LETT Å BRUKE, VARIERT, OVERKOMMELIG

Gente er et begynnerkurs i spansk nivå 1 for ungdomsskolen. Spanskverket er lett å bruke, har tekster som treffer elevene, er overkommelig i omfang, og byr på gode muligheter for differensiering i full klasse. Det er lagt opp til god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet og aktiviteter som gjør språklæringen morsom og variert. Læreverket fokuserer på muntlige aktiviteter og skriftlig produksjon, og tilbyr innholdsrike nettsteder og audiovisuelle ressurser.

Differensieringsmodellen i Gente har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Hvert kapittel starter med to motivasjonssider som viser elevene hva de kan fra før.

Oppgavene i læreboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. Oppgaver med opptaksfunksjon gir elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke spansk.

Hvert kapittel har egne grammatiske temaer, og hver bok avsluttes med en repetisjon av disse.

10.-klasseboka får ekstra fokus på muntlig eksamen. Elevene finner tips til hvordan de holder samtalen i gang og en oversikt over sentrale temaer som egner seg godt for muntlig eksamen.

Bok 8 foreligger i april 2018. Læreverket er komplett våren 2019.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Kurs

— meld deg på!

Ressursbank

— for lærer

Godt grep

— gratis videoabonnement

Video

På elevnettstedet har elevene tilgang til videoer med skreddersøm til temaer som behandles i læreboka. Undervisningsvideoene er en del av de audiovisuelle ressursene som spanskverket Gente tilbyr.

Abonner på Godt grep! og få tilsendt forslag til videooppgaver og aktiviteter hver måned.

Forfattere

Aud Marit Fjerdingren

Aud Marit Fjerdingren underviser i spansk og norsk i Osloskolen både på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Hun har master i spansk språk fra Universitetet i Oslo samt spanskstudier fra Costa Rica og Chile. Fjerdingren har også studert nordisk, praktisk pedagogisk utdanning og idrett, fysisk aktivitet og helse.

Oliver Sánchez Manjón underviser i spansk og kroppsøving ved Hersleb videregående skole i Oslo. Han er utdannet i Spania og har 5 års utdanning som lærer. Han har også studert ved Høyskolen i Oslo. Oliver er opptatt av aktiv læring og bruker ofte fysisk aktivitet i teoretiske fag.

Stine Sveia-Nilsen

Stine Sveia-Nilsen underviser i spansk og norsk ved Marienlyst skole i Drammen. Hun er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning ved Universitetet i Oslo og Stavanger. Hun har studert språk og historie og er cand. mag. i østeuropeiske studier. Hun har dessuten nordisk, pedagogikk og spansk fagkretsen.

Linn Maria Børve underviser i spansk, norsk og engelsk ved Skogn barne- og ungdomsskole i Levanger. Hun er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning ved Høgskolen i Bergen og Nord Universitet. Hun har spansk fra Universitetet i Bergen, spanskstudier fra Cádiz, samt fire års undervisningserfaring fra Costa Blanca Undervisning, Alfaz del Pi.

Gloria Hernández Montesdeoca

Gloria Hernández Montesdeoca underviser i spansk ved Hop ungdomsskole og Langhaugen videregående skole i Bergen. Hun er utdannet cand. mag. filolog og master i Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera fra Spania. Hun har mange års undervisningserfaring i spansk fra ungdomstrinnet, videregående og voksenopplæring.

Lucy Hermoza Rigal

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Gente 8

Gente 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform/år: bm 2018

ISBN: 9788203402944

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform: bm

År: 2018

ISBN: 9788203402944

Innbinding: Innbundet

Sider: 152

Forfattere: Aud Marit Fjerdingren, Oliver Sánchez Manjón, Stine Sveia-Nilsen, Linn Maria Børve, Gloria Hernández Montesdeoca

Læreboka er en alt-i-ett-bok med tekster, oppgaver og grammatikk. Tekster og temaer er valgt for å skape nysgjerrighet for faget, og gi elevene noe å snakke om. Differensieringsmodellen har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Hvert kapittel starter med to motivasjonssider som viser elevene hva de kan fra før. Hvert kapittel har egne grammatiske temaer, og hver bok avsluttes med en repetisjon av disse.

