Midgard 5-7. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: b/n 2008

ISBN: 9788203315886

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: b/n

År: 2008

ISBN: 9788203315886

Forfattere: Tone Aarre, Eva Høiby, Bjørg Åsta Flatby

Midgard 5-7 lærernettsted er lærerens hjelp til Midgard 5-7 elevnettsted.

Midgard 5-7. Læringsstilmateriell. Startpakke

Midgard 5-7. Læringsstilmateriell. Startpakke

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203314261

Pris: kr 2.285,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203314261

Innbinding: Heftet

Sider: 144

Forfattere: Lene Heibø Knudsen

Alle har sin egen måte å lære på. I arbeid med læringsstiler tar læreren utgangspunkt i elevenes sterke sider når de skal lære noe nytt. Læringsstilmateriellet til Midgard 5-7 baserer seg på Dunn og Dunns læringsstilteorier og er utarbeidet av en av landets mest erfarne pedagoger på området, Lene Heibø Knudsen.

Startpakken består av en emnekasse med spillmateriell for alle trinn i tillegg til undervisningsopplegg for 5. trinn. Her er både ferdig trykket materiell samt kopioriginaler og maler slik at klassen selv kan lage egne oppgaver. Det følger også med en lærerveiledning med gjennomgang av hvordan materiellet skal brukes. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet og bygger på temainndelingen i Midgard 5.

Det er fire tema som står i fokus:
- De store elvene
- Antikken
- I samfunnet
- Norge rundt

Til alle trinn er det også utarbeidet kontraktaktivitetspakker (KAP-er), styrte løp med definerte læringsmål. KAP-ene har selvinstruerende oppgaver og gir elevene mulighet til å velge mellom ulike arbeidsformer innenfor et gitt tema.

Midgard 5. Brettbok

Midgard 5. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203348945

Pris: kr 180,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203348945

Forfattere: Olav Såtvedt, Tone Aarre, Eva Høiby, Per Martin Grønland, Bjørg Åsta Flatby

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Midgard 5. Tavle

Midgard 5. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346019

Pris: kr 1.550,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346019

Forfattere: Tone Aarre, Bjørg Åsta Flatby, Håvard Lunnan

Midgard 5 tavle har ferdige undervisningsopplegg til bruk på interaktive tavler. Tavla motiverer elevene samtidig som den oppfordrer til å skape den gode samtalen rundt læringsstoffet. Åpne oppgaver fremmer refleksjon og diskusjon i plenum. Tavla hjelper klassen å nå kompetansemålene på en engasjerende måte.

Midgard 5 tavle vil du også finne tips til læreren og dessuten en digitalutgave av boka som kan vises på tavla.

Midgard 5 tavle tar utgangspunkt i Midgard 5, men kan også brukes uavhengig av læreverk.

Midgard 6

Midgard 6

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2007

ISBN: 9788203314476

Pris: kr 765,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2007

ISBN: 9788203314476

Innbinding: Heftet

Sider: 264

Forfattere: Håvard Lunnan, Per Martin Grønland, Tone Aarre, Bjørg Åsta Flatby

Lærerveiledningen har faglig bakgrunnsstoff, tips til undervisningsopplegg og ekstrastoff til hvert oppslag i boka.

Midgard 6

Midgard 6

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203314452

Pris: kr 545,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203314452

Innbinding: Innbundet

Sider: 204

Forfattere: Tone Aarre, Bjørg Åsta Flatby, Per Martin Grønland, Håvard Lunnan

Læreboka er strukturert rundt en tredelt differensieringsmodell i rødt, gult og blått. Hvert kapittel innledes med et introduksjonsoppslag der eleven presenteres for læringsmålene, sammen med en ingress som forbereder eleven på innholdet i kapitlet. Til hvert kapittel er det utarbeidet varierte oppgavesett, der det er lagt vekt på systematisk trening av grunnleggende ferdigheter og på variasjon i ulike læringsstiler.

INNHOLD
- Naboer i nord
- Vår verdensdel
- På spor etter fortida (kurskapittel)
- Middelalder i Europa
- Vikingtida
- Middelalderen i Norge
- Prøv deg som samfunnsforsker (kurskapittel)
- Vi lever i et demokrati
- Jeg og de andre

Midgard 6

Midgard 6

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203314469

Pris: kr 545,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203314469

Innbinding: Innbundet

Sider: 204

Forfattere: Tone Aarre, Bjørg Åsta Flatby, Per Martin Grønland, Håvard Lunnan

Læreboka er strukturert rundt en tredelt differensieringsmodell i rødt, gult og blått. Hvert kapittel innledes med et introduksjonsoppslag der eleven presenteres for læringsmålene, sammen med en ingress som forbereder eleven på innholdet i kapitlet. Til hvert kapittel er det utarbeidet varierte oppgavesett, der det er lagt vekt på systematisk trening av grunnleggende ferdigheter og på variasjon i ulike læringsstiler.

