Helse- og oppvekstfag: iPRAKSIS VG1

Faglig oppdatert - med eksempler til refleksjon og praksisnære oppgaver

Dette er Aschehougs nye lærebøker for elever i helse- og oppvekstfag Vg1. Oppgavene er praksisorienterte og målet er at elevene skal anvende fagstoffet i situasjoner fra det yrket de ønsker å utdanne seg i. I alle tre bøkene er det gjort språklige forbedringer og teksten framstår nå enklere og er bedre tilpasset målgruppen. Samtlige kapitler starter med aktuelle kompetansemål og tankekart som gir oversikt over temaer som tas opp i kapitlet. Stoffet bygger på Helse-serien fra 2009.

Klikk på tittelen for å få mer omtale om den enkelte komponent. Læreverket består av lærebok, digital lærebok, og nettsted for elev og lærer på Lokus.

Gratis abonnement

— på elevaktiviteter

Vurderingseksemplarer

— bestill her

Motta nyheter

— om Helse- og oppvekstfag

Bla i bøkene

Helsefremmende arbeid handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, god ergonomi, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Faget handler også om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, og førstehjelp.
Kap 1 Egensomsorg og helse.

Yrkesutøvelse handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialsektoren er bygd opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må stilles til god yrkesutøving, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og omsorgstjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår. Boka omtaler også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder for arbeidslivet.
Kapittel 6: Helse- og omsorgstjenestene

Kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel og funksjonsnivå. Den omfatter bevisstgjøring av egen væremåte og egen adferd overfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøverne innenfor oppvekst-, helse- og omsorgsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning.
Kapittel 1: Kommunikasjon | Kapittel 2: Å arbeide med mennesker

Forfattere

Anne Tveit er førstelektor i sykepleie og pedagogikk ved NTNU i Trondheim. Hun har hovedfag i helsefag og bred erfaring fra kursvirksomhet i kommune og fylkeskommune og fra utvikling av bøker og nettressurser i Aschehoug forlag. I 2000 mottok hun William Nygaards legat for sitt lærebokarbeid.

Cathrine Borchsenius er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er gründer og daglig leder av Bramat.no og SunnOgSprek.no, og jobber som konsulent/rådgiver innen ernæring. Cathrine Borchsenius er medforfatter på flere bøker om kosthold, vekt og helse. Hun er en hyppig brukt ekspert i aviser, blader, på TV og på ulike nettsteder. 

Liv Guldal er utdannet sykepleier og har hovedfag i yrkespedagogikk. Hun har mange års erfaring som sykepleier, lærer og rådgiver i videregående skole og har vært engasjert i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til læreplaner og veiledninger. Hun har holdt mange etterutdanningskurs for lærere i den videregående skolen. I 2000 mottok hun William Nygaards legat for sitt lærebokarbeid.

Lars Gunnar Lingås er dosent i profesjonsetikk og veiledning ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad med avhandling om etikk i sosialt arbeid fra Göteborgs Universitet. Han har utgitt en rekke artikler og fagbøker om sosialt arbeid, sosialpolitikk, pedagogikk, humanisme, etikk og profesjonsetikk. Han har også omfattende erfaring som kurs- og foredragsholder.

Mette Haraldsen underviser i norsk, samfunnsfag og sosiologi og sosialantropologi ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. Hun har deltatt i utvikling av læreplaner og har i en årrekke holdt kurs for lærere i videregående skole. De siste 20 årene har hun utgitt flere læreverk i fagene norsk og samfunnsfag, og mottok i 2002 William Nygaards legat for utviklingen av det digitale læremidlet samfun.net.

Mette Haraldsen underviser i norsk og samfunnsfag ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. Hun har deltatt i utvikling av læreplaner og arbeidet som koordinator for skoleutvikling og differensieringstiltak i Vest-Agder fylkeskommune. De siste 15 årene har hun utgitt flere læreverk, og i 2002 mottok hun William Nygaards legat for utviklingen av det digitale læremidlet samfun.net.

Ane Stavrum er utdannet jurist og arbeider hos Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo. Hun har tidligere vært rådgiver ved Barne- og familieseksjonen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og høgskolelektor ved Institutt for sosialt arbeid og familieterapi ved VID vitenskapelige høgskole.

Olaug Strand er Cand.philol med hovedfag i historie fra NTNU, og er nå stipendiat i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Olaug har undervisningserfaring i norsk, samfunnsfag og historie på videregående- og universitetsnivå. I 2009 gav hun ut «Med tusen ord» for Fagbokforlaget, og hun har bidratt til flere læreverk i samfunnsfag og historie for Aschehoug.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Helsefremjande arbeid iPRAKSIS Vg1

Helsefremjande arbeid iPRAKSIS Vg1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203400148

Pris: kr 675,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203400148

Innbinding: Flexibind

Sider: 360

Forfattere: Anne Tveit, Cathrine Borchsenius, Liv Guldal

iPRAKSIS VG1 Helsefremjande arbeid, handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, god ergonomi, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Faget handler også om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, og førstehjelp.

