VÅRT NYE SAMFUNNSFAGSVERK HETER ARENA OG KOMMER I FORBINDELSE MED NY LÆREPLAN I MARS 2020.

Matriks 8-10 er et fleksibelt læreverk i samfunnsfag. Lærebøkene er strukturert i en todelt differensieringsmodell, i en a- og en b-del, og det er lagt vekt på grundig begrepsinnlæring og et godt og forståelig språk. Verket består av mange og utradisjonelle komponenter som gjør det enkelt å legge opp til en differensiert og variert undervisning. Gjennom lærebøkene, nettstedene og et engasjerende spill blir det lettere for læreren å legge til rette for ulike læringsstiler. En egen lærerhåndbok har forslag til undervisningsopplegg som baserer seg på læringsstrategiene Tren Tanken. Læreverket har et klart fokus på de områdene som forsterkes i læreplanrevisjonen 2013: Tydeliggjøring av grunnleggende ferdigheter og hovedområdet "Utforskeren".
Klikk på "komponenter" for mer informasjon.

Tren tanken spill
Matriks 8 samfunnsfag
Matriks 8 historie
Matriks 8 geografi
Matriks 9 samfunnsfag
Matriks 9 historie
Matriks 9 geografi
Matriks 10 samfunnsfag
Matriks 10 historie
Matriks 10 geografi

Motta nyheter

— i dine fag

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Matriks 8-10. Elev

Matriks 8-10. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203314285

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203314285

Matriks 8-10 elevnettsted presenterer gode kilder egnet for aldersgruppen, og gir elevene et stort mangfold av interaktive oppgaver. Elevene kan for eksempel høre radiointervju med norske Arvid som var med i Vietnam-krigen, se bilder fra nordmenn på prærien i USA på 1880-tallet og filmklipp med Lenin som taler i Moskva i 1920.

Elevnettstedet er inndelt i fagtemaer og har tre typer innhold: «Oppdrag» som er sekvenser som tar for seg et sentralt fagtema, «Prøv deg» som består av flervalgsoppgaver og en samling nyttige lenker.

Elevnetttedet har også en bildebase og en egen historieressurs på arabisk, polsk og russisk. Her er det meste av Matriks historiebøker gjengitt med både tekst og tale på de tre språkene. I tillegg fins interaktive oppgaver beregnet for elever som ikke har norsk som morsmål. Sidene har også norske ordforklaringer for samme målgruppe.

Utarbeidelsen er støttet av Utdanningsdirektoratet og utviklet i samarbeid med Åsheim ungdomsskole i Trondheim.

Matriks 8-10. Lærer

Matriks 8-10. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: b/n 2009

ISBN: 9788203315961

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: b/n

År: 2009

ISBN: 9788203315961

Forfattere: Klara Retterholt, Lillian Gran, Hege Cecilie Nicolaysen, Mari Skurdal, Gry Andresen, Ole Gilbert Karlsen

Matriks 8-10 lærernettsted inneholder kapittelprøver, lenker og andre nyttige fagressurser.

Matriks. Geografi 10

Matriks. Geografi 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2008

ISBN: 9788203315749

Pris: kr 479,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2008

ISBN: 9788203315749

Innbinding: Innbundet

Sider: 176

Forfattere: Torgeir Holgersen, Ole Gilbert Karlsen

Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

Matriks Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Geografi er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og fokuserer på befolkning og områdene Afrika, Europa, Asia, Oseania, Nord og Sør- Amerika som grunnlag for kartlegging, sammenligning, analyse, forklaring og drøfting.

Matriks. Geografi 10

Matriks. Geografi 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203315756

Pris: kr 479,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203315756

Innbinding: Innbundet

Sider: 176

Forfattere: Torgeir Holgersen, Ole Gilbert Karlsen

Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

Matriks Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Geografi er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innhaldet er knytt opp mot faget sine kompetansemål og fokuserer på befolkning og områda Afrika, Europa, Asia, Oseania, Nord og Sør- Amerika som grunnlag for kartlegging, samanlikning, analyse, forklaring og drøfting.

Matriks. Geografi 8

Matriks. Geografi 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203312144

Pris: kr 469,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203312144

Innbinding: Innbundet

Sider: 144

Forfattere: Ole Gilbert Karlsen, Torgeir Holgersen

Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og hovedkapitlene gjennomgår kart, landskapet på kartet og åpner for undring over hva som er best av kart og globus. Videre består boka av kapitler som tar for seg indre og ytre krefter på jorda, berggrunnen, det norske naturlandskapet og vannets kretsløp.

Matriks. Geografi 8

Matriks. Geografi 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203313486

Pris: kr 469,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203313486

Innbinding: Innbundet

Sider: 146

Forfattere: Torgeir Holgersen, Ole Gilbert Karlsen

Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og hovedkapitlene gjennomgår kart, landskapet på kartet og åpner for undring over hva som er best av kart og globus. Videre består boka av kapitler som tar for seg indre og ytre krefter på jorda, berggrunnen, det norske naturlandskapet og vannets kretsløp.

