Matematikkserien består av lærebøker, gratis elevnettsteder og et felles lærernettsted. I bøkene forklares bruken av GeoGebra løpende i teksten, og bakerst i bøkene fins en oversikt med de viktigste GeoGebra-kommandoene, samt et eksamenstreningskapittel.

Verket har: 

  • forenklede bøker til 1P-Y, 1P, 2P og 2P-Y
  • gratis elevnettsteder med løsninger på alle oppgavene fra lærebøkene
  • felles lærernettsted med termin- og kapittelprøver, eksamensløsninger og mye mer
Matematikk for yrkesfag
Matematikk 1P
Matematikk 1T
Matematikk 2P
Matematikk R1
Matematikk S1
Matematikk Påbygging
Matematikk R2
Matematikk S2

Vurderingseksemplar

— bestill her

Motta nyheter

— om matematikk

Spør forfatterne

— facebookgruppe for matematikklærere

Video

På lærernettstedet finner du mer enn 50 undervisningsfilmer. Filmene har en gjennomsnittlig varighet på tre minutter og er av høy kvalitet. Innholdet korresponderer godt med kompetansemål i læreplanen.

Forfattere

Ørnulf Borgan er professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, der han forsker og underviser om statistiske metoder. Han har vært lærebokforfatter i mange år.

Håvard Moe har bred realfaglig utdanning og har skrevet lærebøker i matematikk i flere år. Han er lærer ved Sandnessjøen videregående skole og underviser i matematikk, fysikk og kjemi.

John Engeseth har bred undervisningspraksis og underviser til daglig ved Elvebakken videregående skole. Han har vært forfatter av matematikkbøker for videregående skole i mange år.

Odd Heir har i en årrekke vært lærer, lærebokforfatter og kursholder i matematikk for videregående skole. Han har hovedfag i geofysikk.

Inger Christin Borge har doktorgrad innenfor algebra fra University of Oxford. Hun er ansatt ved Universitetet i Oslo hvor hun er førstelektor ved Matematisk institutt.

Hermod Haug har en bred fagbakgrunn og underviser ved Oslo Handelsgymnasium. Han har i mange år bidratt til Aschehougs læreverk i matematikk for videregående skole.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Matematikk 1P

Matematikk 1P

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203347870

Pris: kr 895,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203347870

Innbinding: Heftet

Sider: 384

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de velge flere grunnleggende eller mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for 1P-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, løsninger til oppgaver fra boka og verktøyopplæring.

Matematikk 1P

Matematikk 1P

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203347894

Pris: kr 895,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203347894

Innbinding: Heftet

Sider: 384

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de velge flere grunnleggende eller mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for 1P-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, løsninger til oppgaver fra boka og verktøyopplæring.

Matematikk 1P. Brettbok

Matematikk 1P. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349041

Pris: kr 288,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349041

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Matematikk 1P. Elev

Matematikk 1P. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348778

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348778

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Matematikk 1P elevnettsted inneholder løsninger på oppgavene fra læreboka, interaktive tester til hvert kapittel, basisoppgaver, sammendrag og noen innlæringsressurser.

Matematikk 1P. Forenkla

Matematikk 1P. Forenkla

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203347955

Pris: kr 255,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203347955

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Matematikk 1P - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Matematikk 1P. Forenklet

Matematikk 1P. Forenklet

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203347948

Pris: kr 255,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203347948

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Matematikk 1P - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Matematikk 1P. Forenklet utgave. Brettbok

Matematikk 1P. Forenklet utgave. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349164

Pris: kr 160,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349164

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Matematikk 1T

Matematikk 1T

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203347887

Pris: kr 895,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203347887

Innbinding: Heftet

Sider: 432

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de velge flere grunnleggende eller mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for 1T-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, løsninger til oppgaver fra boka og verktøyopplæring.

Matematikk 1T

Matematikk 1T

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203347900

Pris: kr 895,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203347900

Innbinding: Heftet

Sider: 432

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de velge flere grunnleggende eller mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for 1T-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, løsninger til oppgaver fra boka og verktøyopplæring.

