MOTIVERER, INSPIRERER OG BYGGER

Leute fikk BELMA-pris i 2018 (Best European Learning Materials Awards). Tyskverket introduserer elevene for det tyske språket gjennom møter med unge mennesker, folk med ulik bakgrunn og historiske personer. Målet er å inspirere elevene til å ta i bruk språket fra første time.

Profil
> Tekster som treffer elevene og som gir noe å snakke om.
> Aktiviteter som gjør språklæringen morsom.
> God og systematisk progresjon gjennom læringsløpet.
> Stor vekt på muntlig og skriftlig produksjon.
> Inndeling i kjernestoff og fordypningsstoff gjør det lettere å differensiere.
> Digital lærerressurs som tidsbesparende planleggingsverktøy.

Komponentstruktur
> Alt-i-ett-bok med tekster, oppgaver og grammatikk for hvert trinn.
> Arbeidsbok med supplerende oppgaver og aktiviteter.
> Felles gratis elevnettsted med bl.a. lydfiler, filmer, grammatikkvideoer, ordkort og uttalemodul med opptaksfunksjon.
> Felles lærernettsted med bl.a. forslag til prøver, årsplan, modelltekster, lyttetekster og videoer.
> Digitalbok som alternativ til lærebok.

Systematikk
Differensieringsmodellen i Leute har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Alle kapitlene har samme oppbygning med tematisk bilde og mål for kapitlet innledningsvis. Oppgavene i elevboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytteleseskrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. Oppgaver med opptaksfunksjon vil gi elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke tysk. Siste kapittel er viet fester og høytider.

Muntlig eksamen
10. klasseboka får ekstra fokus på muntlig eksamen. Elevene finner tips til hvordan de holder samtalen i gang og en oversikt over sentrale temaer som egner seg godt for muntlig eksamen. Den foreligger våren 2018 sammen med 9. klasseboka.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Ressursbank

— for lærer

Godt grep!

— gratis abonnement

Motta nyheter

— om språkfag

Geir snakker om ...

Geir Johansen er en av forfatterne av LEUTE 8–10. På lærernettstedet deler han sine tanker om tyskfaget.

I videoen om vurdering kommer han blant annet inn på hva målet med vurdering er. Han gir konkrete tips om hvordan tilrettelegge for gode vurderingsprosesser med elevene.

De to første videoene i serien «Geir snakker om …» suppleres i løpet av året med videoer om blant annet «Das Ich-Buch» og fagfornyelsen.

Forfattere

Julika Fiebig

Julika Fiebig har lang erfaring i utvikling av læremidler i tysk for norske forlag. Hun har vært med i revisjonen av Weitblick, og er forfatteren bak øvelsessamlingen Alles im Griff. Julika Fiebig har utdanning i tysk som fremmedspråk og nordisk fra Universitetet i Greifswald og Universitetet i Oslo. Hun har undervist tysk for utlendinger i Berlin, Tyskland.

Geir Johansen

Geir Johansen er rektor ved Gamlebyen skole, Oslo. Han har flere års erfaring som lærer i tysk, først og fremst på ungdomstrinnet. Han har også erfaring fra forsøk med fremmedspråk på mellomtrinnet og undervisning i aldersblandete grupper i fådelt skole. Geir Johansen har årsenhet i tysk fra lærerhøgskolen og har senere tatt mellomfag i tysk ved universitetet.

Petra Biesalski

Petra Biesalski har lang erfaring som lærer i fremmedspråk, bl.a. på universitetsnivå og som kursleder både ved Goethe-Institut i Oslo og ved Utenriksdepartementets kompetansesenter. Petra Biesalski har siden 2009 vært ansatt som leder for språkavdelingen ved Goethe-Institut. Hun er medforfatter på tyskverket Weitblick 1–2 for den videregående skolen.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Leute 10

Leute 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2018

ISBN: 9788203401497

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2018

ISBN: 9788203401497

Innbinding: Innbundet

Sider: 160

Forfattere: Julika Fiebig, Geir Johansen, Petra Biesalski

Leute kjennetegnes ved god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet. Det er lagt stor vekt på muntlig og skriftlig progresjon. Differensieringsmodellen i Leute har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Alle kapitlene har samme oppbygning med tematisk bilde og mål for kapitlet innledningsvis.

Oppgavene i elevboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. Oppgaver med opptaksfunksjon gir elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke tysk. Siste kapittel er viet fester og høytider.

Hvert kapittel har egne grammatiske temaer og hver bok avsluttes med en repetisjon av disse.

10.-klasseboka har et ekstra fokus på muntlig eksamen.