I arbeidet med fagstoffet får elevene lærestøtte i form av repetisjons- og refleksjonsoppgaver underveis. Sentrale begreper fra kapitlet er forklart i margen for å støtte opp om innlæringen av nye begreper. Avslutningsvis får elevene god hjelp i sammendraget til å få med seg essensen av kapitlets faglige innhold i tillegg til oppgaver der elevene kan bl.a. jobbe med stoffet på en mer praktisk måte.

Helsefremmende arbeid iPRAKSIS Vg1

Helsefremmende arbeid iPRAKSIS Vg1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203400131

Pris: kr 675,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203400131

Innbinding: Flexibind

Sider: 360

Forfattere: Anne Tveit, Cathrine Borchsenius, Liv Guldal

iPRAKSIS VG1 Helsefremmende arbeid, handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, god ergonomi, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Faget handler også om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, og førstehjelp.

I arbeidet med fagstoffet får elevene lærestøtte i form av repetisjons- og refleksjonsoppgaver underveis. Sentrale begreper fra kapitlet er forklart i margen for å støtte opp om innlæringen av nye begreper. Avslutningsvis får elevene god hjelp i sammendraget til å få med seg essensen av kapitlets faglige innhold i tillegg til oppgaver der elevene kan bl.a. jobbe med stoffet på en mer praktisk måte.

Helsefremmende arbeid iPRAKSIS Vg1. Brettbok

Helsefremmende arbeid iPRAKSIS Vg1. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203402524

Pris: kr 265,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203402524

Forfattere: Anne Tveit, Cathrine Borchsenius, Liv Guldal

Læreboka som PDF gir deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du allerede i dag gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka som PDF.

Helsefremmende arbeid iPRAKSIS Vg1. Unibok

Helsefremmende arbeid iPRAKSIS Vg1. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203403866

Pris: kr 265,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203403866

Forfattere: Cathrine Borchsenius, Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS VG1 Helsefremmende arbeid unibok er en digital utgave av den papirbaserte læreboka, beriket med tilleggsressurser som innlest lyd av profesjonelle skuespillere, filmklipp, og lenker til interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg PC, Mac og nettbrett.

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg1

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203400162

Pris: kr 655,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203400162

Innbinding: Flexibind

Sider: 248

Forfattere: Liv Guldal, Lars Gunnar Lingås, Mette Haraldsen

iPRAKSIS VG1 Kommunikasjon og samhandling, handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel og funksjonsnivå. Boka omfatter bevisstgjøring av egen væremåte og egen adferd overfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøverne innenfor oppvekst-, helse- og omsorgsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning.

I arbeidet med fagstoffet får elevene lærestøtte i form av repetisjons- og refleksjonsoppgaver underveis. Sentrale begreper fra kapitlet er forklart i margen for å støtte opp om innlæringen av nye begreper. Avslutningsvis får elevene god hjelp i sammendraget til å få med seg essensen av kapitlets faglige innhold i tillegg til oppgaver der elevene kan bl.a. jobbe med stoffet på en mer praktisk måte.

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg1

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203400155

Pris: kr 655,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203400155

Innbinding: Flexibind

Sider: 248

Forfattere: Lars Gunnar Lingås, Liv Guldal, Mette Haraldsen

iPRAKSIS VG1 Kommunikasjon og samhandling, handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel og funksjonsnivå. Boka omfatter bevisstgjøring av egen væremåte og egen adferd overfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøverne innenfor oppvekst-, helse- og omsorgsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning.

I arbeidet med fagstoffet får elevene lærestøtte i form av repetisjons- og refleksjonsoppgaver underveis. Sentrale begreper fra kapitlet er forklart i margen for å støtte opp om innlæringen av nye begreper. Avslutningsvis får elevene god hjelp i sammendraget til å få med seg essensen av kapitlets faglige innhold i tillegg til oppgaver der elevene kan bl.a. jobbe med stoffet på en mer praktisk måte.

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg1. Brettbok

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg1. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203402531

Pris: kr 260,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203402531

Forfattere: Lars Gunnar Lingås, Liv Guldal, Mette Haraldsen

Læreboka som PDF gir deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du allerede i dag gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka som PDF.

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg1. Unibok

Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg1. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203403880

Pris: kr 260,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203403880

Forfattere: Mette Haraldsen, Liv Guldal, Lars Gunnar Lingås

iPRAKSIS VG1 Kommunikasjon og samhandling unibok er en digital utgave av den papirbaserte læreboka, beriket med tilleggsressurser som innlest lyd av profesjonelle skuespillere, filmklipp, og lenker til interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg PC, Mac og nettbrett.

Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg1

Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203400179

Pris: kr 655,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203400179

Innbinding: Flexibind

Sider: 252

Forfattere: Mette Haraldsen, Ane Stavrum, Anne Tveit, Olaug Strand, Liv Guldal

iPRAKSIS VG1 Yrkesutøvelse, handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialsektoren er bygd opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må stilles til god yrkesutøving, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og omsorgstjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår. Boka omtaler også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder for arbeidslivet.

I arbeidet med fagstoffet får elevene lærestøtte i form av repetisjons- og refleksjonsoppgaver underveis. Sentrale begreper fra kapitlet er forklart i margen for å støtte opp om innlæringen av nye begreper. Avslutningsvis får elevene god hjelp i sammendraget til å få med seg essensen av kapitlets faglige innhold i tillegg til oppgaver der elevene kan bl.a. jobbe med stoffet på en mer praktisk måte.

Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg1. Brettbok

Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg1. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2016

ISBN: 9788203402548

Pris: kr 260,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2016

ISBN: 9788203402548

Forfattere: Ane Stavrum, Olaug Strand, Liv Guldal

Læreboka som PDF gir deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan kjøpes av skoler på brettboka.no og brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du allerede i dag gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka som PDF.

Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg1. Unibok

Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg1. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203403897

Pris: kr 260,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203403897

Forfattere: Olaug Strand, Mette Haraldsen, Anne Tveit, Ane Stavrum, Liv Guldal

iPRAKSIS VG1 Yrkesutøvelse unibok er en digital utgave av den papirbaserte læreboka, beriket med tilleggsressurser som innlest lyd av profesjonelle skuespillere, filmklipp, og lenker til interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg PC, Mac og nettbrett.

Yrkesutøving iPRAKSIS Vg1

Yrkesutøving iPRAKSIS Vg1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: nyn 2016

ISBN: 9788203400186

Pris: kr 655,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: nyn

År: 2016

ISBN: 9788203400186

Innbinding: Flexibind

Sider: 252

Forfattere: Mette Haraldsen, Olaug Strand, Anne Tveit, Ane Stavrum, Liv Guldal

iPRAKSIS VG1 Yrkesutøving, handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialsektoren er bygd opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må stilles til god yrkesutøving, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og omsorgstjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår. Boka omtaler også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder for arbeidslivet.

I arbeidet med fagstoffet får elevene lærestøtte i form av repetisjons- og refleksjonsoppgaver underveis. Sentrale begreper fra kapitlet er forklart i margen for å støtte opp om innlæringen av nye begreper. Avslutningsvis får elevene god hjelp i sammendraget til å få med seg essensen av kapitlets faglige innhold i tillegg til oppgaver der elevene kan bl.a. jobbe med stoffet på en mer praktisk måte.

iPRAKSIS VG1. Lydbok. Bm/Nyn

iPRAKSIS VG1. Lydbok. Bm/Nyn

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203404078

Pris: kr 150,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203404078

Alle tre bøkene til serien iPRAKSIS VG1. Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittelavsnitt de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

iPRAKSIS VG1/VG2/VG3. Lærer

iPRAKSIS VG1/VG2/VG3. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1-Vg3

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402517

Pris: kr 3.100,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1-Vg3

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402517

Forfattere: Anne Tveit, Liv Guldal

iPRAKSIS VG1/VG2/VG3 er et felles nettsted for Vg1 Helse- og oppvekstfag, og Vg2/Vg3 Helsearbeiderfag. Lærernettstedet inneholder et stort utvalg av undervisningsfilmer fra Twig, Lærerens digitalbok, metodiske tips, forslag til årsplaner, illustrasjoner fra læreboka, fordypningsstoff og lenkesamlinger. Her er også praktiske tips knyttet til grunnleggende ferdigheter i faget og hjelp til å planlegge arbeidet med kapitlene. Nettstedet inneholder også iPRAKSIS Filmnettsted som viser prosedyrer for helsefagarbeider med fagbegreper forklart på norsk og 17 andre språk.

Lærerens digitalbok er digitale versjoner av lærebøkene, beriket med film og lyd i tillegg til en rekke funksjoner, som å forstørre innhold, understreke og markere tekst, tegne og legge inn notater og kommentarer. Lærerens digitalbok kan brukes på PC og Mac.

Et abonnement på iPRAKSIS lærernettsted kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

iPRAKSIS Vg1. Elev

iPRAKSIS Vg1. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203402586

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203402586

Forfattere: Liv Guldal, Anne Tveit

iPRAKSIS VG1 elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som lærebøkene og inneholder interaktive oppgaver og innlæringsressurser.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x