Matematikk 1T. Brettbok

Matematikk 1T. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349195

Pris: kr 288,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349195

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Matematikk 1T. Elev

Matematikk 1T. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348754

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348754

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Matematikk 1T elevnettsted inneholder løsninger på oppgavene fra læreboka, interaktive tester til hvert kapittel, basisoppgaver, sammendrag og noen innlæringsressurser.

Matematikk 2P

Matematikk 2P

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203347924

Pris: kr 705,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203347924

Innbinding: Heftet

Sider: 264

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de velge flere grunnleggende eller mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for 2P-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, løsninger til oppgaver fra boka og verktøyopplæring.

Matematikk 2P

Matematikk 2P

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203347931

Pris: kr 705,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203347931

Innbinding: Heftet

Sider: 264

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de velge flere grunnleggende eller mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for 2P-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, løsninger til oppgaver fra boka og verktøyopplæring.

Matematikk 2P. Brettbok

Matematikk 2P. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349201

Pris: kr 220,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349201

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Matematikk 2P. Elev

Matematikk 2P. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348785

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348785

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Matematikk 2P elevnettsted inneholder løsninger på oppgavene fra læreboka, interaktive tester til hvert kapittel, basisoppgaver, sammendrag og noen innlæringsressurser.

Matematikk 2P. Forenkla

Matematikk 2P. Forenkla

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg2

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203347979

Pris: kr 215,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg2

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203347979

Innbinding: Heftet

Sider: 88

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Matematikk 2P - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Matematikk 2P. Forenklet

Matematikk 2P. Forenklet

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg2

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203347962

Pris: kr 215,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg2

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203347962

Innbinding: Heftet

Sider: 88

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Matematikk 2P - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Matematikk 2P. Forenklet utgave. Brettbok

Matematikk 2P. Forenklet utgave. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349171

Pris: kr 124,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349171

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Matematikk Påbygging

Matematikk Påbygging

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203347566

Pris: kr 765,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203347566

Innbinding: Heftet

Sider: 376

Forfattere: Håvard Moe, Ørnulf Borgan, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel.

Boka starter med "I gang igjen", et kort repetisjonskapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de velge flere grunnleggende eller mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for påbyggingkurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, løsninger til oppgaver fra boka og verktøyopplæring.

Matematikk Påbygging

Matematikk Påbygging

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203347917

Pris: kr 765,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203347917

Innbinding: Heftet

Sider: 376

Forfattere: Håvard Moe, Ørnulf Borgan, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de velge flere grunnleggende eller mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for påbyggingkurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, løsninger til oppgaver fra boka og verktøyopplæring.

Matematikk Påbygging. Elev

Matematikk Påbygging. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348792

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348792

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Matematikk Påbygging elevnettsted inneholder løsninger på oppgavene fra læreboka, interaktive tester til hvert kapittel, basisoppgaver, sammendrag og noen innlæringsressurser.

Matematikk Påbygging. Forenkla

Matematikk Påbygging. Forenkla

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg3

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203347993

Pris: kr 255,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg3

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203347993

Innbinding: Heftet

Sider: 128

Forfattere: John Engeseth, Håvard Moe, Ørnulf Borgan, Odd Heir

Matematikk Påbygging - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Matematikk Påbygging. Forenklet

Matematikk Påbygging. Forenklet

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203347986

Pris: kr 255,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203347986

Innbinding: Heftet

Sider: 128

Forfattere: John Engeseth, Håvard Moe, Ørnulf Borgan, Odd Heir

Matematikk Påbygging - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Matematikk R1

Matematikk R1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203349799

Pris: kr 975,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203349799

Innbinding: Heftet

Sider: 448

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de arbeide med flere grunnleggende oppgaver og mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for R1-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, verktøyopplæring og løsninger til alle oppgavene fra boka.

Matematikk R1

Matematikk R1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform/år: nyn 2015

ISBN: 9788203349805

Pris: kr 975,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform: nyn

År: 2015

ISBN: 9788203349805

Innbinding: Heftet

Sider: 448

Forfattere: Ørnulf Borgan, John Engeseth, Håvard Moe, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de arbeide med flere grunnleggende oppgaver og mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for R1-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, verktøyopplæring og løsninger til alle oppgavene fra boka.

