Norskverket Grip teksten dekker læreplanen for Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram.

Læreverket består av en felles lærebok for bokmål og nynorsk for hvert årstrinn pluss nettsteder for elev og lærer. Ett av særpregene ved Grip teksten er den store oppmerksomheten viet vår tids mangfold av sjangre og sammensatte tekstuttrykk, språk og litteratur i vårt globaliserte samfunn. Det er gjennomgående lagt stor vekt på ferdighetstrening både i framstillinga av lærebokteksten og i oppgavene.

Elevnettstedet er direkte knyttet til lærebokkapitlene og strukturert på en måte som gjør at elevene enkelt finner det de trenger.

Lærernettstedet inneholder Lærerens digitalbok som egner seg til undervisningen i klasserommet. Den er beriket med lærebokteksten innlest, svarforslag til oppgavene i boka og på elevnettstedet, undervisningsforslag og oversiktene fra læreboka i nedlastbare PDF-formater. Lærerens digitalbok har også en rekke verktøy som gjør det mulig å forstørre bilder, tekst og skjemaer, streke under og lage egne notater.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Motta nyheter

— om norskfaget

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Grip teksten Påbygging. Elev

Grip teksten Påbygging. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203400452

Pris: kr 70,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203400452

Forfattere: Agnetha Thormodsdatter, Heidi Mobekk Solbakken, Elisabeth Nordli

Grip teksten Påbygging viser hvordan man kan bruke lærebøkene og tilhørende nettsteder for studieforberedende også på påbyggingskurset. Nettstedet inneholder oversikter over kjernestoff, arbeidsmåter og forslag til eksamenstrening.

Grip teksten Vg1 (2013)

Grip teksten Vg1 (2013)

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203347047

Pris: kr 715,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203347047

Innbinding: Flexibind

Sider: 464

Forfattere: Arne Torp, Arne Engelstad, Ivar Jemterud, Ingelin Engelstad, Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Cathrine Henrikke Zandjani, Berit Helene Dahl

Grip teksten Vg1 for studieforberedende utdanningsprogram er revidert i forhold til læreplanen av 2013. Det brukervennlige perspektivet er forsterket. Alle kapitlene i læreboka er oppdatert - og til dels nyskrevet, og bildeutvalget er også fornyet. De praktiske oversiktene, eksempeltekstene og oppsummeringene er fortsatt med. Den reviderte Vg1-boka har en klar struktur og delikat design.

I den reviderte Grip teksten Vg1 er det gjennomgående lagt stor vekt på ferdighetstrening både i framstillinga av lærebokteksten og i oppgavene. Nyttig informasjon om læringsstrategier er naturlig integrert. Tekstsamlingen med oppgaver er fornyet og utvidet. Den praktiske oppslagsdelen bak i boka har fått en ryddigere layout. Nytt er også en sammenliknende grammatikk for bokmål og nynorsk.

Grip teksten Vg1 (2013). Brettbok

Grip teksten Vg1 (2013). Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346323

Pris: kr 228,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346323

Forfattere: Arne Torp, Ivar Jemterud, Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Ingelin Engelstad, Arne Engelstad, Berit Helene Dahl

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Grip teksten Vg1-Vg3. Lærer

Grip teksten Vg1-Vg3. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1-Vg3

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203346484

Pris: kr 3.500,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1-Vg3

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203346484

Forfattere: Agnetha Thormodsdatter, Elisabeth Nordli, Agnete Andersen Bueie, Heidi Mobekk Solbakken, Berit Helene Dahl

Lærernettstedet inneholder alle elevnettstedene i tillegg til egne ressurser for læreren.

På lærernettstedet finner du Lærerens digitalbok som er berikede digitalversjoner av lærebøkene. Lærerens digitalbok kan brukes til forberedelse, på projektor eller interaktiv tavle. Den digitale boka gir muligheter til å forstørre læreboktekstene, bildene og skjemaene, til å understreke og lage egne notater. Lærebokkapitlene er beriket med lyd, video og PowerPoint-presentasjoner.