Leute 10

Leute 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: nyn 2018

ISBN: 9788203401503

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: nyn

År: 2018

ISBN: 9788203401503

Innbinding: Innbundet

Sider: 160

Forfattere: Julika Fiebig, Geir Johansen, Petra Biesalski

Leute kjennetegnes ved god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet. Det er lagt stor vekt på muntlig og skriftlig progresjon. Differensieringsmodellen i Leute har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Alle kapitlene har samme oppbygning med tematisk bilde og mål for kapitlet innledningsvis.

Oppgavene i elevboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. Oppgaver med opptaksfunksjon gir elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke tysk. Siste kapittel er viet fester og høytider.

Hvert kapittel har egne grammatiske temaer og hver bok avsluttes med en repetisjon av disse.

10.-klasseboka har et ekstra fokus på muntlig eksamen.

Leute 10. Arbeitsbuch

Leute 10. Arbeitsbuch

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2018

ISBN: 9788203404269

Pris: kr 149,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2018

ISBN: 9788203404269

Innbinding: Heftet

Sider: 112

Forfattere: Julika Fiebig

Arbeidsboka inneholder supplerende oppgaver til læreboka som forsterker innlæringen av nøkkelstoff. Den følger hovedsbokas struktur, innhold og oppbygning. Den har rikelig med skrivelinjer. Arbeisbokas bakside er utformet som spillbrett.

Leute 10. Arbeitsbuch

Leute 10. Arbeitsbuch

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: nyn 2018

ISBN: 9788203404276

Pris: kr 149,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 10. trinn

Målform: nyn

År: 2018

ISBN: 9788203404276

Innbinding: Heftet

Sider: 112

Forfattere: Julika Fiebig

Arbeidsboka inneholder supplerende oppgaver til læreboka som forsterker innlæringen av nøkkelstoff. Den følger hovedsbokas struktur, innhold og oppbygning. Den har rikelig med skrivelinjer. Arbeisbokas bakside er utformet som spillbrett.

Leute 10. Brettbok

Leute 10. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203403996

Pris: kr 204,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203403996

Forfattere: Geir Johansen, Julika Fiebig, Petra Biesalski

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Leute 10. Unibok

Leute 10. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203404887

Pris: kr 204,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203404887

Forfattere: Geir Johansen, Julika Fiebig, Petra Biesalski

Uniboka er en digital utgave av Leute 10 lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest lyd, flilmklipp, begreper og interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f.eks. PC, Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen.

Uniboka er et digitalt alternativ til brettboka. Den kjøpes som årslisens på Lokus.no.

Leute 8

Leute 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203401466

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203401466

Innbinding: Flexibind

Sider: 160

Forfattere: Geir Johansen, Julika Fiebig, Petra Biesalski

Leute kjennetegnes ved god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet. Det er lagt stor vekt på muntlig og skriftlig progresjon. Differensieringsmodellen i Leute har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Alle kapitlene har samme oppbygning med tematisk bilde og mål for kapitlet innledningsvis.

Oppgavene i elevboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. Oppgaver med opptaksfunksjon gir elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke tysk. Siste kapittel er viet fester og høytider.

Hvert kapittel har egne grammatiske temaer og hver bok avsluttes med en repetisjon av disse.

Leute 8

Leute 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203401459

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203401459

Innbinding: Flexibind

Sider: 160

Forfattere: Julika Fiebig, Geir Johansen, Petra Biesalski

Leute kjennetegnes ved god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet. Det er lagt stor vekt på muntlig og skriftlig progresjon. Differensieringsmodellen i Leute har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Alle kapitlene har samme oppbygning med tematisk bilde og mål for kapitlet innledningsvis.

Oppgavene i elevboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. Oppgaver med opptaksfunksjon gir elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke tysk. Siste kapittel er viet fester og høytider.

Leute 8-10. Elev

Leute 8-10. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203401510

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203401510

Forfattere: Geir Johansen, Julika Fiebig, Petra Biesalski

Elevnettstedet har felles inngang til de tre trinnene. Det inneholder et rikholdig oppgaveutvalg til alle kapitlene i læreboka, lydfiler, filmer og uttalemodul med opptaksfunksjon. Elevnettstedet er gratis.

Leute 8-10. Lærer

Leute 8-10. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203401527

Pris: kr 2.000,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203401527

Forfattere: Geir Johansen, Petra Biesalski, Julika Fiebig

Lærernettstedet er en ressursbank for lærer med blant annet forslag til prøver, årsplan, modelltekster, lyttetekster og videoer. Lærernettstedet inneholder også digital utgave av lærebøkene (bok 8 fra skolestart 2017 og bok 9 og 10 fra skolestart 2018). Den digitale utgaven er beriket med bl.a. lydfiler til tekstene i læreboka og henvisning til nyttige lenker til bruk i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Den kan brukes aktivt på lerret eller digital tavle i klasserommet, og på pc og mac.

