Impressions

– engelskverk i faget litteratur og kultur Vg3

MED FOKUS PÅ ENGELSKSPRÅKLIG LITTERATUR

Impressions er skrevet etter læreplanen for programfaget engelskspråklig litteratur og kultur for Vg3. Læreverket består av lærebok, lærer-cd, elevnettsted og lærernettsted.

Impressions er bygget på et solid faglig fundament og inneholder gode epoketekster og mange kunst- og kulturuttrykk. Bildeutvalget omfatter både det klassiske maleriet, film- og TV-mediet, skulptur og arkitektur. Oppgaveutvalg og aktiviteter er fordelt på lærebok og nettsted. Stor spennvidde i oppgaver og aktiviteter gir god anledning til å trene de ulike ferdighetene.

Motta nyheter

— om språkfag

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Impressions

Impressions

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2008

ISBN: 9788203335693

Pris: kr 819,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2008

ISBN: 9788203335693

Innbinding: Heftet

Sider: 288

Forfattere: Elisabeth Braathu Ibsen, Annabelle Despard

Impressions er bygget på et solid faglig fundament og inneholder gode epoketekster og mange kunst- og kulturuttrykk. Bildeutvalget omfatter både det klassiske maleriet, film- og TV-mediet, skulptur og arkitektur. Oppgaveutvalg og aktiviteter er fordelt på lærebok og nettsted. Stor spennvidde i oppgaver og aktiviteter gir god anledning til å trene de ulike ferdighetene.

Impressions. Elev

Impressions. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: eng 2008

ISBN: 9788203336393

Pris: kr 200,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: eng

År: 2008

ISBN: 9788203336393

Forfattere: Susan Jackman, Hellevi Haugen

Elevnettstedet er temabasert med utgangspunkt i læreplanmålene. En slik tilrettelegging åpner opp for fleksibel bruk av nettressursene.

Impressions. Lærer

Impressions. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: eng 2008

ISBN: 9788203337109

Pris: kr 1.050,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg3

Målform: eng

År: 2008

ISBN: 9788203337109

Forfattere: Elisabeth Braathu Ibsen, Annabelle Despard

Lærernettstedet, som også gir tilgang til hele elevnettstedet, inneholder en rekke ressurser som gir læreren praktisk hjelp til undervisningen, blant annet pedagogiske tips, forslag til årsplan og forslag til romaner og filmer.

Et abonnement på lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x