God i norsk er et begynnerverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på spor 2 og 3. Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel, vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis. God i norsk dekker målene i læreplanen og har:

  • arbeidsretting med presentasjon av ett yrke i hvert kapittel
  • pedagogisk bruk av bilder med mange detaljer
  • enkelt språk i leksjonstekstene
  • rolig progresjon med mye fokus på repetisjon av vokabular og grammatikk
  • eksplisitt fokus på grammatikk og uttale med rammer underveis i tekstboka
  • norskprøvetrening i hvert kapittel i arbeidsboka og på elevnettstedet

Læreverket har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og på nettstedene, vil det bli lagt til rette for nødvendig differensiering. Pedagogikken som ligger til grunn, vektlegger førlesing, stillasbygging og tydelige forklaringer. Arbeidsrettingen kommer til uttrykk i lesetekster og yrkespresentasjoner i hvert kapittel. Bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Video

Hawa er en av gjennomgangspersonene i læreverket. Her er en smakebit fra videodagboken hennes.

Forfattere

Jannecke Hofset har lang erfaring som lærer i norsk for voksne innvandrere ved Ålesund voksenopplæringssenter. Hun er faglærer i norsk, tysk og engelsk med tilleggsutdannelse i norsk som andrespråk. Jannecke er opptatt av grammatikkformidling og har skrevet masteroppgave om dette emnet. I tillegg har hun bred erfaring både som fagkonsulent, foredragsholder på ulike etterutdanningskurs og sensor i regi av Kompetanse Norge.

Lena Berg jobber som norsk- og engelsklærer ved voksenopplæringen i Elverum. Hun har tidligere vært åtte år i Oslo voksenopplæring Helsfyr. Lena er utdannet allmennlærer i norsk og engelsk med tilleggsutdannelse i norsk som andrespråk. Hun har lang erfaring fra muntlig og skriftlig sensorarbeid i regi av Kompetanse Norge og har holdt en rekke kurs om temaet vurdering for læring i andrespråkklasserommet.

Hildegunn Klippen har lang erfaring fra Kongsgård skolesenter i Kristiansand, først som lærer og senere som avdelingsleder for spor 2 og 3. Hun har også jobbet mye med 50 timer samfunnskunnskap, og hun har blant annet holdt kurs for lærere i samfunnskunnskap i regi av Kompetanse Norge. Hildegunn var konsulent på God i norsk 1.

Guro Skeie Vik

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

God i norsk

God i norsk

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: A1/A2

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203401374

Pris: kr 425,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: A1/A2

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203401374

Innbinding: Heftet

Sider: 224

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

Arbeidsboka følger kapitlene i læreboka og inneholder:
- stor variasjon
- grammatikkoppgaver
- muntlige oppgaver
- skriveoppgaver
- uttaleoppgaver
- lytteøvelser
- øve til prøve til hvert kapittel

God i norsk

God i norsk

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: A1/A2

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203404030

Pris: kr 425,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: A1/A2

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203404030

Innbinding: Heftet

Sider: 224

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

Arbeidsboka er strukturert etter kapitla i læreboka og inneheld:
- stor variasjon
- grammatikkoppgåver
- munnlege oppgåver
- skriveoppgåver
- uttaleoppgåver
- lytteøvingar
- øve til prøve til kvart kapittel

God i norsk 1

God i norsk 1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: A1/A2

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203401367

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: A1/A2

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203401367

Innbinding: Heftet

Sider: 248

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

Læreboka har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og på nettstedene, vil det bli lagt til rette for nødvendig differensiering. Pedagogikken som ligger til grunn, vektlegger førlesing, stillasbygging og tydelige forklaringer. Arbeidsrettingen kommer til uttrykk i lesetekster og yrkespresentasjoner i hvert kapittel. Det er faktatekster i hvert kapittel, og bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk.

