Global Visions

– programfaget internasjonal engelsk Vg2/3

EXPLORING KEY ISSUES OF OUR TIME
Read, write, discuss, analyze, reflect, evaluate – and go global!

Global Visions er et nyutviklet læreverk for faget internasjonal engelsk Vg2/3. De sju forfatterne bak læreverket representerer fire kontinenter. Samlet representerer forfattergruppa et unikt multikulturelt univers av lærere med solid erfaring fra norsk skole, høyere utdanning og internasjonale studie- og arbeidsplasser. Læreverket består av lærebok, elevnettsted, lærernettsted og digitalbok.

Fokusområder:
– Fokus på engelsk som verdensspråk utenfor det anglo-amerikanske kjerneområdet.

–  Språk er en viktig del av det kulturelle møtet, så elevene må lære hvordan de kan kommunisere på tvers av kulturer. 

– Elevene vil møte og blir utfordret på mange globale spørsmål som vekker engasjement og skaper debatt internasjonalt.  

– Engelskspråklige mediers rolle internasjonalt blir belyst.

– Litteratur brukes blant annet som redskap for å reflektere over og drøfte kontroversielle temaer.

De seks kapitlene dekker et stort spenn av temaer og teksttyper. I tillegg byr læreboka på litterære interludium med bidrag fra Francis Duggan (Parody ‘No Racial Prejudice Intended’) og Moshin Hamid (The Reluctant Fundamentalist), skrivekurs som gjør det enklere for elevene å skrive gode tekster, og en referansedel bakerst i boka som tar for seg grammatikk, ord og uttrykk og setningsstrukturer.

Elevnettstedet tilbyr in-dept study om muntlig engelsk.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Ressursbank

— for lærer

Abonnement

— gratis supplement

Motta nyheter

— om språkfag

Lesestrategifilmer i engelsk

Lesestrategifilmene i engelsk er en serie på fem korte filmer der sentrale lesestrategier i engelskfaget presenteres – med supplerende tekster og oppgaver på ulike nivåer. Både tekster og oppgaver har innlest lyd og er utformet på en slik måte at de gir mulighet for differensiering og tilrettelegging for elever med ulik lesekompetanse.

Alle filmene er tekstet for hørselshemmede på engelsk. Til alt materiellet foreligger også tekster på engelsk og glossarer på bokmål og nynorsk.

Lesestrategifilmene finner du i Global Visions. Unibok og på Global Visions elev- og lærernettsted fra skolestart 2018/19.

Video

På elevnettstedet har elevene tilgang til videoer med skreddersøm til temaer som behandles i læreboka.

Seattle-fødte Amy Walker framfører 21 engelske aksenter i ett og samme opptak. World Englishes behandles i lærebokas kapittel 2.

Flere videoeksempler finner du i artikkelen som presenterer innholdet i Global Visions.

Forfattere

Daniel Weston

Daniel Weston er førsteamanuensis i engelsk sosiolingvistikk ved det humanistiske fakultet, institutt for språk og litteratur, NTNU. Han har tidligere undervist ved flere universiteter i England. Westons interesseområder er engelsk dialektutvikling, språkhistorie, kode-veksling og anvendt språkvitenskap.

Stine Pernille Raustøl

Stine Pernille Raustøl er lektor i engelsk ved Elverum videregående skole samt CAS Coordinator for elevene ved skolens nystartede IB-linje (International Baccalaureate). Hun startet sin undervisningskarriere ved Berg videregående skole i Oslo, der hun underviste i engelsk, historie og religion og etikk. Hun har også undervisningserfaring fra Spania.

Namal Suganda Lokuge

Namal Lokuge er lektor i engelsk ved Blindern videregående skole. Han underviser i engelsk litteratur, og har mer enn 20 års undervisningserfaring fra den videregående skolen. Hans interessefelt er internasjonal utdanning og litteratur som avspeiler flerkulturelle samfunn. Han er opptatt av å formidle «critical thinking» til elevene.

Julia Kagge

Julia Kagge har mer enn 20 års erfaring som engelsklærer og har siden 2006 jobbet ved Oslo katedralskole, både som avdelingsleder for fremmedspråk og som engelsklærer på fulltid. I fagkretsen har hun engelsk språk og litteratur, fransk, nederlandsk og latin. Hun har en spesiell interesse for språkhistorie.

Stephen Henry er opprinnelig fra sørøst i USA. Han har undervist i engelsk i norsk skole siden 2002, og jobber for tiden som engelsklærer på Nydalen videregående skole. Henry har også lang erfaring som konsulent innen dokumentarfilm og musikk, og har særlig vært opptatt av kulturhistorie, populærkultur og film.    