Oppgavene i læreboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. ¡Levántate!-oppgavene setter elevene i bevegelse.

Gente 8

Gente 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform/år: nyn 2018

ISBN: 9788203402951

Pris: kr 485,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn:

Målform: nyn

År: 2018

ISBN: 9788203402951

Innbinding: Innbundet

Sider: 152

Forfattere: Aud Marit Fjerdingren, Oliver Sánchez Manjón, Stine Sveia-Nilsen, Linn Maria Børve, Gloria Hernández Montesdeoca

Læreboka er en alt-i-ett-bok med tekster, oppgaver og grammatikk. Tekster og temaer er valgt for å skape nysgjerrighet for faget, og gi elevene noe å snakke om. Differensieringsmodellen har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Hvert kapittel starter med to motivasjonssider som viser elevene hva de kan fra før. Hvert kapittel har egne grammatiske temaer, og hver bok avsluttes med en repetisjon av disse.

Oppgavene i læreboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. ¡Levántate!-oppgavene setter elevene i bevegelse.

Gente 8-10. Elev

Gente 8-10. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203402920

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203402920

Forfattere: Lucy Hermoza Rigal, Aud Marit Fjerdingren, Oliver Sánchez Manjón, Stine Sveia-Nilsen, Linn Maria Børve, Gloria Hernández Montesdeoca

Elevnettstedet har felles inngang til de tre trinnene. Det inneholder et rikholdig oppgaveutvalg til alle kapitlene i læreboka, lydfiler og uttalemodul. Oppgaver med opptaksfunksjon gir elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke spansk. Elevnettstedet er gratis.

Gente 8-10. Lærer.

Gente 8-10. Lærer.

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203402937

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203402937

Forfattere: Aud Marit Fjerdingren, Oliver Sánchez Manjón, Stine Sveia-Nilsen, Linn Maria Børve, Gloria Hernández Montesdeoca

Lærernettstedet er en ressursbank for lærer med blant annet forslag til prøver, årsplan, modelltekster, lyttetekster og filmer. Lærernettstedet inneholder også digital utgave av lærebøkene (bok 8 fra skolestart 2018 og bok 9 og 10 fra skolestart 2019). Den digitale utgaven er beriket med bl.a. lydfiler til tekstene i læreboka og henvisning til nyttige lenker til bruk i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Den kan brukes aktivt på lerret eller digital tavle i klasserommet, og på pc og mac.

Gente 8. Brettbok

Gente 8. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203404979

Pris: kr 195,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203404979

Forfattere: Aud Marit Fjerdingren, Oliver Sánchez Manjón, Stine Sveia-Nilsen, Linn Maria Børve, Gloria Hernández Montesdeoca

Læreboka er i sin helhet gjengitt som PDF. Hvert sideoppslag er identisk med sidene i læreboka. I tillegg gir den deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne "offline". Brettbok-utgaven lastes ned og kjøpes via BrettBoka-appen på www.brettboka.no, tilrettelagt for bruk på iPad, Mac og PC. Den er et alternativ til papirutgaven av læreboka.

Gente 8. Unibok

Gente 8. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2018

ISBN: 9788203405624

Pris: kr 195,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2018

ISBN: 9788203405624

Forfattere: Aud Marit Fjerdingren, Oliver Sánchez Manjón, Stine Sveia-Nilsen, Linn Maria Børve, Gloria Hernández Montesdeoca

Uniboka er en digital utgave av Gente 8 lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest lyd, flilmklipp, begreper og interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f. eks. PC, Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen.

Uniboka er et digitalt alternativ til brettboka. Den kjøpes som årslisens på Lokus.no.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x