God i norsk 1

God i norsk 1

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: A1/A2

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203404023

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: A1/A2

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203404023

Innbinding: Heftet

Sider: 248

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

Læreboka har tydeleg og eksplisitt fokus på kva som er ny grammatikk i kvart kapittel. Fordelinga av grammatiske element følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjonen blir ivareteken ved gjennomgåande øving og drill. Gjennom mange og varierte oppgåver i arbeidsboka og på nettstadane, vil det bli lagt til rette for naudsynt differensiering. Pedagogikken som ligg til grunn, vektlegg førlesing, stillasbygging og tydelege forklaringar. Arbeidsrettinga kjem til uttrykk i lesetekstar og yrkespresentasjonar i kvart kapittel. Det er faktatekstar i kvart kapittel, og bakerst i tekstboka er det ein minigrammatikk.

God i norsk 1. Brettbok

God i norsk 1. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: A1/A2

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203403583

Pris: kr 164,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: A1/A2

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203403583

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

God i norsk 2

God i norsk 2

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: B1

Målform/år: bm 2018

ISBN: 9788203404689

Pris: kr 425,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: B1

Målform: bm

År: 2018

ISBN: 9788203404689

Innbinding: Heftet

Sider: 224

Forfattere: Hildegunn Klippen, Jannecke Hofset, Lena Berg

Arbeidsboka følger kapitlene i læreboka og inneholder:
- stor variasjon
- grammatikkoppgaver
- muntlige oppgaver
- skriveoppgaver
- uttaleoppgaver
- lytteøvelser
- øve til prøve til hvert kapittel

God i norsk 2. Brettbok

God i norsk 2. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: B1

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203404672

Pris: kr 148,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: B1

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203404672

Forfattere: Hildegunn Klippen, Jannecke Hofset, Lena Berg

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

God i norsk 2. Elev

God i norsk 2. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn:

Målform/år: bm 2018

ISBN: 9788203404702

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn:

Målform: bm

År: 2018

ISBN: 9788203404702

Forfattere: Hildegunn Klippen, Jannecke Hofset, Lena Berg

Elevnettstedet er fritt tilgengelig uten innlogging. Det inneholder oppgaver som øver inn grammatikk, vokabular og lytt, les og skriv. Alle oppgavene er knyttet til læreboka, men de gir også uavhengig læringsutbytte. Oppgavene har ulike vanskegrad.

I tillegg er hele lærebokteksten innlest, noe som er til god støtte for deltakerne.

God i norsk 2. Lærer

God i norsk 2. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: B1

Målform/år: bm 2018

ISBN: 9788203404719

Pris: kr 2.000,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: B1

Målform: bm

År: 2018

ISBN: 9788203404719

Forfattere: Hildegunn Klippen, Jannecke Hofset, Lena Berg

God i norsk 2. Norsk som andrespråk

God i norsk 2. Norsk som andrespråk

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: B1

Målform/år: bm 2018

ISBN: 9788203404641

Pris: kr 499,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: B1

Målform: bm

År: 2018

ISBN: 9788203404641

Innbinding: Heftet

Sider: 248

Forfattere: Hildegunn Klippen, Jannecke Hofset, Lena Berg

Læreboka har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og på nettstedene, vil det bli lagt til rette for nødvendig differensiering. Pedagogikken som ligger til grunn, vektlegger førlesing, stillasbygging og tydelige forklaringer. Arbeidsrettingen kommer til uttrykk i lesetekster og yrkespresentasjoner i hvert kapittel. Det er faktatekster i hvert kapittel, og bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk.

God i norsk på jobben

God i norsk på jobben

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: A1/A2

Målform/år: bm 2019

ISBN: 9788203403323

Pris: kr 155,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: A1/A2

Målform: bm

År: 2019

ISBN: 9788203403323

Innbinding: Heftet

Sider: 176

Forfattere: Guro Skeie Vik

"God i norsk på jobben" er laget for dem som har praksis på en arbeidsplass. Godt samspill mellom praksiselev, ledere, kollegaer, lærere og andre kontaktpersoner er viktig for å få det beste ut av praksisperioden. Boka kan brukes aktivt inn i dette samspillet.
Hensikten er å lære et levende norsk slik det snakkes rundt om på arbeidsplassene. Språket er grunnleggende A1/A2-nivå.