På lærernettstedet finner du også årsplaner, lesetips, undervisningsopplegg, fasit- og svarforslag både til arbeidsstoff i lærebøkene og på elevnettstedet.

Grip teksten Vg1. Elev

Grip teksten Vg1. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346460

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346460

Forfattere: Agnete Andersen Bueie, Heidi Mobekk Solbakken, Cathrine Henrikke Zandjani, Berit Helene Dahl

Grip teksten Vg1 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester.


Grip teksten Vg1. Elev. Pluss

Grip teksten Vg1. Elev. Pluss

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346477

Pris: kr 125,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346477

Forfattere: Cathrine Henrikke Zandjani, Agnete Andersen Bueie, Heidi Mobekk Solbakken, Berit Helene Dahl

Dette elevnettstedet til Grip teksten Vg1 er utvidet og gir elevene mulighet til å jobbe med alternativt lærestoff og rike medier. Elevnettstedet er strukturert etter lærebokkapitlene, og er dermed oversiktlig og lett å finne fram i.

Oppgavene er oppdatert i samsvar med den reviderte læreboka. Varierte oppgaver øver elevene i de forskjellige delene av faget, med et bredt utvalg av tilleggstekster og eksempeltekster. Elevnettstedet inneholder også innleste sammendrag av læreboka, nye oppgaver i læringsstrategier og oppsummeringstester.

Du får også tilgang til den rikholdige digitale samlingen av eldre og nye tekster, Tekstbanken.

Grip teksten Vg1. Lydbok

Grip teksten Vg1. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346453

Pris: kr 75,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346453

Forfattere: Arne Torp, Arne Engelstad, Ivar Jemterud, Ingelin Engelstad, Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Cathrine Henrikke Zandjani, Berit Helene Dahl

Teksten i læreboka er lest inn og gjort tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.


Grip teksten Vg1. Unibok

Grip teksten Vg1. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349393

Pris: kr 228,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349393

Forfattere: Cathrine Henrikke Zandjani, Ingelin Engelstad, Ivar Jemterud, Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Arne Torp, Arne Engelstad, Berit Helene Dahl

Grip teksten Vg1 Unibok er en digital utgave av læreboka. Den har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet.

Grip teksten Vg1 for studieforberedende utdanningsprogram er revidert i forhold til læreplanen av 2013. Det brukervennlige perspektivet er forsterket. Alle kapitlene i læreboka er oppdatert - og til dels nyskrevet, og bildeutvalget er også fornyet. De praktiske oversiktene, eksempeltekstene og oppsummeringene er fortsatt med. Den reviderte Vg1-boka har en klar struktur og delikat design.

I den reviderte Grip teksten Vg1 er det gjennomgående lagt stor vekt på ferdighetstrening både i framstillinga av lærebokteksten og i oppgavene. Nyttig informasjon om læringsstrategier er naturlig integrert. Tekstsamlingen med oppgaver er fornyet og utvidet. Den praktiske oppslagsdelen bak i boka har fått en ryddigere layout. Nytt er også en sammenliknende grammatikk for bokmål og nynorsk.

Grip teksten Vg2 (2014)

Grip teksten Vg2 (2014)

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203347849

Pris: kr 715,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203347849

Innbinding: Flexibind

Sider: 480

Forfattere: Arne Torp, Arne Engelstad, Ivar Jemterud, Ingelin Engelstad, Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Cathrine Henrikke Zandjani, Berit Helene Dahl

Grip teksten Vg2 for studieforberedende utdanningsprogram er nå revidert etter endringer i læreplanen av 2013. Som for Vg1, er det lagt stor vekt på brukervennlighet. De praktiske oversiktene, eksempeltekstene og oppsummeringene samt mange og varierte oppgaver kjennetegner også Grip teksten Vg2. Både lærestoff, tekstsamling og bildeutvalg er bearbeidet og fornyet. Lærebokkapitlene tar for seg litteratur- og kulturhistorie, temaer med sammenlikningsperspektiv, språk og muntlige og skriftlige ferdigheter.

