MED NYTT BLIKK PÅ SAMFUNNSAKTUELLE TEMAER

Matters dekker læreplanen for programfaget samfunnsfaglig engelsk i den videregående skolen. Forfatterne fokuserer på Storbritannia og USA i tillegg til Nigeria og India der engelsk er et offisielt språk.

Fokusområder:
• Tekster som tar for seg historiske, politiske, sosiale og økonomiske forhold
• Nye litterære tekster som belyser samfunnsaktuelle temaer
• Både kortsvars- og langsvarsoppgaver fins i alle kapitler
• Eget opplegg rundt en roman og forslag til bruk av film
• Skrivekurs, referansedel og in-depth study

Læreboka og elevnettstedet tilbyr skrive- og presentasjonskurs som gjør det enklere for elevene å produsere gode tekster. Referansedel bakerst i boka inneholder nyttig informasjon om blant annet teksttyper, ord og uttrykk og setningsstrukturer.

Læreboka foreligger i april 2018. Elev- og lærernettstedet samt digitalboka er tilgjengelig fra august 2018.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Kurs

— meld deg på!

Ressursbank

— for lærer

Motta fagnyheter

— om språkfag

Lesestrategifilmer i engelsk

Lesestrategifilmene i engelsk er en serie på fem korte filmer der sentrale lesestrategier i engelskfaget presenteres – med supplerende tekster og oppgaver på ulike nivåer. Både tekster og oppgaver har innlest lyd og er utformet på en slik måte at de gir mulighet for differensiering og tilrettelegging for elever med ulik lesekompetanse.

Alle filmene er tekstet for hørselshemmede på engelsk. Til alt materiellet foreligger også tekster på engelsk og glossarer på bokmål og nynorsk.

Lesestrategifilmene finner du på Matters elev- og lærernettsted fra skolestart 2018/19.

Forfattere

Sigrid Brevik Wangsness er høgskolelektor i engelsk på Handelshøyskolen ved HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus). Hun har i snart 30 år forelest innenfor områdene engelsk økonomisk fagspråk, britisk og amerikansk samfunn, politikk og kultur samt i internasjonale og tverrkulturelle emner.

Alf Tomas Tønnessen

Alf Tomas Tønnessen er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Institutt for Språk og Litteratur. Han er en erfaren og etterspurt kurs- og foredragsholder om temaer innen politikk og samfunnsforhold i USA, med Det republikanske partiet og amerikansk konservatisme som særskilt interessefelt. Han har publisert en bok om høyrebevegelsen i USA på 1970-tallet, samt en rekke andre faglige arbeider og avisartikler. Han var president i American Studies Association of Norway 2012-2016.

Jan Erik Mustad

Jan Erik Mustad er førstelektor ved Universitetet i Agder, Institutt for fremmedspråk og oversetting. Han er en erfaren og etterspurt kurs- og foredragsholder om temaer innen politikk og samfunnsforhold i Storbritannia, med Nord-Irland som særskilt interessefelt. I tillegg til å være lærebokforfatter, har han også publisert en rekke andre faglige arbeider, avisartikler og bøker.

Elisabeth Farstad er lektor i engelsk og norsk ved Ås videregående skole. Hun har hovedfag i engelsk fra Universitet i Oslo, og har over 15 års undervisningserfaring fra den videregående skolen, blant annet fra Oslo katedralskole og Eikeli videregående skole. Elisabeth underviser i engelsk på IB-linjen, der hun også er kontaktlærer og CAS-koordinator. Hennes interessefelt er litteratur, sjangerlære og kjønns- og rasespørsmål.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Matters

Matters

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: eng 2018

ISBN: 9788203404580

Pris: kr 885,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: eng

År: 2018

ISBN: 9788203404580

Innbinding: Heftet

Sider: 416

Forfattere: Sigrid Brevik Wangsness, Alf Tomas Tønnessen, Jan Erik Mustad, Elisabeth Farstad

Læreboka tar for seg Storbritannia og USA i tillegg til Nigeria og India der engelsk er et offisielt språk. Historiske, politiske, sosiale og økonomiske forhold blir belyst gjennom solide fagtekster og en rekke engasjerende skjønnlitterære tekster. Varierte oppgavetyper trener de ulike ferdighetene og hjelper elevene å bearbeide fagstoffet.

Læreverket har ekstra fokus på eksamen. Både kortsvars- og langsvarsoppgaver fins i alle kapitler i tillegg til eksamensrelevant skrive- og presentasjonskurs. En referansedel bakerst i boka som tar for seg grammatikk, ord og uttrykk og setningsstrukturer.

Årsplan og eksempler på eksamensrelevante ressurser finner du på lærernettstedet.

Matters. Brettbok

Matters. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: eng 2018

ISBN: 9788203404924

Pris: kr 295,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: eng

År: 2018

ISBN: 9788203404924

Forfattere: Sigrid Brevik Wangsness, Jan Erik Mustad, Alf Tomas Tønnessen, Elisabeth Farstad

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Brettboka er et alternativ til papirutgaven av læreboka.

Matters. Elev

Matters. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: eng 2018

ISBN: 9788203404955

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: eng

År: 2018

ISBN: 9788203404955

Forfattere: Sigrid Brevik Wangsness, Jan Erik Mustad, Alf Tomas Tønnessen, Elisabeth Farstad

Elevnettstedet følger lærebokas struktur og er fritt tilgjengelig uten innlogging. Til tekstene er det oppgaver i blant annet leseforståelse og glosetrening som gir elevene variasjon, mengdetrening og motivasjon i arbeidet med lærestoffet.

Elevnettstedet og læreboka tilbyr et skrivekurs som fokuserer på språklige virkemidler i ulike typer tekster. Målsettingen er å gi elevene nyttig skrivetrening som forberedelse til eksamen.

Matters. Lydbok

Matters. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: eng 2018

ISBN: 9788203404948

Pris: kr 77,50 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: eng

År: 2018

ISBN: 9788203404948

Forfattere: Sigrid Brevik Wangsness, Jan Erik Mustad, Alf Tomas Tønnessen, Elisabeth Farstad

Tekstene i læreboka er innlest som lydbok av profesjonelle skuespillere. Den digitale lydboka kan kjøpes som årsabonnement på Lokus.no til elever som ønsker eller trenger lydstøtte.

Matters. Lærer

Matters. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: eng 2018

ISBN: 9788203404962

Pris: kr 2.500,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg3

Målform: eng

År: 2018

ISBN: 9788203404962

Forfattere: Sigrid Brevik Wangsness, Jan Erik Mustad, Alf Tomas Tønnessen, Elisabeth Farstad

Lærernettstedet gir tilgang til hele elevnettstedet samt egne ressurser for lærere, deriblant lærerens digitalbok. Her finner du lydfiler, pedagogiske tips, årsplanforslag, løsningsforslag/fasit, transkripsjoner av lyttestoff i læreboka, PP-presentasjoner, lenkesamlinger og forslag til bøker og filmer.

Matters. Unibok

Matters. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: eng 2018

ISBN: 9788203404931

Pris: kr 292,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: eng

År: 2018

ISBN: 9788203404931

Forfattere: Sigrid Brevik Wangsness, Jan Erik Mustad, Alf Tomas Tønnessen, Elisabeth Farstad

Uniboka er en digital utgave av Matters lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest lyd, flilmklipp, begreper og interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f.eks. PC, Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen.

Uniboka er et digitalt alternativ til brettboka. Den kjøpes som årslisens på Lokus.no.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x