Matematikk R1. Brettbok

Matematikk R1. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400995

Pris: kr 308,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400995

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Matematikk R1. Elev

Matematikk R1. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400117

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400117

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Matematikk R1 elevnettsted inneholder løsninger på oppgavene fra læreboka, interaktive tester til hvert kapittel, basisoppgaver, sammendrag og noen innlæringsressurser.

Matematikk R2

Matematikk R2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203401282

Pris: kr 975,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203401282

Innbinding: Heftet

Sider: 500

Forfattere: Inger Christin Borge, Hermod Haug, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de arbeide med flere grunnleggende oppgaver og mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for R2-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, verktøyopplæring og løsninger til alle oppgavene fra boka.

Matematikk R2

Matematikk R2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203401299

Pris: kr 975,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203401299

Innbinding: Heftet

Sider: 500

Forfattere: Inger Christin Borge, Hermod Haug, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de arbeide med flere grunnleggende oppgaver og mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for R2-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, verktøyopplæring og løsninger til alle oppgavene fra boka.

Matematikk R2. Brettbok

Matematikk R2. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402067

Pris: kr 308,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402067

Forfattere: Inger Christin Borge, Hermod Haug, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Matematikk R2. Elevnettsted

Matematikk R2. Elevnettsted

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402074

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402074

Forfattere: Inger Christin Borge, Hermod Haug, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Matematikk R2 elevnettsted inneholder løsninger på oppgavene fra læreboka, interaktive kapitteltester, sammendrag og noen innlæringsressurser.

Matematikk S1

Matematikk S1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203349836

Pris: kr 975,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203349836

Innbinding: Heftet

Sider: 384

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de arbeide med flere grunnleggende oppgaver og mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for S1-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, verktøyopplæring og løsninger til alle oppgavene fra boka.

Matematikk S1

Matematikk S1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform/år: nyn 2015

ISBN: 9788203349843

Pris: kr 975,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform: nyn

År: 2015

ISBN: 9788203349843

Innbinding: Heftet

Sider: 384

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de arbeide med flere grunnleggende oppgaver og mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for S1-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, verktøyopplæring og løsninger til alle oppgavene fra boka.

Matematikk S1. Brettbok

Matematikk S1. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203401008

Pris: kr 308,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203401008

Forfattere: Ørnulf Borgan, John Engeseth, Håvard Moe, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Matematikk S1. Elev

Matematikk S1. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400124

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400124

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Matematikk S1 elevnettsted inneholder løsninger på oppgavene fra læreboka, interaktive tester til hvert kapittel, basisoppgaver, sammendrag og noen innlæringsressurser.

Matematikk S2

Matematikk S2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203401268

Pris: kr 975,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203401268

Innbinding: Heftet

Sider: 420

Forfattere: Hermod Haug, Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de arbeide med flere grunnleggende oppgaver og mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for S2-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, verktøyopplæring og løsninger til alle oppgavene fra boka.

Matematikk S2

Matematikk S2

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203401275

Pris: kr 975,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203401275

Innbinding: Heftet

Sider: 418

Forfattere: Hermod Haug, Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka inneholder teori, eksempler og innlæringsoppgaver, samt differensierte oppgaver til hvert underkapittel. Innlæringsoppgaver er plassert rett etter tilhørende teori og eksempler. Elevene kommer deretter til den differensierte oppgavesamlingen bakerst i underkapitlet. Her kan de arbeide med flere grunnleggende oppgaver og mer utdypende oppgaver. Bruk av digitale verktøy forklares løpende. Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for S2-kurset.

Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som oppsummerer kapitlet. Til slutt i bøkene finner du et todelt eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver. På omslagsklaffene står viktige definisjoner, setninger og formler.

Til læreboka hører en gratis digital elevressurs. Ressursen omfatter interaktive oppgaver, innlæringsressurser, verktøyopplæring og løsninger til alle oppgavene fra boka.

Matematikk S2. Brettbok

Matematikk S2. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402081

Pris: kr 308,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402081

Forfattere: Ørnulf Borgan, Hermod Haug, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Matematikk S2. Elevnettsted

Matematikk S2. Elevnettsted

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402098

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402098

Forfattere: Ørnulf Borgan, Hermod Haug, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Matematikk S2 elevnettsted inneholder løsninger på oppgavene fra læreboka, interaktive kapitteltester, sammendrag og noen innlæringsressurser.