Tekstsamlingen "Grip tekstene" inneholder et rikt utvalg tekster, som både dekker tematikken i lærebokkapitlene og gir leseopplevelser. Oppslagsdelen bak i boka videreføres fra Vg1 med et litterært minileksikon, skriveregler, en liten grammatikk og oversikter over likheter og forskjeller mellom bokmål og nynorsk.

Grip teksten Vg2 (2014). Brettbok

Grip teksten Vg2 (2014). Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2020

ISBN: 9788203348655

Pris: kr 228,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2020

ISBN: 9788203348655

Forfattere: Cathrine Henrikke Zandjani, Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Ingelin Engelstad, Ivar Jemterud, Arne Torp, Arne Engelstad, Berit Helene Dahl

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Grip teksten Vg2. Elev

Grip teksten Vg2. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203348624

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203348624

Forfattere: Elisabeth Nordli, Agnete Andersen Bueie, Cathrine Henrikke Zandjani, Heidi Mobekk Solbakken, Berit Helene Dahl

Grip teksten Vg2 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester.

Grip teksten Vg2. Elev. Pluss

Grip teksten Vg2. Elev. Pluss

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203348631

Pris: kr 125,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203348631

Forfattere: Agnete Andersen Bueie, Cathrine Henrikke Zandjani, Elisabeth Nordli, Heidi Mobekk Solbakken, Berit Helene Dahl

Dette elevnettstedet til Grip teksten Vg2 er utvidet og gir elevene mulighet til å jobbe med alternativt lærestoff og rike medier. Elevnettstedet er strukturert etter lærebokkapitlene, og er dermed oversiktlig og lett å finne fram i.

Oppgavene er oppdatert i samsvar med den reviderte læreboka. Varierte oppgaver øver elevene i de forskjellige delene av faget, med et bredt utvalg av tilleggstekster og eksempeltekster. Elevnettstedet inneholder også innleste sammendrag av læreboka, nye oppgaver i læringsstrategier og oppsummeringstester.

Du får også tilgang til den rikholdige digitale samlingen av eldre og nye tekster, Tekstbanken.

Grip teksten Vg2. Lydbok

Grip teksten Vg2. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203348648

Pris: kr 75,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203348648

Forfattere: Cathrine Henrikke Zandjani, Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Ingelin Engelstad, Ivar Jemterud, Arne Torp, Arne Engelstad, Berit Helene Dahl

Teksten i læreboka er lest inn og gjort tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.

Grip teksten Vg2. Unibok

Grip teksten Vg2. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400988

Pris: kr 228,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400988

Forfattere: Cathrine Henrikke Zandjani, Ingelin Engelstad, Ivar Jemterud, Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Arne Torp, Arne Engelstad, Berit Helene Dahl

Grip teksten Vg2 Unibok er en digital utgave av læreboka. Den har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet.

Grip teksten Vg2 for studieforberedende utdanningsprogram er revidert i forhold til læreplanen av 2013. Det brukervennlige perspektivet er forsterket. Alle kapitlene i læreboka er oppdatert - og til dels nyskrevet, og bildeutvalget er også fornyet. De praktiske oversiktene, eksempeltekstene og oppsummeringene er fortsatt med. Den reviderte Vg2-boka har en klar struktur og delikat design.

I den reviderte Grip teksten Vg2 er det gjennomgående lagt stor vekt på ferdighetstrening både i framstillinga av lærebokteksten og i oppgavene. Nyttig informasjon om læringsstrategier er naturlig integrert. Tekstsamlingen med oppgaver er fornyet og utvidet. Den praktiske oppslagsdelen bak i boka har fått en ryddigere layout. Nytt er også en sammenliknende grammatikk for bokmål og nynorsk.