Lærernettstedet er et effektivt planleggingsverktøy med mange tilleggsressurser. Det tilbys som skoleabonnement på Lokus.no, og kan brukes av alle tysklærerne ved skolen.

Leute 8. Arbeitsbuch

Leute 8. Arbeitsbuch

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203404009

Pris: kr 149,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203404009

Innbinding: Heftet

Sider: 112

Forfattere: Julika Fiebig

Arbeidsboka inneholder supplerende oppgaver til læreboka som forsterker innlæringen av nøkkelstoff. Den følger hovedsbokas struktur, innhold og oppbygning. Den har rikelig med skrivelinjer. Arbeisbokas bakside er utformet som spillbrett.

Leute 8. Arbeitsbuch

Leute 8. Arbeitsbuch

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203404016

Pris: kr 149,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 8. trinn

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203404016

Innbinding: Heftet

Sider: 112

Forfattere: Julika Fiebig

Arbeidsboka inneholder supplerende oppgaver til læreboka som forsterker innlæringen av nøkkelstoff. Den følger hovedsbokas struktur, innhold og oppbygning. Den har rikelig med skrivelinjer. Arbeisbokas bakside er utformet som spillbrett.

Leute 8. Brettbok

Leute 8. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203403491

Pris: kr 204,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203403491

Forfattere: Geir Johansen, Julika Fiebig, Petra Biesalski

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Leute 8. Unibok

Leute 8. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203404863

Pris: kr 204,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203404863

Forfattere: Julika Fiebig, Geir Johansen, Petra Biesalski

Uniboka er en digital utgave av Leute 8 lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest lyd, flilmklipp, begreper og interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f. eks. PC, Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen.

Leute 9

Leute 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2018

ISBN: 9788203401473

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2018

ISBN: 9788203401473

Innbinding: Innbundet

Sider: 160

Forfattere: Julika Fiebig, Geir Johansen, Petra Biesalski

Leute kjennetegnes ved god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet. Det er lagt stor vekt på muntlig og skriftlig progresjon. Differensieringsmodellen i Leute har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Alle kapitlene har samme oppbygning med tematisk bilde og mål for kapitlet innledningsvis.

Oppgavene i elevboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. Oppgaver med opptaksfunksjon gir elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke tysk. Siste kapittel er viet fester og høytider.

Hvert kapittel har egne grammatiske temaer og hver bok avsluttes med en repetisjon av disse.

Leute 9

Leute 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: nyn 2018

ISBN: 9788203401480

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: nyn

År: 2018

ISBN: 9788203401480

Innbinding: Innbundet

Sider: 160

Forfattere: Julika Fiebig, Geir Johansen, Petra Biesalski

Leute kjennetegnes ved god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet. Det er lagt stor vekt på muntlig og skriftlig progresjon. Differensieringsmodellen i Leute har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Alle kapitlene har samme oppbygning med tematisk bilde og mål for kapitlet innledningsvis.

Oppgavene i elevboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. Oppgaver med opptaksfunksjon gir elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke tysk. Siste kapittel er viet fester og høytider.

Hvert kapittel har egne grammatiske temaer og hver bok avsluttes med en repetisjon av disse.

Leute 9. Arbeitsbuch

Leute 9. Arbeitsbuch

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2018

ISBN: 9788203404245

Pris: kr 149,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2018

ISBN: 9788203404245

Innbinding: Heftet

Sider: 112

Forfattere: Julika Fiebig

Arbeidsboka inneholder supplerende oppgaver til læreboka som forsterker innlæringen av nøkkelstoff. Den følger hovedsbokas struktur, innhold og oppbygning. Den har rikelig med skrivelinjer. Arbeisbokas bakside er utformet som spillbrett.

Leute 9. Arbeitsbuch

Leute 9. Arbeitsbuch

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: nyn 2018

ISBN: 9788203404252

Pris: kr 149,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 9. trinn

Målform: nyn

År: 2018

ISBN: 9788203404252

Innbinding: Heftet

Sider: 112

Forfattere: Julika Fiebig

Arbeidsboka inneholder supplerende oppgaver til læreboka som forsterker innlæringen av nøkkelstoff. Den følger hovedsbokas struktur, innhold og oppbygning. Den har rikelig med skrivelinjer. Arbeisbokas bakside er utformet som spillbrett.

Leute 9. Brettbok

Leute 9. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203403989

Pris: kr 204,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203403989

Forfattere: Geir Johansen, Julika Fiebig, Petra Biesalski

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Leute 9. Unibok

Leute 9. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203404870

Pris: kr 204,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203404870

Forfattere: Julika Fiebig, Geir Johansen, Petra Biesalski

Uniboka er en digital utgave av Leute 10 lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest lyd, flilmklipp, begreper og interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f. eks. PC, Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen.

Uniboka er et digitalt alternativ til brettboka. Den kjøpes som årslisens på Lokus.no.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x