Geofag X/1/2

– geologi, naturgeografi og geofysikk

Ta kontakt for å bestille vurderingseksemplar ved å klikke på lenken "Kontakt oss".

Geofagserien dekker geofag i videregående skole. Læreboka Terra mater dekker kompetansemålene for geofag X og 1 og bygger i stor grad på naturgeografien i fellesfaget geografi. Terra nostra dekker læreplanen for geofag 2. Der settes emneområdene fra Terra mater inn i et mer samfunnsmessig perspektiv, med vekt på klimaendringer og georessurser.

Verket har:

  • lærebøker med et svært rikholdig utvalg av oppgaver
  • felles elevnettsted med gode og kortfattede undervisningsfilmer med tilknyttede opplegg, kapitteltester og faglig oppdatering
  • felles lærernettsted med tips til gjennomgang av lærebøkenes kapitler og lenker til aktuelle nettsteder

Motta nyheter

— om geofag

Video

På lærer-og elevnettstedet finner du mer enn 40 undervisningsfilmer. Filmene har en gjennomsnittlig varighet på tre minutter og er av høy kvalitet. Innholdet korresponderer godt med kompetansemål i læreplanen.

Forfatter

Ole G. Karlsen er lektor med hovedfag i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. Han har lang undervisningserfaring i fagene geografi, matematikk og fysikk på videregående. Ole G. Karlsen er også forfatter av lærebøker i geografi både for den videregående skolen og ungdomsskolen.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Geofag. Elev

Geofag. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400384

Pris: kr 130,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400384

Forfattere: Ole Gilbert Karlsen

Geofag elevnettsted inneholder en rekke gode og kortfattede videoer med tilknyttet undervisningsopplegg. De passer perfekt sammen med geofagbøkene. Nettstedet har dessuten interaktive oppgaver for samtlige kapitler i de to bøkene, eksamensstoff og oppdatert fagstoff innen tema som klima og ressursforvaltning.

Geofag. Lærer

Geofag. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2010

ISBN: 9788203339660

Pris: kr 1.650,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2010

ISBN: 9788203339660

Forfattere: Ole Gilbert Karlsen

Geofag lærernettsted er knyttet til lærebøkene Terra mater for geofag X og geofag 1 og Terra nostra for geofag 2. Nettstedet har konkrete tips og lenker til bruk i gjennomgang av samtlige temaer i de to bøkene. Den har også forslag til årsplaner og mye annet nyttig stoff.

Et abonnement på Geofag lærernettsted kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

Terra mater

Terra mater

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: bm 2017

ISBN: 9788203403002

Pris: kr 875,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: bm

År: 2017

ISBN: 9788203403002

Innbinding: Innbundet

Sider: 288

Forfattere: Ole Gilbert Karlsen

Luftigere layout og større format
Oppdatert tekst i et fag med store endringer
Spørsmål i marg for underveis-lesing
Små kart i marg over steder nevnt i brødtekst
Mer om geotoper
Mange nye illustrasjoner og foto
Vanskelige deler av fagstoffet gjort lettere tilgjengelig
Flere underoverskrifter gir bedre oversikt

Terra mater

Terra mater

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform/år: nyn 2017

ISBN: 9788203403019

Pris: kr 875,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg2, Vg3

Målform: nyn

År: 2017

ISBN: 9788203403019

Innbinding: Innbundet

Sider: 288

Forfattere: Ole Gilbert Karlsen

Luftigere layout og større format
Oppdatert tekst i et fag med store endringer
Spørsmål i marg for underveis-lesing
Små kart i marg over steder nevnt i brødtekst
Mer om geotoper
Mange nye Illustrasjoner og foto
Vanskelige deler av fagstoffet gjort lettere tilgjengelig
Flere underoverskrifter gir bedre oversikt

Terra nostra

Terra nostra

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: bm 2008

ISBN: 9788203337260

Pris: kr 905,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: bm

År: 2008

ISBN: 9788203337260

Innbinding: Heftet

Sider: 320

Forfattere: Ole Gilbert Karlsen

Læreboka har en enkel og kortfattet tilnærming til fagstoffet og aktuelle eksempler. Terra nostra setter emneområdene fra Terra mater inn i et mer samfunnsmessig perspektiv. Læreboka har et rikholdig utvalg av oppgaver.

Terra nostra

Terra nostra

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform/år: nyn 2008

ISBN: 9788203337277

Pris: kr 905,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg3

Målform: nyn

År: 2008

ISBN: 9788203337277

Innbinding: Heftet

Sider: 320

Forfattere: Ole Gilbert Karlsen

Læreboka har en enkel og kortfattet tilnærming til fagstoffet og aktuelle eksempler. Terra nostra setter emneområdene fra Terra mater inn i et mer samfunnsmessig perspektiv. Læreboka har et rikholdig utvalg av oppgaver.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x