Lingua Planet

Nettbasert med alle ressursene på ett sted.

Lingua Planet er et komplett læremiddel som dekker læreplanen for:
- engelsk for elever på 8. til 10. trinn (egner seg både for ordinær engelskundervisning og engelsk fordypning)
- fremmedspråkene fransk, spansk og tysk nivå I og II (passer både for ungdomstrinnet og videregående skole)
- grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever

Lingua Planet er delt inn i ulike nivåer med et rikt utvalg av temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det lydfiler, animasjoner, grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig og muntlig arbeid kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.
Oppgavene er bygget rundt de fem ferdighetene lytte, lese, snakke, samhandle og skrive. Innenfor hver ferdighet er det tre løp som gir rom for differensiering.

Et eget lærernettsted gir tips til undervisningen, ekstramateriale og nyttige lenker.

Video

Språk er den viktigste formen for kommunikasjon. Lingua Planet er et komplett læreverk der elevene får trent på de språklige ferdighetene. Lytte, lese, snakke, samhandle og skrive er alle integrert i vårt digitale språkunivers.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Lingua Planet. Engelsk

Lingua Planet. Engelsk

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: eng 2011

ISBN: 9788203337482

Pris: kr 250,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: eng

År: 2011

ISBN: 9788203337482

Forfattere: Sandra Marthinsen, Eva Hatlevik, Ole Einar Thune

Lingua Planet engelsk er et heldigitalt læremiddel for elever som skal oppnå grunnskolekompetanse i engelsk. Innholdet i Lingua Planet engelsk er bygget opp rundt 27 sentrale temaer. Multimediale ressurser som filmklipp, fotofortellinger, lydfiler og animasjoner danner utgangspunkt for kommunikasjonstrening innenfor ferdighetene lytte, lese, snakke, samhandle og skrive. Hvert av disse kompetanseområdene består av tre nivådifferensierte løp, som er supplert med egne moduler for grammatikk-, uttale- og glosetrening. Alle brukere har mulighet til å håndtere egne mediefiler og dele stoff med hverandre og med læreren.

Lingua Planet. Fransk

Lingua Planet. Fransk

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2

Målform/år: fra 2010

ISBN: 9788203337994

Pris: kr 100,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2

Målform: fra

År: 2010

ISBN: 9788203337994

Forfattere: Christine Meklenborg Salvesen, Geir Uvsløkk, Julie Casoli Uvsløkk, Hélène Celdran, Fabienne Olaisen, Hazel Davies, Cathrine Hjulstad, Øyvor Skofteland

Lingua Planet fransk er et komplett læremiddel for elever i fremmedspråk på nivå I og II. Det passer både for ungdomstrinnet og videregående.

Lingua Planet fransk er nettbasert og har alle ressurser samlet på ett sted. Elevene trenger eget brukernavn og passord for å få tilgang.

Læremiddelet er delt inn i to nivåer med et stort utvalg av temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det lydfiler, animasjoner, grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig og muntlig arbeid kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.

Oppgavene er bygget rundt de fem ferdighetene lytte, lese, tale, samhandle og skrive. Innenfor hver ferdighet er det tre løp som gir rom for differensiering.

Et eget lærernettsted gir tips til undervisningen, ekstramateriale og nyttige lenker.

Lingua Planet. Fransk eksamensgrammatikk

Lingua Planet. Fransk eksamensgrammatikk

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348402

Pris: kr 59,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348402

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Fabienne Olaisen, Hélène Celdran

Eksamensgrammatikken dekker nivå 1 og 2 og kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Denne grammatikken egner seg godt som oppslagsverk når du skal skrive egne tekster hjemme, på skolen eller på eksamen. Du finner øvingsoppgaver til grammatikken i Lingua Planet på nett (lokus.no).

Lingua Planet. Fransk eksamensgrammatikk

Lingua Planet. Fransk eksamensgrammatikk

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203348419

Pris: kr 59,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203348419

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Fabienne Olaisen, Hélène Celdran

Eksamensgrammatikken dekker nivå 1 og 2 og kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Denne grammatikken egner seg godt som oppslagsverk når du skal skrive egne tekster hjemme, på skolen eller på eksamen. Du finner øvingsoppgaver til grammatikken i Lingua Planet på nett (lokus.no).

Lingua Planet. Grunnleggende norsk

Lingua Planet. Grunnleggende norsk

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2

Målform/år: bm 2011

ISBN: 9788203338014

Pris: kr 260,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2

Målform: bm

År: 2011

ISBN: 9788203338014

Forfattere: Agnete Andersen Bueie, Elena Tkachenko, Stine Aasheim, Valgerd Mørch

Lingua Planet grunnleggende norsk er et komplett læremiddel for minoritetsspråklige elever som følger læreplanen for grunnleggende norsk på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Lingua Planet grunnleggende norsk er nettbasert og har alle ressurser samlet på ett sted. Elevene trenger eget brukernavn og passord for å få tilgang.

Læremiddelet er delt inn i tre nivåer med en mengde ulike temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig arbeid og lydfiler kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.

Oppgavene er bygget rundt ferdighetene lytte, lese, snakke og skrive. Innenfor hver ferdighet er det tre løp som gir rom for differensiering. I tillegg finnes det fordypningsoppgaver.

Et eget lærernettsted gir tips til undervisningen, ekstramateriale og nyttige lenker.

