I ettertid fikk BELMA-pris i 2017 (Best European Learning Materials Awards) og en av forfatterne ble tildelt William Nygaards legat i 2016 for sin forfattergjerning.

Erik Lund, forfatter av boken "Historiedidaktikk" sier følgende om verket:
"Dette er et meget djervt opplegg! For første gang våger et etablert forlag å prøve noe radikalt nytt for historiefaget i videregående skole. I ettertid møter historielærerens evige dilemma om dybde og oversikt og elevens sukk «masse å lese» med nye grep. Et alternativ i rett tid for historiefaget i «Fremtidens skole»."

Tradisjonsbrudd
I ettertid bryter med tradisjonen i historiefaget. Boken representerer et paradigmeskifte i norsk læreboktradisjon. Heller enn å beskrive hva som har skjedd fra isen gikk og fram til i dag, har forfatterne valgt å fortelle 25 historier som dekker læreplanen. Historien fortelles gjennom enkeltmennesker og hendelser for å gjøre historien mer forståelig. Fortellinger er – i større grad enn tradisjonell læreboktekst – lettere å leve seg inn i. De er spennende, og de berører og motiverer elevene til videre arbeid med faget. Verket legger opp til at elevene skal arbeide med historie, ikke lese om den. Lite å lese, mye å gjøre har vært et motto i arbeidet med læreverket noe som har resultert i halvparten så mange sider som i en tradisjonell historiebok.

Tar tydelige valg
Heller enn å beskrive hva som har skjedd fra isen gikk og fram til omtrent i dag, så har forfatterne valgt 25 historier de vil fortelle.  Gjennom disse 25 korte historier dekker forfatterne det elevene skal lære i historie i videregående skole. Gjennom disse valgene blir det også tydelig for elevene at det er historier som ikke blir fortalt. Det ligger mye god læring i å diskutere hva som er med, og hva som kunne vært med av historiske emner og personer. Ved å velge denne innfallsvinkelen til faget unngår forfatterne å måtte ta for seg alle detaljene og ende opp med en overflatisk beskrivelse historien. I stedet for å formidle historien som en død materie, noe som har skjedd, som er opplest og vedtatt, så har forfatterne funnet fram til gode historie som kan gi elevene en forståelse av hvordan fortid, nåtid og framtid henger sammen – og hvordan nye generasjoners spørsmål stadig endrer vårt syn på det som har skjedd.

Vekker undring
Erfaring ved bruk av læreverket viser at forfatterne klarer å vekke interesse hos elevene. Historiene gir elvene noe å snakke om, knagger å henge kunnskap på. Å vekke undring og skape motivasjon for faget var også et mål for forfatterne når de skulle skrive en ny lærebok i historie. Et grep for å nå målet er å knytte historien til elevenes, lokalmiljø, hverdag og framtid.

Overkommelig
Historiefaget er ett av mange fag elevene skal gjennom på videregående skole. Timetallet er begrenset, på samme måte som oppmerksomheten til elevene. Ved å gjøre boken kort ønsker vi å gi et signal om at faget er overkommelig, og at du ikke trenger å være en lesehest for å kunne tenke godt om årsak og virkning og lange linjer i historien. Valgene vi har gjort bidrar også til å hjelpe læreren med å prioritere undervisningstiden. Et av de største dilemmaene til læreren er at undervisningstiden ikke står i stil med omfanget faget har fått. Vårt ønske er at lærere og elever skal få tid og ro til å tenke de lange tankene (heller enn å drukne i detaljer.)  Formålet med dette verket er å skape engasjement og innlevelse hos elevene. I ettertid er en kortere og enklere lærebok, med et kapittel for hvert kompetansemål. For å gjøre historien mer håndgripelig, fortelles historien gjennom enkeltmennesker og hendelser. Boken er tett knyttet til lærerveiledningen som gir god støtte til den praktiske tilnærmingen til faget. 

Motta nyheter

— i dine fag

Vurderingseksemplar

— bestill her

NRK

Sak om I ettertid. Forfatter Knut Dørum i studio 17.10.2017.