Matriks. Geografi 9

Matriks. Geografi 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203314698

Pris: kr 469,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203314698

Innbinding: Innbundet

Sider: 160

Forfattere: Torgeir Holgersen, Ole Gilbert Karlsen

Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og starter med en videreføring av kart, deretter bevegelser i luftmassene, klima, mat og energi.

Matriks. Geografi 9

Matriks. Geografi 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203314704

Pris: kr 469,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203314704

Innbinding: Innbundet

Sider: 160

Forfattere: Torgeir Holgersen, Ole Gilbert Karlsen

Matriks Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og starter med en videreføring av kart, deretter bevegelser i luftmassene, klima, mat og energi.

Matriks. Historie 10

Matriks. Historie 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2008

ISBN: 9788203315763

Pris: kr 479,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2008

ISBN: 9788203315763

Innbinding: Innbundet

Sider: 144

Forfattere: Ketil Knutsen, Synnøve Veinan Hellerud

Matriks Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. Matriks Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

Matriks Historie er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og gjennomgår verdens- og norgeshistorien fra 1945 og frem til i dag. Hovedkapitlene tar for seg den kalde krigen, velferdsstaten, konflikter i Midtøsten, kolonienes selvstendiggjøring, samling og splitting i Europa, samt Norge sin plass i verden.

Matriks. Historie 10

Matriks. Historie 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203315770

Pris: kr 479,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203315770

Innbinding: Innbundet

Sider: 144

Forfattere: Ketil Knutsen, Synnøve Veinan Hellerud

Matriks Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. Matriks Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

Matriks Historie er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innhaldet er knytt opp mot faget sine kompetansemål og gjennomgår verds- og noregshistoria frå 1945 og fram til i dag. Hovudkapitla tek for seg den kalde krigen, velferdsstaten, konfliktar i Midtausten, koloniane si sjølvstendiggjering, samling og splitting i Europa, samt Noreg sin plass i verda.

Matriks. Historie 8

Matriks. Historie 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203312151

Pris: kr 469,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203312151

Innbinding: Innbundet

Sider: 156

Forfattere: Synnøve Veinan Hellerud, Sigrid Moen

Matriks Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og tar for seg de store forandringene som skjedde fra slutten av 1700-tallet og til begynnelsen av 1900-tallet. Hovedkapitlene gjennomgår den franske og amerikanske revolusjonen, 1814, befolkningsvekst og den industrielle revolusjonen, nasjonalisme og imperialisme, samt Norges selvstendighet.

Matriks. Historie 8

Matriks. Historie 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203313479

Pris: kr 469,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203313479

Innbinding: Innbundet

Sider: 152

Forfattere: Synnøve Veinan Hellerud, Sigrid Moen

Matriks Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og tar for seg de store forandringene som skjedde fra slutten av 1700-tallet og til begynnelsen av 1900-tallet. Hovedkapitlene gjennomgår den franske og amerikanske revolusjonen, 1814, befolkningsvekst og den industrielle revolusjonen, nasjonalisme og imperialisme, samt Norges selvstendighet.

Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innhaldet er knytt opp mot faget sine kompetansemål og tek for seg dei store endringane som skjedde frå slutten av 1700-talet og til byrjinga av 1900-talet. Hovudkapitla går gjennom den franske og amerikanske revolusjonen, 1814, befolkningsvekst og den industrielle revolusjonen, nasjonalisme og imperialisme, samt Noregs sjølvstende.

Matriks. Historie 9

Matriks. Historie 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203314674

Pris: kr 469,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203314674

Innbinding: Innbundet

Sider: 144

Forfattere: Ketil Knutsen, Synnøve Veinan Hellerud, Sigrid Moen

Matriks Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt 'Til Kildene'. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og tar for seg noen av de mest omfattende konfliktene i verdenshistorien, i tillegg til personer og tanker som var med på å prege utviklingen av historien. Læreboken starter med historien om Titanic for å illustrere samfunnet på begynnelsen av 1900-tallet og fortsetter med første verdenskrig. Videre følger kapittel om klassekamp og revolusjon i Russland, arbeiderbevegelsen i Norge, samt den økonomiske krisen i USA og avslutter med to kapittel som omhandler andre verdenskrig.

Matriks. Historie 9

Matriks. Historie 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203314681

Pris: kr 469,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203314681

Innbinding: Innbundet

Sider: 144

Forfattere: Ketil Knutsen, Synnøve Veinan Hellerud, Sigrid Moen

Matriks Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt 'Til kildene'. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og tar for seg noen av de mest omfattende konfliktene i verdenshistorien, i tillegg til personer og tanker som var med på å prege utviklingen av historien. Læreboken starter med historien om Titanic for å illustrere samfunnet på begynnelsen av 1900-tallet og fortsetter med første verdenskrig. Videre følger kapittel om klassekamp og revolusjon i Russland, arbeiderbevegelsen i Norge, samt den økonomiske krisen i USA og avslutter med to kapittel som omhandler andre verdenskrig.