INNHOLD
- Naboar i nord
- Vår verdsdel
- På spor etter fortida (kurskapittel)
- Europa i mellomalderen
- Vikingtida
- Mellomalderen i Noreg
- Prøv deg som samfunnsforskar (kurskapittel)
- Bestemme saman
- Berre eg er eg

Midgard 6. Brettbok

Midgard 6. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349935

Pris: kr 180,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349935

Forfattere: Håvard Lunnan, Per Martin Grønland, Bjørg Åsta Flatby, Tone Aarre

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Midgard 6. Tavle

Midgard 6. Tavle

+

Komponenttype: Tavle

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203347641

Pris: kr 1.550,00 Lokus.no

Komponenttype: Tavle

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203347641

Forfattere: Tone Aarre, Håvard Lunnan, Bjørg Åsta Flatby

Midgard 6 tavle har ferdige undervisningsopplegg til bruk på interaktive tavler. Tavla motiverer elevene samtidig som den oppfordrer til å skape den gode samtalen rundt læringsstoffet. Åpne oppgaver fremmer refleksjon og diskusjon i plenum. Tavla hjelper klassen å nå kompetansemålene på en engasjerende måte.

Midgard 6 tavle vil du også finne tips til læreren og dessuten en digitalutgave av boka som kan vises på tavla.

Midgard 6 tavle tar utgangspunkt i Midgard 6, men kan også brukes uavhengig av læreverk.

Midgard 7

Midgard 7

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 7. trinn

Målform/år: b/n 2008

ISBN: 9788203315596

Pris: kr 765,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 7. trinn

Målform: b/n

År: 2008

ISBN: 9788203315596

Innbinding: Heftet

Sider: 256

Forfattere: Håvard Lunnan, Bjørg Åsta Flatby, Tone Aarre

Lærerveiledningen har faglig bakgrunnsstoff, tips til undervisningsopplegg og ekstrastoff til hvert oppslag i boka.

Midgard 7

Midgard 7

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2008

ISBN: 9788203315572

Pris: kr 545,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2008

ISBN: 9788203315572

Innbinding: Innbundet

Sider: 216

Forfattere: Håvard Lunnan, Bjørg Åsta Flatby, Tone Aarre

Læreboka er strukturert rundt en tredelt differensieringsmodell i rødt, gult og blått. Hvert kapittel innledes med et introduksjonsoppslag der eleven presenteres for læringsmålene, sammen med en ingress som forbereder eleven på innholdet i kapitlet. Til hvert kapittel er det utarbeidet varierte oppgavesett, der det er lagt vekt på systematisk trening av grunnleggende ferdigheter og på variasjon i ulike læringsstiler.

INNHOLD
- På nett med vett (kurskapittel)
- De store oppdagelsesreisene
- Renessanse og opplysningstid
- Fra pest og krise til bedre tider
- På flukt
- Landskap og levemåter
- Forbruk og forurensning
- Du store verden!
- Rus

Midgard 7

Midgard 7

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203315589

Pris: kr 545,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203315589

Innbinding: Innbundet

Sider: 216

Forfattere: Håvard Lunnan, Bjørg Åsta Flatby, Tone Aarre

Læreboka er strukturert rundt en tredelt differensieringsmodell i rødt, gult og blått. Hvert kapittel innledes med et introduksjonsoppslag der eleven presenteres for læringsmålene, sammen med en ingress som forbereder eleven på innholdet i kapitlet. Til hvert kapittel er det utarbeidet varierte oppgavesett, der det er lagt vekt på systematisk trening av grunnleggende ferdigheter og på variasjon i ulike læringsstiler.

INNHOLD
- På nett med vett (kurskapittel)
- Dei store oppdagelsesreisene
- Renessanse og opplysningstid
- Frå pest og krise til betre tider
- På flukt
- Landskap og levemåtar
- Forbruk og forureining
- Du store verda!
- Rus

Midgard 7. Brettbok

Midgard 7. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349942

Pris: kr 180,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 7. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349942

Forfattere: Håvard Lunnan, Bjørg Åsta Flatby, Tone Aarre

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Tren Tanken 5-7

Tren Tanken 5-7

+

Komponenttype: Spill

Trinn: 5.-7. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203313912

Pris: kr 769,00 Kjøp

Komponenttype: Spill

Trinn: 5.-7. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203313912

Forfattere: Tone Bjaadal, Mohamed Jumanne Semboja, Knut Strømfors, Linn-Hege Lyngby Eliassen, Anders Ekman

Lagspillet Tren Tanken skal øve hodet, trene tankene og utfordre holdninger. Spillet er utviklet i nært samarbeid med elever og lærere. Tren Tanken kan spilles på skolen som en del av undervisningen - eller hjemme. Det er fire typer oppgavekort. Deltakerne spiller på lag og skal lage egne grafer, forklare faglige begrep, dele inn i kategorier og svare på spørsmål. Spillet er best egnet for 4-8 spillere. Alder fra 10 år.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x