Lingua Planet. Spansk

Lingua Planet. Spansk

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2

Målform/år: spa 2010

ISBN: 9788203338007

Pris: kr 100,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2

Målform: spa

År: 2010

ISBN: 9788203338007

Forfattere: Vibeke Holtskog, Camilla Horne Heidum, Mieke Neyens, Rocío Ballarín, Andreas Dybwad, Jeanette Aronssen, Lucy Hermoza Rigal, Pilar Rodal Álvarez, Anne Karine Kleveland, Berit Grønn

Lingua Planet spansk er et komplett læremiddel for elever i fremmedspråk på nivå I og II. Det passer både for ungdomstrinnet og videregående.

Lingua Planet spansk er nettbasert og har alle ressurser samlet på ett sted. Elevene trenger eget brukernavn og passord for å få tilgang.

Læremiddelet er delt inn i to nivåer med et stort utvalg av temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det lydfiler, animasjoner, grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig og muntlig arbeid kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.

Oppgavene er bygget rundt de fem ferdighetene lytte, lese, tale, samhandle og skrive. Innenfor hver ferdighet er det tre løp som gir rom for differensiering.

Et eget lærernettsted gir tips til undervisningen, ekstramateriale, nyttige lenker og referanser.

Lingua Planet. Spansk eksamensgrammatikk

Lingua Planet. Spansk eksamensgrammatikk

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348396

Pris: kr 59,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348396

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Pilar Rodal Álvarez

Eksamensgrammatikken dekker nivå 1 og 2 og kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Denne grammatikken egner seg godt som oppslagsverk når du skal skrive egne tekster hjemme, på skolen eller på eksamen. Du finner øvingsoppgaver til grammatikken i Lingua Planet på nett (lokus.no).

Lingua Planet. Spansk eksamensgrammatikk

Lingua Planet. Spansk eksamensgrammatikk

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203348433

Pris: kr 59,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203348433

Innbinding: Heftet

Sider: 80

Forfattere: Pilar Rodal Álvarez

Eksamensgrammatikken dekker nivå 1 og 2 og kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Denne grammatikken egner seg godt som oppslagsverk når du skal skrive egne tekster hjemme, på skolen eller på eksamen. Du finner øvingsoppgaver til grammatikken i Lingua Planet på nett (lokus.no).

Lingua Planet. Tysk

Lingua Planet. Tysk

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2

Målform/år: tys 2010

ISBN: 9788203338045

Pris: kr 100,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2

Målform: tys

År: 2010

ISBN: 9788203338045

Forfattere: Helene Ugland Mæland, Janne Gravdal, Ingrid Asmussen, Kari Haugen Bader, Astrid C. Nervik, Bettina Nordland, Ingrid Strümke

Lingua Planet tysk er et komplett læremiddel for elever i fremmedspråk på nivå I og II. Det passer både for ungdomstrinnet og videregående.

Lingua Planet tysk er nettbasert og har alle ressurser samlet på ett sted. Elevene trenger eget brukernavn og passord for å få tilgang.

Læremiddelet er delt inn i to nivåer med et stort utvalg av temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det lydfiler, animasjoner, grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig og muntlig arbeid kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.

Oppgavene er bygget rundt de fem ferdighetene lytte, lese, tale, samhandle og skrive. Innenfor hver ferdighet er det tre løp som gir rom for differensiering.

Et eget lærernettsted gir tips til undervisningen, ekstramateriale, nyttige lenker og referanser.

Lingua Planet. Tysk eksamensgrammatikk

Lingua Planet. Tysk eksamensgrammatikk

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348389

Pris: kr 59,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348389

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Halvor Thesen

Eksamensgrammatikken dekker nivå 1 og 2 og kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Denne grammatikken egner seg godt som oppslagsverk når du skal skrive egne tekster hjemme, på skolen eller på eksamen. Du finner øvingsoppgaver til grammatikken i Lingua Planet på nett (lokus.no).

Lingua Planet. Tysk eksamensgrammatikk

Lingua Planet. Tysk eksamensgrammatikk

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203348426

Pris: kr 59,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203348426

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Halvor Thesen

Eksamensgrammatikken dekker nivå 1 og 2 og kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Denne grammatikken egner seg godt som oppslagsverk når du skal skrive egne tekster hjemme, på skolen eller på eksamen. Du finner øvingsoppgaver til grammatikken i Lingua Planet på nett (lokus.no).

Lingua planet. Lærer

Lingua planet. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2

Målform/år: bm 2009

ISBN: 9788203338038

Pris: kr 2.000,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10., Vg1, Vg2

Målform: bm

År: 2009

ISBN: 9788203338038

Lingua Planet lærernettsted inneholder alle elevnettstedene (norsk, engelsk, fransk, spansk og tysk) samt en fyldig beskrivelse av målene og oppgavene innenfor hvert tema og hver ferdighet. Her er det formulert hva elevene skal lære og hvilke oppgaver som passer til forarbeid, individuelt arbeid, i par eller grupper, og hvilke oppgaver som egner seg til vurdering.

Lingua Planet lærernettsted gir tips til undervisningen og forslag på hvor det passer med muntlige eller skriftlige oppgaver. Det er også listet opp forslag til hjemmearbeid og relevante lenker til dem som trenger ekstra arbeid eller fordypning.

Lingua Planet har også en fane som forklarer hvordan du kan bruke læremiddelet. Her finner du en beskrivelse av symbolene som er brukt på knappene og hvordan læreverket er bygd opp. I tillegg er det forslag til forskjellige vurderingsformer.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x