Tony Burner

Tony Burner er professor i engelsk ved fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Institutt for språkfag, Høgskolen i Sørøst-Norge (Drammen). Han er utdannet lærer og skoleforsker med undervisningserfaring fra ungdomsskolen og den videregående skolen. Burners interesseområder er engelsk fagdidaktikk, vurdering, skoleutvikling og veiledning.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Global Visions

Global Visions

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2017

ISBN: 9788203402654

Pris: kr 859,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2017

ISBN: 9788203402654

Innbinding: Heftet

Sider: 352

Forfattere: Daniel Weston, Stine Pernille Raustøl, Namal Suganda Lokuge, Julia Kagge, James Stephen Henry, Tony Burner

Læreverket har fokus på engelsk som verdensspråk utenfor det anglo-amerikanske kjerneområdet. Språk er en viktig del av det kulturelle møtet. Elevene lærer hvordan de kan kommunisere på tvers av kulturer. De får anledning til å fordype seg i aktuelle og engasjerende temaer innen globale utfordringer og bærekraftig utvikling. Et sentralt tema er hva skjer med de tradisjonelle mediene og med demokratiet i framveksten av nye medier og nye måter å forholde seg til verden på.

Elevenes tanker, holdninger og synspunkter utfordres gjennom noveller, romanutdrag, dikt, faktatekster, film, blogger, intervjuer, personlige brev og grafisk uttrykk. Litteratur brukes blant annet som redskap for å reflektere over og drøfte kontroversielle temaer.

Global Visions. Brettbok

Global Visions. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203402678

Pris: kr 276,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203402678

Forfattere: Namal Suganda Lokuge, Daniel Weston, Stine Pernille Raustøl, Tony Burner, James Stephen Henry, Julia Kagge

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Brettboka er et alternativ til papirutgaven av læreboka.

Global Visions. Elev

Global Visions. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203402685

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203402685

Forfattere: Namal Suganda Lokuge, Daniel Weston, Stine Pernille Raustøl, James Stephen Henry, Julia Kagge, Tony Burner

Elevnettstedet er et supplement til læreboka. Det følger kapittelstrukturen til læreboka og innholdet er pedagogisk presentert. Til hvert emne finnes et variert utvalg interaktive oppgaver hvor elevene kan trene både vokabular, språk og kunnskap. Elevnettstedet byr også på oppdaterte ressurser, og tilbys gratis på Lokus.no uten innlogging.

Global Visions. Lydbok

Global Visions. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203402692

Pris: kr 75,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203402692

Forfattere: Namal Suganda Lokuge, Daniel Weston, Stine Pernille Raustøl, James Stephen Henry, Julia Kagge, Tony Burner

Alle tekstene i læreboka, med unntak av sangene, er innlest som lydbok av profesjonelle skuespillere. Den digitale lydboka kan kjøpes som årsabonnement på Lokus.no til elever som ønsker eller trenger lydstøtte.

Global Visions. Lærer

Global Visions. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203402708

Pris: kr 2.000,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203402708

Forfattere: Namal Suganda Lokuge, Daniel Weston, Stine Pernille Raustøl, James Stephen Henry, Julia Kagge, Tony Burner

Lærernettstedet gir tilgang til hele elevnettstedet samt digital utgave av læreboka med tilhørende lærerressurser.

Den digitale utgaven av læreboka, lærerens digitalbok, er beriket med bl.a. lydfiler til tekstene i læreboka og henvisning til nyttige lenker til bruk i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Den kan brukes aktivt på lerret eller digital tavle i klasserommet, og på pc og mac.

Lærernettstedet inneholder forslag til årsplan, periodeplaner, kapittelprøver, fasit, samt kopioriginaler, egenvurderingsskjemaer, samt transkripsjoner av lyttetekster som du kan skrive ut.

Lærernettstedet tilbys som skoleabonnement på Lokus.no som kan bruks av alle engelsklærerne ved skolen.

Global Visions. Unibok

Global Visions. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: eng 2017

ISBN: 9788203402661

Pris: kr 276,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: eng

År: 2017

ISBN: 9788203402661

Forfattere: Namal Suganda Lokuge, Daniel Weston, Stine Pernille Raustøl, James Stephen Henry, Julia Kagge, Tony Burner

Uniboka er en digital utgave av Global Visions lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest lyd, flilmklipp, begreper og interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f.eks. PC, Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen.

Uniboka er et digitalt alternativ til brettboka. Den kjøpes som årslisens på Lokus.no.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x