Matriks. Samfunn 10

Matriks. Samfunn 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2008

ISBN: 9788203315794

Pris: kr 445,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2008

ISBN: 9788203315794

Innbinding: Innbundet

Sider: 128

Forfattere: Thomas Horne, Thomas Hylland Eriksen, Gry Andresen

Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Samfunnskunnskap er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og hovedkapitlene gjennomgår hva et samfunn er, økonomi, entreprenørskap, samt seksualitet og samliv.

Matriks. Samfunn 10

Matriks. Samfunn 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203315800

Pris: kr 445,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203315800

Innbinding: Innbundet

Sider: 128

Forfattere: Thomas Horne, Thomas Hylland Eriksen, Gry Andresen

Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Samfunnskunnskap er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innhaldet er knytt opp mot faget sine kompetansemål og hovudkapitla gjennomgår kva eit samfunn er, økonomi, entreprenørskap, samt seksualitet og samliv.

Matriks. Samfunn 8

Matriks. Samfunn 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203310904

Pris: kr 445,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203310904

Innbinding: Innbundet

Sider: 128

Forfattere: Hege Cecilie Nicolaysen, Gry Andresen, Mari Skurdal, Trude Olsen

Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og består av tre hoveddeler: påvirkning, makt og forbruk

Matriks. Samfunn 8

Matriks. Samfunn 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203313493

Pris: kr 445,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203313493

Innbinding: Innbundet

Sider: 122

Forfattere: Trude Olsen, Mari Skurdal, Hege Cecilie Nicolaysen, Gry Andresen

Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og består av tre hoveddeler: påvirkning, makt og forbruk

Matriks. Samfunn 9

Matriks. Samfunn 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203314513

Pris: kr 445,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203314513

Innbinding: Innbundet

Sider: 144

Forfattere: Thomas Horne, Mari Skurdal, Hege Cecilie Nicolaysen, Gry Andresen

Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Samfunnskunnskap er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innholdet er knyttet opp mot fagets kompetansemål og hovedkapitlene gjennomgår menneskerettighetene, lov og rett, kultur og mangfold, samt rus.

Matriks. Samfunn 9

Matriks. Samfunn 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203314711

Pris: kr 445,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203314711

Innbinding: Innbundet

Sider: 144

Forfattere: Thomas Horne, Mari Skurdal, Hege Cecilie Nicolaysen, Gry Andresen

Matriks Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I Matriks Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Matriks Samfunnskunnskap er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

Innhaldet er knytt opp mot faget sine kompetansemål og hovudkapitla gjennomgår menneskerettighetane, lov og rett, kultur og mangfald, samt rus.

Matriks. Samfunnsfag 10

Matriks. Samfunnsfag 10

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2008

ISBN: 9788203313639

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2008

ISBN: 9788203313639

Innbinding: Heftet

Sider: 280

Forfattere: Thomas Horne, Ketil Knutsen, Torgeir Holgersen, Synnøve Veinan Hellerud, Sigrid Moen, Ole Gilbert Karlsen, Mari Skurdal, Hege Cecilie Nicolaysen, Gry Andresen

Matriks lærerveiledning er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

Matriks. Samfunnsfag 8

Matriks. Samfunnsfag 8

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203313615

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203313615

Innbinding: Heftet

Sider: 315

Forfattere: Synnøve Veinan Hellerud, Sigrid Moen, Torgeir Holgersen, Ole Gilbert Karlsen, Trude Olsen, Mari Skurdal, Hege Cecilie Nicolaysen, Gry Andresen

Matriks lærerveiledning er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

Matriks. Samfunnsfag 9

Matriks. Samfunnsfag 9

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2007

ISBN: 9788203313622

Pris: kr 745,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2007

ISBN: 9788203313622

Innbinding: Heftet

Sider: 312

Forfattere: Thomas Horne, Ketil Knutsen, Torgeir Holgersen, Mari Skurdal, Hege Cecilie Nicolaysen, Gry Andresen, Synnøve Veinan Hellerud, Sigrid Moen, Ole Gilbert Karlsen

Matriks lærerveiledning er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

Tren Tanken 8-10

Tren Tanken 8-10

+

Komponenttype: Spill

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203312571

Pris: kr 715,00 Ikke på lager

Komponenttype: Spill

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203312571

Forfattere: Per Olav Kallestad, Trude Olsen, Linn-Hege Lyngby Eliassen, Knut Strømfors

Lagspillet Tren Tankener en del av Matriks-verket og bygger på læringsstrategiene i Tren tanken (TT). Spillet skal øve hodet, trene tankene og utfordre holdninger og er utviklet i Norge, i nært samarbeid med elever og lærere.

Tren Tanken kan spilles på skolen som en del av undervisningen eller hjemme. Det er fire typer oppgavekort. Deltakerne skal lage egne grafer, forklare faglige begrep, dele inn i kategorier og svare på spørsmål. Spillet er best egnet til 4-8 spillere. Alder fra 12 år.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x