God i norsk. Elev

God i norsk. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: A1/A2

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203401381

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: A1/A2

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203401381

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

Elevnettstedet er todelt:
Del 1:
- ekstra, selvrettende oppgaver til alle kapitlene
- over 500 oppgaver som øver inn grammatikk, vokabular og lytt, les og skriv
- knyttet til kapitlene i læreboka, men med høyt uavhengig læringsutbytte
- ulik vanskelighetsgrad, kan egne seg også for spor 1

Del 2:
- "Øve til prøve" - selvrettende oppgaver som øver til Norskprøven A1/A2
- tre øvingsløp med lytte, lese, skrive og ett prøveløp

God i norsk. Lærer

God i norsk. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: A1/A2

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203401398

Pris: kr 2.000,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: A1/A2

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203401398

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

NB! En lærerlisens gjelder for alle lærerne ved skolen/voksenopplæringssenteret.

Lærernettstedet inneholder:
- "Lærerens digitalbok" med innlest lyd av leksjonene i boka og språkvideoene plassert der de passer inn
- undervisningstips - "Hvordan bruke kapitlet"
- fasit til arbeidsboka
- tekster til lytteprøvene
- ekstraoppgaver (lytte, lese, grammatikk, kopioriginaler)
- videopresentasjoner av deltakerne i boka
- bildene til tekstboka
- bildene til arbeidsboka
- arbeidsretting
- kapittelprøver etter hvert kapittel
- verblister, sjekklister og forslag til diktater

God i norsk. Ordliste arabisk

God i norsk. Ordliste arabisk

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: A1/A2

Målform/år: ara 2017

ISBN: 9788203403330

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: A1/A2

Målform: ara

År: 2017

ISBN: 9788203403330

Innbinding: Heftet

Sider: 128

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

Ordlisten på arabisk inneholder to deler. Den første følger leksjonene, mens den andre er alfabetisk ordnet.

God i norsk. Ordliste dari

God i norsk. Ordliste dari

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: A1/A2

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203403347

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: A1/A2

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203403347

Innbinding: Heftet

Sider: 128

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

Ordlisten på dari inneholder to deler. Den første følger leksjonene, mens den andre er alfabetisk ordnet.

God i norsk. Ordliste engelsk

God i norsk. Ordliste engelsk

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: A1/A2

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203403354

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: A1/A2

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203403354

Innbinding: Heftet

Sider: 128

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

Ordlisten på engelsk inneholder to deler. Den første følger leksjonene, mens den andre er alfabetisk ordnet.

God i norsk. Ordliste somali

God i norsk. Ordliste somali

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: A1/A2

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203403361

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: A1/A2

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203403361

Innbinding: Heftet

Sider: 132

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

Ordlisten på somali inneholder to deler. Den første følger leksjonene, mens den andre er alfabetisk ordnet.

God i norsk. Ordliste tigrinja

God i norsk. Ordliste tigrinja

+

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: A1/A2

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203403378

Pris: kr 165,00 Kjøp

Komponenttype: Tilleggsmateriell

Trinn: A1/A2

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203403378

Innbinding: Heftet

Sider: 130

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

Ordlisten på tigrinja inneholder to deler. Den første følger leksjonene, mens den andre er alfabetisk ordnet.

God i norsk. Unibok. Lokus elevpakke

God i norsk. Unibok. Lokus elevpakke

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: A1/A2

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203404283

Pris: kr 164,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: A1/A2

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203404283

Forfattere: Jannecke Hofset, Lena Berg

Uniboka en er en digital utgave av læreboka. Her kan deltakerne ta notater, markere tekst og sette bokmerke. Hele lærebokteksten vil være innlest til skolestart og språkvideoene vil bli plassert der de hører hjemme i kapitlene.

Læreboka har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og på nettstedene, vil det bli lagt til rette for nødvendig differensiering. Pedagogikken som ligger til grunn, vektlegger førlesing, stillasbygging og tydelige forklaringer. Arbeidsrettingen kommer til uttrykk i lesetekster og yrkespresentasjoner i hvert kapittel. Det er faktatekster i hvert kapittel, og bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x