Grip teksten Vg3 (2015)

Grip teksten Vg3 (2015)

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203349690

Pris: kr 715,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203349690

Innbinding: Flexibind

Sider: 496

Forfattere: Cathrine Henrikke Zandjani, Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Ingelin Engelstad, Ivar Jemterud, Arne Torp, Arne Engelstad, Berit Helene Dahl

Den nye utgaven av Grip teksten Vg3 lærebok tar opp i seg de siste endringene i læreplanen. Hovedlinjene fra Vg1 og Vg2 videreføres med solid fagstoff, variert ferdighetstrening og rikelig med eksempeltekster. Skjemaer og praktiske oversikter i tabeller hjelper elevene med innlæringen. Litteratur- og kulturhistorie fra ca. 1850 til i dag presenteres med aktuelle innfallsvinkler. Språkkapitlene er fornyet, og ferdighetskapitlene er dels omarbeidet, dels nyskrevne.

Tekstsamlingen inneholder mange spennende tekster, særlig fra den aller nyeste litteraturen.

Grip teksten Vg3. Brettbok

Grip teksten Vg3. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400261

Pris: kr 228,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400261

Forfattere: Arne Torp, Arne Engelstad, Ivar Jemterud, Ingelin Engelstad, Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Cathrine Henrikke Zandjani, Berit Helene Dahl

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Grip teksten Vg3. Elev

Grip teksten Vg3. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400421

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400421

Forfattere: Heidi Mobekk Solbakken, Elisabeth Nordli, Agnete Andersen Bueie, Berit Helene Dahl

Grip teksten Vg3 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester.

Grip teksten Vg3. Elev. Pluss

Grip teksten Vg3. Elev. Pluss

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400438

Pris: kr 125,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400438

Forfattere: Heidi Mobekk Solbakken, Elisabeth Nordli, Agnete Andersen Bueie, Berit Helene Dahl

Dette elevnettstedet til Grip teksten Vg3 er utvidet og gir elevene mulighet til å jobbe med alternativt lærestoff og rike medier. Elevnettstedet er strukturert etter lærebokkapitlene, og er dermed oversiktlig og lett å finne fram i.

Oppgavene er oppdatert i samsvar med den reviderte læreboka. Varierte oppgaver øver elevene i de forskjellige delene av faget, med et bredt utvalg av tilleggstekster og eksempeltekster. Elevnettstedet inneholder også innleste sammendrag av læreboka, nye oppgaver i læringsstrategier og oppsummeringstester.

Du får også tilgang til den rikholdige digitale samlingen av eldre og nye tekster, Tekstbanken.

Grip teksten Vg3. Lydbok

Grip teksten Vg3. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400445

Pris: kr 75,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400445

Teksten i læreboka er lest inn og gjort tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.

Grip teksten Vg3. Unibok

Grip teksten Vg3. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401916

Pris: kr 228,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg3

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401916

Forfattere: Ivar Jemterud, Ingelin Engelstad, Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Cathrine Henrikke Zandjani, Berit Helene Dahl, Arne Torp, Arne Engelstad

Grip teksten Vg3. Unibok er en digital utgave av læreboka. Den har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet.

Grip teksten Vg3 lærebok tar opp i seg de siste endringene i læreplanen. Hovedlinjene fra Vg1 og Vg2 videreføres med solid fagstoff, variert ferdighetstrening og rikelig med eksempeltekster. Skjemaer og praktiske oversikter i tabeller hjelper elevene med innlæringen. Litteratur- og kulturhistorie fra ca. 1850 til i dag presenteres med aktuelle innfallsvinkler. Språkkapitlene er fornyet, og ferdighetskapitlene er dels omarbeidet, dels nyskrevne.

Tekstsamlingen inneholder mange spennende tekster, særlig fra den aller nyeste litteraturen.

Tekstbanken. Elev

Tekstbanken. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1-Vg3

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203339417

Pris: kr 125,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1-Vg3

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203339417

Tekstbanken elevnettsted er en rik og variert samling av alle typer tekster fra de eldste tider til nå. Dette nettstedet supplerer tekstsamlingene i lærebøkene. Mange av tekstene har oppgaver og omtale av forfatteren.

Tekstbanken har enkel funksjonalitet som gjør det lett å søke på forfatter, periode, sjanger, tittel, tema eller årstall.

Tekstbanken er inkludert i lærernettstedet og i elevnettstedene som kan kjøpes.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x