Forfattere

Synnøve Veinan Hellerud er lektor, faglitterær forfatter og foredragsholder med hovedfag i historie. Til daglig underviser hun ved Holtet videregående skole i Oslo. I tillegg til å undervise skriver hun artikler og bøker med ulike historiske emner for barn, voksne og elever på ungdomsskolen og videregående. I 2016 ble hun tildelt William Nygaards legat for sin forfattergjerning.

Magne Njåstad tok sin doktorgrad i 2003 om konflikter og konfliktløsning mellom øvrighet og lokalsamfunn i senmiddelalderen. Han har ellers arbeidet med sosialhistoriske, kunnskapshistoriske og politiske emner fra perioden ca. 1300-1850. Han er professor ved Institutt for historiske studier ved NTNU i Trondheim. Han har også skrevet bind 2 i verket "Norvegr - Norges historie".

Ketil Knutsen er førsteamanuensis i historie og historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger. Han forsker på skolens og politikkens historiebruk, og hans forfatterskap omfatter flere vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner. Knutsen har undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole, og har vært med å skrive bøkene i historie i vår Matriks-serie for ungdomsskolen.

Knut Dørum er professor ved Universitetet i Agder. Han har skrevet flere artikler og bøker om både eldre og yngre historie. Dørum forsker spesielt på emnene statsutvikling, politisk kultur og demokratisering på 1700- og 1800-tallet, samt agrarhistorie før 1850 i Norge og Europa.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

I ettertid

I ettertid

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203401060

Pris: kr 785,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203401060

Innbinding: Heftet

Sider: 272

Forfattere: Synnøve Veinan Hellerud, Magne Njåstad, Ketil Knutsen, Knut Dørum

Læreboken er tett knyttet til lærerveiledningen. Her er det en veiledning til hvert kapittel i elevboka og tekstene settes inn i en større kontekst. Forfatterne begrunner sine valg av historier. De gir hjelp til å løse kildeoppgaver og antyder rammer til svar på refleksjonsoppgavene. Her finnes også fiks ferdige undervisningsopplegg med tips til vurderingssituasjoner. I lærerveiledningen er det også kopieringsoriginaler: kart, ulike vurderingsskjemaer, kildegranskingsskjema.

I ettertid

I ettertid

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203401046

Pris: kr 565,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203401046

Innbinding: Innbundet

Sider: 288

Forfattere: Synnøve Veinan Hellerud, Magne Njåstad, Ketil Knutsen, Knut Dørum

I ettertid er en kortere og enklere lærebok i historie. For å gjøre historien mer håndgripelig, fortelles historien gjennom enkeltmennesker og hendelser. Vi møter Kennedy i beslutningens øyeblikk, vi reiser gjennom middelalderen med Querini og blir kjent med polsk-jødiske Lucille som overlevde Holocaust. Disse og 22 andre historier utgjør læreboka I ettertid.

I ettertid

I ettertid

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203401053

Pris: kr 565,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203401053

Innbinding: Innbundet

Sider: 288

Forfattere: Synnøve Veinan Hellerud, Magne Njåstad, Ketil Knutsen, Knut Dørum

I ettertid er ei kortare og enklare lærebok i historie. For å gjere historia meir håndgripeleg, vert historia fortald gjennom enkeltmenneske og hendingar. Vi møtar Kennedy i beslutninga sin augenblink, vi drar gjennom middelalderen med Querini og vert kjend med polsk-jødiske Lucille som overlevde Holocaust. Desse og 22 andre historiar utgjer læreboka I ettertid.

I ettertid. Brettbok

I ettertid. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203402593

Pris: kr 180,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203402593

Forfattere: Magne Njåstad, Ketil Knutsen, Synnøve Veinan Hellerud, Knut Dørum

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

I ettertid. Unibok

I ettertid. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203406485

Pris: kr 180,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203406485

Forfattere: Synnøve Veinan Hellerud, Magne Njåstad, Ketil Knutsen

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x