Matematikk SF/YF/Påbygging. Lærer

Matematikk SF/YF/Påbygging. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1-Vg3

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203336638

Pris: kr 5.700,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1-Vg3

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203336638

Forfattere: John Engeseth, Ørnulf Borgan, Håvard Moe, Odd Heir

Matematikk SF/YF/Påbygging lærernettsted er knyttet til hele Aschehougs matematikkserie. Her finner du terminprøver, kapittelprøver, eksamensløsninger, undervisningsfilmer fra Twig, yrkesrettede opplegg, årsplaner, verktøyopplæring, nyheter ang. matematikkfaget m.m.

Lærernettstedet inneholder også Lærerens digitalbok, en digital versjon av læreboka der du kan forstørre, understreke, markere og legge inn egne notater. Lærerens digitalbok til 1P-Y, 1P, 1T, 2P og 2P-Y er beriket med undervisningsfilmer.

Et abonnement på Matematikk SF/YF lærernettsted kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

Matematikk for yrkesfag

Matematikk for yrkesfag

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203345135

Pris: kr 715,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203345135

Innbinding: Innbundet

Sider: 288

Forfattere: John Engeseth, Håvard Moe, Odd Heir

Matematikk for yrkesfag er bygd opp av korte, oversiktlige kapitler. Fagstoffet konkretiseres med hverdagsnære eksempler og innlæringsstoff som går rett på sak. Oppgavene ivaretar de grunnleggende ferdighetene og er differensiert på to nivåer som det er lett å veksle mellom. Til slutt i boka finner du et eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver.

Matematikk for yrkesfag

Matematikk for yrkesfag

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203345142

Pris: kr 715,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203345142

Innbinding: Innbundet

Sider: 288

Forfattere: John Engeseth, Håvard Moe, Odd Heir

Matematikk for yrkesfag er bygd opp av korte, oversiktlige kapitler. Fagstoffet konkretiseres med hverdagsnære eksempler og innlæringsstoff som går rett på sak. Oppgavene ivaretar de grunnleggende ferdighetene og er differensiert på to nivåer som det er lett å veksle mellom. Til slutt i boka finner du et eksamenstreningskapittel med blandede oppgaver.

Matematikk for yrkesfag. Brettbok

Matematikk for yrkesfag. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346422

Pris: kr 224,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346422

Forfattere: John Engeseth, Håvard Moe, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Matematikk for yrkesfag. Elev

Matematikk for yrkesfag. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346217

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346217

Forfattere: John Engeseth, Håvard Moe, Odd Heir

Matematikk for yrkesfag elevnettsted inneholder interaktive tester til hvert kapittel, sammendrag og løsninger på kapitteltestene fra læreboka, samt noen innlæringsressurser.

Matematikk for yrkesfag. Forenkla

Matematikk for yrkesfag. Forenkla

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203345784

Pris: kr 215,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203345784

Innbinding: Heftet

Sider: 88

Forfattere: John Engeseth, Håvard Moe, Odd Heir

Matematikk for yrkesfag - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Matematikk for yrkesfag. Forenklet

Matematikk for yrkesfag. Forenklet

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203345777

Pris: kr 215,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203345777

Innbinding: Heftet

Sider: 88

Forfattere: John Engeseth, Håvard Moe, Odd Heir

Matematikk for yrkesfag - forenklet er en bok laget for å gi elever som sliter med matematikk et bedre grunnlag. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i den ordinære læreboka.

Matematikk for yrkesfag. Forenklet utgave. Brettbok

Matematikk for yrkesfag. Forenklet utgave. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349140

Pris: kr 124,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349140

Forfattere: Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Matematikk påbygging. Brettbok

Matematikk påbygging. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349218

Pris: kr 240,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349218

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Matematikk påbygging. Forenklet utgave. Brettbok

Matematikk påbygging. Forenklet utgave. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349188

Pris: kr 160,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349188

Forfattere: Ørnulf Borgan, Håvard Moe, John Engeseth, Odd Heir

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x